Sunteți pe pagina 1din 5

COALA.......

CLASA:
Diriginte :

Planificarea semestriala la Consiliere si orientare


Semestrul I
Anul colar 2012-2013
MODULUL

COMPETE
NTA
VIZATA

OBIECTIVE
OPERATIONALE
Elevul trebuie sa fie capabil:

Autocunoastere si
dezvoltare
personala

Comunicare si
abilitti
sociale

Dezvoltarea
capacittii
de autocunoastere
si a
atitudinii
pozitive fata
de sine

Dezvoltarea
abilitatilor
de
interrelationare n
contexte
variate

- sa observe schimbari asociate


diferitelor varste

- sa exerseze prezentarea
caracteristicilor pozitive despre
sine
- sa respecte normele (formale i
informale), regulamentele vietii
scolare
- sa participe activ si creativ la
realizarea si mentinerea unui
spatiu care sa reflecte
personalitatea grupului
- sa aplice tehnici de autocontrol
- sa respecte datinile, obiceiurile
si traditiile nationale

TEMA
RESURSE
* EU IN OGLINDA
- chestionar
* CAT DE BINE IMI ORGANIZEZ
TIMPUL ?
- chestionar
* CE INSEAMNA A FI
POLITICOS ?
- dezbateri, exercitii - joc

* ORGANIZAREA CLASEI.
- proiecte
* REGULAMENTUL NOSTRU
- programe de grup
* MUNCA IN ECHIPA: AVANTAJ
SAU DEZAVANTAJ ?
- munca in echipa
* SARBATORILE LA ROMANI
- serbare
* VIOLENTA IN FAMILIE
- dezbateri, rezolvari de probleme

ELEMENTE DE
CONTINUT

DATA

- schimbare, crestere,
dezvoltare: copilarie,
pubertate, adolescenta,
tinerete, maturitate,
batranete
caracteristici generale,
observabile
- autocunoastere: stima
de sine; etichetarile;
cum poate fi
imbunatatita stima de
sine
- importanta
contributiei fiecarui
membru al unui grup la
activitatea grupului
- managementul
emotiilor: importanta
autocontrolului; tehnici
de autocontrol

27.10
06.10
13.10

22.09
29.09
20.10
15.12
19.01

OBS

Managementul
informatiilor
i al invatarii

Planificarea
carierei

Calitatea
stilului de
viata

Dezvoltarea
abilittilor
de utilizare
a
informatiilor in
procesul de
invatare
Dobandirea
abilitatilor
de
explorare si
planificare
a carierei

Exersarea
abilit`tilor
de
managemen
t al unui stil
de viata de
calitate

Total ore sem. I - 17

- sa exprime prin comportament


spiritul patriotic, mandria
identitatii nationale
- sa identifice caracteristici ale
invatarii proprii
- sa exerseze deprinderi de
selectare a informatiilor
relevante pentru invatarea
eficienta
- sa-si asume rolurile si
responsabilitatile ce-i revin [n
clasa
- sa-si construiasca un model de
viata bazat pe valorile general
umane
- sa dovedeasca respect fata de
membrii familiei
- sa cunoasca efectele negative
ale drogurilor
- sa respecte regulile de
circulatie (legislatia rutiera)
- sa se comporte responsabil ca
participant la traficul rutier
- sa recunoasca formele de
manifestare a catastrofelor
naturale
- sa actioneze prompt in fata
unui incendiu

* IDENTITATE SI CULTURA
NATIONALA
- concurs
* STILURI DE INVATARE
- analiza unor materiale folosite in
invatare: pliante, brosuri
* ANALIZA SITUATIEI LA
INVATATURA PE SEMESTRUL I

- managementul
informatiilor: tehnici de
selectare a informatiilor
- avantaje si limite
- invatarea eficienta:
caracteristici ale
invatarii eficiente

* RESPONSABILITATEA IN
CADRUL GRUPULUI
- campanii electorale
* SCRISOAREA DE
PREZENTARE
- studiu de caz
* OBLIGATIILE MELE IN
FAMILIE
- chestionar
* DROGURILE SI DEPENDENTA
DE DROGURI
- campanii de promovare a sanatatii
* NOTIUNI DE LEGISLATIE
RUTIERA
- mese rotunde
* CE STIM DESPRE
CATASTROFELE NATURALE?
- exercitii de simulare
* REGULI DE PREVENIRE A
INCENDIILOR IN SCOALA,
GOSPODARIE
- exercitii de simulare

- caracteristicile unei
activitati: sarcini,
responsabilitati, mediu
de lucru, echipamente,
orar
- explorarea carierei:
munca, ocupatie,
cariera - caracteristici
- situatii de decizie
- rezolvarea unor
probleme cu potential
de risc sau de criza
(accidente, catastrofe
naturale etc. )
- raportarea la norma

10.11
26.01
03.11
08.12
05.01
12.01
24.11
01.12
17.11

01.12
ziua
nationala a
Rom
-niei

COALA ....
CLASA:
DIRIGINTE:

Planificarea semestriala la Consiliere si orientare


Semestrul al II-lea
Anul colar 2012-2013
MODULUL

COMPETEN
TA VIZATA

OBIECTIVE OPERATIONALE
Elevul trebuie sa fie capabil:

Autocunoastere si
dezvoltare
personala

Comunicare si
abilitati
sociale

Dezvoltarea
capacittii de
autocunoastere si
a atitudinii
pozitive fata
de sine

Dezvoltarea
abilitatilor de
interrelationare n
contexte
variate

TEMA
* CUM MA VAD COLEGII ?
- discutii
- scrisori

- sa dea exemple de cazuri de


indisciplina i sa cunoasca
masurile care se iau in aceste
* EU SI GRUPUL MEU
situatii
- discutii
- sa accepte si sa promoveze un
sistem flexibil de recompense si
sanctiuni
- sa identifice situatii in care se
manifesta stima de sine
- sa respecte normele (formale i
informale), regulamentele vietii
scolare
- sa participe activ si creativ la
realizarea si mentinerea unui
spatiu care sa reflecte
personalitatea grupului

* IN VIZITA
- discutii
* REGIMUL/ PROGRAMUL
ZILNIC AL ELEVULUI IN
FAMILIE
- dezbateri
* AMBIENTUL CLASEI

ELEMENTE DE
CONTINUT
- autocunoastere: stima
de sine; etichetarile;
cum poate fi
imbunatatita stima de
sine
- schimbare, crestere,
dezvoltare: copilarie,
pubertate, adolescenta,
tinerete, maturitate,
batranete
caracteristici generale,
observabile
- importanta
contributiei fiecarui
membru al unui grup la
activitatea grupului
- managementul
emotiilor: importanta
autocontrolului; tehnici

DAT
A

OBS

Managementul
informatiilor
si al invatarii

Planificarea
carierei

Calitatea
stilului de
viata

Dezvoltarea
abilittilor de
utilizare a
informatiilor
in procesul de
invatare
Dobandirea
abilit`tilor de
explorare si
planificare a
carierei

Exersarea
abilittilor de
management
al unui stil de
viata de
calitate

- sa aplice tehnici de autocontrol


- sa respecte datinile, obiceiurile si
traditiile nationale

- munca in echipa

- sa exprime prin comportament


spiritul patriotic, mandria
identitatii nationale
- sa identifice caracteristici ale
invatarii proprii
- sa exerseze deprinderi de
selectare a informatiilor relevante
pentru invatarea eficienta
- sa-si asume rolurile si
responsabilit`tile ce-i revin [n
clasa

* UNIUNEA EUROPEANA
- discutii, lecturi
* MIC DICTIONAR DE
TERMENI RELIGIOSI
- realizarea unui mini-dic\ionar
* DESPRE INVATATURA
- chestionar

- sa utilizeze in contexte adecvate


termenii de munca, ocupatie si
cariera
- sa se implice responsabil in
actiuni de protectie a mediului
- sa cunoasca cauzele si efectele
virusului HIV-SIDA
- sa respecte regulile de circulatie
(legislatia rutiera)
- sa se comporte responsabil ca
participant la traficul rutier
- sa cunoasca efectele publicitatii
asupra deciziei consumatorilor

de autocontrol
- comunicarea:
comportament agresiv neagresiv
- managementul
informatiilor: tehnici de
selectare a informatiilor
avantaje si limite
- invatarea eficienta:
caracteristici ale
invatarii eficiente

- caracteristicile unei
activitati: sarcini,
responsabilitati, mediu
de lucru, echipamente,
orar
* OAMENI, LOCURI I
- explorarea carierei:
ACTIVITATI
munca, ocupatie,
- fise
cariera - caracteristici
* SURSE DE POLUARE IN
- situatii de decizie
APROPIEREA NOASTRA
- rezolvarea unor
- actiuni de igienizare a
probleme cu potential
habitatului
de risc sau de criza
* CE STITI DESPRE HIV-SIDA (accidente, catastrofe
?
naturale etc. )
- campanii de promovare a
- raportarea la norma
sanatatii
- brosuri
* PIETONULE , FII CU
OCHII-N PATRU !
- mese rotunde
* PROBLEME DE IGIENA SI
DE PRIM-AJUTOR

- prof.
de
religie
- prof.
de
istorie

* RESPONSABILITATEA IN
CADRUL GRUPULUI
- campanii electorale
- discutii

medicul
de
familie
- Politia

- sa recunoasca formele de
- dezbateri
manifestare a catastrofelor naturale * FORTA OMULUI, FORTA
NATURII (HAZARDE)
- sa actioneze prompt in fata unui
- prezentare ppt/ dezbateri
incendiu
* COMPORTAREA IN CAZ DE
INCENDIU
- exercitii de simulare
* PREVENIREA
DELINCVENTEI JUVENILE
- dezbateri, rezolvari
de probleme
Total ore sem. II - 17

- Politia

S-ar putea să vă placă și