Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrarea nr.1

Legea lui Ohm. Teorema transferului maxim de putere

1. Materiale necesare:

Voltmetru

Ampermetru

Rezistenţă în decade

Baterie

Fire de conexiune

2. Consideraţii teoretice

Scopul acestei lucrări este de a verifica legea lui Ohm şi transferul maxim de

putere într.un circuit de curent continuu. Se obişnuieşte a se nota mărimile în curent continuu prin litere mari, astfel:

tensiunea electromotoare sau t.e.m. (E), tensiunea electrică (U), intensitatea curentului electric (I), puterea electrică (P). Pentru o porţiune pasivă AB de circuit având rezistenţa R, tensiunea la borne U şi fiind parcursă de curentul I , conform legii lui Ohm avem:

iar pentru întregul circuit :

I =

I =

U

R

(1)

E (2)

+

R

r

i

unde E şi r i sunt t.e.m., respectiv rezistenţa interioară a sursei de alimentare. Rezultă că, în cazul generatoarelor de c.c., tensiunea la borne este :

U = E Ir

i

(3)

Dacă avem o sursă de tensiune electromotoare E, cu rezistenţa interioară r i , care debitează pe un rezistor cu rezistenţa R, se cere să se determine valoarea rezistenţei R pentru ca sursa să transmită putere maximă acesteia.

ca sursa s ă transmit ă putere maxim ă acesteia. Fig. 1. În circuitul din figura

Fig. 1.

În circuitul din figura 1 curentul va fi dat de relaţia (2). Puterea transmisă rezistorului (de rezistenţa R) este:

P

2

=

RI i

2

=

R i E

2

(

R

+

r

i

)

(4)

Puterea maximă se obţine din condiţia :

P

R

=

0 (5)

care conduce la relaţia :

R = r

i

(6)

Adică sursa transmite puterea maximă când rezistenţa de sarcină este egală cu rezistenţa interioară a sursei. În acest caz, puterea P 2 transmisă are valoarea :

P =

2

E

2

4

r

i

(7)

iar cea furnizată de sursă are valoarea :

P

1

=

EI

i

=

E

2

2

r i

(8)

Randamentul transmisiei este dat de relaţia:

În

condiţiile

ipotezei

η=

enunţate

randamentul transmisiei este:

R (9)

R

+

r

i

mai

sus

(a

transferului

P

2

1

η = ==

P

1

2

50%

(10)

maxim

de

putere)

În figura 2 este reprezentată variaţia puterii P 2 în funcţie de valoarea rezistenţei de sarcină R (relaţia (4))

0.036 0.034 0.032 0.030 0.028 0.026 100 200 300 400 500 600 700 800 900
0.036
0.034
0.032
0.030
0.028
0.026
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
P(Wt)

R (Ω)

3. Procedeul experimental

Fig.2:

Dependenţa

P = fR( )

Se montează circuitul prezentat în Fig.2. se măsoară în paralel reyistenţa R, tensiunea U şi intensitatea curentului electric I. Măsurătorile de rezistenţă (R) se efectuează în domeniul 100 ÷ 900 cu un pas de 50 . Datele se trec în tabel.

Cu ajutorul datelor din tabel se calculează puterea transmisă rezistorului cu ajutorul relaţiei (4) şi se completează rubrica din tabel. Se trasează curba P = fR( ) . Din această dependenţă se va determina

puterea maximă P max şi rezistenşa corespunzătoare R max . Se va calcula randamentul transmisiei cu ajutorul relaţiei (9).

4. Tabel

 

Mărimi măsurate

 

Mărimi

 

calculate

I (mA)

ε(I)

R ()

ε(R)

U (V)

ε(U)

P

1

           

2

           
5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 6 7 8 9 10 11 12
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
6
7
8
9
10
11
12
R(Ο)

I (mA)

5. Grafice

Fig.3:

Dependenţa

P = fR( )

Observaţie

Graficele

din figura 2 şi figura 3 sunt prezentate în prezenta lucrare cu scop

informativ.