Sunteți pe pagina 1din 5

M.R.

Luca

CONSILIEREA
PENTRU CARIER

Influene ale culturii de


organizaie asupra personalitii
Persoan

Cultura de organizaie

eveniment
Receptare, identificare

Concepte, categorii de
evenimente

Interpretare, evaluare,
decizie

Modele culturale de
interpretare, evaluare,
decizie: valori, norme

Comportament (manifest)

Modele culturale de
comportament

FB 3

FB 2

FB 1

Efe ctele
compor tament ului

Categorii de efecte
Copyright MRL (c) 1999

Efectele muncii asupra personalitii

FB 1

Mo del are a
st ru ctu rii c og nitiv e
i a pti tud inal e:

FB 5

COMP E TEN A

FB 3

E fect
cumulat

Solicitri

Munc a

E fect imedi at

Rezultatele
m unci i:

E fect imedi at

Produsul,
performan a

Com portam ente

E fect
cumulat
FB 6

Mo del are a trs tur ilo r


de perso nali tate :

FB 4

DEFO RM AIA
P RO FES I ONAL
FB 2

Copyright MRL (c) 1999

Satisfac ie

Interdependene dinamice ale


conduitei succesuale

Aptitudini

V alori
Mo ti vaie
de succes

at ribui ri

S copuri
at ribui ri

I mag ine
de sin e

P ercepie
soci al

Cond uite

Individ
succesu al

Distr ibuia
a pti tudini lo r

V alori

Mo dele de
con dui t

E valuare

Succes / eec

Copyright MRL (c) 1999

Grup,
public
succesu al

Etica protestant a muncii


Modelul McClelland / Weber
a) Modelul liniar, Lan cauz-efect

A. Protestantism

B. Educaie pentru
independen
timpurie

F. Cretere conomic

C. Motivaie nalt
pentru succes

D. Caracter
ntreprinz\tor

E. Rol
ntreprinztor

b) Modelul cu o variabil de contingen n afara lanului cauz-efect:

A. Protestantism

B. Educaie pentru
independen
timpurie

E. Rol
ntreprinztor

C. Caracter ntreprinztor
ce include motivaie nalt
pentru succes

D. Selecia C n rolul de
ntreprinztor