Sunteți pe pagina 1din 15

Strada Navelor nr.

3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro
REG. COM. J/17/27/1991
RO35BRDE180SV03904591800
RO94TREZ3065069XXX001658
C.I.F. RO 1634170
B.R.D. G.S.G. Galai

NR. PROIECT: 9059/2014


+ C.S.

FAZA: PT + D.E.

INVESTITIA: NDIGUIRE TEREN LOTIZARE, Comuna INDEPENDENA, jud.


GALAI
BENEFICIAR: PRIMARIA COMUNEI INDEPENDENA
PIESE: scrise i denate

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

LOCALIZARE:

com. , jud. Galai

PROIECT NR.:

/2014

T
A
B

FAZA:

E
L

BENEFICIAR:

PROIECTANT:

S.C. PRIECT S.R.L.

E
S
P

ONSABILITI

Eugen Peter

DIRECTOR TEHIC: Arh. Mihai Bacalu

EF PROIECT:

Ing. Gheorghe Ionescu

PROIECTANT:

Ing. Relu Rzvan ibrea

DIRECTOR

DESENAT:

Gabriela Simina

DEVIZIST:

Pagin 2 din 15

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

BORDEROU
Ce conine piese scrise si desenate pentru
ntocmirea documentaiei de detalii de execuie

A. Piese scrise :

Copert pag.1
Pagina de prezentare pag.2
Borderou
pag.3
Memoriu
pag.4
Acte
pag.4

B. Piese desenate :

Plan ncadrare n municipiu PA1

ntocmit,
Ing. Gheorghe Ionescu

Verificat,
Ing. Relu Rzvan ibrea

Pagin 3 din 15

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

ANTEMSURTOARE
OBIECT 1: TERASAMENTE

Nr.
crt.

Simbol
articol

TSA19B1

TSA01G

Denumire lucrare
Sptura manuala
anuri si rigole pentru scurgerea apelor,
anurilor trapezoidale cu adncime <0.5m, in
teren tare
Volum an stnga: 600 mc
Volum an dreapta tronson1: 620 mc
Volum an dreapta tronson2: 277 mc
TOTAL=1497.0mc
Sptur manuala in spatii ntinse la platforme
cu aruncare laterala in vehicul in teren tare
Sptur manuala in spatii ntinse la platforme
cu aruncare laterala in vehicul in teren tare
accese proprieti
Suprafaa: (9-1.10)x2.5m=19.75mp
Grosime strat rutier 38cm
Volum:19.75mp x 0.38m/buc
x54buc=405.27mc
staie autobuz:

U.M

Cantitat
e

mc

1497.00

mc

518.51

100
mc

1.92

Suprafa 149.0mp
Numr buci: 2
Volum: 298mp x 0.38 m =113.24mc
Sptur mecanica cu buldozerul si
mpingerea pmntului pana la 10m
Drumuri laterale

TSC18B1

Nr accese: 6 accese
Suprafaa accese: 84.61+86.85+84.61+84.64
+80.40+84.53=505.64mp
Grosime sistem rutier: 0.38m
Volum: 505.64mp x 0.38m = 192.14mc

Sptura manuala de pmnt avnd peste


1,00m lime si adncime 0-2,00m , teren
trepte.

TSA07C2

Podee tub PREMO 600mm

- 1,70 x 1,30 x (9,5+1,6) = 24,53 mc


capete de racord
2 x (1,9 x 1,00 x 2,55) = 9,69 mc
Volum podee: 8buc x (24,53 mc + 9,69mc)
=273.76mc

Podee tub trecere pietonala

Pagin 4 din 15

mc

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

TSE03B1

TSE01C

TSE04B1

TSD04B1

10

TSD14A1

Finisare manual a taluzurilor in teren mijlociu


Sant pereat + rigole carosabile
Perimetru taluz 2.8m
Suprafaa an stnga: 2.8m x 684.5
Suprafaa dreapta tronson1: 2.8m x 687
Suprafaa dreapta tronson2: 2.8m x 250
Nivelarea manuala a platformelor
accese proprietate
19.75mp /buc x 54buc=1066.50mp
staii de autobuz: 298mp
Suprafaa trotuar:

L trotuar stanga:108.5ml
Lungime trotuar dreapta: 76.5ml+250ml
Ltot=435ml
Lime trotuar 1.00ml
1.00m x 435m= 435mp
Nivelarea terenului cu autogreder a
platformelor
Drumuri laterale: 505.64mp
Compactarea manuala cu maiul
Perimetru an:
grosime pat pmnt - 5cm
grosime pat nisip - 5cm
Lungime an total=1585.5m
Perimetru an 1.53ml
Volum de compactat: (0.05+0.05)x1585.5x1.53
Pode: 34,22 mc x 8buc=
Podee tub trecere pietonala
Compactarea cu placa vibranta a patului in
grosime de 5 cm
accese proprietate
19.75mp /buc x 54buc=1066.50mp
staii de autobuz: 298mp
Trotuare: suprafaa 1.00mx 435m
VOLUM: 0.05m x 1501.5 =75.075mc
Udarea mecanica cu autocisterna de 5-8t
prevzut cu dispozitiv de stropire
10% din volumul total de sptur

100
mp

45.40

100
mp

18.00

100
mp

5.06

100
mc

100
mc

0.75

mc

mprtierea pmntului cu lopata

11

TSD01C1

34,22mc x 1,65/1,40 = 40,33 mc

12

TRB01C1
4

Podee drumuri laterale

40.33

tone

56.46

Podee tub trecere pietonala

Transportul pmntului cu roaba , cu


ncrcare si descrcare conform art.

mc

Podee drumuri laterale

34,22mc x 1,65t/mc = 56,46 tone


Pagin 5 din 15

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

13

TSF02B1

Sprijinirea malurilor cu dulapi de fag la


spturi executate n spatii limitate , avnd
limea de
1,51-2,50 minte maluri

14
15

Podee tub trecere pietonala

10.00

mc

34.22

tone

2500.00

U.M

Cantitat
e

mp

2425.80

mp

2425.80

mc

242.60

ml

1395.80

mc

8.80

Podee drumuri laterale

2 x 1,90 x 2,55 = 9,69 mp


Epuizarea cu pompa de mana a apelor din
TSA 23 A1 spturi n teren cu infiltraii moderate de
apa conform art.01 - 34,22 mc
TRA01A0
2P

mp

Transport rutier pmnt


Rigole: 1497mc x 1.67 t/mc=2499.99

ANTEMSURTOARE
OBIECT 2: RIGOLE TRAPEZOIDALE PEREATE

Nr.
crt.

Simbol
articol

1.

IFB09A1

2.

IFA03C1

2.1.
L.

2100995

3.

IFA07D1

3.1.
L

2101183

Denumire lucrare
Strat drenant din nisip de 5 cm grosime
Perimetru an: 1.53
Lungime an total=1585.5
TOTAL=2425.8mp
Pereu din beton simplu C25/30 turnat pe loc
de 10cm grosime
Perimetru an: 1.53
Rigola parcare:99m
Rigola accese: 2.5 x 54 buc
Lungime an total mai puin accese si parcri
=1585.5 - (54buc x 2.5+99)=1351.5m
TOTAL=2425.8mp
Prepararea betonului C25/30 cu agregate
sortate: IFA03C1 x 0.10= 242.58
TOTAL=242.6mc
Rostuirea pereului cu mortar de ciment pe
4cm adncime si nisip pe restul, rosturi la 2m
Lungime an total mai puin
accese si parcri: 1351.5m
Perimetru an pereat: 1.53
Nr. rosturi la 2m: 1351.5m/2=675buc
TOTAL= 1395.76ml
Preparare mortar M100
1395.76 x 0.00063mc/ml
TOTAL= 8.79ml

Pagin 6 din 15

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

4.

TRA06A

Transportul rutier al betonului


Art 2101183 + Art 2100995
8.80 + 242.60 = 251.4mc
Tonaj: 251.4mc x 2.4 t/mc = 603.36t
TOTAL:603.4t

tone

603.40

U.M

Cantitat
e

mc

115.20

mc

97.20

mc

18.00

mc

115.20

ANTEMSURTOARE
OBIECT 3 : ACCES PROPRIETATI
3.1. RIGOLE ACCESE PROPRIETATE

Nr.
crt.

Simbol
articol

Denumire lucrare
Turnare beton simplu C16/20
rigole: arie seciune 0.72mp

lungime element: 1.00ml


1.

PB06A1

Rigola accese: 2.5ml/buc x 54 buc = 135.0ml


0.72mp x 135.0ml = 97.2 mc
dale: volum dala 0.04mc

Buci: 2.5/0.3x54=450 buc dale


0.04mc/buc x 450buc=18.0mc
TOTAL: 115.2 mc
Prefabricate beton 250 Klem. lin. Ner. V>0.5mc
rigole: arie seciune 0.72mp

1.1.
L

6433168

1.2.
L

6433091

lungime element: 1.00ml


Rigola accese: 2.5ml/buc x 54 buc = 135.0ml
0.72mp x 135.0ml = 97.2 mc
TOTAL: 97.2 mc
Prefabricate beton 250 Klem. lin. Ner. V<0.5mc
dale: volum dala 0.04mc

Buci: 2.5/0.3x54=450 buc dale


0.04mc/buc x 450buc=18.0mc
TOTAL: 18.0 mc
Beton de ciment C18/22.5
rigole: arie seciune 0.72mp

lungime element: 1.00ml


1.3.
L

2100971

Rigola accese: 2.5ml/buc x 54 buc = 135.0ml


0.72mp x 135.0ml = 97.2 mc
dale: volum dala 0.04mc

Buci: 2.5/0.3x54=450 buc dale


0.04mc/buc x 450buc=18.0mc
TOTAL: 115.2 mc

Pagin 7 din 15

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

1.4.
L

6433375

1.5.
L

6433780

2.

PI06A1

3.

CP18B1

4.

TRA04A

Armaturi in prefabricate beton ob 37


Rigola: 2.5 x 2.375kg/buc x 54buc
Dala: 3.75kg/buc x 450buc
TOTAL=2008.15kg
Armaturi in prefabricate beton PC 52
Rigola: 2.5 x 29.875kg/buc x 54buc
Dala: 4.55kg/buc x 450buc
TOTAL=6080.65kg
Montarea elemtelor prefabricate din beton
armat cu macaraua pe pneuri de 9.9TF
TOTAL: 54.0 buc
Montarea placute prefabricate beton armat
peste canale, cu vol. 0,02-0,05mc
TOTAL: 450.0 buc
Transport rutier materiale prefabricate
115.2 mc x 2.5t/mc=288t
TOTAL: 288.0t

kg

2008.15

kg

6080.65

buc

54.00

buc

450.00

tone

288.00

U.M

Cantitat
e

mc

192.00

mc

21.35

mp

1066.50

3.2. ACCESE INTRARI IN CURTI

Nr.
crt.

Simbol
articol

Denumire lucrare
Strat din agregate naturale cilindrate cu
aternere manuala
19.75mp x 54/buc x 0.18m=191.97mc
TOTAL: 192.00mc
Strat din nisip in grosime de 2cm compactat
Suprafaa:
(9-1.10)m/buc x 2.5m x 54buc x0.02 m =
=21.33mp
TOTAL: 21.35mc
Strat anti contaminator material textil neesut
filtru sintetic pe ampriza sau platforma drumului
Suprafaa: (9-1.10)x2.5m=19.75mp
Volum: 19.75mp/buc x 54buc=1066.5mc
TOTAL: 1066.5mc

1.

DA06A1

2.

DA06A2

3.

DA19A1

3.1.
L

7324962

Hrtie rezistenta de ambalaj Kraft tip1 160g/mpsuluri conform art. IFB09A1

mp

1066.50

3.2.
L

7329883

Material textil neesut filtru sintetic


(se scade)

mp

1066.50

4.

TSD06B
1

Compactarea cu placa vibranta de 1.6t pe


umpluturi necoezive
Art. DA06A2 + art. DA06A1
21.35 + 192.0= 213.35mc

100
mc

2.13

5.

DC02D

Realizare mbrcminte alei din beton rutier


BcR3.5 de 18cm, conform art. IFB09A1

mp

1066.50

Pagin 8 din 15

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

6.

DZ30H1

Beton ciment pentru platforme drumuri BcR3.5


1066.50mp x 0.18m= 191.97mc

mc

192.00

7.

DE10A1

Borduri prefabricate 20x25 pe fundaie din


beton: 2.5ml/buc x 54buc =135.0ml

ml

135.00

7.1.
L

2100945

Preparare beton C8/10


6.08mc

mc

6.08

TRA06A

Transportul rutier al betonului cu autobetoniera


conform DC02D
Tonaj: (1066.5mp x 0.18 m + 6.08mc ) x 2.4 t/mc
= 475.32t

8.

tone

475.30

U.M

Cantitat
e

mc

106.25

mc

89.65

mc

16.60

mc

106.25

ANTEMSURTOARE
OBIECT 4: AMENAJARE PARCRI
4.1 RIGOLE PARCARI

Nr.
crt.

Simbol
articol

Denumire lucrare
Turnare beton simplu C16/20
rigole: arie seciune 0.72mp

lungime element: 1.00ml

1.

PB06A1

Lungime rigola A:32.0ml


Lungime rigola B:16.0ml
Lungime rigola C: 9.5ml
Lungime rigola D: 8.5ml
Lungime rigola E:15.5ml
Lungime rigola F:17.0ml
Lungime rigola trotuar: 26.00ml
0.72mp x 124.5ml = 89.64 mc
dale: volum dala 0.04mc

Buci: 124.5/0.3=415 buc dale


0.04mc/buc x 415buc=16.6mc
TOTAL: 106.25 mc
Prefabricate beton 250 Klem. lin. Ner. V>0.5mc
rigole: arie seciune 0.72mp

1.1.
L

6433168

1.2.
L

6433091

1.3.
L

2100971

lungime element: 1.00ml


Lungime rigola trotuar: 26.00ml
0.72mp x 124.5ml = 89.64 mc
TOTAL: 89.65 mc
Prefabricate beton 250 Klem. lin. Ner. V<0.5mc
dale: volum dala 0.04mc

Buci: 124.5/0.3=415 buc dale


0.04mc/buc x 415buc=16.6mc
TOTAL: 16.6 mc
Beton de ciment C18/22.5
rigole: arie seciune 0.72mp

lungime element: 1.00ml


Pagin 9 din 15

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

Lungime rigola trotuar: 26.00ml


0.72mp x 124.5ml = 89.64 mc
dale: volum dala 0.04mc

Buci: 124.5/0.3=415 buc dale


0.04mc/buc x 415buc=16.6mc
1.4.
L

6433375

1.5.
L

6433780

2.

PI06A1

3.

CP18B1

4.

TRA04A

TOTAL: 106.25 mc
Armaturi in prefabricate beton OB 37
Rigola: 124.5x2.375kg/m
Dala: 3.75kg/buc x 415buc
TOTAL=1851.95kg
Armaturi in prefabricate beton PC 52
Rigola: 124.5m x 29.875kg/m
Dala: 4.55kg/buc x 415buc
TOTAL=5607.70kg
Montarea elementelor prefabricate din beton
armat cu macaraua pe pneuri de 9.9TF
TOTAL: 125 buc
Montarea plcute prefabricate beton armat
peste canale, cu vol. 0,02-0,05mc
TOTAL: 415.0 buc
Transport rutier materiale prefabricate
106.25 mc x 2.5t/mc=265.625t
TOTAL: 256.65t

kg

1851.95

kg

5607.70

buc

125.00

buc

415.00

tone

265.65

U.M

Cantitat
e

mc

112.00

mc

12.45

mp

622.30

mp

622.30

4.2 AMENAJARE PARCARI

Nr.
crt.

Simbol
articol

1.

DA06A1

2.

DA06A2

3.

DA19A1

3.1.
L

7324962

Denumire lucrare
Strat din agregate naturale cilindrate cu
aternere manuala
Parcare A: 179.80mp
Parcare B: 107.50mp
Parcare C: 60.00mp
Parcare D: 60.00mp
Parcare E: 107.50mp
Parcare F: 107.50mp
Stot: 622.30mp
622.30 x 0.18m=112.02mc
TOTAL: 112.02mc
Strat din nisip in grosime de 2cm compactat
Suprafaa:
622.30m x 0.02m = =12.446mp
TOTAL: 12.45mc
Strat anti contaminator material textil neesut
filtru sintetic pe ampriza sau platforma drumului
Suprafaa:
TOTAL: 622.30mc
Hrtie rezistenta de ambalaj Kraft tip1
160g/mp-suluri conform art. IFB09A1

Pagin 10 din 15

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

3.2.
L

7329883

4.

Material textil neesut filtru sintetic


(se scade)

mp

622.30

DC02D

Realizare mbrcminte alei din beton rutier


BcR3.5 de 18cm

mp

622.30

5.

DZ30H1

Beton ciment pentru platforme drumuri BcR3.5


622.30mp x 0.18m= 112.014mc

mc

112.00

6.

DE10A1

Borduri prefabricate 20x25 pe fundaie din


beton: 203ml

ml

203.00

6.1.
L

2100945

Preparare beton C8/10


9.14mc

mc

9.15

TRA06A

Transportul rutier al betonului cu autobetoniera


conform DC02D
Tonaj: (622.30mp x 0.18 m + 9.15mc ) x 2.4
t/mc = 290.80t

7.

tone

290.80

ANTEMSURTOARE
OBIECT 5: AMENAJARE DRUMURI LATERALE

Nr.
crt.

Simbol
articol

Denumire lucrare
Strat din agregate naturale cilindrate cu
aternere mecanica
Suprafaa totala:
Stot: 505.64-9x0.5x10=460.64mp
460.64 x 0.18m=82.92mc
82.92mc x 85%= 70.48mc
TOTAL: 70.48mc
Strat din agregate naturale cilindrate cu
aternere manuala
82.92mc x 15%= 12.44mc
Strat din nisip in grosime de 2cm compactat
Suprafaa:
460.64m x 0.02m = =9.21mp
Strat anti contaminator material textil neesut
filtru sintetic pe ampriza sau platforma
drumului
Suprafaa:

U.M

Cantitat
e

100
mc

0.71

mc

12.45

mc

9.20

mp

460.65

1.

DA06B1

2.

DA06A1

3.

DA06A2

4.

DA19A1

4.1.
L

7324962

Hrtie rezistenta de ambalaj Kraft tip1


160g/mp-suluri conform art. IFB09A1

mp

460.65

4.2.
L

7329883

Material textil neesut filtru sintetic


(se scade)

mp

460.65

Pagin 11 din 15

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

5.

DC02D

Realizare mbrcminte alei din beton rutier


BcR3.5 de 18cm

mp

460.65

5.1.
L

DZ30H1

Beton ciment pentru platforme drumuri BcR3.5


460.65mp x 0.18m= 82.92mc

mc

83.00

IFB09B1

Strat de balast de 10cm pentru acostamente


Suprafaa: 9x0.5x10=45mp

mp

45

TRA06A

Transportul rutier al betonului cu autobetoniera


conform DC02D
Tonaj:(460.65mp x 0.18 m) x 2.4 t/mc =
198.72t

tone

198.75

U.M

Cantitat
e

mc

53.65

mc

1.10

mp

298.00

7.

ANTEMSURTOARE
OBIECT 7: STATII AUTOBUZ

Nr.
crt.

Simbol
articol

1.

DA06A1

2.

DA06A2

3.

DA19A1

3.1.
L

7324962

Hrtie rezistenta de ambalaj Kraft tip1


160g/mp-suluri conform art. IFB09A1

mp

298.00

3.2.
L

7329883

Material textil neesut filtru sintetic


(se scade)

mp

298.00

4.

DC02D

Realizare mbrcminte alei din beton rutier


BcR3.5 de 18cm

mp

298.00

4.1.
L

DZ30H1

Beton ciment pentru platforme drumuri BcR3.5


298.00mp x 0.18m= 53.64mc

mc

53.65

5.

TRA06A

Transportul rutier al betonului cu autobetoniera


conform DC02D
Tonaj: 53.65mc x 2.4 t/mc = 198.72t

tone

128.76

Denumire lucrare
Strat din agregate naturale cilindrate cu
aternere manuala
0.18m x 298mp =53.64mc
Strat din nisip in grosime de 2cm compactat
Suprafaa:
298mp x 0.02m = =5.96mc
Strat anti contaminator material textil neesut
filtru sintetic pe ampriza sau platforma
drumului
Suprafaa: 298mp

ANTEMSURTOARE
OBIECT 8: Pode 600mm, 8 buci L=10.00m

Pagin 12 din 15

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

Nr.
Simbol
Denumire lucrare
crt.
articol

U.M

Cantitat
e

mc

10.30

mc

8.51

mc

1.87

Turnarea betonului simplu B100 , B200 n


fundatii , ziduri si pereuri
a) fundatie:2 x (1,70 x 0,85 x 0,80)= 2,32 m

PB02A1

1.L.
1

2.100.933

1.L.
2

2.100.957

PC 01 A1

ACC 08
E1

3.L

6.418.95
0

PF 05 A1

b) radier: 1,20 x 0,30 x 12,00 = 4,32 mc


c) fundatie radier: 2x(0,5 x 3,00 x 0,60)
= 1,80 mc
d) timpan: 2 x (1,20 x 0,60 x 1,30) = 1,87
mc
e) capete: 4 x (0,75 x 0,85 x 0,20) = 0,52
mc
TOTAL PARTIAL:10,83 mc
din care se scade volumul ocupat de tub
PREMO: 2 x 3,14x1,302/4 x 0,20 = 0,53
mc
Total
10,30 mc
Prepararea betonului B100 conform art 07.
punctele a)+b)+c)
2,32 mc + 4,32 mc + 1,80 mc = 8,44 mc x
1,008 = 8,51mc
Prepararea betonului B200 conform art.
07. punctele d) + e)
1,87 mc + 0,53 mc = 1,86 mc x 1,008 = 1,87
mc

Cofraje pentru betoane executate din


panouri cu placaj tip P
a) fundaie: 0,85 x (2x1,75+2x0,80) = 4,34
mp
b) fundaie radier....0,50 x ( 2x3,00+2x0,60)
= 3,60 mp
c) timpan:.1,20 x 1,30 = 1,56 mp
d) capete: 2 x (0,75 x 0,85) = 1,28 mp
TOTAL: 10,78 mp
Montare tub PREMO 600 mm , l =
5,00m 2 buc. x 5,00 m = 10,00 m
Procurare tuburi PREMO 600 mm ,
l = 5,00m
nr. buc : 2
Hidroizolaie la lucrrile de poduri exec. din
bitum filerizat
la rece n doua straturi
- tub PREMO 600mm: 2 x
2x3,14x1,30/2 x 5,00 = 40,82 mp
-timpan: 2 x (1,20 x 1,30) = 3,12 mp
- capete: 4 x ( 0,75 x 0,85 ) = 2,55 mp

Pagin 13 din 15

10.78

buc

buc

mp

46.49

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

TOTAL: 46,49 mp
5

IFA 03 C1

5.L

2.100.95
7

IFB 09 A1

IFA 08 C1

TRA 06 A

Pereu din beton simplu hidrotehnic B200


turnat pe loc de 10 cm grosime
an ... 20,00 ml x 2,30 m = 46,00 mp
Prepararea betonului B200 cu agregate
grele sortate cu granulaia pana la 31mm
1,008 x 46,00 mp x 0,10 = 4,63 mc
Strat izolator de nisip de 5cm grosime
46,00 mp
Rostuirea pereului cu mortar bituminos pe
4cm adncime cu nisip si restul bitum ,
rosturile se practica la 2m unul de altul
46,00 mp : 2 = 23,00 ml
Transportul semifabricatelor
(8,60+1,90+4,70)mc x 2,4 t/mc = 36,50
tone

mp

46.00

mc

4.63

mp

46.00

23.00

tone

36.50

Nota: antemsurtoarea realizata pentru un pode.

ANTEMSURTOARE
OBIECT 9: Trotuare
Nr.
crt.

Simbol
articol

Denumire lucrare

U.M

Cantitat
e

mp

449.00

mc

44.90

mp

22.45

ton
e

107.76

DA15B1

Fundaie din beton de ciment de 10cm


grosime la trotuare alei de pietoni si cicli ti
Lungime trotuar stanga: 122.50ml
Lungime trotuar dreapta: 76.5ml+250ml
Ltot=449ml
Lime trotuar 1.00mp
Suprafaa trotuar: 1.00m x 449m= 449ml

1.1.
L

DZ30H1

Beton ciment pentru platforme drumuri C8/10


449.00mp x 0.10m= 44.90mc

Pf10A1

TRA01A

Rost de separare intre doua ziduri


alturate
449ml/2ml x 1.0ml x0.1ml=22.45mp
Transport rutier al bertonului
449mp x 0.1m x 2.4t/mc=107.76t

Pagin 14 din 15

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax:


0236411779
proiect-galati@clicknet.ro

Verificat,
Ing. Gheorghe Ionescu

ntocmit,
Ing. Relu Rzvan ibrea

Pagin 15 din 15