V 20

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică A. MECANICĂ
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s .
2

SUBIECTUL I

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Unitatea de măsură în S.I. pentru lucrul mecanic este echivalentă cu: 2 2 a. N ⋅ m ⋅ s c. kg ⋅ m ⋅ s (2p) b. kg ⋅ m ⋅ d. kg ⋅ m ⋅ s
− 1

s 2. Un corp cade liber în vid, pornind din repaus, în câmpul gravitaţional considerat uniform al Pământului. După parcurgerea unei distanţe h , viteza corpului este v . În aceste condiţii este valabilă relaţia: a. g ⋅ h = c. g ⋅ h = d. 2 g ⋅ h = (5p) b. 2 g ⋅ h =
v v v 3. Un corp este lansat pe un plan orizontal de-a lungul căruia coeficientul de frecare la alunecare este µ . Modulul acceleraţiei corpului are expresia: b. a a. a = 2µ (3p) 2µ ⋅ c. a = µ d. a = µ = g ⋅ g ⋅ g ⋅ g v
2
2

− 2

− 2

− 3

4. Un sistem de corpuri de mici dimensiuni cu masele m , respectiv 4m , legate între ele cu un fir de masă neglijabilă, cade liber vertical sub acţiunea greutăţii. În această situaţie, tensiunea din firul de legătură are expresia: (2p) a. T = 5 m ⋅ b. T = 3 m ⋅ c. T = 2 m ⋅ d. T = g g g 0 5. O bară cilindrică din cauciuc este supusă acţiunii unei forţe care o comprimă longitudinal. Dacă deformarea relativă este de 10% , iar efortul unitar de 20 kN ⋅ m , modulul de elasticitate al barei este: a. 2 ⋅ 10 N ⋅ − 2 m
3 − 2

b. 2 ⋅ 10 N ⋅ − 2 m

4

c. 2 ⋅ 10 N ⋅ − 2 m

5

d. 2 ⋅ 10 N ⋅ − 2 m

6

(3p)

A. SUBIECTUL II
Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp cu masa m = 2 kg , aflat pe un plan orizontal, acţionează forţa F orientată ca în figura alăturată, sub unghiul α = 30° fa ţă de orizontală. Corpul se afla iniţial în repaus şi, datorită acţiunii forţei  − F , se deplasează cu acceleraţia constantă a = 2 m ⋅ s 2 . Coeficientul de frecare la alunecare este µ = 0,1 . a. Realizaţi un desen în care să reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra corpului.  b. Calculaţi valoarea forţei F .  c. Determinaţi valoarea minimă a forţei F pentru care corpul nu apasă pe planul orizontal. d. Calculaţi valoarea acceleraţiei imprimate corpului în condiţiile de la punctul c.

(15 puncte)

A. SUBIECTUL III

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un automobil cu masa m = 1000 porneşte din repaus şi se deplasează pe o şosea orizontală. Asupra kg automobilului acţionează o forţă de rezistenţă la înaintare direct proporţională cu greutatea acestuia. Coeficientul de proporţionalitate are valoarea µ = 0,1 . Puterea dezvoltată de motorul automobilului este constantă, având valoarea P = 35 kW . Determinaţi: a. forţa de tracţiune exercitată asupra automobilului, în momentul în care viteza sa este v = 7 m ⋅ s b. valoarea acceleraţiei imprimată automobilului în condiţiile de la punctul a; c. viteza maximă pe care o poate atinge automobilul în condiţiile din enunţ; d. variaţia energiei cinetice a automobilului, de la plecare până la atingerea vitezei maxime.
− 1

;