Sunteți pe pagina 1din 45

TARGU JIU

ROVINARI

AMPLASAMENT OBIECTIV

VERIFICATOR
EXPERT

NUME

SEMNATURA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

BENEFICIAR:

Proiect nr.
2/2014

SPECIFICATIE

NUME

SEF PROIECT

ing. COCULESCU R.

1 : 100.000

PROIECTAT

ing. DANCIU VICTOR

DATA
2014

DESENAT

ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

SCARA

Titlu proiect:

SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

Titlul plansei:

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN INCADRARE IN ZONA

PI 01

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714
SPECIFICATIE

NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT

ing. DANCIU VICTOR

DESENAT

ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA
1 : 25.000
DATA
2014

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL BILTENI


Titlu proiect:

SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

Titlul plansei:
PLAN INCADRARE IN TERITORIUL LOCAL

Proiect nr.
2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.
ITL

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714
SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SCARA

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT

ing. DANCIU VICTOR

DESENAT

ing. DANCIU VICTOR

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

DATA
2014

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL BILTENI


Titlu proiect:

SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

Titlul plansei:
PLAN CUPLARE PLANURI DE SITUATIE

Proiect nr.
2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.
PS 00

CM247

CM248

CM

CM1
CM

CM249
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM
CM

CM2

CM
CM

CM
CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM3

CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM
CM

CM

CM4
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 3,00 %

CM
CM

CM

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 19.59 m
i = 0,65 %

CM

CM

supratraversare, L = 22,0 m,
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 3,00 %

LEGENDA:
CM

CM
SP

65

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

subtraversare STR1
drum european
cf. STAS 9312
imprejmuire statie pompare

65

65

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 02.


65

PE-HD, Pn 6,
Dn 75 mm

65

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz


VERIFICATOR

= statie pompare
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel
pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 01

subtraversare STR1
drum european
cf. STAS 9312
supratraversare, L = 22,0 m,

65
65
65
65
65
65

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 01.

PE-HD, Pn 6,
Dn 75 mm

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,80 %

65
CM

65
CM

65
CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 75 mm

CM

CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,80 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,80 %

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM
CM

CM
CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,80 %

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM
CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

LEGENDA:

CM

CM

CM

CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 03.

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM

CM
SP

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz


= statie pompare

VERIFICATOR
NUME

EXPERT
65

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 02

CM

CM
CM

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 19.24 m
i = 0,65 % SE

CM
CM

CM

CM

CM

CUPLEAZA CU PLANSA PS 02.

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

subtraversare STR2
drum european
cf. STAS 9312
imprejmuire statie pompare

8C0M

CM

CM

CM

80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
80

CM

CM

80
CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm

CM
80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

80

CM

CM

CM

80

CM

CM

80

CM
CM

CM 8

46

CM 80

CM 80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

km

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

80
CM

CM
CM

80

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

80
CM

CM
80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM 8
0

CM

CM 8
0

CM
8
CM0

CM
8
CM0

CM

80
CM

CM

80
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

80

CM

CM
80

CM
CM
80

CM

CM
80

CM

CM
80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
80

CM

CM
80

CM

CM
80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
80

PVC-SN2(4),
Dn 250,
CM
i = 0,65 %

CM
80

LEGENDA:

CM

CM267

C8M
0

C8M0

CM

CM
SP

80

CM
80
CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric
= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 04.

CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM
8
CM0

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

8
CM0
8
CM0

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

= statie pompare

8
CM0

8
CM0

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat
VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 03

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
CM

8
CM0

CM
CM

8
CM0
8
CM0

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
8
CM0

CM

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %

CM
80
CM

CM
C8M0

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

C8M0

CM
C8M
0
CM
80

CM
CM
80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM
80

CM

CM
80

CM

CM
80

CM

CM
80

CM
80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM
80

CM

CM
80

CM

CM
80

CM

CM
80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

CM
80

CM
80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
80

CM

CM
80

CM

CM
80

CM

CM
80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
80

CM
80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM
80

CM

CM
80

CM

CM
80

CM

CM
80

CM

CM
80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
80

CM

80

LEGENDA:

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm

CM

80
80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %
80

CM

CM
CM

CM

CM
SP

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

= statie pompare
VERIFICATOR

80

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 05.

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 03.

8
CM0

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 04

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
CM
CM

CM
CM

CM
CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 04.

CM
CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

CM
CM

CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

CM
CM

CM
CM

CM
CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM
CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

CM
CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM
CM

CM

CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

CM
CM

CM

CM

CM
CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

LEGENDA:
CM

CM
SP

80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


NUME

CM
CM

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SPECIFICATIE

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 06.

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz


= statie pompare

CM

CM

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 05

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 05.

CM
CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

CM
CM

CM

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM
CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM
CM
CM
CM

CM

CM

CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM
CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM

LEGENDA:

CM
CM

CM

CM
SP

80

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM

CM

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz


PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

= statie pompare
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel
pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

CM
CM

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 07.

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


NUME

CM

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SPECIFICATIE

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 06

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 06.

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
CM
CM

CM

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 18.19 m
i = 0,65 %

CM
CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM

subtraversare STR3
drum european
cf. STAS 9312

1C0
0M

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

1C
00M

imprejmuire statie pompare

CM

10CM
0

PE-HD, Pn 6,
Dn 110 mm

CM

CM
10

CM

CM
10

CM

CM
10

CM39
PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
C
10 M
0

CM
C
10 M
0

CM
C
10 M
0

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

C
10 M
0
CM

C
10 M
0

CM

C
10 M
0

CM

CM40

1C0M
0

CM

CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

1C0
M0

LEGENDA:

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM
CM

10

CM
CM

10

CM
SP

100

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

10

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 % SE CUPLEAZA

CM41

= statie pompare

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

10 CM
0

CU PLANSA PS 08.

CM

10 CM
0

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat
VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 07

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
10
0

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 07.

CM
10
0

CM

CM
10
0

CM

CM
10
0

CM
10
0

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM42

C
10 M
0

CM

1C0M
0

PE-HD, Pn 6,
Dn 110 mm

CM

1C0M
0

CM

C10M0

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

1
CM00
10
CM 0

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM43

10
CM 0

CM
10
CM 0

CM
10
CM 0

CM
10
CM 0

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
10
CM 0

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

1
CM00

CM

CM44

1
CM00

CM

1
CM00

CM

1
CM00

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

1
CM00

CM

1
CM00

CM

1
CM00

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 110 mm

CM45

10
CM 0

CM

10
CM 0

CM

10
CM 0

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
10
CM 0

CM

10
CM 0

44

CM46

LEGENDA:

CM

km

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

10
CM 0

CM

10
CM 0
10
CM 0

CM

CM
SP

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

10
CM0

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

10

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

10

0
10

subtraversare drum
cf. STAS 9312

= statie pompare

10

0
10

.9.6

+9

0
10

Drw ersec n wit


hD
.n
o
J
.
67
/P
4k
m

43

50

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

l.nr
1/5

Ju
Int nctio

100

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 09.


VERIFICATOR

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

NUME

EXPERT

SEMNATURA

10

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

100

CM48

CM

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


NUME

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 110 mm

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SPECIFICATIE

CM
0

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 08

CM
100

CM
CM

CM

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 08.

PE-HD, Pn 6,
Dn 110 mm

CM

CM
CM

CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,90 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

CM
CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,90 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

CM
CM
CM

CM
CM
CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,90 %

CM

CM
CM

CM
CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,90 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

CM
CM

CM
CM

CM

CM
CM

CM

CM

CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %
PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 18.33 m
CM
i = 0,65 %

CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,90 %

CM
CM

CM

CM

CM

SP

100

CM
CM

subtraversare STR4
drum european
cf. STAS 9312

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM
CM

CM

CM

CM

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 10.

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,30 %

= statie pompare
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel
pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,90 %

LEGENDA:

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.

CM
CM

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 09

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 09.

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,30 %

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,30 %

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,30 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
CM

CM
CM
CM

CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,30 %

CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

CM
CM

CM
CM

CM

CM

CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,30 %

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

CM

CM

CM
CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,30 %

LEGENDA:
CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM
CM

CM
CM

CM
SP

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,30 %

= statie pompare

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 11.


100

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

CM
CM
CM

CM

CM

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

CM

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 10

CM

CM

CM

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 10.


CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,30 %

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

CM

CM
CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

CM

CM

CM

km

43

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,30 %

CM
CM

CM

CM

CM
CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,30 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

CM
CM
CM

CM

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 21.57 m
i = 1,20 %

CM
CM

CM

CM

subtraversare STR5
drum european
cf. STAS 9312

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,30 %

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,80 %

CM

CM

CM1

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

25

CM
CM12

imprejmuire statie pompare

5
CM

CM12

5
CM12

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,80 %

CM

CM 12

CM

CM 12

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM
CM

1
CM25

CM

1
CM25

PE-HD, Pn 6,
Dn 125 mm
PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM

1
CM25

1
CM25

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,80 %

CM

1
CM25

CM

1
CM25

CM
CM

12
CM 5

CM

1
CM25

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

LEGENDA:

1
CM25

CM
1
CM25

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 12.


CM

CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

125

CM

1
CM25

CM

C1M25

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz


VERIFICATOR

SP

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,80 %

CM

1
CM25

= statie pompare
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel
pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 11

CM125

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,80 %

CM
1
CM25

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,50 %

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 11.

CM

C1M
25
12M
C
5
1C2M
5
1C2M
5

C
12 M
5

PE-HD, Pn 6,
Dn 125 mm

125 C

125
CM
1
CM25

supratraversare, L = 12,0 m,
PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

1
CM25
1
CM25

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,80 %

1
CM25

12
CM 5
12
CM 5
12
CM 5

12
CM5

12
CM5
12
CM5

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,10 %

12
C5M

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM
12

5
CM
12

CM
12

CM
12

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,10 %
PE-HD, Pn 6,
Dn 125 mm

CM

12

C
12 M
5

C
12 M
5
C
12 M
5

C
12 M
5

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,10 %

C
12 M
5

C
12 M
5

C
12 M
5
C
12 M
5
C
12 M
5

C
12 M
5

LEGENDA:
CM

CM
SP

125

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,10 %

C
12 M
5
C
12 M
5

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM
12
5
CM
12
5

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 13.

CM
12
5
CM

= statie pompare
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel
pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,10 %

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


NUME

5 CM

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SPECIFICATIE

12

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 12

CM
12

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 12.

12CM
5

12CM
5
12CM
5

C
12 M
5
C
12 M
5

C
12 M
5

PE-HD, Pn 6,
Dn 125 mm

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,80 %

C
12 M
5

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,10 %

C
12 M
5
C
12 M
5

12

5
12

12
5

12

12

5
12
5
12
5
12
5

12

PE-HD, Pn 6,
Dn 125 mm

12

5
12

12

5
12

12

12

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

12

supratraversare, L = 39,0 m,

12

12

5
12

12

PE-HD, Pn 6,
Dn 125 mm

CM

LEGENDA:

CM

42

CM

CM

CM
SP

125

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

km

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 1,10 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

CM

= statie pompare

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 14.

CM

CM

CM
CM

CM

CM

CM

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 13

CM

CM

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 13.

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

CM

CM
CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

CM

CM
CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

CM

CM
CM

CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM
CM
CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

CM

CM

CM
CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM

LEGENDA:

CM

CM

CM

CM

CM

CM
SP

125

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 15.

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

PVC-SN2(4),
Dn 315,
i = 0,40 %

CM

CM
CM

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz


= statie pompare
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel
pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 14

CM
CM

CM
CM

CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM
CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

CM
CM
CM
CM
CM

CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

CM
CM
CM

CM
CM
CM

CM

CM
CM
CM
CM
CM

CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

CM
CM
CM

CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

LEGENDA:

CM
CM

CM

125

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM
CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 16.


subtraversare STR7
drum european
cf. STAS 9312

= statie pompare
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel
pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat
VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

CM
CM

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

CM

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

CM

CM

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.

PVC-SN2(4),
Dn 200,
i = 3,00 %

CM

CM

SP

CM
CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 21.02 m
i = 0,65 %

CM
CM

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 15

CM

CM

CM

CM

CM

CUPLEAZA CU PLANSA PS 15.

CM

CM

CM

PVC-SN2(4),
Dn 315,
i = 0,40 %

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 21.02 m
i = 0,65 % SE

CM

CM

CM

CM

subtraversare STR7
drum european
cf. STAS 9312

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 3,00 %

CM
CM

CM
CM

CM
CM

CM
CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 3,00 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 3,00 %

CM

C
M
C

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

C
M

41

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

km

C
M

C
M

C
M
C

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

C
M

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

M
C
M

C
M

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

M
C
M

C
M

C
M

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

LEGENDA:

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

M
C

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 17.

= statie pompare
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel
pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat
VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

CM

CM

125

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

SP

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 16

M
C

M
C

M
C

C
M

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 16.


CM

M
C

CM

M
C
M

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
CM

M
C

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %
CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM
CM

CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

SP5

CM

CM

150

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM

imprejmuire statie pompare

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 19.24 m
i = 0,65 %

CM

CM

subtraversare STR8
drum european
cf. STAS 9312

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 315,
i = 0,40 %

CM

PVC-SN2(4),
Dn 315,
i = 0,40 %

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %

LEGENDA:

150
CM

CM
150

PE-HD, Pn 6,
Dn 160 mm

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM
CM

CM
150

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM

CM

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

150
CM

SP

= statie pompare
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel
pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

150

CM

150
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %
CM

CM
150

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM
150

CM

0
15M
C

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

150

CM

CM

150

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

CM

CM

CM
0

15

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM
0

15

CM

CM 150
CM

CM 150

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM

CM 150

C
M

CM 150

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 160 mm

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 18.

CM 0
15
CM 0
15

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


NUME

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SPECIFICATIE

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 17

CM 0
15
CM

CM 0
15

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 17.


CM

CM0
15
CM

CM 0
15
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM 0
15

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,50 %

CM

CM 0
15
CM

CM 5 0
1

CM

CM 50
1

CM

CM50
1

CM

CM 50
1

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM

CM 50
1

CM

CM 5 0
1

CM106
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM50
1
CM

CM50
1
CM

CM50
1
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM50
1
CM

CM50
1
CM

CM50
1

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

15
0

CM

15
CM
0

CM

15
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM

CM

CM107

CM

15
CM
CM
CM

0
15

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM

CM

0
15

CM

CM50
1

CM108

CM

CM50
1

CM

CM50
1

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM50
1

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
CM

CM50
1

CM

CM50
1

CM

CM
0

15

CM109

CM

CM
0

15

CM

CM

0
15

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

LEGENDA:

CM

15

CM

CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

15

CM

CM

15

PE-HD, Pn 6,
Dn 160 mm

15

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

CM

= statie pompare

NUME

SEMNATURA

NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

CM

0
15

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

EXPERT

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 160 mm

VERIFICATOR

15

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

CM

0
15

150

CM

CM110
SP

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 19.

CM

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 18

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 18.


CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

15
CM

CM

0
15
CM
0

15

CM

CM

CM

CM

0
15

CM

0
15
CM

CM111

CM

CM

0
15

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

0
15
M

CM
15
0

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

15
0

CM

CM
0
15

CM

CM

LEGENDA:

15
M
C

CM
15
0

CM112

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM
CM

15 C
0 M

CM

15 C
0 M

40

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

15 C
0 M

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

SP

= statie pompare

CM

15

km

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

150

CM
15
0

CM

15

CM113

15

15

15

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 160 mm

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

15
0

CM

CM

CM

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 20.

CM
CM

CM

CM115

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 19

CM

CM115

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 19.


PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

CM
CM

CM116

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
CM

LEGENDA:

CM

CM117

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM
SP

CM

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz


= statie pompare

CM

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

150

CM118

C
M

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM
CM

CM119

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM
CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM
CM

CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

CM
CM

CM
CM

CM
CM

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

CM

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


NUME

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SPECIFICATIE

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 21.

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 20

CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4),
Dn 400,
i = 0,40 %

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 20.

CM

CM

CM
CM

CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

CM

CM

LEGENDA:

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM
CM

CM

CM

CM

C
M

SP

CM

= statie pompare

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

150

CM

CM

CM
CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM
CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM

CM

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 22.

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

CM

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 21

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 21.


CM

M
CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM
CM

CM
CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM
CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

LEGENDA:

CM
CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM
CM

CM
CM

CM
PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

SP

= statie pompare

CM
CM

CM

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

150

CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

CM

CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM
CM

CM
CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,40 %

CM

CM
CM

CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

CM

CM
CM

CM
CM

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


NUME

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SPECIFICATIE

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 23.

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 22

CM

CM

PVC-SN2(4),
Dn 400,
i = 0,30 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 22.

CM
CM

CM

CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 19.77 m
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM
CM

CM

subtraversare STR9
drum european
cf. STAS 9312

CM

CM
CM

CM

LEGENDA:

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM

CM

CM

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

CM

SP
CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

= statie pompare
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel
pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

150

CM

CM
M

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
M

C
M

C
M

C
CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

C
M

C
CM
CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

CM
CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 24.


CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 23

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 23.


CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
CM

CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

LEGENDA:

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

SP

= statie pompare

CM

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

150

CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM
CM

CM
CM

CM

CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
CM

CM
CM

CM
CM

CM
CM

CM

CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
CM

CM

CM

CM

CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
CM

CM

CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

E-P

SEMNATURA

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


NUME

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SPECIFICATIE

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 25.


CM

CM

NUME

EXPERT

CM

CM

C
AR

CM

VERIFICATOR

S
ME

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 24

CM

CM
CM

PVC-SN2(4),
Dn 250, SE
i = 0,65 %
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4),
Dn 400,
i = 0,30 %

CUPLEAZA CU PLANSA PS 24.

CM
CM

CM

CM

LEGENDA:

CM

CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
CM

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 19.23 m
i = 0,65 %

CM

CM
CM

CM

CM

= statie pompare
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel
pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

200

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 400,
i = 0,30 %

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

SP

CM

CM

subtraversare STR10
drum european
cf. STAS 9312

CM

CM

CM

CM

CM
CM

imprejmuire statie pompare

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,45 %

CM

SP6
0M
20 C

CM

0M
20 C
CM

CM

0
20
CM

CM

0
20
CM

CM

0
20
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

0
20
CM
CM
CM

0
20
CM

0
20
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,45 %

0
20
CM

CM

0
20 M
C

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

0
20
CM

CM

0
20 M
C

CM

0
20 M
C

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,45 %

0
20CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

0
2C0M

CM

M0
2C0

CM
CM

0
CM
20

CM 0
20
CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,45 %

CM 0
20
CM

CM 0
20
CM

CM 0
20

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM

CM 0
20

CM 0
20

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,50 %

CM 0
20

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM 0
20

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 26.

0
CM
20

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 25

CM00
2

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 25.


0
CM
20
M0
2C0

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

0
2C0M
CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 3,00 %

0
20CM

CM

0
20 M
C
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM

20

CM

0
20
M

CM

0
M

0
20
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

0
20
CM

0
20 M
C

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM

0
20 M
C

M
C

0
20 M
C

0
2C0M

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

0
2C0M

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

M
C
M

00
C2M

C
M

C2M00

C
M

0
CM
20

20

M
0

M
C
0

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

20

M
C

20

20

M
C

M
C

20

20

M
C

CM 20

subtraversare STR11
drum european
cf. STAS 9312

CM

CM 20
0

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 20.98 m
i = 0,65 %

20

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

0
CM

20
0
CM

20
0
CM

20
0
CM

M
C

M
C

CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

20

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

20

LEGENDA:

20

CM

C
M

CM

20

= statie pompare

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

NUME

EXPERT

SEMNATURA

NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 27.

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

0
20

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm
PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

VERIFICATOR

0
20

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

0
20

200

SP

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

20

CM

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 26

C
M

M
C
M
C

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %
C

0
20

CM

M
C

CM

0
20

CM
C
20 M
0

CM
C

LEGENDA:

0
20

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

CM

CM

M
0
20
0
20

CM
CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

subtraversare drum
cf. STAS 9312

SP

.9.5

0
20

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

CM

20 CM
0

CM

subtraversare drum
cf. STAS 9312

20C
0M

CM

PE-HD, Pn 4, Dn 250,
i = 0,50 %

= statie pompare

200

PE-HD, Pn 4, Dn 250,
i = 0,50 %

CM
C
20 M
0

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

er

Int

0
20

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 26.

CM

CM

se
D
r
w
. no c
./

0
20

Pl.n
r 1
/5

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM

20
C0M

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM
20
CM0

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

2
CM00
CM

C2M
00

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 28.

0
20

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,50 %

CM
2C0M
0

CM

CM
C
20M
0

2C0M
0
C
20M0
20
C
M0

00
C2M

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,50 %

200
CM
20
0
20
0

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,00 %

200

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

200

CM

200

CM

200

CM
200

PVC-SN2(4),
Dn 200,
i = 1,00 %

CM

200

CM
200

CM

200

CM

CM

CM
CM

CM
CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 500,
CM
i = 0,30 %
C
M

PVC-SN2(4), Dn 500,
i = 0,30 %

CM
CM
CM

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 27

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,00 %
CM
CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,00 %

CM
CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 21.40 m
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 500,
i = 0,30 %

CM

CM
CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 500,
i = 0,30 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 27.

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,00 %

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM
CM

CM
CM

CM

CM

CM

subtraversare STR12
drum european
cf. STAS 9312
PVC-SN2(4), Dn 500,
i = 0,30 %

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,50 %

CM

CM

CM

CM

20C
0M

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,50 %

CM

CM
200

CM
CM
200

imprejmuire statie pompare

CM
200

CM
CM

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,50 %

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM

200CM

200CM

CM
200
C

M
CM
20

CM168
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,50 %

C0M
20

CM
200
CM
200

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
200
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

CM

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

LEGENDA:

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 29.


CM

200

CM

SP

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM
200

CM

CM
200

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz


= statie pompare
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel
pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 27

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 28.


CM

200

CM

CM

CM
200

CM

CM
CM

CM
CM

CM
200

CM

CM
200

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

CM

CM

CM
200

CM

CM
200

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

CM
200

CM

200

CM

200

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

CM

200

CM

CM
CM

200

CM

200

CM

200

CM

CM

200

CM

CM

200

CM

CM

200

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 19.05 m
i = 0,65 %

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
200

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

CM

subtraversare STR13
drum european
cf. STAS 9312

CM
200

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

CM

200

CM

200

CM

CM

200

CM

CM

LEGENDA:

CM

200

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
200

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM
200
CM

CM

CM

CM
200

CM

CM
200

200

= statie pompare
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel
pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

SP

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

CM

200

CM

CM

200

CM

200

CM

200

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,00 %

CM

200

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

CM

CM

200

CM

CM

200

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

NUME

EXPERT

CM
200
CM

CM
200

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT

ing. DANCIU VICTOR

CM
200

SE CUPLEAZA CU
PLANSA PS 30.

NUME

DESENAT

ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.

CM
200

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

VERIFICATOR

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 29

CM
200

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 29.

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
200

200
CM
200
CM
CM

200
CM
CM

200
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %

CM
200
CM

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %

CM
200
CM

200

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %
CM

200

CM

CM

200
CM

CM
200

CM

CM
200

CM

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 19.48 m
i = 0,65 %

CM
CM

subtraversare STR14
drum european
cf. STAS 9312

CM

200

CM

CM

200
CM

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %

CM

LEGENDA:

200
CM

CM

CM

CM
200

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM
CM

CM
200

SP

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz


= statie pompare

CM
200
CM
200

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,40 %

CM
200

CM

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

CM

CM
200

CM

CM
200

CM

CM
200

CM

200

CM

CM
200

CM

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

200

CM

CM
200

CM
200

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

200
CM

200

CM
200

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

200
CM
200

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 31.

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

200

CM
200

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 30

200

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 30.

200
CM

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %

200

CM

200

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM
200

CM

CM
200

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,30 %

CM

200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

200

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 17.13 m
i = 1,30 %

CM

CM
200

CM

CM

subtraversare STR15
drum european
cf. STAS 9312

200

CM

CM

CM
200
CM

CM
200
CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %

CM
200
CM

LEGENDA:

CM
200
CM

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM
CM

CM 200

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

SP

CM
200

= statie pompare

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %

CM
200
CM

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

200

CM

CM
200
CM

CM
200
CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM 200

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %
CM

CM
200

CM

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
200
200
200

200
200
200

200

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

200
CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)
PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 19.70 m
i = 1,50 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 500,
i = 0,30 %

CM

subtraversare STR16
drum european
cf. STAS 9312

CM

CM
CM

CM

00
C2M

imprejmuire statie pompare

CM

C2M00

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 % SE CUPLEAZA
PVC-SN2(4),
Dn 200,
i = 1,50 %

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


NUME

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SPECIFICATIE

CU PLANSA PS 32.

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 31

M
C
200

CM

PVC-SN2(4),
Dn 200,
i = 1,50 %

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 31.


CM

C0M0
2

CM

C0M0
2
CM0
20

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

CM 200

CM

CM 200

CM
CM

CM 200
CM 200

CM
CM

CM

CM 200

CM
SP

CM

CM192
CM 00
2

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %

CM

200

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz


= statie pompare

CM

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

CM

CM 0
20
CM

CM 0
20

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM
0
20

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM 0
20

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %
CM

CM193
CM 00
2

CM

CM

0
20

CM

CM

CM

CM
0
20
CM
0
20

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
0
20

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)
CM
0
20

CM194

C2M0
00
C2M

0
20
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM195
CM

200

CM

200

CM

200

CM

0
20

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %

CM

CM196
CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 500,
i = 0,30 %

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM 200

LEGENDA:

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %

CM

SP9
0 M
20 C

CM

0
20
CM

CM

0
20
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

0
C2M0

SEMNATURA

NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

CM197

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.

CM

NUME

EXPERT

CM

VERIFICATOR

0
CM
20

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

C2M00

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 33.

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 32

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM0
20

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %
CM197

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 32.

CM00
2

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
CM

C2M
00

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM

0
C
20M
0
2C0M

CM

0
2C0M

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM

0
20M
C

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

0
20M
C
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

0
2C0M

LEGENDA:

CM

0
20M
C

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

00
C2M
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
CM
i = 0,65 %

CM00
2

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

SP

CM 0
20

= statie pompare

CM

CM199

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

200
CM

CM
0
20

CM

CM
0
20

CM

CM
0
20
CM 0
20

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM 0
20

CM

CM 0
20
CM

CM

C2M00

35

CM200
km

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

00
C2M

CM

CM
CM
200

CM

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM201
CM

CM
200

CM

CM
200

CM

CM
200
CM 0
20

CM

CM0
20

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM202
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
CM

0
CM 20

CM

00
CM 2

CM

00
CM 2
CM

CM

C2M
00
CM

CM0
20

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM203

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


NUME

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SPECIFICATIE

CM

SEMNATURA

CM

NUME

EXPERT

CM
200

VERIFICATOR

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
200

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)
SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 34.

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM
200

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 33

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 33.

CM204
CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM
2 00

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

200

CM205

CM

CM

A
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

80

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm

CVB
CM

CM
CM

80

CM

80
80

CM206

CM

80

CM

80

LEGENDA:

CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

80

CM

CM

80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

CM

CM
PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %

80

CM

CM

SP

= statie pompare

CM

CM207

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

200
CM

80

CM

80

CM

80

= conducta apa potabila alimentare statie de epurare

CM

CVB

CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

CM

80

CM

= camin de vane si bransament

CM

CM

80

CM

80

CM

CM208
80

CM

CM
80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %
CM

CM

80
80

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

CM

CM
CM
CM

80

CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %

CM209
CM

CM

80

80

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

80

CM

80

CM
CM

80

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm

CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %

CM210
CM

CM

80

CM

CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %

80

CM

CM

CM

80
CM

CM

CM211
CM

CM

80

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 39.

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 35.

CM

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 34

CM

CM

80
80

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 34.

80

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %

80

CM

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm

CM

LEGENDA:
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM

CM

80

CM

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

80

CM213

= statie pompare

CM

80

CM

CM

SP

CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm

CM

80

CM

CM

CM

80

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

80

CM214

CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %

CM

80

CM

CM

80

CM

CM

80

CM

CM

80

CM

CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

80

CM

CM

CM

CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %
CM

80

CM

CM

80

CM

80

CM

CM

80

CM215

80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %

80

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

CM

CM

CM

80

CM216

80

CM

CM

CM

80

CM

CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

80

CM

CM

CM217

CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 36.


80

CM

80

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

CM

80

CM

CM

80

CM

CM

80

CM

CM

80

CM

CM212

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 35

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 35.

CM

80

CM

CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %

CM

80

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm

CM

80

CM
CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %

80

CM218

80

CM

CM

80

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

CM

CM

CM

80

CM

km

34

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,30 %

CM

80

CM

LEGENDA:

80

CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM

80

CM219

CM

CM
80

CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

PVC-SN2(4), Dn 250,
SP
i = 1,30 %

= statie pompare

80

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

CM

CM

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

80

80
CM

CM

80

CM

CM
CM

CM

subtraversare STR18
drum european
cf. STAS 9312

CM

80

CM

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 18.54 m
i = 0,65 %

CM220
CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,50 %
CM

80

CM

80

CM
80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

80

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm

CM

SP10
CM
CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM221
CM

CM

CM

CM

CM

CM
CM

CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

subtraversare STR19
drum european
cf. STAS 9312

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %
PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 19.20 m
i = 0,65 %

CM

CM222
CM

CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 37.


CM

CM

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 36

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,90 %

CM

CM

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 % CM223

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 36.


CM

CM

CM

CM
CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,70 %

CM224
CM
CM

CM
CM

CM

LEGENDA:
CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,70 %
CM

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

CM

CM

CM225
CM

CM

CM
CM

CM
CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,70 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,70 %

CM

CM226

CM

CM
CM

CM

CM
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,70 %

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM
CM
CM

CM

CM227

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,70 %
CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM228

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,70 %
CM

CM

CM

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM229
CM

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 18.52 m
i = 1,30 %

CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 38.

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 37

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 37.

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,70 %

CM

CM229
CM
CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM
CM

CM

PE-HD, Pn 4,
Dn 250 mm,
L = 18.52 m
i = 1,30 %

CM
CM

CM230
CM

CM

CM
CM

subtraversare STR20
drum european
cf. STAS 9312

CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,30 %

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM

CM

CM231
CM

CM

PVC-SN2(4), Dn 200,
i = 1,30 %

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

CM

CM

CM
CM

CM
CM

NI
RE

CO
CO

CM232

LEGENDA:
CM

CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric
= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 38

CM204
CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 33.

CM
200

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 0,65 %

200

CM

CVB
CM205

PVC-SN2(4),
Dn 250,
i = 0,65 %

80

CM
CM
CM
CM

80

CM

CM

A
A

CM

CM233

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm

CM

80

CM

A
A

CM206
80

CM
CM

CM

80

CM

CM

CM234

CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm
A

80

CM

CM

CM
CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

80

CM

CM235
A

80

CM

CM474

80

CM

CM

CM

CM

CM

CM236

CM207
CM

CM

80

CM

A
CM

CM

LEGENDA:

CM

80

CM
CM

80

CM

80

CM

CM

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM237
CM

CM

80

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM238

80

CM

80

CM

= conducta apa uzata menajera pompata executata cu teava din otel


pentru supratraversari si conducta PE-HD, Pn 6, pentru montaj ingropat

200

CM

CVB

= camin de vane si bransament

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 34.

= conducta apa potabila alimentare statie de epurare

CM239

CM

CM240
A

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

CM

CM

A
CM

A
CM

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm
A

CM

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

CM241

SEMNATURA

CM

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


CM

SPECIFICATIE

NUME

CM

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


A

PROIECTAT

ing. DANCIU VICTOR

CM

DESENAT

ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 40.

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 39

CM

CM241

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 39.


CM

A
CM

A
CM

CM

CM

A
CM

CM242
CM

A
CM

A
CM

CM

LEGENDA:
= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura
PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric

CM

CM

A
CM

CM

CM243

= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz

CM

= conducta evacuare apa epurata executata cu conducta PE-HD, Pn 6,


pentru montaj ingropat

200

CM

A
CM

= conducta apa potabila alimentare statie de epurare

PE-HD, Pn 6,
Dn 90 mm

CA

CM

= camin de apometru
CM

A
CM

CM244
CM

A
CM

A
CM

CM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

CM

A
CM

AMPLASAMENT
STATIE DE EPURARE

CM245
CM

A
CM

A
CM

30,

00

CM

CM

CA

50,
00

CM246

IMPREJMUIRE
STATIE DE EPURARE
200

CONDUCTA EVACUARE
APA EPURATA DIN
STATIA DE EPURARE
200

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

200

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


NUME

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


SPECIFICATIE

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 41.

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 40

80

80

PE-HD, Pn 6,
Dn 80 mm

CM

CM215
CM

200

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

80

200

AMPLASAMENT
STATIE DE EPURARE
IMPREJMUIRE
STATIE DE EPURARE

CM

PVC-SN2(4), Dn 250,
i = 1,20 %

80

CM

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 40.

20 0
200
200

LEGENDA:
CM

200
CM

200
200

200

80

= retea canalizare ape uzate manajere executata cu tubulatura


PVC-SN2(4) cu mufa si garnitura de etansare din cauciuc elastomeric
= camin de vizitare sau camin de rupere de panta, dupa caz
= conducta evacuare apa epurata executata cu conducta PE-HD, Pn 6,
pentru montaj ingropat
= conducta apa uzata menajera pompata executata cu conducta PE-HD,
Pn 6, pentru montaj ingropat

200
200
200

200
200

0
20

CONDUCTA EVACUARE
APA EPURATA DIN
STATIA DE EPURARE
0
20

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

0
20

20
0
0
20

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

20

20

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 42.

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 41

0
20

SE CUPLEAZA CU PLANSA PS 41.

0
20
0
20
0
20

PE-HD, Pn 6,
Dn 200 mm

0
20
0
20
0
20

CONDUCTA EVACUARE
APA EPURATA DIN
STATIA DE EPURARE

20
0

20

LEGENDA:
= conducta evacuare apa epurata executata cu conducta PE-HD,
Pn 6, pentru montaj ingropat

200

SA

I
EM

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (cf. HG 766/1997)


CLASA DE IMPORTANTA
III (cf. P100-1/2006)
CLASA DE IMPORTANTA
IV (cf. STAS 4273)

VERIFICATOR
NUME

EXPERT

SEMNATURA

S.C. KONCRET CONSTRUCT S.R.L.


NUME

SEF PROIECT ing. COCULESCU R.


PROIECTAT
DESENAT

ing. DANCIU VICTOR


ing. DANCIU VICTOR

SEMNATURA

Proiect nr.

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL BILTENI

O.R.C. J 18 / 48 / 2006, C.U.I. RO 18312714


SPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

CERINTE

SCARA

Titlu proiect: SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE


APA UZATA

1 : 1000
DATA
2014

Titlul plansei:

2/2014

Faza
S.F.
Plansa nr.

PLAN DE SITUATIE

PS 42

S-ar putea să vă placă și