Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrare practica Prezentarea unei idei de proiect pe urmatoarea schema

1. Definire tip aplicant (cu incadrarea in conditiile de eligibilitate)

2. Sursa de finantare (Program/Axa/DMI/Operatiune):

3. Grup tinta (POSDRU) sau Locatie (daca este vorba despre POSCCE sau POR)

4. Scopul proiectului:

2. Obiectiv general:

3. Obiective specifice:

5. Surse de asigurare a co-finantarii si conditii:

6. Categorii de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile):

7. Documente suport/studii/anexe:

8. Activitati pregatitoare/implementare/consultanta:

9. Achizitii:

10.Durata de implementare:

11.Prezentare sumara studii auxiliare la proiect:

12.Estimari privind evaluarea si contractarea proiectului:

13.Riscuri in implementare:

14.Alte comentarii: