Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE ELIBERARE ADEVERINTA DE VECHIME

NR..DATA

CATRE ..
Subsemnatadomiciliata

in .....,

str, nr.., bl.., sc, ap...., sect, jud,


posesor al CI seria...., nr........, CNP. , am fost
salariata la SC......................., de la data pina la
data..
Va rog sa eliberati o adeverinta de vechime in munca pentru aceasta perioada.

Data,

Semnatura,