Sunteți pe pagina 1din 6

Posturi didactice vacante

n instituiile de nvmnt din mun.Chiinu la 12.11.2014

Nr.
d/o

Disciplina

Instituia

Romn

4 ore

Nedeterminat

Rus

3 ore ( 2
ore rom, 1
rus)
4 ore

Nedeterminat

Rus /rom

Nedeterminat

Rus

16 ore

Determinat

Romn

Limba de
instruire

1.

Cl.primare

2.

Geografie

3.

Informatica

4.

Fizica

5.

L.francez

coala special
nr.12
Gimnaziul nr.67

6.

Istoria

LT Rambam

20 ore

Determinat

Rus

7.

L.romn

18 ore

Determinat

Romn

8.

Educaia
plastic

LT M cel
Btrn
LT M. Grecu

11 ore

Determinat

Rus

9 ore

Determinat

Romn

10. Educaia
tehnologic
11. Educator

LT
M.Eminescu
LT
M.Eminescu
Grdinia nr.44

9 ore

Determinat

Romn

Determinat

Romn

12.

Grdinia nr.71

Determinat

Romn

13.

Grdinia nr.91

Nedeterminat

Romn

14.

Grdinia nr.96

Determinat

Romn

15.

Grdinia nr.99

Nedeterminat

Romn

16.

Grdinia nr.104

Nedeterminat

Romn

17.

Grdinia nr.112

Nedeterminat

Rus

18.

Grdinia nr.122

Determinat

Rus

19.

Grdinia nr.123

Determinat

Romn

20.

Grdinia nr.141

Nedeterminat

Romn

21.

Grdinia nr.151

Nedeterminat

Romn

22.

Grdinia nr.153

Determinat

Romn

23.

Grdinia nr.165

Determinat

Romn

24.

Grdinia nr.168

Determinat

Romn

9.

coala special
nr.12
coala special
nr.12
coala special
nr.12

Sectorul Botanica
Numrul
Durata
specialiti
contractului
/ore
1,0 unitate Nedeterminat

Adresa, telefon
Str. Cuza Vod,
022661881
Str. Cuza Vod,
022661881
Str. Cuza Vod,
022661881
Str. Cuza Vod,
022661881
Com.Revaca
( 022) 380019
Srt. Independenei, 5/2
( 022) 77 4448
Str. Sarmisegetusa, 39
( 022) 55 5233
Str. Valea Crucii 4/2,
Tel 022768661
Str. Varavei,2
( 022) 556140
Str. Varavei,2
( 022) 556140
Str.Dante, 7
(022) 558315
Bd.Dacia, 28/2
(022) 661661
Str.N.Zelinschi, 36/6
(022) 551572
Str.N.Zelinschi, 12/2
(022) 554201
Str.Cueni, 2A
(022) 554328
Str.Munceti, 402
(022) 555521
Str. Brncu, 123
( 022)556011
str.Independenei, 9/2
(022) 661551
Str. Aerogrii
( 022) 524942
str.Sarmisegetusa,
39/3, (022) 523417
Str. Grenoble, 207
(022) 76 05 91
Bd Dacia, 36/2
(022) 766922
Srt. Cuza Vod, 7/5
(022) 5510 08
bd.Cuza Vod, 29/7
(022) 765655

25.

Grdinia nr.180

Nedeterminat

Romn

26.

Grdinia nr.181

Determinat

Romn

27.

Grdinia nr.182

Determinat

Romn

28.

coala-gr.90

Determinat

Romn

29.

coala gr.124

Nedetrminat

Rus

30. Metodist

coala-gr.90

Determinat

Romn

31. Psiholog

Grdinia nr.77

0,5

Rus

32. Conductor
muzical
33.

Grdinia nr.99

Determinat (3
ani)
Nedeterminat

Grdinia nr.89

0,87

Determinat

Rus

34.

Grdinia nr.139

0,75

Determinat

Romn

35.

Grdinia nr.71

0,87

Determinat

Romn

36.

Grdinia nr.40

0,37

Determinat

Rus

37.

Grdinia nr.168

Determinat

38. Asistent
medical
39.

Grdinia nr.99

0,75

Nedeterminat

Rus/rom.

Grdinia nr.181

0,75

Nedeterminat

Romn

Romn

bd.Dacia, 53/3
(022) 775455
bd.Dacia, 53/2
(022) 774826
Bd. Cuza Vod39/3
( 022)76 55 93
Bd. Dacia,52
(022) 765488
Bd. Cuza Vod,3
(022) 77-95-11
Bd. Dacia,52
(022) 765488
str.N.Zelinski, 32/7
(022) 550484
Str.Cueni, 2A
(022) 554328
Str. Zelinschi, 26/3
( 022) 555560
Str. Praga, 82,
(022) 556136
Bd.Dacia, 28/2
(022) 661661
Bd. Dacia,24/2
(022) 76-2822
bd.Cuza Vod, 29/7
(022) 765655
Str.Cueni, 2A
(022) 554328
bd.Dacia, 53/2
(022) 774826

Sectorul Buiucani
Nr.
d/o
1.
C
2.

Disciplina
Cl. Primare

Numrul
specialiti
/ore
20 ore

Nedeterminat

Rus

18

Nedeterminat

Rus

LIMPS

20

Nedeterminat

Romn

Str.Alba Iulia,200/2

Instituia
LT I.S.NeciuiLeviki
LT
A.Cantemir

Durata
contractului

Limba de
instruire

Adresa, telefon
Str.I.Pelivan,24,
(022 744522)
Str.Toma Ciorb,5
(022 235265)

3.

Cadru
didactic de
sprijin
Istorie

4.

Bibliotecar

LIMPS

1 sal

Nedeterminat

Romn

Str.Alba Iulia,200/2

5.

Educator

Grdinia nr.186

Determinat

Romn

6.

Grdinia nr.116

7.

Grdinia nr.87

1
1
1
4

Determinat
Nedeterminat
Determinat
Nedeterminat

Romn
Rus
Rus
Rus

str.Deleanu, 11/2
(022) 515891
str.Paris, 34
(022) 511925

8.

Grdinia nr.158

Determinat

Romn

str.I.Creang,62/2,
(022)744905
str.O.Ghibu, 2
(022) 511268

Nr.
d/o

Sectorul Centru
Numrul
Durata
specialiti
contractului
/ore
1
Determinat

Rus

Determinat

Romn

Determinat

Romn

Determinat

Romn

Str.V.Prclab, 32
(022) 225014

Determinat

Romn

Str.Mihailo
Lomonosov, 40
(022) 728611
str.Melestiu, 18
(022) 354758
str.Ipolit Soroceanu, 40
(022) 790320
str.Gh.Asachi, 13a
(022) 728036
str.Grenoble, 161
(022) 793465
Str.V.Korolenko, 59A
(022) 728803
or.Codru,
str.Jubileului, 40
(022) 793957
str.Drumul Viilor, 38/2
(022) 727760
bd.tefan cel Mare,
71; Al.Bernardazzi,
12, (022) 271250
str.Soroceanu, 40
(022) 790320

Limba de
instruire

Disciplina

Instituia

1.

Clase primare

2.

Clase primare

Gimnaziul
internat nr.3
Gimnaziul nr.42

3.

Medic
internist

4.

Medic
oftalmolog

5.

Psihopedagog
special

Liceul tehnologic 0,5 un.


pentru copii cu
vederea slab
Liceul tehnologic 0,5 un.
pentru copii cu
vederea slab
coala auxiliar 1
internat nr.5

6.

Educator

Grdinia nr.92

Determinat

Romn

7.

Grdinia nr.7

8.

Grdinia nr.15

1
2
1

Nedeterminat
Determinat
Determinat

Rus/rom
Romn
Romn

9.

Grdinia nr.156

Determinat

Romn

10.

Grdinia nr.174

Determinat

Romn

11.

Grdinia nr.194

Nedeterminat

Romn

12.

coala grdini
nr.226
Grdinia nr.23

Nedeterminat

Romn

Nedeterminat

Romn

Grdinia nr.7

0,5

Nedeterminat

Rus/
romn

13.
14. Conductor
muzical

Nr.
d/o
1.
2.

Disciplina

Sectorul Ciocana
Numrul
Durata
Instituia
specialiti/
contractului
ore

Adresa, telefon
Str.Gh.Cau, 10
(022) 727018
com.Codru,
str.Schinoasa Deal, 7
Tel.022 282518
Str.V.Prclab, 32
(022) 225014

Limba de
instruire

Adresa, telef

Educator
3
1
1

determinat
nedeterminat
determinat

romn

3.

Grdinia nr.24
Colonia
Grdinia nr.30

4.

Grdinia nr.32

determinat

romn

5.

Grdinia nr.67

determinat

romn

6.

Grdinia nr.161

determinat

romn

romn

com.Colonia
(022) 579308
str.P.Zadnipru, 7
(022) 333543
str.M.Sadoveanu
(022) 340224
str.Otovasca, 11
(022) 473473
str.A.Russo, 61/3

7.

Grdinia nr.177
Grdinia nr.179

1
1
2

determinat
determinat
nedeterminat

rus
romn
romn

8.
9.

Grdinia nr.188

determinat

romn

10.

Grdinia nr.197

determinat

romn

11.

Grdinia nr.211

determinat

romn

12.

Grdinia nr.212

determinat

romn

13.

Grdinia nr.1
Budeti

determinat

romn

14.

Grdinia nr.225

determinat

romn

15.

Grdinia nr.149

determinat

romn

16.

Grdinia nr.1
Bubuieci

determinat

17.

Grdinia nr.2
Bubuieci

determinat

romn

18. Conductor
muzical
19.

Grdinia nr.177

nedeterminat

romn

Grdinia nr.179

determinat

romn

20.

Grdinia nr.30

nedeterminat

romn

21.

Grdinia nr.32

nedeterminat

romn

22.

Grdinia nr.1
Budeti
Grdinia nr.1
Bubuieci

nedeterminat

romn

0,5

nedeterminat

romn

0,5

nedeterminat

romn

25.

Grdinia nr.1
Budeti
Grdinia nr.24

0,5

nedeterminat

romn

26.

Grdinia nr.179

determinat

romn

27.

Grdinia nr.223

0,5

nedeterminat

romn

28.

Grdinia nr.190

determinat

romn

23. Metodist
24.

(022) 338412
str.Voluntarilor, 1
(022) 476197
str.M.Sadoveanu
(022) 333221
str.Igor Vieru, 8/2
(022) 489107
bd.Mircea cel B
4/2
(022) 337229
str. I. Vieru 3
(022) 483269
str.N.M.Sptarul
(022) 331071
com. Budeti, str
Asachi 1/1
(022) 418517
bd.Mircea cel B
14/2, (022) 3315
str. M. Sadovean
( 022) 340124

com. Bubuieci
str. Livezilor 29/
(022) 414891

com. Bubuieci
str. tefan cel Ma
29/3
(022) 414989
str.Voluntarilor, 1
(022) 476197
str.M.Sadoveanu
(022) 333221
str.P.Zadnipru, 7
(022) 333543
str.M.Sadoveanu
(022) 340224
str.Gh.Asachi, 1/
(022) 418517

com.Bubuieci,
str.Livezilor, 29/4
(022) 414891
str.Gh.Asachi, 1/
(022) 418517
com.Colonia
(022) 579308
str.M.Sadoveanu
(022) 333221
com.Tohatin,
str.V.Alecsandri,
(022) 387361
or. Vadul lui Vod
str. Pdurilor 1
(022) 417295

29. Defectolog

Grdinia nr.135

dereminat

romn

str.M. Sadoveanu
(022) 342142

30. Limba
englez

LT
T.Bubuiog

1/14

determinat

romn

31.

coala primar
nr.12
A.Popovici
LT
T.Bubuiog

1/6

determinat

romn

com. Bubuieci
str. tefan cel Ma
nr.21
(022) 414841
str. P. Zadnipru 2
(022) 339256

1/21

determinat

romn

Liceul teoretic cu 1
profil sportiv nr.2
LT Olimp
18 ore

determinat

romn

nedeterminat

rus

18 ore
coala primar
nr.12
A.Popovici
LT
18 ore
M.Berezovschii
LT Olimp
1

determinat

romn

determinat

romn

determinat

l. rus

32. Limba
francez
33. Metodist
sport
34. Educaia
muzical
35.

36. Limba
romn
37. Cadru
didactic de
sprijin

Nr.
d/o

Disciplina

Instituia

Sectorul Rcani
Numrul
Durata
specialiti
contractului
/ore
12 ore
Determinat

Ed.fizic

LT Grtieti

2.

l.francez

10

determinat

3.

fizic

6 ore

determinat

4.

1unitate

determinat
determinat

rus

determinat

rus

7.

bibliotecar

c. auxiliar
internat nr.6
c. auxiliar
internat nr.6
Lic Waldorf

1 unitate

6.

Cadru
didactic de
sprijin
Asistent
social
biologie

Lic.
N.Gheorghiu
LT Academia
Copiilor
Lic Waldorf

1unitate

1 unitate

Rom.

8.

LT M.Basarab

13 ore

Determinat

Rus

Lic A.Russo

10

nedeterminat

rus

10.

Educaia
muzical
Educaie
tehnologic
Informatica

LT G.Meniuc

24

Nedeterminat

Romn

11.

pian

LT G.Meniuc

Nedeterminat

Romn

9.

Str. I. Vieru, 15
(022) 484191
str.P.Zadnipru, 7/
(022) 338334

Limba
de
Adresa, telefon
instruire
Romn com.Grtieti,
str.t.cel Mare, 17
(022) 451154
rus
Str. Florilor 6, tel
022446123
Rom.
Str. Albioara 16/3
Tel 022 540610
Rom.
Str. Studenilor 11
022 323155

1.

5.

com. Bubuieci
str. tefan cel Ma
(022) 414841
str.A.Russo, 57
(022) 331345
str.P.Zadnipru, 7/
(022) 338334
str. P. Zadnipru 2
(022) 339256

Str. Gr. Ureche 28


022 541986
Str. Gr. Ureche 28
022 541986
Str. Studenilor 11
022 323155
Str.M.Basarab, 14
(022) 323433
A.Russo, 10,
Tel 022 441001
Str.Albioara, 84
(022) 291700
Str.Albioara, 84
(022) 291700

12.

14.

logoped

15.

educator

16.

Educator

LT
N.Gheorghiu
Instituia
precolar nr.220
Instituia
precolar nr.220
Instituia
precolar nr.220
Grdinia nr.5

17.

Educator

Grdinia nr.25

Determinat

Romn

18.

Grdinia nr.38

Romn

19.

Grdinia nr.37

Determinat
(c/ing.cop)
Determinat

20.

Grdinia nr.47

Determinat

Romn

21.

Grdinia nr.64

Determinat

Romn

22.

Grdinia nr.127

Nedeterminat

Romn

23.

Grdinia nr.129

Determinat

Rus

24.

Grdinia nr.74

Determinat

Romn

25.

Grdinia nr.76

Determinat

Rus

26.

Grdinia nr.150

27.

Grdinia nr.136

3
3
1

Determinat
Nedeterminat
Nedeterminat

Romn
Romn
Romn

28.

c.-grdinia
nr.199

Nedeterminat

Romn

13.

Asistent
medical
Asistent
medical

Nedeterminat

Rus

1unitate

determinat

rom

1unitate

determinat

rom

Com.Ciorescu,
tel022 313087

1unitate

determinat

rom

Com.Ciorescu,
tel022 313087

Determinat

Romn

Str.B.Voievod, 4
(022) 2 443055
str.Grdinilor, 69
(022) 542321
str.Grdinilor, 23/1
(022) 540676
str.I.Boteztorul, 17
(022) 549378
str.D.Rcanu, 10
(022) 440104
str.acad.Andrei
Saharov, 16
(022) 440055
str.Albioara, 76
(022) 241643
Bd.Moscova 4/2,
022445151
bd.Grigore Vieru,
22/9, (022)
(022) 244177
str.Nicolae Dimo, 3/3
(022) 497916
str. M.Basarab, 4
(022) 325629
str.Macilor, 35
(022) 444369
str.A.Doga, 32/1
(022) 442226

Romn

Str.Florilor 6,
(022) 446123
Com.Ciorescu,
tel022 313087