Sunteți pe pagina 1din 1

Mec.

concurential:
Concurenta desemneaza tipul specific de relatii intre ag. eco. care act pe piat
a pt realiz propriilor interese
Premisele manif MC:-existenta proprietatii private
-libertate economica
-existenta unui sist democratic
Consecintele concurentei:
-pt consumator:max satisfactiei->oferta bogata de bunuri si servicii,diversita
tea ofertei,preturi reduse
-pt producatori:max profitului:investirea in cercetare,rel de inovatii,eficien
tizarea prod
Tipuri de concurenta:
*dupa resp legii:-concurenta loiala/neloiala
*dupa ipotezele de definire-concurenta perfecta(ideala)/imperfecta(reala)
CONC PERF(tras):
1.Atomicitatea-participantii la piata sunt in nr mare dar cu putere concurential
a mica;
2.Omogenitatea prod: toate firmele prod si distribuie ac produs,a.i. cons le est
e indiferent de la cine cumpara
3.Libertatea de act pe piata: intrarea si iesirea ag. eco. de pe piata se bazeaz
a numai pe criteriul eficientei economice(nu exista restrictii in a patrunde int
r-un domeniu de activitate)
4.Transparenta perfecta: perfecta informare a ag.eco. privind cantitatea,calit,p
retul,str cererii si ofertei
5.Mobilit perf a fact de prog: acc nelim la utiliz capitalului si a muncii in ac
tiv cu max eficienta
CONC IMPERF:
A.Cauze:- concentrarea firmelor
-strtegia firmelor de a se individualiza prin diferentierea produselor
-intentia info imperfecte in scopul obt unor avantaje strategice
-crearea barierelor la intrerea pe piata a firmelor noi
Str conc imperf:
1.monopol
2.monopson
3.oligopol
4.oligopson
5.concurenta monopolista