Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Facultatea de Constructii de Masini

Lucrarea nr. 5
Calculul parametrilor funciilor de repartiie
1. Repartiia normal
Risc unilateral dreapta (RUD)

Calcul

Tabel

Risc bilateral simetric (RBS)

1.1. Se d:

z =

1.15

1.15

1.3. Se d:

Se cere:

1- =

0.1251

0.1250

Se cere:

/2 =

0.8749

0.8749

1-/2 =

1.2. Se d:

0.0150

0.015

z/2 =

Se cere:

1- =

0.9850

0.9850

z =

2.1701

2.22

Calcul

Tabel

x2 =

15.15

15.15

Se cere:

0.0563

0.056

2.2. Se d:

0.04

0.04

1-/2 =

10

10

x2/2 =

x2 =

19.0207

19.02

x21-/2 =

Calcul

Tabel

Risc bilateral simetric (RBS)

t =

1.812

1.812

10

10

Se cere:

0.0500

0.05

3.2. Se d:

0.10

0.10

1-/2 =

15

15

t/2 =

t =

1.341

1.341

-t/2 =

Calcul

Tabel

0.1

0.1

1=

10

10

1=

2=

15

15

2=

Fv1,v2, =

2.0593

2.06

2. Repartiia x2
Risc unilateral dreapta (RUD)
2.1. Se d:

Se cere:

Risc bilateral simetric (RBS)


2.3. Se d:

=
=

Se cere:

/2 =

3. Repartiia student
Risc unilateral dreapta (RUD)
3.1. Se d:

Se cere:

3.3. Se d:

=
=

Se cere:

/2 =

4. Repartiia Fischer
Risc unilateral dreapta (RUD)
3.1. Se d:

Se cere:

Risc bilateral simetric (RBS)


3.3. Se d:

Se cere:

/2 =
Fv1,v2,/2 =

Borcan(Timoc)Daniela
An II I.E.I.Satu Mare

Data:
28.05.2015

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultatea de Constructii de Masini
Fv1,v2,1-/2 =

Determinarea coeficientului de rebut in functie de marimea campului de tolera


Sirul de numere generat aleator
15.06337 14.76469 15.12807
14.80331 15.08233 14.80148
14.94997 15.21595 15.17000
15.15917 14.84818 14.87212
15.01804 14.88662 15.09692
15.14774 14.86043 15.11485
14.88453 14.88425 14.84138
14.68950 15.12096 14.96500
15.19256 15.04352 15.10230
15.13045 14.87768 15.06183
x min
x max
m
W
d sub int

14.65042
15.32557
7.644 m aprox.
0.6751579
0.0843947

valoarea
14.65
14.73
14.82
14.90
14.99
15.07
15.16
15.24

clasei
14.73
14.82
14.90
14.99
15.07
15.16
15.24
15.33

ai
4
10
19
22
12
23
8
2

l inf
l sup
x linf
x lsup
-z /2
z /2
(A1) 1-
(A2) 1-

14.978323
0.0199253
0.1411569
-0.1
0.1
14.9
15.1
-0.5548672
0.8619957
0.9483
0.9223

verificarea rezultatelor
Mean
14.978323
Stanmdard error
0.1404494
Median
14.977006
Mode
14.987995
Stanmdard deviation 0.1404494
Sample variance
0.0199253
Kurtosis
-0.672307
Skewness
-0.0560089
Range
0.002645
Max
15.325574
Min
14.650416
Sum
1497.8323
Count
100

fi
0.04
0.1
0.19
0.22
0.12
0.23
0.08
0.02
100

M[x]
D[x]
s

dupa legea de distributie normala,avand media 15 si ab


14.78444 14.94419 15.17588 15.10902 15.02774
14.90979 14.87417 14.80236 15.05460 14.77486
14.65042 15.08192 15.05240 14.87434 15.07866
15.08706 14.92320 14.93215 15.09461 14.85716
14.90727 15.13231 14.90097 15.16723 14.88387
14.97229 15.07804 15.32557 14.75822 15.16394
15.03411 14.82898 15.13094 15.06260 15.02971
14.91322 14.97276 14.93788 14.79962 14.90528
14.83604 14.85667 14.90121 15.08719 15.16022
14.98161 15.13837 14.96336 14.91965 14.75427

Reprezentarea frecventei rel


0.25
0.2
0.15
frecventa relativa

0.1
0.05
0

14.73 14.82 14.90 14.99 15.07 15.16


14.65 14.73 14.82 14.90 14.99 15.07
Valoarea clasei

Borcan(Timoc)Daniela
An II I.E.I.Satu Mare

Data:
28.05.2015

0.05

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultatea de Constructii de Masini
A

0.026 %

14.73 14.82 14.90 14.99 15.07 15.16


14.65 14.73 14.82 14.90 14.99 15.07
Valoarea clasei

Foaie de calcul
xi

Borcan(Timoc)Daniela
An II I.E.I.Satu Mare

Data:
28.05.2015

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultatea de Constructii de Masini

Calcul

Tabel

0.0515

0.0515

0.0258

0.0258

0.9743

0.9743

1.9473

1.94

Calcul

Tabel

0.0650

0.0650

15

15

0.0325

0.0325

0.9675

0.9675

26.5636

27.488

7.7068

7.261

Calcul

Tabel

0.1000

0.1000

20

20

0.0500

0.05

0.9500

0.95

2.0860

2.086

-2.0860

-2.086

Calcul

Tabel

0.2000

0.2000

15

15

20

20

0.1

0.1

1.9243

1.92

Borcan(Timoc)Daniela
An II I.E.I.Satu Mare

Data:
28.05.2015

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultatea de Constructii de Masini
1.8449

1.84

ului de toleranta

edia 15 si abaterea 0.15


15.07977 14.92403
15.14335 14.86834
14.95542 14.69833
14.81397 14.94657
14.71409 14.87217
14.99832 15.03821
14.95873 15.11968
14.92565 14.97497
14.90924 15.11404
15.25294 15.15494

entei relative

99 15.07 15.16 15.24 15.33


90 14.99 15.07 15.16 15.24

a clasei

Borcan(Timoc)Daniela
An II I.E.I.Satu Mare

Data:
28.05.2015

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

99 15.07 15.16
15.24 de
15.33
Facultatea
Constructii de Masini
90 14.99 15.07 15.16 15.24

a clasei

Borcan(Timoc)Daniela
An II I.E.I.Satu Mare

Data:
28.05.2015

Formule de calcul pentru lucrari

Ind. de localizare
Media aritmetica
Media Geometrica
Media armonica
Media patratica
Modala
Mediana
Valoarea centrala
Indicatori de imprastiere
Dispersia
Abat. medie patratica
Amplitudinea
Maxim
Minim
m calc =1+3,22lg60
Valoarea subinterval.
Momente absolute
m1
=SUM(variabile)/nr vriabile
m2
=SUM(variabile)/nr vriabile
m3
=SUM(variabile)/nr vriabile
m4
=SUM((variabile))/nr vriabile
Momente centrate
M1
=0
M2
= m2-m1
M3
=m3-3*m1m2+2*m1
M4
=m4-4*m1m3+6m1m2-3m1
Coef. de asimetrie
1

0.000
1 > 0 ; repartitie asimetrica la dreapta

Coef. de aplatizare
2
0
2 < 0 ; repartitie aplatizata

lucrari

=AVERAGE()
=GEOMEAN()
=HARMEAN()
=SQRT(SUM()/Nr. variabile)
=Val Max+Val Min/2 al intervalului cel mai populat
=MAX(var/2)+1]+MIN[(var/2)-1]
=MAX(var/2)+MIN(var/2)

tiere
=VARP(variabile)
=STDEV(variabile)
= Maxim - Minim
=MAX(variabile)
=MIN(variabile)
=1 + 3,322*LOG10(nr. var.)
= Amplitudinea / nr. Subintervale

ariabile)/nr vriabile
ariabile)/nr vriabile
ariabile)/nr vriabile
variabile))/nr vriabile

1
m1m2+2*m1
m1m3+6m1m2-3m1

0.000
1 > 0 ; repartitie asimetrica la dreapta

2 < 0 ; repartitie aplatizata