Sunteți pe pagina 1din 27
Plan Sectorial – ADER 2020 Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni
Plan Sectorial – ADER 2020
Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură
Piteşti Mărăcineni
Obiectiv general: ADESC 1
Numărul/codul proiectului: 8/1.1.8
Contract: 118/2011
Act adiţional: 6
Anul începerii: 2011
Anul finalizării: 2014
Durata: 37,5 luni
Denumirea proiectului: Colectarea, menţinerea şi utilizarea
biodiversităţii genetice autohtone pentru elaborarea de strategii
integrate utile programelor de ameliorare a speciilor pomicole
Denumirea fazei: Evaluarea şi completarea fondului de
germoplasmă autohton
Persoana de contact: Dr. biolog Adriana Mădălina MILITARU
Date contact: 0248-278066 / 0248-278477;
E-mail: madamilitaru77@yahoo.com
 Obiectivul general al ADER 2020 ADESC 1. Adaptarea tehnologiilor de cultură şi de creştere
 Obiectivul general al ADER 2020
ADESC 1. Adaptarea tehnologiilor de cultură şi de creştere a
animalelor în contextul diminuării efectelor schimbărilor climatice.
 Obiectivul specific al ADER 2020
1.1. Metode de inventariere, monitorizare, protecţie, ameliorare
şi utilizare durabilă a resurselor naturale ale agroecosistemelor
(sol, apă, resurse genetice vegetale şi animale).
 Obiectivul proiectului
Menţinerea şi îmbogăţirea fondului naţional de germoplasmă
pomicolă, ca sursă de adaptabilitate a speciilor pomicole la
chimbările previzibile ale condiţiilor de mediu şi ale pieţei
 Obiectivul fazei V/2013:
Evaluarea şi completarea fondului de germoplamsă autohton
Menţinerea stării biologice şi culturale a câmpurilor experimentale,
observaţii şi determinări
PARTENERI • COORDONATOR: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni, Argeş
PARTENERI
• COORDONATOR: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti
Mărăcineni, Argeş
Director proiect: Dr. biolog Adriana Mădălina MILITARU
• Partener 1: Universitatea din Craiova-Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru
Pomicultură Vâlcea
Responsabil P1: Prof. univ.dr. BOTU Mihai
• Partener 2: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti,
Dâmboviţa
Responsabil P2: Ing. Mihaiela ERCULESCU
• Partener 3: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj
Responsabil P3: Dr. ing. Peter SOMSAI
• Partener 4: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi
Responsabil P4: Dr. ing. CÂRDEI Eugen
• Partener 5: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa
Responsabil P5: Dr. ing. Corina GAVAT
DISTRIBUŢIA COLECŢIILOR POMOLOGICE ÎN ROMÂNIA P4 SCDP P3 Iaşi SCDP Cluj P1 P2 SCDP CP
DISTRIBUŢIA COLECŢIILOR POMOLOGICE ÎN ROMÂNIA
P4
SCDP
P3
Iaşi
SCDP Cluj
P1
P2
SCDP
CP
SCDP Voineşti
Vâlcea
ICDP Piteşti
P5
SCDP
Constanţa
Rezultate obţinute Coordonator proiect: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti
Rezultate obţinute
Coordonator proiect: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru
Pomicultură Piteşti Mărăcineni, Argeş
• Îmbogăţirea genofondului cu 1 soi şi 4 selecţii de măr ('Zorka‘, 43/55, 46/5,
46/17), 4 de păr ('Smuglyanka', 'Bryanskaya krasavitca', 'Krasnaya grusha',
'Naryadnaya efimova‘), 3 de căpşun ('Lyubava', 'Klasica', 'Tcaritca‘), 3 de
zmeur ('Balsam', 'Gerakl', 'Rubus Illecebrosus focke‘), 2 de soc ('Bagatce' şi
'Kladez‘) şi 4 de cătină ('Botanicheskaya', 'Gaspadar', 'Nivelena',
'Plamennaya', 'Trofimouskaya‘)
• Vigoarea de creştere a 12 soiuri locale de măr pe 2 portaltoi (MM106 şi M9)
• Evaluarea caracteristicilor fizice ale fructelor (formă, culoare, aderenţa
sâmburelui), dar şi comportarea la PPV (pe frunză şi fruct) a 25 de soiuri
locale de prun.
• Influenţa substratului de plantare asupra creşterii şi fructificării a 6 soiuri
româneşti de afin cu tufa înaltă (Simultan, Delicia, Lax, Compact, Augusta,
Azur)
• Comportarea la atacul ciupercii Mycosphaerella fragariae (pătarea albă a
frunzelor de căpşun) a 5 soiuri autohtone de căpşun: 'Premial', 'Coral',
'Floral', 'Real' şi 'Magic'.
NEGRE DE SARU GRASE LUNGULEŢE CIORĂŞTI DE MEHEDINŢI ALBE DE TISMANA VÂNĂT DE VARĂ Soiuri
NEGRE DE SARU
GRASE
LUNGULEŢE
CIORĂŞTI DE
MEHEDINŢI
ALBE DE TISMANA
VÂNĂT DE VARĂ
Soiuri locale de prun, recolta 2013 (după M. Butac)
Genitori potenţiali pentru calitate fruct TIMPURII DE ŢURLEŞTI (aromă plăcută puternică) URIAŞE DE SIBIU
Genitori potenţiali pentru calitate fruct
TIMPURII DE
ŢURLEŞTI
(aromă plăcută puternică)
URIAŞE DE SIBIU
(mărime, aspect comercial)
Influenţa substratului de plantare asupra creşterii şi fructificării afinului (după Ancu I., 2013) Indicatorii de
Influenţa substratului de plantare asupra creşterii şi fructificării afinului
(după Ancu I., 2013)
Indicatorii de creştere şi fructificare
Substratul de plantare
DL 5%
b1
b2
b3
Nr. de lăstari/tufă
12,8
8,0
10,6
1,3
Lungimea medie a unui lăstar anual (cm)
18,9
17,3
19,5
1,4
Lungimea totală a lăstarilor pe tufă (m.l)
2,3
1,3
2,6
0,3
Nr. de muguri floriferi/tufă
19,1
10,0
16,2
2,3
Nr de muguri floriferi/m.l de lăstar anual
8,3
7,7
6,2
Nr de inflorescenţe/tufă
21,4
12,3
21,4
1,9
Nr. de flori/inflorescenţă
8,6
8,6
9,0
0,6
Nr. de fructe / tufă
116
58
132
15
Greutatea medie fruct (g)
1,77
1,34
1,79
0,27
Producţia / tufă (g)
2,85
115
309
34
b1= 5 kg turbă+ 5 kg mraniţă;
b2=10 kg litieră de conifere ;
b3= 5 kg turbă+5 kg mraniţă+40g sulf praf
Creşterea şi fructificarea soiurilor de afin studiate (după Ancu I., 2013) Indicatorii de creştere şi
Creşterea şi fructificarea soiurilor de afin studiate
(după Ancu I., 2013)
Indicatorii de creştere
şi fructificare
Soiuri studiate
DL
5%
Simultan
Delicia
Lax
Compact
Augusta
Azur
Blueray
Nr. lăstari / tufă
15,9
11,8
10,4
7,7
8,5
9,3
9,8
2,4
Lungimea medie
lăstar anual (cm)
21,2
15,7
16,9
18,2
17,0
19,0
22,1
3,0
Lungimea totală
lăstarii / tufă (m.l)
3,6
2,3
1,9
1,5
1,3
1,9
1,9
0,6
Nr muguri floriferi /
tufă
23,5
14,5
13,8
13,8
11,2
14,7
14,2
4,1
Nr muguri floriferi
/m.l de lăstar anual
6,5
6,3
7,3
9,2
8,6
7,7
7,5
Nr inflorescenţe / tufă
29,6
22,5
11,9
12,9
14,1
20,1
17,5
2,4
Nr. flori /
inflorescenţă
6,9
7,8
8,0
12,5
7,6
9,1
9,3
1,0
Nr fructe / tufă
226
105
62
6,2
60
45
156
46
Greutate medie fruct
1,20
2,01
1,66
1,23
1,60
2,08
1,65
0,37
(g)
Producţia/tufă (g)
377
264
139
173
142
342
219
69
35 30 25 Premial 20 Coral Floral 15 Real Magic 10 5 0 8.05 14.05
35
30
25
Premial
20
Coral
Floral
15
Real
Magic
10
5
0
8.05
14.05
21.05
30.05
17.06
25.09
Momentul observaţiei
Frecvenţa atacului de Mycosphaerela fragariae la soiuri autohtone de căpşun
(după Sturzeanu M., 2013)
Completarea fondului de germoplasmă la ICDP Piteşti ● soiul 'Zorka' şi selecţiile 43/55, 46/5, 46/17
Completarea fondului de germoplasmă la ICDP Piteşti
● soiul 'Zorka' şi selecţiile 43/55, 46/5, 46/17
MĂR
PĂR
● 'Smuglyanka', 'Bryanskaya krasavitca', 'Krasnaya grusha',
'Naryadnaya efimova'
●'Balsam', 'Gerakl', 'Rubus Illecebrosus focke'
ZMEUR
CĂTINĂ
●'Botanicheskaya', 'Gaspadar', 'Nivelena', 'Plamennaya',
'Trofimouskaya'
● 'Bagatce' şi 'Kladez'
SOC
CĂPŞUN
●'Lyubava', 'Klasica', 'Tcaritca'
Partener 1: Universitatea din Craiova-Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea Au fost
Partener 1: Universitatea din Craiova-Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare
pentru Pomicultură Vâlcea
Au fost completate fişele tehnice şi de observaţii la un număr de 17
accesiuni din genul Juglans şi 10 din genul Corylus cu date privind
producția medie de fructe obținută, maturarea fructelor precum și
comportarea față de patogeni pe durata perioadei de vegetație din anul
2013.
S-au efectuat măsurători și determinări în laborator la probele de
fructe provenind de la un număr de 28 accesiuni de nuc (Juglans), 24 de
alun (Corylus) și 13 de castan comestibil (Castanea).
Felul observaţiei Anul observaţiei - 2013 Imperial de Impărăteasa Daviana Grossal Cosford Trebizonda Eugenia
Felul observaţiei
Anul observaţiei - 2013
Imperial de
Impărăteasa
Daviana
Grossal
Cosford
Trebizonda
Eugenia
Rezistenţa la ger
trunchi
3
3
3
3
3
ramuri
3
3
3
3
3
muguri
3
3
3
3
3
Înflorit
Început
♂/♀
27 I
02 II
28 I
10
12 I
16
01
II
06 XII
04 II
12 I
XII
XII
Sfârşit
♂/♀
26 II
03
26
II
05 III
05
10 III
12 III
12 III
11 III
14 III
III
III
Intensitate
mare
mare
medie
mare
mare
Perioada înfloritului
-
-
-
-
-
Tip dichogamie
homogam
protogin
protogin
protogin
protogin
Maturitate de recoltare
07 IX
05 IX
04 IX
09 IX
08 IX
Perioada de maturare
25 VIII-10
25
VIII-10 IX
25 VIII-10 IX
25
VIII-10 IX
25 VIII-10 IX
IX
Susceptibitatea
la boli
Bacterioza
redusă
redusă
medie
medie
redusă
alunului
Putregaiul brun
redusă
redusă
redusă
redusă
redusă
Circumferinţă trunchi (cm)
15,3
22,3
25,0
16,2
13,4
Vigoarea pomului
mare
medie
mare
medie
medie
Habitus
erect
erect
erect
semi-erect
semi-erect
Producţia de fructe (kg/pom)
2,8 2,7
2,9
2,7
2,9
Productivitatea
medie
medie
medie
medie
medie
Partener 2: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, Dâmboviţa Comportarea la atacul de:
Partener 2: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură
Voineşti, Dâmboviţa
Comportarea la atacul de:
Soiul
Productia de fructe
(kg/pom)
Productivitate
Rapăn
Arsură bacteriană
Botane
3
9
2
mica
Călugăresc
3
8-9
-
-
Citron de Şomcuţa2
8
-
-
Cormoşe
3
9
30
mare
Creţeşti
3
9
8
medie
Creţeşti de Breaza
3
9
30
mare
Creţeşti de Ciolacu
M
9
4,5
mica-medie
Creţeşti de Simici
3
8
8,5
medie
Crăciuneşti de Baia Mare
3
9
7
medie
Dulci de Rădăşeni
3
8
-
-
Fără nume
3
9
10
medie
Favoritul lui Palocsay
3
8-9
3
mica
Feleac
3
9
1
mica
Gustav durabil
3
9
1
mica
Măruţ alb
2-3
8
4
mica
Comportarea la atacul de: Soiul Productia de fructe (kg/pom) Productivitate Rapăn Arsură bacteriană 16 Măr
Comportarea la atacul de:
Soiul
Productia de fructe
(kg/pom)
Productivitate
Rapăn
Arsură
bacteriană
16
Măr muntenesc
3-M
9
1,5
mica
17
Muntenesc cu coada scurtă
39
-
-
18
Mere tari
3
9
75
medie
19
Măr Orbai
3
9
-
medie
20
Mohorât
2
9
0,5
foarte-mica
21
Moţi
M
9
25
mare
22
Mere dulci
3
9
8
medie
23
Măr din sămânţă
38
-
-
24
Nistreţ
3
8
1,5
mica
25
Ouţe
3
8
10
medie
26
Poinic
3
9
20
medie-mare
● Din observatiile si notarile efectuate la arsura bacteriana ( Erwinia amylovora ) reiese ca
● Din observatiile si notarile efectuate la arsura bacteriana ( Erwinia
amylovora ) reiese ca gradul de atac la soiurile studiate a fost mai scazut fata de
anul trecut.
● Cele mai sensibile soiuri la rap ă n au fost: Moti, Urdoase, Seghese.
● Productia de fructe anul acesta la multe soiuri nu a fost reprezentativa,
datorita secetei de anul trecut. Cele mai productive soiuri au fost: Cormose,
Cretesc de Breaza, Moti.
● Greutatea fructelor (g) a fost variabila, cuprinsa intre 52 g la soiul
Wachsman Amalie si 270 g la soiul Cretesc de Simici. Fructele au fost mari si
datorita productiei scazute.
● Continutul in substanta uscata (%) este cuprins intre 11% la soiul Mere
dulci si 19% la soiurile Calugaresc si Wachsman Amalie.
Materialul biologic luat în studiu, reprezentat de soiuri autohtone existente la SCDP Cluj Partener 3:
Materialul biologic luat în studiu, reprezentat de soiuri autohtone existente
la SCDP Cluj
Partener 3: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj
Materialul biologic luat în studiu, reprezentat de soiuri autohtone de par
existente la SCDP Cluj
Soiul/
Soiul/
Nr. Crt.
Genotipul
Nr. Crt.
Genotipul
(Varianta)
(Varianta)
1
Tămâioasă de Călineşti
17
P
6-16-22
2
Republica
18
P
6-16-96
3
Roşii
19
Pară de apă
4
Untoasă de Tg. Mureş
20
Pară de mai
5
Urechelniţe
21
Pară de vin
6
Imperiale
22
Pere Mălăieţe
7
Dulci
23
Pere Pergament
8
Dulci de vară
24
Boiereşti I
9
Falcă roşie
25
Busuioace
10
Fondată de Pădure
26
Cluj 20-11-20
11
Furnicoase
27
Clopoţele
12
Gutuieşti
28
Poştaţele
13
Mariana
29
Crăiese
14
Miez de pâine
30
Cu miez roşu
15
Moldoveanca
31
Curcubete
16
Orzatice
Principalii indicatori pentru caracterele frunzelor la soiurile de păr autohtone studiate Indicatori pentru caracterele
Principalii indicatori pentru caracterele frunzelor la soiurile de păr
autohtone studiate
Indicatori pentru caracterele
frunzelor
Caracterele limbului
Lungimea
Lungimea
Lăţimea
pețiolului
Limita minimă (cm)
5,1
3,1
1,8
Limita maximă (cm)
9,1
6,4
6,1
Amplitudinea variației (cm)
4,0
3,3
4,3
Abaterea standard
0,88
0,71
0,95
Coeficientul de variabilitate (%)
12,9
17,1
23,6
Corelaţiile fenotipice dintre caracteristicile frunzelor la soiurile de
păr autohtone studiate
Caracterele corelate
Valoarea corelației (r)
Lungimea limbului - Lăţimea
limbului
0.215
Lungimea limbului - Lungimea
pețiolului
0.157
Lăţimea limbului - Lungimea
pețiolului
-0.059
r5%
=
0,349
r1%
=
0,449
r0,1% =
0,554
Lungimea limbului 0,250 Lăţimea limbului 0,200 0,215 0,150 0,157 0,100 0,050 0,000 -0,050 -0,059 -0,100
Lungimea limbului
0,250
Lăţimea limbului
0,200
0,215
0,150
0,157
0,100
0,050
0,000
-0,050
-0,059
-0,100
Lăţimea limbului
Lungimea pețiolului
Corelaţiile fenotipice dintre principalele elemente morfologice ale frunzelor,
la soiurile de păr autohtone studiate
Partener 4: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi Fişa tehnică a observaţiilor şi
Partener 4: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi
Fişa tehnică a observaţiilor şi determinărilor la specia cireş, SCDP Iasi
Felul observaţiei sau
determinării / Soiul
Cătălina
Ludovic
Cociu
Boambe
Boambe
Galata
Maxut
de
de
Cotnari
Cotnari
cl. 6
cl. 7
Fenofaze
de
Umflare
21.03
31.03
1.04
19.03
19.03
4.04
1.04
vegetaţie
şi
mugure
de
Sfârşit
29.04
29.04
30.04
29.04
29.04
30.04
29.04
fructificare
înflorit
Maturare
25.05
11.06
12,06
22.06
22.06
22.06
14.06
fruct
Căderea
20.10
21.10
19.10
22.10
22.10
21.10
22.10
frunzelor
Perioada de
214
205
202
218
218
201
205
vegetaţie
(zile)
Perioada de
3365,2
3352,5
3322,7
3393,2
3393,2
3324,3
3355,1
vegetaţie
(∑t°C)
Caracteris-
Lăstari
155
84
123
126
135
120
118
tici pom
anuali (nr.)
Lăstari
29,8
35
36,9
32,3
36,8
34,6
25,5
anuali mm
SST(cm 2 )
334,5
224,8
272,6
299,5
302,3
426,5
497,8
Fişa tehnică a observaţiilor la specia vişin, SCDP Iasi Felul observaţiei sau determinării / Soiul
Fişa tehnică a observaţiilor la specia vişin, SCDP Iasi
Felul observaţiei sau determinării / Soiul
Pitic
Selecţia Cotea
De Botoşani
Ilva
Fenofaze de vegetaţie
şi de fructificare
Umflare mugure
30.03
29.03
27.03
29.03
Sfârşit înflorit
2.05
28.04
29.04
2.05
Grad fertilitate naturala (%)
31
0
4
34
Maturare fruct
25.07
24.06
28.06
1.07
Căderea frunzelor
24.10
20.10
20.10
22.10
Perioada vegetaţie (zile)
209
206
208
208
Perioada vegetaţie (∑t°C)
3346,8
3346,8
3346,8
3371,7
Caracteristici pom
Lăstari anuali (nr.)
79
125
138
123
Lăstari anuali (mm)
21
36
37
36
SST (cm 2 )
54
244,6
232,2
101
Caracteristici fruct
Dimensiuni
18/16/20
19/18/21
22/20/20
22/21/21
D/d/H (mm)
Greutate medie (g)
4,2
6,3
7,7
5
SU%
13
12
15
12
Culoare pieliţă
Vişiniu închis
Roşu purpuriu
Roşu purpuriu
închis
Roşu închis
Culoare suc
Roşu închis
roşu
Roşu închis
roşu
Culoare pulpă
roşie
roşie
Roşu vişiniu
Roşu închis
Caracteristici
Dimensiuni
9/6/10
9/7/10
10/8/10
9/7/10
sâmbure
D/d/H (mm)
Greutate medie (g)
0,37
0,38
0,39
0,32
Destinaţie fruct
Prelucrare
Prelucrare
Consum
Prelucrare
proaspăt şi
prelucrare
Partener 5: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa Date medii lunare ale principalelor
Partener 5: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură
Constanţa
Date medii lunare ale principalelor elemente climatice înregistrate
la SCDP Constanţa, anul 2013
Valu lui Traian
Luna
Temperatura (°C)
Medie
Media
Media
Umiditatea
relativă a aerului
(%)
Precipitaţii
(mm)
maximelor
Minimelor
Ianuarie
1,03
4,82
-2,77
81,48
28,60
Februarie
4,5
7,7
1,2
82,60
13,0
Martie
5,95
11,03
0,85
69,87
12,10
Aprilie
12,93
19,56
6,27
68,67
23,70
Mai
19,19
26,35
11,97
68,10
28,30
Iunie
22,81
29,89
15,67
61,73
35,50
Iulie
23,42
29,88
16,92
61,58
118,40
August
23,96
30,55
17,31
62,06
52,50
Septembrie
17,54
23,49
11,54
64,07
88,10
Octombrie
12,18
17,09
7,22
84,13
128,80
Date fenologice şi de producţie la câteva soiuri de piersic autohtone, 2013 Denumirea Întărirea Intrarea
Date fenologice şi de producţie la câteva soiuri de
piersic autohtone, 2013
Denumirea
Întărirea
Intrarea
Producţia
Nr.
genotipului
sâmburelui
în pârgă
Maturitatea
de recoltare
Kg/pom
t/ha*
crt.
1.
Superbă de
08.06
13.08
20.08
12
9,99
toamnă
2.
Superbă de vară
06.06
17.07
23.07
17
14,16
3.
Frumos de
10.06
22.07
29.07
9
7,49
Băneasa
4.
De Cândeşti
05.06
25.07
01.08
20
16,66
5.
Mioriţa
08.06
19.07
25.07
32
26,65
6.
De Voineşti
07.06
01.08
9.08
30
24,99
7.
Bucureşti
08.06
03.08
10.08
9
7,49
* Producţia în t/ha a fost calculată pentru o densitate de 833 pomi/ha
Date fenologice şi de producţie la câteva soiuri de nectarin autohtone, 2013 Denumirea Întărirea Intrarea
Date fenologice şi de producţie la câteva soiuri de nectarin autohtone, 2013
Denumirea
Întărirea
Intrarea în
Maturitatea
de recoltare
Producţia
genotipului
sâmbure
pârgă
Kg/pom
t/ha*
Nectarin
10.06
01.07
07.07
23
19,15
superintensiv
Romamer 2
05.06
20.06
27.06
32
26,65
Băneasa 2 golaşe
9.06
12.07
19.07
18
14,99
* Producţia în t/ha a fost calculată pentru o densitate de 833 pomi/ha
Date fenologice şi de producţie la câteva soiuri de migdal autohtone, 2013 Nr. Denumirea Maturitatea
Date fenologice şi de producţie la câteva soiuri de migdal autohtone, 2013
Nr.
Denumirea
Maturitatea
Greutatea
Producţia fructe în coajă
crt.
genotipului
de recoltare
Greutatea
medie a unui
fruct în
coajă (g)
medie a
kg/pom
t/ha*
miezului
(g)
1.
Valea Scheii
05.09-12.09
2,8
1,4
14,0
8,75
2.
Lovin 18
10.09-20.09
5
1,6
13,5
8,43
3.
Mărculeşti 53/24
18.08-28.08
2,6
2
12,2
7,62
4.
Olteni Văratice
19.08-29.08
2,3
1,2
8,0
5,0
5.
Moldovenesc
23.08-03.09
2,0
0,8
7,5
4,68
* Producţia în t/ha a fost calculată pentru o densitate de 625 pomi/ha
Soiul de migdal 'Moldovenesc'
Soiul de migdal 'Tohani '
Coleţia de migdal, SCDP Constanţa Ramuri de migdal, recoltate în vederea altoirii Soiul de migdal
Coleţia de migdal, SCDP Constanţa
Ramuri de migdal, recoltate în vederea altoirii
Soiul de migdal 'Lovin 18'
Soiul de migdal 'Olteni văratice'
Lucrări ştiinţifice prezentate • Botu M., Achim Gh., Baciu A., Alecu A. and Manthos I.,
Lucrări ştiinţifice prezentate
• Botu M., Achim Gh., Baciu A., Alecu A. and Manthos I., Romval and Casval – One
Cultivar and One Rootstock for Sweet Chestnut. IInd European Congress on Chestnut,
Debrecen – Baia Mare – Modry Kamen, 9-12 october, 2013 (Lucrarea va apărea intr-un
număr special al publicației Acta Horticulturae a ISHS).
• Botu M., Achim Gh., Botu I., Cosmulescu S. and Tsampas T., The Influence of
Ecological Conditions and Genotype on Walnut Fruit Yield in North of Oltenia –
Romania. 7th International Walnut Symposium (IWS), Fenyang City of Shanxi, China, 20
- 23 July, 2013 (Lucrarea va apărea intr-un număr special al publicației Acta
Horticulturae a ISHS).
• Butac M., Militaru M., Budan S., Evaluarea si caracterizarea unor soiuri locale de
prun pentru calitatea fructelor, Sesiune Ştiinţifică ,,Cercetarea pomicolă – o şansă pentru
agricultura românească”, ICDP Piteşti Mărăcineni, Argeş, 4 octombrie 2013
• Sîrbu S., Iurea E., Corneanu M., Research concerning the influence of current climate
changes over the phenological stages at sweet cherry tree (Prunus avium L.), Lucr. st.
UŞAMV Iaşi, Seria Horticultură, vol. 56, nr. 2, p. 201-207.
• Iurea E., Grădinariu G., Morariu A., Corneanu G., Sîrbu S., Fertility, viability and the
germination capacity of pollen to some sweet cherry cultivars, Lucr. st. UŞAMV Iaşi,
Seria Horticultură, vol. 56, nr. 1, p. 201- 206.