Sunteți pe pagina 1din 40

Parlamentul Romniei

Camera Deputailor
Comisia pentru munc i protecie social
Bucureti,
Nr.

Comisia pentru industrii i servicii


Bucureti,
Nr.

21 mai 2015
4c-7/554

21 mai 2015
4c-3/384/2014

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor
termene prevzute n Ordonana de urgen a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de
vacan

n conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, cu modificrile i


completrile ulterioare, Comisia pentru munc i protecie social i Comisia pentru industrii i servicii au fost sesizate,
prin adresa nr. PLx 552/2014 din 8 decembrie 2014, cu dezbaterea pe fond, n procedur obinuit, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevzute n Ordonana de
urgen a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacan.

1/40

La ntocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut n vedere:


avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.879/31.07.2014)
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplin i imuniti (nr.4c-11/1212/26.01.2015)
avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informaiei i comunicaiilor (nr.4c-16/151/18.12.2014)
punctele de vedere solicitate i prezentate n cadrul dezbaterilor de ctre Ministerul Finanelor Publice, Ministerul
Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, Ministerul Economiei, Comerului i Turismului,
Autoritatea Naional pentru Turism, Consiliul Concurenei, Asociaia Romn a Bncilor, Asociaia Naional a
Ageniilor de Turism din Romnia, Asociaia Profesional a Emitenilor de Tichete din Romnia, reprezentani ai
confederaiilor sindicale.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea i completarea cadrului legal existent avnd ca
scop mbuntirea i modernizarea sistemului de acordare a voucherelor de vacan. Principalele reglementri se
refer la introducerea unui nou instrument voucherul de vacan pe suport electronic. De asemenea, se
reglementeaz ca att voucherele de vacan pe suport electronic, ct i voucherele de vacan pe suport de hrtie, s
fie utilizate doar n uniti turistice autorizate de Autoritatea Naional pentru Turism.
Sistemul voucherului de vacan, indiferent de suportul pe care este emis, pstreaz facilitile fiscale oferite
angajatorilor (deductibilitate i scutirea de la plata contribuiilor i taxelor salariale) i reprezint un punct important de
motivare a utilizrii acestui tip de sistem. n plus, emiterea voucherelor de vacan rmne sub controlul integral al
Ministerului Finanelor Publice, care va asigura o dezvoltare unitar a acestui sistem. Astfel, legislaia din domeniul
acestui tip de vouchere va permite intrarea pe aceast pia a oricrui nou actor, atta timp ct ndeplinete criteriile
pentru a fi autorizat de Ministerul Finanelor Publice i respect principiile i regulile de funcionare ale sistemului de
vouchere de vacan.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituia
Romniei, republicat.
n conformitate cu prevederile art.61 i art.63 din Regulamentul Camerei Deputailor, Comisiile au dezbtut
proiectul de lege pe parcursul mai multor edine comune. Astfel, n urma finalizrii dezbaterilor n edina comun din
data de 19 mai 2015, cele dou comisii au hotrt adoptarea proiectului de lege cu amendamente.
2/40

La lucrri i-au nregistrat prezena 23 deputai din totalul de 24 membri ai Comisiei pentru munc i protecie
social i 18 deputai din totalul de 18 membri ai Comisiei pentru industrii i servicii.
Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi (23 voturi pentru i 2 abineri).
La dezbaterile asupra proiectului au participat, n conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei
Deputailor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare:
- din partea Guvernului:
- d-l Dan Manolescu Secretar de Stat, Ministerul Finanelor Publice
- d-na Daniela Pescaru Secretar de Stat, Ministerul Finanelor Publice
- d-l Bogdan Pandelic Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Comerului i Turismului
- d-l Gabriel Lungu Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice
- d-na Mirela Matichescu preedinte interimar, Autoritatea Naional pentru Turism
- d-l Fnel Mitea director general, Ministerul Finanelor Publice
- d-l Octavian Arsene director, Autoritatea Naional pentru Turism
- d-na Loredana Matei coordonator juridic, Autoritatea Naional pentru Turism
- invitai - reprezentani ai:
- Asociaiei Naionale a Ageniilor de Turism din Romnia
- Asociaiei Profesionale a Emitenilor de Tichete din Romnia
- Federaiei Patronatelor din Turismul Romnesc
- Consiliului Concurenei
- Confederaiei Naionale Sindicale Cartel Alfa.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat n edina din 3 decembrie 2014.
Camera Deputailor este Camer decizional, potrivit prevederilor art.75 din Constituia Romniei, republicat,
i ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, cu modificrile i completrile.

3/40

n urma finalizrii dezbaterilor cele dou Comisii propun Plenului Camerei Deputailor adoptarea proiectului de
lege cu amendamente, admise i respinse, redate n anexele care fac parte din prezentul raport.

PREEDINTE,
ADRIAN SOLOMON

PREEDINTE,
IULIAN IANCU

SECRETAR,
MIHI GIN

SECRETAR,
RADU-BOGDAN MPU

ntocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vldescu
Consilier parlamentar Viorela Gondo

4/40

ANEXA NR.1
AMENDAMENTE ADMISE
n cursul dezbaterilor, cele dou comisii au aprobat urmtoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

1.
__

__

Lege
privind
aprobarea Nemodificat
Ordonanei
Guvernului
nr.8/2014 pentru modificarea
unor termene prevzute n
Ordonana de urgen a
Guvernului nr.8/2009 privind
acordarea voucherelor de
vacan

__

__

Articol unic. - Se aprob Devine art.I nemodificat


Ordonana Guvernului nr.8
din 31 iulie 2014 pentru
modificarea unor termene
prevzute n Ordonana de
urgen
a
Guvernului
nr.8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacan,
adoptat n temeiul art.l

2.
Pentru
normelor
legislativ.

de

respectarea
tehnic

5/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text
adoptat de Senat

Text OG nr.8/2014

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

pct.X din Legea nr. 119/2014


privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonane, i
publicat
n
Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I,
nr.585 din 5 august 2014, cu
urmtoarele modificri i
completri:
3.
__

Titlul ordonanei

__

Ordonan
pentru
modificarea unor termene
prevzute n Ordonana de
urgen
a
Guvernului
nr.8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacan

1. Titlul ordonanei se Pentru


modific i va avea normelor
legislativ.
urmtorul cuprins:
Ordonan
pentru
modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a
Guvernului nr.8/2009 privind
acordarea voucherelor de
vacan

de

respectarea
tehnic

Autori: membrii comisiilor


4.
__
Art.I. - Articolul 31 din
Ordonana de urgen a
Guvernului nr.8/2009 privind
acordarea voucherelor de

Articolul
I
va
avea
urmtorul cuprins:
Art.I. Ordonana de
urgen
a
Guvernului
nr.8/2009 privind voucherele
de vacan, publicat n

2. Articolul I se modific i
va avea urmtorul cuprins:
Art.I. - Ordonana de
urgen
a
Guvernului
nr.8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacan,
6/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text
adoptat de Senat

Text OG nr.8/2014
vacan,
publicat
n
Monitorul
Oficial
al
Romniei, Partea I, nr. 110
din 24 februarie 2009,
aprobat cu modificri i
completri
prin
Legea
nr. 94/2014, se modific i
va avea urmtorul cuprins:

Monitorul
Oficial
al
Romniei, Partea I, nr.110
din 24 februarie 2009,
aprobat cu modificri i
completri
prin
Legea
nr.94/2014, se modific
dup cum urmeaz:

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

publicat
n
Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I,
nr.110 din 24 februarie 2009,
aprobat cu modificri i Pentru
completri
prin
Legea normelor
nr.94/2014, se modific i se legislativ.
completeaz dup cum
urmeaz:

respectarea
de
tehnic

Autori: membrii comisiilor


5.
Art.1 alin.(2)

(2)
Instituiile
publice
definite
conform
Legii
nr. 500/2002 privind
finanele
publice,
cu
modificrile i completrile
ulterioare,
i instituiile
publice
locale
definite
conform
Legii
nr. 273/2006 privind
finanele publice locale, cu
modificrile i completrile

__

__

3. La articolul I se
introduce un nou punct, Pentru
pct.1,
cu
urmtorul normelor
legislativ.
cuprins:
1. La articolul 1, alineatul
(2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2)
Instituiile
publice
definite
conform
Legii
nr.500/2002 privind finanele
publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, i
instituiile publice locale
definite
conform
Legii
nr.273/2006 privind finanele
publice
locale,
cu
modificrile i completrile

de

respectarea
tehnic

7/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)
ulterioare, indiferent de
sistemul de finanare i
subordonare, inclusiv cele
care se finaneaz integral
din venituri proprii, regiile
autonome,
societile
reglementate de Legea
societilor
nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare,
la care statul este acionar
unic
sau
acionar
majoritar, societile i
companiile naionale care
ncadreaz personal prin
ncheierea unui contract
individual
de
munc,
acord, n condiiile legii,
vouchere de vacan.

Text
adoptat de Senat

Text OG nr.8/2014

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

ulterioare, indiferent de
sistemul de finanare i
subordonare, inclusiv cele
care se finaneaz integral
din venituri proprii, care
ncadreaz
funcionari
publici i/sau personal prin
ncheierea unui contract
individual de munc, dup
caz, acord, n condiiile
legii, prime de vacan
numai
sub
forma
voucherelor de vacan.

Au fost eliminate regiile


autonome, societile i
companiile
naionale,
precum
i
societile
reglementate de Legea
societilor
nr. 31/1990,
republicat,
cu
modificrile
i
completrile ulterioare, la
care statul este acionar
unic
sau
acionar
majoritar,
ntruct
se
regsesc
n
cuprinsul
1
Autori: deputai Ludovic art.1 .
Orban i Cristina Pocora

6.
Art.1, alineate noi

__

__

4. La articolul I se Pentru
introduce un nou punct, normelor
pct.2,
cu
urmtorul legislativ.
cuprins:
2. La articolul 1, dup
alineatul (2) se introduc
patru noi alineate, alin.(21),
(22), (23) i (24) cu

de

respectarea
tehnic

8/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

urmtorul cuprins:
(21) n nelesul prezentei
ordonane de urgen, cu
excepia cazurilor n care se
prevede n mod expres altfel,
termenul
voucher
de
vacan va fi interpretat ca
fcnd referire att la
voucherul de vacan pe
suport hrtie, ct i la
voucherul de vacan pe
suport electronic.
(22) Voucherele de vacan
pe suport electronic sunt
bonuri de valoare emise n
format
electronic,
reglementate exclusiv de
prevederile
prezentei
ordonane de urgen, fiind
destinate
exclusiv
achiziionrii pachetelor de
servicii
turistice
n
conformitate cu prevederile
prezentei
ordonane
de
urgen.
(23) Voucherele de vacan
pe suport hrtie i pe suport
9/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text
adoptat de Senat

Text OG nr.8/2014

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

electronic sunt emise n mod


exclusiv pentru a fi folosite
n
condiiile
prezentei
ordonane de urgen.
(24) Angajatorul stabilete
sub ce
form acord
voucherele de vacan de
comun acord cu organizaiile
sindicale legal constituite sau
cu reprezentanii salariailor,
dup caz.
Autori: deputai Ludovic
Orban, Cristina Pocora +
membrii comisiilor
7.
Art.1 alineat (8)

(8) Prestarea serviciilor


achiziionate
prin
intermediul voucherelor de
vacan se face n uniti

__

__

5. La articolul I se
introduce un nou punct,
pct.3,
cu
urmtorul
cuprins:
3. La articolul 1, alineatul
(8) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(8) Prestarea serviciilor
achiziionate
de
ctre
unitile
afiliate
prin
intermediul voucherelor de

Pentru
normelor
legislativ.

de

respectarea
tehnic

Pentru
unitate
de
terminologie i claritatea
textului.
10/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)
turistice,
autorizate
de
Autoritatea Naional pentru
Turism.

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

vacan se face n structuri


de
primire
turistice,
autorizate de Autoritatea
Naional pentru Turism.
Autori: membrii comisiilor

8.
__
Art.11.
Societile
naionale,
companiile
naionale
i
societile
reglementate
de
Legea
nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile
ulterioare, la care statul este
acionar unic sau acionar
majoritar, precum i regiile
autonome, indiferent de
forma
de
coordonare/subordonare, pot
acorda angajailor proprii
prime, cu ocazia plecrii n
concediul de odihn, numai
sub forma voucherelor de
vacan, n conformitate cu
prevederile art.1.

1. Articolul 11 se modific Se elimin.


i va avea urmtorul
Autori: membrii comisiilor
cuprins:
Art.11.
Societile
naionale,
companiile
naionale
i
societile
reglementate
de
Legea
nr.31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile
ulterioare, la care statul este
acionar unic sau acionar
majoritar, regiile autonome,
indiferent de forma de
coordonare/subordonare,
precum i societile la care
unitile
administrativteritoriale sunt acionari
unici
sau
dein
o
participaie majoritar pot
acorda angajailor proprii
prime sau vouchere de

Se elimin textul Senatului


i se pstreaz forma din
textul iniial, n vigoare.
S-a preluat ca art.II,
refomulat,
pentru
respectarea normelor de
tehnic legislativ.

11/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text
adoptat de Senat

Text OG nr.8/2014

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

vacan, cu ocazia plecrii


n concediul de odihn, n
conformitate cu prevederile
art.1 i a contractului
colectiv de munc n vigoare,
pn la data expirrii
acestuia, n funcie de
sumele
prevzute
n
bugetele de venituri i
cheltuieli
aprobate.
Acordarea primelor sau
voucherelor de vacan va
fi stabilit de comun acord
cu sindicatele i va fi
menionat
n
mod
obligatoriu n contractele
colective
de
munc
aplicabile la nivel de
unitate.
9.
Art.2, alineat (1)

Art.2. - (1) Voucherele de


vacan sunt emise de ctre

__

__

6. La articolul I se Pentru
introduce un nou punct, normelor
pct.4,
cu
urmtorul legislativ.
cuprins:
4. La articolul 2, alineatul
(1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art.2. - (1) Voucherele de
vacan, att pe suport

respectarea
de
tehnic

12/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)
Autoritatea
Naional
pentru Turism.

Text
adoptat de Senat

Text OG nr.8/2014

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

hrtie ct i pe suport
electronic, se emit numai de
ctre unitile autorizate de
Ministerul
Finanelor
Publice,
denumite
n
continuare
uniti
emitente.
Autori: deputai Ludovic
Orban, Cristina Pocora i
Dumitru Chiri

10.
Art.2, alineate noi

__

__

7. La articolul I se
introduce un nou punct,
pct.5,
cu
urmtorul
cuprins:
5. La articolul 2, dup
alineatul (1) se introduc
dou noi alineate, alin.(11)
i (12), cu urmtorul
cuprins:
(11) Unitile emitente
desfoar aceast activitate
numai n baza autorizaiei de
funcionare, acordat de
Ministerul
Finanelor
Publice.
Autorizaia
de
funcionare se acord potrivit

Pentru
normelor
legislativ.

de

respectarea
tehnic

Completare
necesar.
Trebuie creat temeiul legal
pentru ca MFP s poat
reglementa
autorizarea
unitilor care vor emite
13/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

criteriilor stabilite de ctre vouchere de vacan.


Ministerul
Finanelor
Publice, prin ordin al
ministrului, astfel nct s se
asigure
dezvoltarea
concurenial a serviciilor
prevzute de prezenta lege.
(12) Pot avea calitatea de
uniti emitente persoanele
juridice nfiinate n baza
Legii societilor nr.31/1990,
republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare,
precum i instituiile de
credit, persoane juridice
romne
i
sucursalele
instituiilor
de
credit
autorizate n state membre
ale Uniunii Europene i
notificate
ctre
Banca
Naional
a
Romniei,
potrivit legii, cu respectarea
prevederilor
alin.(1)
i
(11).
Autori: deputai Ludovic
Orban, Cristina Pocora i
Dumitru Chiri
14/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

11.
Art.2 alin.(2)

(2) Fiecare voucher de


vacan este valabil dac are
nscrise
urmtoarele
meniuni:

...................................

8. La articolul I se
introduce un nou punct,
pct.6,
cu
urmtorul
cuprins:
6. La articolul 2, partea
introductiv a alineatului
(2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Fiecare voucher de
vacan pe suport hrtie
este valabil numai dac are
nscris numrul sub care a
fost nseriat de ctre
unitatea
emitent
i
cuprinde,
cel
puin,
urmtoarele meniuni:

Pentru
normelor
legislativ.

de

respectarea
tehnic

Prevedere necesar.

Autori: membrii comisiilor


12.
Art.2 alin.(2), litere noi

9. La articolul I se Pentru
introduce un nou punct, normelor
pct.7,
cu
urmtorul legislativ.
cuprins:
7. La articolul 2 alineatul
(2), dup litera g) se
introduc dou noi litere,
lit.h) i i), cu urmtorul
cuprins:

respectarea
de
tehnic

15/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

h) interdicia de a utiliza
voucherul de vacan n alte
locuri dect n unitile Prevederi necesare.
afiliate, definite potrivit art.4
alin.(1);
i) elementele de identitate
vizual ale brandului de
turism al Romniei.
Autori:
deputai
Irinel
Stativ i Dumitru Chiri
13.
Art.2 alineat nou

10. La articolul I se
introduce un nou punct,
pct.8,
cu
urmtorul
cuprins:
8. La articolul 2, dup
alineatul (2) se introduc
cinci noi alineate, alin.(21),
(22), (23), (24) i (25), cu
urmtorul cuprins:
(21) Fiecare voucher de
vacan pe suport electronic
este valabil numai dac
meniunile prevzute la
alin.(2) lit. a), c), d), g), h) i
i) sunt nscrise pe voucherul
de vacan pe suport

Pentru
normelor
legislativ.

de

respectarea
tehnic

Reglementri necesare.

16/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

electronic sau stocate ntr-un


alt mod n acesta.
(22) Voucherele de vacan
emise pe suport electronic
pot fi alimentate exclusiv cu
valoarea
nominal
a
voucherelor
de
vacan
acordate de ctre angajator i
pot fi utilizate doar pentru
achiziionarea pachetelor de
servicii turistice.
(23) Voucherele de vacan
emise pe suport electronic nu
permit
efectuarea
de
operaiuni de retragere de
numerar.
(24) Unitile emitente sunt
obligate s deschid conturi
sau subconturi de pli
distincte, prin care se vor
derula sumele reprezentnd
ncasrile i plile aferente
valorii
nominale
a
voucherelor de vacan,
astfel nct s permit o
eviden clar a sumelor
17/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

utilizate
n
temeiul
contractelor ncheiate cu
angajatorii i cu unitile
afiliate.
(25) Unitile emitente de
vouchere de vacan pe
suport
electronic
pot
organiza platforme pentru
emiterea voucherelor de
vacan sau pot ncheia
contracte cu organizaii care
administreaz
scheme/
aranjamente de plat ori alte
organizaii specializate, dup
caz.
Autori: deputai Ludovic
Orban i Cristina Pocora +
membrii comisiilor
14.
Art. 2 alin.(3) i (4)

11. La articolul I se Pentru


introduce un nou punct, normelor
pct.9,
cu
urmtorul legislativ.
cuprins:
9.
La
articolul
2,
alineatele (3) i (4) se
modific i vor avea

de

respectarea
tehnic

18/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)
(3) Autoritatea Naional
pentru Turism are obligaia
de a asigura circulaia
voucherelor de vacan n
condiii de siguran.

(4) Voucherul de vacan are


perioad de valabilitate pn
la data de 31 decembrie a
anului n care a fost emis.

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

urmtorul cuprins:
(3) Unitile emitente sunt
unitate
obligate s ia msurile Pentru
reglementare.
necesare pentru asigurarea
circulaiei voucherelor de
vacan n condiii de
siguran.

de

(4) Voucherul de vacan are Prevedere necesar.


perioada de valabilitate de un
an de la data emiterii, fr a
se nelege c aceasta este
perioada de valabilitate a
suportului electronic, n
cazul n care voucherul a
fost emis pe acest tip de
suport.
Autori: deputai Ludovic
Orban, Cristina Pocora i
Dumitru Chiri

15.
Art.3

12. La articolul I se Pentru


introduce un nou punct, normelor
pct.10,
cu
urmtorul legislativ.
cuprins:
10. La articolul 3, alineatul
(5) se modific i va avea

respectarea
de
tehnic

19/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)
(5)
Valorile
nominale
permise pentru voucherele de
vacan sunt: 10, 20, 30, 40
i 50 lei.

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

urmtorul cuprins:
(5)
Valorile
nominale
permise pentru voucherele de Pentru claritatea textului.
vacan pe suport hrtie
sunt: 10, 20, 30, 40 i 50
lei.
Autori: deputai Ludovic
Orban i Cristina Pocora

16.
Art.3, alineate noi

13. La articolul I se
introduce un nou punct,
pct.11,
cu
urmtorul
cuprins:
11. La articolul 3, dup
alineatul (5) se introduc trei
noi alineate, alin.(6), (7) i
(8), cu urmtorul cuprins:
(6)
Angajatorul
care
achiziioneaz direct de la o
unitate emitent necesarul de
vouchere de vacan pe
suport hrtie achit att
contravaloarea nominal a
voucherelor de vacan, ct
i
costul
imprimatului
reprezentnd voucherul de
vacan.

Pentru
normelor
legislativ.

respectarea
de
tehnic

Prevederi necesare pentru


corecta
funcionare
a
sistemului de acordare a
voucherelor de vacan.

20/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

(7)
Angajatorul
care
contracteaz cu o unitate
emitent serviciul de emitere
a voucherului de vacan pe
suport electronic achit
contravaloarea nominal a
voucherelor
de
vacan
distribuite
angajailor,
precum i costul emiterii
suportului electronic.
(8) Valoarea nominal a Pentru
voucherelor
de
vacan beneficiarilor
acordat angajailor, fie pe
suport hrtie, fie pe suport
electronic, nu poate s fie
diminuat n niciun mod.

protejarea

Autori:
deputai
PNL
Ludovic Orban i Cristina
Pocora

21/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text
adoptat de Senat

Text OG nr.8/2014

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

17.

2. Articolul 31 se modific
i va avea urmtorul
cuprins:
Art.31. Voucherele de "Art.31. - Voucherele de Art.31. - Voucherele de
vacan se emit numai n vacan se emit numai n vacan se emit numai n
sistem on-line, ncepnd cu sistem on-line, ncepnd cu
sistem on-line.
data de 1 ianuarie 2015."
data de 1 ianuarie 2015."

14. La articolul I se
introduce un nou punct,
pct.12,
cu
urmtorul
cuprins:
12. Articolul 31 se
modific
i
va
avea
urmtorul cuprins:
Art.31. - Plafonul maxim
cumulat al comisionului
perceput de la angajator i
unitatea afiliat, de ctre
unitile emitente, este de
1%
din
valoarea
voucherului de vacan.

Pentru
normelor
legislativ.

de

respectarea
tehnic

Pentru
reglementarea
comisionului perceput de
ctre unitile emitente.

Autori: membrii comisiilor


18.
Art.4, alineat nou

__

__

15. La articolul I se
introduce un nou punct,
pct.13,
cu
urmtorul
cuprins:
13. La articolul 4, dup
alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alin.(11), cu
urmtorul cuprins:
(11) Autoritatea Naional
pentru Turism va transmite

Pentru
normelor
legislativ.

de

respectarea
tehnic

Prevedere necesar, pentru


ca unitile emitente s
aib evidena unitilor
22/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

unitilor emitente lista cu afiliate care ndeplinesc


unitile afiliate.
condiiile de acordare a
serviciilor
turistice
Autori: membrii comisiilor
contractate.
19.
Art.5 alin.(2) i (3)

(2) Orice plat se face numai


prin intermediul societilor
bancare, potrivit legii.

(3) Autoritatea Naional


pentru Turism va plti
unitilor afiliate cu care a
ncheiat contracte pentru
decontarea voucherelor de
vacan
contravaloarea
acestora
dup
prestarea
serviciilor de turism.

16. La articolul I se
introduce un nou punct,
pct.14,
cu
urmtorul
cuprins:
14.
La
articolul
5,
alineatele (2 i (3) se
modific i vor avea
urmtorul cuprins:
(2) Orice plat se face
numai
prin
intermediul
societilor bancare sau prin
unitile teritoriale ale
trezoreriei statului, dup
caz, potrivit legii.

Pentru
normelor
legislativ.

de

respectarea
tehnic

Pentru
reglementarea
instituiilor prin care se fac
plile
ntre
entitile
implicate n acordarea
voucherelor de vacan.

(3) Unitile emitente vor


plti unitilor afiliate cu
care au ncheiat contracte
pentru
decontarea Prevedere necesar.
voucherelor
de
vacan
contravaloarea acestora dup
prestarea
serviciilor
de
turism.
23/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

Autori: membrii comisiilor +


deputat Dumitru Chiri
20.
Art.6 alineat (2)

(2) Contravaloarea serviciilor


turistice prestate de ctre
unitile
afiliate
peste
valoarea voucherelor de
vacan se suport de ctre
salariat.

17. La articolul I se
introduce un nou punct,
pct.15,
cu
urmtorul
cuprins:
15. La articolul 6, alineatul
(2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2)
Contravaloarea Pentru
unitate
de
serviciilor turistice prestate terminologie i pentru
de ctre unitile afiliate claritatea textului.
peste valoarea voucherelor
de vacan se suport de
ctre angajat, titular al
voucherelor de vacan.
Autor: deputat Irinel Stativ

21.
18. La articolul I, se
introduce un nou punct, Pentru
pct.16,
cu
urmtorul normelor
legislativ.
cuprins:
16. Articolul 7 se modific
i va avea urmtorul
cuprins:

de

respectarea
tehnic

24/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)
Art.7. - (1) Constituie
contravenie
i
se
sancioneaz cu amend de la
1.000 lei la 5.000 lei
acceptarea de ctre unitatea
afiliat spre comercializare
a voucherelor de vacan de
ctre alte persoane dect
titularul voucherului de
vacan.

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

Art.7. - (1) Constituie


contravenie
i
se
sancioneaz cu amend de la
1.000 lei la 5.000 lei
acceptarea de ctre unitatea
afiliat de vouchere de
vacan de la alte persoane
dect titularul voucherului de
vacan.

(2) Constituie contravenie i


se sancioneaz cu amend
de la 1.000 lei la 10.000 lei i
retragerea certificatului de
clasificare,
respectiv
a
licenei de turism acceptarea
de ctre unitile afiliate de
vouchere de vacan pentru
achiziionarea de servicii
care nu ndeplinesc condiiile
pachetului minim de servicii
prevzut la art.1 alin. (7).

(2) Constituie contravenie i


se sancioneaz cu amend
de la 1.000 lei la 10.000 lei i
retragerea certificatului de
clasificare,
respectiv
a
licenei de turism acceptarea
de ctre unitile afiliate de
vouchere de vacan pentru
achiziionarea de servicii
care nu ndeplinesc condiiile
pachetului minim de servicii
prevzut la art.1 alin. (7).

(3) Constituie contravenie


i se sancioneaz cu amend
de la 5.000 lei la 10.000 lei
fapta unitii afiliate de a da
rest n bani la voucherul de

(3) Constituie contravenie i


se sancioneaz cu amend
de la 5.000 lei la 10.000 lei
urmtoarele:
a) fapta unitii afiliate de a
25/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)
vacan.

(4) Constituie contravenie i


se sancioneaz cu amend
de la 5.000 lei la 10.000 lei i
retragerea licenei de turism
ageniei de turism, n calitate
de unitate afiliat, fapta prin
care pachetul de servicii
turistice
oferit
pentru

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)
da rest n bani la voucherul
de vacan;
b)
comercializarea
voucherelor de vacan de
ctre angajai, angajatori,
unitile
afiliate
i
structurile
de
primire
turistice;
c)
diminuarea
valorii
nominale a voucherelor de
vacan
utilizate
de
angajai;
d) emiterea de vouchere de
vacan cu alte valori
nominale
dect
cele
prevzute la art.3 alin.(5);
e) emiterea de vouchere de
vacan de ctre alte
entiti
dect
cele
prevzute la art.2 alin.(1).

Motivare

Pentru claritatea textului i


a formulrii.

Se impune completarea
articolului de sanciuni cu
prevederi explicite care s
protejeze beneficiarii, dar
i cu sanciuni pentru toate
entitatile implicate.

(4) Constituie contravenie i


se sancioneaz cu amend
de la 5.000 lei la 10.000 lei i
retragerea licenei de turism
ageniei de turism, n calitate
de unitate afiliat, fapta
ageniei de turism de a
emite pachete de servicii
26/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)
voucherul de vacan difer
de pachetul similar de
servicii oferit de structura
de primire turistic pentru
alte
categorii
de
beneficiari.

__

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

turistice
pentru Pentru
achiziionare cu vouchere formulrii.
de vacan la un pre mai
mare fa de preul
pachetului similar de servicii
achiziionat
prin
alte
mijloace de plat.
(5) Constituie contravenie
i se sancioneaz cu
amend de la 5.000 lei la
10.000 lei fapta unitilor
emitente de a emite
vouchere de vacan cu
nerespectarea prevederilor
art.2 alin.(2), (21) i (22).

claritatea

Se impune completarea
articolului de sanciuni cu
prevederi explicite care s
protejeze beneficiarii, dar
i cu sanciuni pentru toate
entitatile implicate.

(5)
Constatarea
contraveniilor i aplicarea
sanciunilor se fac de ctre
personalul cu atribuii de
control din cadrul Autoritii
Naionale pentru Turism.

(6)
Constatarea
contraveniilor i aplicarea
sanciunilor se fac de ctre
personalul cu atribuii de
control din cadrul Autoritii
Naionale pentru Turism.

(6) Contraveniilor prevzute


la alin. (1)-(4) le sunt
aplicabile
dispoziiile
Ordonanei
Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul

(7) Contraveniilor prevzute


la alin.(1) - (5) le sunt Pentru o trimitere corect.
aplicabile
dispoziiile
Ordonanei
Guvernului
nr.2/2001 privind regimul
27/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)
juridic al contraveniilor,
aprobat cu modificri i
completri
prin
Legea
nr. 180/2002, cu modificrile
i completrile ulterioare.

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

juridic al contraveniilor,
aprobat cu modificri i
completri
prin
Legea
nr.180/2002, cu modificrile
i completrile ulterioare.
Autori: deputai Ludovic
Orban, Cristina Pocora,
Irinel Stativ i Dumitru
Chiri

22.
__

Art.II. - (1) Prin derogare de __


la prevederile art.2 alin.(1)
din Ordonana de urgen a
Guvernului nr.8/2009 privind
acordarea voucherelor de
vacan,
aprobat
cu
modificri i completri prin
Legea
nr. 94/2014,
cu
completrile ulterioare, pn
la data de 31 decembrie
2014, voucherele de vacan
sunt emise de unitile
specializate autorizate de
Ministerul
Finanelor
Publice, la data intrrii n
vigoare
a
prezentei
ordonane.

Nemodificat

OUG
nr.8/2014
produs efectele.

28/40

i-a

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text
adoptat de Senat

Text OG nr.8/2014

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

(2) Voucherele de vacan


emise n condiiile alin.(1) au
perioad de valabilitate pn
la 31 decembrie 2014.
23.
Nemodificat

Art.III. - Voucherele de
vacan emise nainte de
intrarea n vigoare a Legii
nr.94/2014 pentru aprobarea
Ordonanei de urgen a
Guvernului
nr. 8/2009
privind acordarea tichetelor
de vacan pot fi utilizate n
perioada de valabilitate
nscris pe acestea, iar
decontarea
contravalorii
acestora se face de ctre
unitile
emitente,
n
conformitate cu prevederile
legale n vigoare la data
emiterii.
24.
__

__

__

Art.II. - Prin excepie de la


prevederile
art.11
din
Ordonana de urgen a
Guvernului
nr.8/2009
privind
acordarea
voucherelor de vacan,
aprobat cu modificri i

Aceti
angajatori
pot
acorda prime de vacan
sau vouchere de vacan,
potrivit
contractelor
colective de munc.
Nu
pot
fi
anulate
prevederile din contractele
29/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)
completri prin Legea
nr.34/2014, cu modificrile
ulterioare,
regiile
autonome, societile i
companiile
naionale,
precum
i
societile
reglementate de Legea
societilor
nr.31/1990,
republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare,
la care statul sau unitile
administrativ-teritoriale
sunt acionari unici sau
dein
o
participaie
majoritar, pot acorda
angajailor proprii prime
sau vouchere de vacan,
cu ocazia plecrii n
concediul de odihn, n
conformitate cu prevederile
art.1 i a contractului
colectiv de munc n
vigoare, pn la data
expirrii
acestuia,
n
funcie
de
sumele
prevzute n bugetele de
venituri
i
cheltuieli
aprobate.

Motivare
colective de munc n
vigoare, negociate de
angajatori i angajai.
n momentul n care aceste
contracte colective de
munc expir, ele sunt
renegociate sau prelungite,
dar nu pot cuprinde
prevederi
contrare
legislaiei n vigoare. Ca
atare, se va negocia
acordarea de prime de
vacan, sub form de
vouchere, potrivit art.1 i
art.11.

30/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text
adoptat de Senat

Text OG nr.8/2014

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

Autori: deputai Ludovic


Orban i Cristina Pocora +
membrii comisiilor
25.
__

__

__

Art.III. n termen de 30
de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi,
Ministerul
Economiei,
Comerului i Turismului
i
Ministerul
Muncii,
Familiei, Proteciei Sociale
i Persoanelor Vrstnice
vor elabora i vor supune
spre aprobare Guvernului,
modificarea i completarea
Hotrrii
Guvernului
nr.215/2009
pentru
aprobarea
Normelor
metodologice
privind
acordarea tichetelor de
vacan,
n
mod
corespunztor
modificrilor
i
completrilor aduse prin
prezenta lege.
Autor:
Chiri

deputat

Prevedere necesar, avnd


n vedere modificrile
propuse prin prezentul
raport.

Dumitru

31/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text
adoptat de Senat

Text OG nr.8/2014

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

26.
__

__

__

Art.IV. - Dispoziiile art.2 Pentru a da timp unitilor


alin.(2) lit.i) din Ordonana emitente s implementeze
de urgen a Guvernului aplicarea acestor dispoziii.
nr.8/2009
privind
acordarea voucherelor de
vacan,
aprobat
cu
modificri i completri
prin Legea nr.34/2014,
astfel
cum
au
fost
modificate prin prezenta
lege, intr n vigoare la 30
de zile de la data publicrii
prezentei legi n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea
I.
Autor:
Chiri

deputat

Dumitru

27.
__

__

__

Art.V. Ordonana de
urgen
a
Guvernului
nr.8/2009
privind
acordarea voucherelor de
vacan,
aprobat
cu
modificri i completri
prin Legea nr.94/2014, cu
modificrile
ulterioare,
precum i cu modificrile i

Prevedere necesar, avnd


n vedere modificrile
aduse actului normativ de
baz.

32/40

Nr.
crt.

Text
act normativ de baz
(OUG 8/2009 + Legea
nr.94/2014)

Text OG nr.8/2014

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii


(autor amendament)

Motivare

completrile aduse prin


prezenta lege, se va
republica n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea
I, dndu-se textelor o nou
numerotare.
Autor:
Chiri

deputat

Dumitru

33/40

ANEXA NR.2
AMENDAMENTE RESPINSE
n cursul dezbaterilor, Comisiile au respins urmtoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text
iniial

Amendament propus
(autorul amendamentului)

Argumente susinere:
Pentru corectitudinea formulrii.

Art.1 alin.(7)
(7) Coninutul minim al pachetului de
servicii care se poate achiziiona prin
intermediul voucherelor de vacan va fi
stabilit prin normele de aplicare a
prezentei ordonane de urgen, care vor
fi aprobate prin hotrre a Guvernului.

Motivare amendamente

Camera
decizional
Camera
Deputailor

(7) Coninutul minim al pachetului de


Argumente respingere:
servicii care se poate achiziiona prin
intermediul voucherelor de vacan se Textul i-a produs efectele i nu este
stabilete prin normele de aplicare a necesar modificarea lui.
prezentei ordonane de urgen, care se
aprob prin hotrre a Guvernului.
Autori: deputai Antal Istvn i Kerekes
Kroly

2.
Art.1 alin.(9)
(9) Angajatul care beneficiaz de vouchere
de vacan nu mai beneficiaz de prima
de vacan n cursul anului fiscal sau de
bilete de odihn, acordate potrivit Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Argumente susinere:
Pentru a evita acordarea unor drepturi de 2
(9) Angajatul care beneficiaz de vouchere ori.
de vacan nu mai beneficiaz de bilete de
odihn,
acordate
potrivit
Legii
Argumente respingere:
nr.263/2010 privind sistemul unitar de Textul este necesar, ntruct cele dou
pensii publice, cu modificrile i drepturi sunt reglementate prin contractele
completrile ulterioare.
colective de munc i angajatorii pot
acorda prime sau vouchere de vacan,

Camera
Deputailor

34/40

Nr.
crt.

Text
iniial

Amendament propus
(autorul amendamentului)
Autor: deputat Dumitru Chiri

Camera
decizional

Motivare amendamente
potrivit legii.

3.
__

Argumente susinere:
Art.12. Voucherele de vacan se emit pe
suport de hrtie sau pe suport Text necesar.
electronic.
Argumente respingere:
Se regsete n reformularea art.1.
Autor: deputat Dumitru Chiri

Camera
Deputailor

4.
Argumente susinere:
Text necesar.

Art.2 alin.(4)

Camera
Deputailor

(4) Voucherul de vacan are perioad de (4) Voucherul de vacan are o perioad de
Argumente respingere:
valabilitate pn la data de 31 decembrie valabilitate de un an de la data emiterii.
Reformularea textului, aprobat de
a anului n care a fost emis.
comisii,
este
acoperitoare,
ea
Autor: deputat Dumitru Chiri
reglementnd i valabilitatea explicit a
voucherului pe suport electronic.
5.
Art.3, alineate noi

(11) Angajatorul mpreun cu organizaiile


sindicale legal constituite i reprezentative
la nivelul unitii sau, acolo unde nu este
constituit un sindicat, cu reprezentanii
salariailor, stabilesc de comun acord
emitentul voucherelor de vacan cu care
vor
contracta
prestarea
serviciilor
corespunztoare, precum i criteriile de
acordare a voucherelor de vacan.

Argumente susinere:
Decizia de a acorda vouchere de vacan
aparine angajatorului mpreun cu
salariaii reprezentai de sindicat, acolo
unde exist.
Argumente respingere:
Reformularea textului, aprobat
comisie, este acoperitoare.

Camera
Deputailor

de

Autor: deputat Dumitru Chiri

35/40

Nr.
crt.

Text
iniial

Amendament propus
(autorul amendamentului)

Motivare amendamente

Camera
decizional

6.
Art.3, alineat nou
__

(21) Autoritile i instituiile publice din


Argumente susinere:
sectorul bugetar vor contracta serviciile Prevedere necesar.
privind emiterea voucherelor de vacan
Argumente respingere:
cu emitenii, n condiii de transparen,
Textul este redundant, ntruct nu exist
prin licitaie public.
autoriti i instituii publice n sectorul
privat.
Autor: deputat Dumitru Chiri
Textul nu este necesar. Alocarea sumelor
este bugetar, iar contractarea se supune
automat legislaiei n vigoare, respectiv
OUG
34/2006
privind
atribuirea
contractelor de achiziie public.

7.
(text adoptat de comisie)
Art.31. - Plafonul maxim cumulat al Art.31 se abrog.
comisionului perceput de la angajator i
unitatea afiliat, de ctre
unitile Autor: deputat Cristina Pocora
emitente, este de 1% din valoarea
voucherului de vacan.

Argumente susinere:
Reglementarea comisionului va duce la o
limitare a dezvoltarii retelei de unitati
afiliate care accepta voucherele de vacanta
si a angajatorilor care acorda astfel de
vouchere astfel incat scopul legii
(dezvoltarea turismului in Romania prin
cresterea numarului de turisti care
cheltuiesc vouchere in Romania) nu va fi
atins.
In plus, impunerea unui plafon maxim nu
ar putea putea fi realizata prin raportare la
art. 135 si 53 din Constitutia Romaniei
reprezentand o reglementare nepermisa de
pret intr-un domeniu care trebuie sa

Camera
Deputailor

Camera
Deputailor

36/40

Nr.
crt.

Text
iniial

Amendament propus
(autorul amendamentului)

Motivare amendamente

Camera
decizional

ramana deschis concurentei, comisioanele


urmand a fi negociate si supuse jocului
concurentei pe piata.
O reglementare a unui plafon maxim ar
putea duce la alinierea la acest plafon
maxim ceea ce nu este de dorit.
Prin prevederea faptului ca nu se poate
diminua valoarea nominala a voucherelor
de vacanta sunt protejati angajatii adica
turistii care se pot bucura integral de
valoarea inscrisa pe voucher.
Eliminarea acestui plafon maxim al
comisionului va permite pietei sa se
regleze prin libera concurenta intre
emitentii autorizati. Precizam ca odata
permisa distributia acestui beneficiu pe
carduri,
nivelul
mult
redus
al
comisioanelor practicate de banci pe acest
segment de activitate, va determina un
nivel ridicat de concurenta rezultand intr-o
eficienta maxima de cost si cea mai buna
calitate a serviciilor pentru toti
participantii.
Argumente respingere:
Este necesar stabilirea unui plafon maxim
al comisionului.

37/40

Nr.
crt.

Text
iniial

Amendament propus
(autorul amendamentului)

Motivare amendamente

Camera
decizional

8.
(text Senat)

Argumente susinere:
14. La articolul I se introduce un nou
Trebuie reglementat comisionul i
punct, pct.12, cu urmtorul cuprins:
2. Articolul 31 se modific i va avea 12. Articolul 31 se modific i va avea procentul perceput de la angajatori i de la
urmtorul cuprins:
unitile afiliate.
urmtorul cuprins:

Camera
Deputailor

Art.31. - Voucherele de vacan se emit Art.31. Plafonul maxim al comisionului


Argumente respingere:
numai n sistem on-line, ncepnd cu data perceput de ctre emitenii de vouchere de Textul adoptat de comisie este acoperitor.
vacan de la angajatori este de 1%, iar
de 1 ianuarie 2015."
plafonul maxim perceput de la unitatea
afiliat este de 1% din valoarea
voucherului de vacan.
Autor: deputat Irinel Stativ
9.
Art.4 alin.(2)
(2) Comisionul maxim perceput de
ageniile de turism, n calitate de uniti
afiliate, nu poate depi 10% din valoarea
pachetului de servicii oferit utilizatorilor
voucherelor de vacan.

Argumente susinere:
Stabilirea
plafonului
maxim
al
(2) Plafonul maxim cumulat al comisionului i de la cine se percepe.
comisionului perceput de ctre ageniile
Argumente respingere:
de turism, n calitate de uniti afiliate, de
Comisionul
se percepe doar de la structura
la titularul voucherelui de vacan i de
la structura de primire turistic, este de de turism nu i de la angajat deoarece
10% din valoarea pachetului de servicii valoarea nominala a voucherelor nu poate
turistice oferit utilizatorilor voucherelor fi diminuata in nici un mod.
de vacan.

Camera
Deputailor

Autor: deputat Dumitru Chiri

38/40

Nr.
crt.

Text
iniial

Amendament propus
(autorul amendamentului)

Motivare amendamente

Camera
decizional

10.
Art.4 alin.(2)
(2) Comisionul maxim perceput de
ageniile de turism, n calitate de uniti
afiliate, nu poate depi 10% din valoarea
pachetului de servicii oferit utilizatorilor
voucherelor de vacan.

Argumente susinere:
Pentru
stabilirea
comisionului
(2) Comisionul perceput de la structura de perceput de ctre ageniile de
primire turistic de ctre ageniile de turism.
turism, n calitate de uniti afiliate, este
prevzut n contractul ncheiat ntre
Argumente respingere:
ageniile de turism i structura de Textul iniial este acoperitor.
primire turistic.

Camera
Deputailor

Autori: deputai Ludovic Orban i Cristina


Pocora
11.
__

Art.IV. - Prin derogare de la prevederile


art. 8 alin.(5) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea
personalului pltit din fonduri publice n
anul 2015, precum i alte msuri n
domeniul cheltuielilor publice, aprobat cu
modificri i completri de Legea
nr.71/20015, ncepnd cu data de 1 iulie
2015, n bugetele pe anul 2015 ale
instituiilor i autoritilor publice,
astfel cum sunt definite la art.2 alin. (1)
pct. 30 din Legea nr.500/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, i
la art.2 alin.(1) pct.39 din Legea
nr.273/2006,
cu
modificrile
i
completrile ulterioare, indiferent de

Argumente susinere:
Pentru anul 2015, n cazul instituiilor
publice este necesar o prevedere special,
derogatorie de la prevederile Ordonanei
de urgen nr. 83/2014.
Este posibil ca odat cu rectificarea Legii
bugetului de stat s se prevad
posibilitatea acordrii voucherelor de
vacan i angajailor instituiilor publice.
Msura va conduce la stimularea
turismului intern i va avea effect
multiplicative n economie, sumele alocate
voucherelor
antrennd
dezvoltarea
unitilor ce activeaz n domeniul
turismului, acestea la rndul lor
alimentnd bugetul de stat cu impozite i

Camera
Deputailor

39/40

Nr.
crt.

Text
iniial

Amendament propus
(autorul amendamentului)
sistemul de finanare i de subordonare,
inclusiv activitile finanate integral
din venituri proprii, nfiinate pe lng
instituiile publice, se pot prevedea
sume pentru acordarea de vouchere de
vacan personalului din cadrul
acestora.

Motivare amendamente

Camera
decizional

taxe.

Argumente respingere:
Pentru anul 2015, nu pot fi prevzute sume
pentru acordarea de vouchere de vacan.
Iniiatorii
amendamentului
nu
au
identificat sursele financiare necesare
acoperirii cheltuielilor ocazionate de
Autori: deputai Antal Istvn i Kerekes aplicarea acestor prevederi.
Kroly

40/40