Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE CONTURI APLICABIL INSTITUIILOR DE CREDIT

CLASA 1 - OPERATIUNI DE TREZORERIE SI


OPERATIUNI INTERBANCARE
Grupa 10 - CASA SI ALTE VALORI
101 - Casa
Grupa 11 - DECONTRI CU BANCA NAIONAL A
ROMNIEI
111 - Cont curent la Banca Naionala a Romniei
1111 - Cont curent la Banca Naionala a Romniei
1112 - Depozite la vedere la Banca Naionala a Romniei
1113 - Depozite la termen la Banca Naionala a Romniei
1114 - Depozite colaterale la Banca Naionala a Romniei
112 - mprumuturi de refinantare de la Banca Naionala a
Romniei
1121 - mprumuturi colateralizate cu active eligibile
pentru garantare
1122 - mprumuturi lombard
1123 - Alte mprumuturi
117 - Creane si datorii ataate
11711 - Creane ataate
11722 - Datorii ataate
Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
121 - Conturi de corespondent la instituii de credit (nostro)
122 - Conturi de corespondent ale instituiilor de credit (loro)
127 - Creane si datorii ataate
1271 - Creane ataate
1272 - Datorii ataate
Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
131 - Depozite la instituii de credit
1311 - Depozite la vedere la institutii de credit
1312 - Depozite la termen la institutii de credit
1313 - Depozite colaterale la institutii de credit
1317 - Creante atasate
132 - Depozite ale institutiilor de credit
1321 - Depozite la vedere ale institutiilor de credit
1322 - Depozite la termen ale institutiilor de credit
1323 - Depozite colaterale ale institutiilor de credit
1327 - Datorii atasate
Grupa 14 - CREDITE SI MPRUMUTURI INTERBANCARE
141 - Credite acordate institutiilor de credit
1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor de
credit
1412 - Credite la termen acordate institutiilor de credit
1413 - Credite financiare acordate institutiilor de credit
1417 - Creante atasate
142 - mprumuturi primite de la institutii de credit
1421 - mprumuturi de pe o zi pe alta primite de la institutii
de credit
1422 - mprumuturi la termen primite de la institutii de
credit
1423 - mprumuturi financiare primite de la institutii de
credit
1427 - Datorii atasate
Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME
DATORATE
161 - Valori de recuperat
1611 - Valori de recuperat
162 - Alte sume datorate
1621 - Alte sume datorate
CLASA 2 - OPERATIUNI CU CLIENTELA
Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
201-Creante comerciale
20111-Scont
20112-Factoring
202 - Credite de trezorerie
2021 - Credite de trezorerie

20211 - Utilizri din deschideri de credite permanente


20212 - Credit global de exploatare
20213 - Diferene de rambursat legate de utilizarea cardurilor
20219 - Alte credite de trezorerie
2027 - Creane ataate i sume de amortizat
20271 - Creane ataate
20272 - Sume de amortizat
203 - Credite de consum i vnzri n rate
2031 - Credite de consum
20311 - Credite de consum pentru nevoi personale
20312 - Credite de consum pentru achiziionarea de bunuri
2032 - Vnzri n rate
2037 - Creane ataate i sume de amortizat
20371 - Creane ataate
20372 - Sume de amortizat
204 - Credite pentru finanarea operaiunilor de comer
exterior
2041 - Credite pentru import
2042 - Credite pentru export
2047 - Creane ataate i sume de amortizat
20471 - Creane ataate
20472 - Sume de amortizat
205 - Credite pentru finanarea stocurilor i pentru
echipamente
2051 - Credite pentru finanarea stocurilor
2052 - Credite pentru echipamente
2057 - Creane ataate i sume de amortizat
20571 - Creane ataate
20572 - Sume de amortizat
206 - Credite pentru investiii imobiliare
2061 - Credite pentru investiii imobiliare
20611 - Credite ipotecare
20619 - Alte credite pentru investiii imobiliare
2067 - Creane ataate i sume de amortizat
20671 - Creane ataate
20672 - Sume de amortizat
209 - Alte credite acordate clientelei
2091 - Alte credite acordate clientelei
2097 - Creane ataate i sume de amortizat
20971 - Creane ataate
20972 - Sume de amortizat
Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
251 - Conturi curente
2511 - Conturi curente
25211-Conturi de factoring disponibil
25212-Conturi de factoring indisponibil
253 - Conturi de depozite
2531 - Depozite la vedere
2532 - Depozite la termen
2533 - Depozite colaterale
25336-Alte depozite colaterale
2537 - Datorii atasate
Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT I ALTE SUME
DATORATE
261 - Valori de recuperat
2611 - Valori de recuperat
262 - Alte sume datorate
2621 - Alte sume datorate
Grupa 28 - CREANE RESTANTE I CREANE DEPRECIATE
281 - Creane restante nedepreciate
2811 - Creane restante nedepreciate
2817 - Creane ataate i sume de amortizat
28171 - Creane ataate
28172 - Sume de amortizat
282 - Creane depreciate
2821 - Creane depreciate
2827 - Creane ataate i sume de amortizat

PLAN DE CONTURI APLICABIL INSTITUIILOR DE CREDIT


28271 - Creane ataate
28272 - Sume de amortizat
Grupa
29
- AJUSTRI
PENTRU
DEPRECIEREA
CREANELOR DIN OPERAIUNI CU CLIENTELA
291 - Ajustri specifice pentru deprecieri identificate la nivel
individual
CLASA 3 - OPERAIUNI CU TITLURI I OPERA|IUNI
DIVERSE
Grupa 34 - DECONTRI INTRABANCARE I NTRE
ORGANIZAIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL
REELEI
341 - Decontri intrabancare
Grupa 35 - DEBITORI I CREDITORI
351 - Personal i conturi assimilate
3511 - Personal - salarii datorate
353 - Bugetul statului, fonduri speciale i conturi assimilate
3532 - Taxa pe valoarea adaugat
35326 - TVA deductibil
35327 - TVA colectat
355 - Debitori diveri
3552 - Debitori din avansuri spre decontare
3556 - Ali debitori diveri
356 - Creditori diveri
3566 - Ali creditori diveri
Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI
361 - Valori din aur, metale i pietre preioase
362 - Materiale
Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE
375 - Cheltuieli nregistrate n avans
376 - Venituri nregistrate n avans
CLASA 4 - VALORI IMOBILIZATE
Grupa 44 - IMOBILIZRI NECORPORALE I CORPORALE
441 - Imobilizri necorporale
442 - Imobilizri corporale
Grupa 46 - AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE
461 - Amortizri privind imobilizrile necorporale i
corporale
CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE I
PROVIZIOANE
514-Rezerva generala pt riscul de credit
Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR
591 - Profit sau pierdere
592 - Repartizarea profitului
CLASA 6 - CHELTUIELI
Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCAR
601 - Cheltuieli cu operaiunile de trezorerie i operaiunile
interbancare
6011 - Dobnzi la Banca Naional a Romniei
6012 - Dobnzi la conturile de corespondent
6013 - Dobnzi la depozitele instituiilor de credit
60131 - Dobnzi la depozitele la vedere
60132 - Dobnzi la depozitele la termen
6014 - Dobnzi la mprumuturile de la instituii de credit
60141 - Dobnzi la mprumuturile de pe o zi pe alta
60142 - Dobnzi la mprumuturile la termen
6019 - Comisioane
602 - Cheltuieli cu operaiunile cu clientela
6024 - Dobnzi la conturile curente
6025 - Dobnzi la conturile de depozite
60251 - Dobnzi la depozitele la vedere
60252 - Dobnzi la depozitele la termen
6029 - Comisioane
634 - Cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri

6345 - Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri i


transportul personalului i bunurilor
Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTRI PENTRU
DEPRECIERE, PROVIZIOANE I PIERDERI DIN CREANE
661 - Cheltuieli cu ajustri privind deprecierea creanelor din
operaiuni interbancare
6611 - Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea creanelor din
operaiuni de trezorerie i interbancare
6611-Cheltuieli cu ajustri specifice pentru deprecieri
identificate la nivel individual
662 - Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea creanelor din
operaiuni cu clientela
6621-Cheltuieli cu ajustri specifice pentru deprecieri identificate
la nivel individual
667-Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane
668-Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu
provizioane
CLASA 7 - VENITURI
Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
BANCAR
701 - Venituri din operaiunile de trezorerie i operaiunile
interbancare
7011 - Dobnzi de la Banca Naional a Romniei
7012 - Dobnzi de la conturile de corespondent
7013 - Dobnzi de la conturile de depozite la instituii de credit
70131 - Dobnzi de la depozitele la vedere
70132 - Dobnzi de la depozitele la termen
7014 - Dobnzi de la creditele acordate instituiilor de credit
70141 - Dobnzi de la creditele de pe o zi pe alta
70142 - Dobnzi de la creditele la termen
7018 - Dobnzi din creane depreciate
7019 - Comisioane
702 - Venituri din operaiunile cu clientela
7021 - Dobnzi de la creane comerciale i credite acordate
clientelei
70213 - Dobnzi de la creditele de trezorerie
70214 - Dobnzi de la creditele de consum i vnzri n rate
70215 - Dobnzi de la creditele pentru finanarea operaiunilor
de comer exterior
70216 - Dobnzi de la creditele pentru finanarea stocurilor i
pentru echipamente
70217 - Dobnzi de la creditele pentru investiii imobiliare
70218 - Dobnzi de la alte credite acordate clientelei
7024 - Dobnzi de la conturile curente debitoare
7028 - Dobnzi din creane depreciate
7029 Comisioane
Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE,
PROVIZIOANE I RECUPERRI DE CREANE
761 - Venituri din ajustri pentru deprecierea creanelor din
operaiuni de trezorerie i interbancare
7611 - Venituri din ajustri specifice pentru deprecieri
identificate la nivel individual
762 - Venituri din ajustri pentru deprecierea creanelor din
operaiuni cu clientela
7621 - Venituri din ajustri specifice pentru deprecieri
identificate la nivel individual
781-Venituri din rambursarea rezervei legale pt risc de credit
pt partea neacoperita
CLASA 9 - OPERAIUNI N AFARA BILANULUI
903 - Angajamente n favoarea clientelei
911-Alte garantii date bancilor
912-Cautiuni si alte garantii primite de la banci
913 - Garanii date pentru clientel
914 - Garanii primite de la clientel
999 - Contrapartida