Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

RAPORT
Privind exercitiul de evacuare la: ___________________________

Data organizarii exercitiului:


Ora de desfasurare:
Organizator sef obiectiv:
Participanti: toti utilizatorii cladirii
Responsabili cu evacuarea:

Desfasurarea exercitiului:
La ora __________ a fost declansata alarma de incendiu pentru toate spatiile
_____________________________________, iar personalul angajat a intrerupt activitatea.
Sub indrumarea responsabililor cu evacuarea , angajatii s-au deplasat catre locul de
adunare in caz de urgenta, utilizand caile de evacuare.
Dupa ce a fost evacuata toata cladirea, responsabilii cu evacuarea au transmis catre
organizatorii exercitiului ca tot personalul existent in cladire, s-a evacuat in ordine, iar
echipamentele tehnice au fost oprite in conditii de securitate.
A fost efectuata numararea personalului la locul de adunare si s-a constatat ce tot
personalul prezent la serviciu s-a evacuat. Dupa numarare organizatorul a dat ordinul de
incetare a exercitiului si de reintoarcere la locurile de munca.
Concluzii:
Angajatii ____________________________________ au respectat procedura de
evacuare adusa la cunostinta prin instructajele periodice in sensul ca acestia cunosc toate
regulile ce trebuiesc respectate pe parcursul evacuarii in caz de urgenta si personalul
cunoaste locul de adunare alocat.
Timpul propus de evacuare a fost de 2.00 min., iar rezultatul a fost de _____ min.
Timp propus pentru viitorul exercitiu va fi de _______ min.
Recomandarii:
Se recomanda ca la locul de adunare angajatii sa se grupeze pe gestiuni pentru o
mai buna contabilizare a persoanelor evacuate;
Intocmit,