Sunteți pe pagina 1din 1

Despre mostenire si liberalitati

Donatia si legatul sunt liberalitati.


Legatul este dispozitia testamentara prin care testatorul stipuleaza ca, la decesul sau, unul
sau mai multi legatari sa dobandeasca intregul sau patrimoniu, o fractiune din acesta sau anumite
bunuri determinate.
Donatia este contractul solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti (donator),
cu intentie liberala, isi micsoreaza in mod actual si irevocabil patrimoniul cu un drept (real sau de
creanta), marind patrimoniul celeilalte parti (donatar), cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca
ceva in schimb.
Institutii care vizeaza donatia:
- Institutia reductiunii liberalitatii excesive
Reductiunea liberalitatilor excesive este sanctiunea care lipseste de eficacitate liberalitatile
facute de catre defunct, care aduc atingere rezervei succesorale
Dupa deschiderea mostenirii, liberalitatile care incalca rezerva succesorala sunt supuse
reductiunii la cerere
- Raportul donatiilor
Raportul donatiilor este obligatia pe care o au intre ei sotul supravietuitor si descendentii
defunctului care vin efectiv si impreuna la mostenirea legala de a readuce la mostenire bunurile care
le-au fost donate fara scutire de raport de catre cel ce lasa mostenirea.
Sunt supuse raportului donatiile facute prin act autentic, darurile manuale si donatiile
indirecte.
Sunt supuse, de asemenea, raportului si donatiile grevate de sarcini.