Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA ARIA CURRICULARA: TEHNOLOGII PROFIL : SERVICII, SPECIALIZAREA: TEHNICIAN IN TURISM MODUL: FIRMA DE EXERCITIU CLASA : aXI a G Profesor: Corina Stamatin

PROIECTARE ÎNVĂȚĂRII PRIN METODA ,,FIRMA DE EXERCIȚIU’’ Tema 3 - Stabilirea obiectului de activitate si a formei juridece pentru firma de exercitiu

de activitate si a formei juridece pentru firma de exercitiu Unitate Tema Activit Descriere   Resurse

Unitate

Tema

Activit

Descriere

 

Resurse

 

Obiective

Durata

     

Activitate ce solicita elevilor o buna cunoastere

fișe de lucru

să prelucreze informații statistico-economice pe o

 

Stabilirea obiectului de activitate al firmelor de exercitiu

 

obiectelor de activitate specifice FE inregistrate la ROCT

a

 

perioadă scurtă într-un domeniu restrâns de activitate;

5

min

Alegerea ideii de afaceri

 

flipchart,

să se familiarizeze cu piața firmelor de exercițiu şi să învețe din experiența economiei reale zonale;

să soluţioneze în grup o problemă.

 

markere.

analiza mediului

Sarcina de lucru presupune colaborarea intregului colectiv la realizarea acesteia

 

Infiintarea firmei de exercitiu

La o masă rotundă se poate aplica exercițiul „Soarele“. Fiecare participant are o coală pe care desenează un cerc și trasează prima rază. În centru va scrie un domeniu de activitate propus, pe prima rază va completa cu un detaliu activitatea ( detaliile pot consta in scurte observatii pro sau contra indeii respective). Foaia circulă rapid de la dreapta spre partenerul din stânga care va trasa o a doua rază adăugând un alt detaliu la activitate, ș.a.m.d. Mișcarea se va realiza la un semnal convenit de către moderator. Jocul se oprește când fiecare își reprimește coala completată de către colegi

20min

   

Fiecare elev își analizează propriul soare și va înscrie obiectul de activitate rezultat în josul paginii. Se citesc, se discută rezultatele și se alege, de comun acord, una, doua soluții

25

min

 

ORA 2

   
   

Selectarea membrilor firmelor de exercitiu propuse.( 2 firme , 23 elevi, I-12, II-11)

10

min

Alegerea

   

formei

 

Se imparte colectivul clasei in 2 echipe, membrii firmelor de exercitiu. Impartirea se poate fie prin tragere la sorti fie printr-o alta forma de selectie dirijata.

juridice

pentru

 

Diagrama VENN

 

5

min

afaceri

Moderatorul prezintă ideile de afaceri care se vor derula prin firma de exerciţiu si penru care se doreste alegerea formei juridice;

 

activitate în plen, cu cadrul didactic în calitate de moderator.

fise de documentare

să identifice pricipalele asemănări/deosebiri dintre cele două forme juridice

 

foi de hârtie;

agreate pentru firmele de exerciţiu;

 

pinwall.

să aleagă forma legală optimă pentru afacerea firmei.

colaboratorii din firma de exerciţiu grupaţi desenează două cercuri care se suprapun parţial;

 

15

min

fiecare grupă va consemna, în intersecţia cercurilor, notele comune, iar în zonele în care cercurile nu se suprapun, aspectele diferenţiatoare ale celor două forme legale: SRL şi SA;

10

min

moderatorul colectează toate hârtiile şi prezintă rezultatele pe un pinwall;

   

fiecare grupă desemnează câte un reprezentant care va argumenta alegerea făcută pentru o anumită formă juridică pentru ideea de afacere.

FEEDBACK

 

10

min

   

Prezentarea documentatiei necesare infiintarii FE

activitate în plen,

 

Se distribuie documentele de infiintare fiecarui membru al celor doua FE

cunoaşterea aprofundată a documentelor din firma de exericiţiu;

Stabilirea obiectului de activitate al firmelor de exercitiu

activitate

de

prezentarea

documentelor

necesare infiintarii FE

identificarea etapelor infiintarii

flipchart;

corelarea cu documentele prezentate

markere.

 

Pregătire

   

se distribuie documentele de infiintare fiecarui membru al celor doua firme , in functie de alegerea exprimata in ora anterioara.

5

min

Infiintarea firmei de exercitiu

se prezinta pe flipchart etapele infiintarii FE

 

Realizare

 

profesorul coordonator imparte documentele necesare

 

10

min

elevii sunt îndrumaţi să citeasca continutul documentelor;

20

min

elevii verifica existenta tuturor documentelor necesare

 

echipele primesc sarcina de a realiza corelarea etapelor de infiintare necesare cu etapele parcurse si documentele necesare

raportorii celor doua echipe prezinta materialul rezultat

 

10

min

au loc discuţii în plen;

   

Evaluare şi feedback

 

5

min

Se acordă feedback din partea unui reprezentant al fiecărui grup constituit;

 
   

Tema pentru acasa presupune ca fiecare membru al firmelor de exercitiu constituite să propună 3 nume pentru propria firma, tinand cont de obiectul de activitate ales.

 

Comunicare în limba maternă

Comunicare în

Bază în

Competenţe

Competenţe de

Competențe civile şi sociale

Competenţe

Competenţe de

limba străină

matematică, ştiinţe,

TIC

învăţare

antrepreno-riale

exprimare

Competențe

 

tehnologie

 

culturală

europene

x

 

x

 

x

x

x

x