Sunteți pe pagina 1din 4

Descriereajobului

Denumirea postului:Asistent Contabil


Departament :Administratie Publica
Locul desfasurarii muncii: Birou, Sediul Firmei
Conditii fizice ale desfasurariimuncii: Nu e cazul
Obiectivul /Obiectivele generale ale postului: Activitati de contabilitate
Scopul postului : gestionarea contabilitatii firmei
Nivelul ierarhic in cadrul firmei: se subordoneaza contabilului-sef, al 13 lea nivel
ierarhic

Pondere ierarhica: 0
Relatii cu alte posturi:
-relatii de colaborare cu personalul de executie al firmei
-relatii de reprezentare: reprezinta firma fata de persoanele cu care intra in contact in interes de
serviciu

Integrarea in structuraorganizatorica :
Se subordoneaza: Contabilului-sef
Are in subordine: 0 persoane

Autonomia postului si autoritatea acordata:


Asistentul contabil asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu terti, a trezoreriei
si evidenta veniturilor si cheltuielilor si intocmeste si verifica situatiile si rapoartele financiarcontabile.

Descriere job:
Responsabilitati si sarcini:
Sarcini
1.

Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si


cheltuielilor:
Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni
nregistreaza ncasarile si platile n lei conform extrasului de cont
Opereaza ncasarile si platile n numerar conform registrului de casa
Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor
nregistreaza facturi de prestatii furnizori interni
nregistreaza intrari de marfa n baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, facturi
externe, etc)

2.

ntocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora


ntocmeste saptamnal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile n lei
ntocmeste balante de verificare pentru clienti

ntocmeste liste de avansuri din trezorerie

Responsabilitati
Legat de activitatile specifice, raspunde de:

Operarea zilnica a facturilor emise, a ncasarilor pe facturi si n avans


Operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre acestia
Verificarea zilnica a soldurilor din banca, casa si avansuri din trezorerie n lei
ncadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli

Legat de disciplina muncii, raspunde de:

mbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate


Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma
Utilizarea resurselor existente exclusiv n interesul firmei
Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau
Adopta permanent un comportament n masura sa promoveze imaginea si interesele firmei
Se implica n vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

Independenta de decizie: Libertatea de decizie este conditionata de acordul contabilului sef


si planului de activitate.

Ritmul de lucru: nu este un ritm impus.


Regimul pauzelor: Timpul de lucru 8ore/zi a cate 5 zile/ saptamana, din care 40 min pauza
de masa.

Feedback-ul: este oferit de superior


Factorii de stres:
1. neconsultarea si neimplicarea angajatilor in schimbarile si modificarile de la locul de
munca
2.

incertitudine in evolutia carierei

3. statut incert si lipsa recunoasterii


4. slaba participare la luarea deciziilor
5. legaturi slabe cu superiorii, lipsa de comunicare
6. ore de lucru suplimentare neplanificate
7. aparitia previzibila a unor supraincarcari ale sarcinilor de munca
8. nivel inalt de responsabilitate la locul de munca

Siguranta la locul de munca: nesiguranta locului de munca


Schimbari la locul de munca: momentan nu sunt

Barascu Cristina-Mihaela
MRU, an 2