Sunteți pe pagina 1din 4

1)

Ce intelegeti prin valoarea adaugata?


Valoarea adaugata VA repr plusul de val obtinut prin valorificarea resurselor
intrep(financiare,tehnice,umane)
Se poate calc:
1)- metoda sintetica(tabloul SIG)
Productie:VA= Oe-Ci
Productie+comert = VA=(Qe + Mc)-Ci
Mc= ven din vz marf- cost marf vandute
2)Metoda aditiva: VA se calc insumand elementele care corespund remunerarii
partenerilor sociali care participa la active desfasurata de firma
VA
Salariati-> chelt cu pers
Actionari->Dividende
Statul->impozite+taxe
Banci->dobanzi
Firma->capacitatea de autofinantare(amortizare,provizioane,profit reinvestit)
Rate de structura ale VA:
Exprima in procente(%) ponderea elementelor component in VA
Ex: -contributia personalului(fortei de munca) la formarea VA

c h cu personalul
VA

x100

-contributia activelor imob la formarea VA

c h elt cu amortizarea
VA

x100

Rata capacitatii de autofinantare


Rcaf=

a)

a)
b)
c)

a)

CAF
VA

x100

2)Ce repr ratele de rentabilitate?


Rentabilitatea exprima performanta activitatii firmei, prin prisma rezultatelor
obtinute(profit/pierdere)
.Ratele de rentabilitate se catlculeaza procentual, ca raport intre un indicator de
rezultate si un indicator de flux sau de stoc.
RATA DE RENTABILITATE se apreciaza sub forma relative situatia profitabilitatii sau
a capacitatii intreprinderii de a produce profit.
RATA DE RENTABILITATE ECON reprez performantele totale ale active unei firme
Ractiv=PR brut / A total * 100.
RATA DE RENTABILITATE FINANC exprima eficienta utilizarii cap proprii al firmei,
RATA DE RENT RESURS CONSUMATE prezinta interes pt manag firmei care trebuie
sa asigure o utilizare eficienta a resurs dispon.
3)
A)Indicele productiei exercitiului Qe>Indicele numaruli mediu de sal NS(mediu)
Qe > Ns mediu => Wa medie creste(productivitatea medie anuala a crescut)
b)Indicele CA<Indicele At(activului total)
b) ICA < IAt => vrt scade ( viteza de rotatie a activelor totale a scazut)
4)Interpretati urm:
Pr(mediu)=0,15 lei
pr mediu = 0,15 lei => la un leu cifra de afaceri se obtin 15 bani profit
gradul de valorificare a productiei marfa=0,94%
GRV = 0.94% => la un leu productie marfa destinata vanzarii s-a vandut
productie in valoare de 94 bani
5 Se cunosc urmatoarele:
Indicele CA=97%
Indicele chelt cu sal=99%
a)Interpretati urm valori de mai sus
CA a scazut cu 3 procente - Cheltuielile cu salariile au scazut cu un procent Cheltuielile cu salariile sunt mai mari decat CA cu doua procente
b) b) C1000 = Ich/ICA x 100 = 99/97 x 100 = aprox. 102% => C100 a crescut cu 2
%

1)Cifra de afaceri

1)

2)
3)
4)

1)

CA reflecta veniturile obtinute din acivitati comerciale curente(vanzarea


marfurilor,produselor,serviciilor si lucrarilor care fac obisctul activitatii de
baza a firmei
In analiza economica sunt operationali urm indicatori
CA neta este un indic al contului de profit si pierdere care reflecta
ven din activitatea de baza ,inclusive subventiile pt exploatare,dupa
deducerea Tva-ului,reducerilor comerciale,precum si a altor taxe si
impozite(accize)
CA medie sau pretul mediu de vanzare repr ven incasat in medie din
vanzarea unei unitati de produs/serviciu/lucrare
CA marginala-expr cresterea ven din vanzari ca urmare a vanzarii unei
unitati suplimentare de prod/lucrare/serviciu
CA critica reflecta pragul de rentabilitate al firmei,respective acel
nivel din vanzari care acopera in totalitate chelt fixe si variabile(ven=ch>nu avem profit)
CA se utilizeaza la calcularea cotei de piata n cele 2 forme ale sale:
Cota de piata absoluta care exprima pozitia firmei in cadrul sectorului
de activitate

CA

CAi

Cabs=

x 100

i=1

2)

Cota de piata relative care exprima pozitia firmei in rap cu liderul


pietei

CA
CAL

Crel=

x 100

Indicatorii de structura ai CA:

1)

2)

a)

x100

i=1,n
I = cat de prod,lucrari ,serv
Cai= cifra de afaceri real de prod i
CA= cifra de afaceri totala a firmei
indicele HERFINDAL masoara gradul de concentrare
H=

3)

cai
CA

gi=

gi

(1/n,1)

2)PRODUCTIVITATEA MUNCII
Este unul din cei mai importanti indicatori ai eficientei activ econ a intrepr care
reflecta eficacitatea muncii cheltuite in procesul de productie.
Cresterea productivitatii muncii constituie cel mai important factor de sporire a
volm productiei,de reducere a cost de prod si de crestere a rentabilitatii si
competivitatii produselor.
W=Volm prod / cantit d munca=Q/t. Dintre indicatorii productiv cei mai corect mod
de exprimare a eficientei utiliz in forta de munca il reprezinta Worara, deoarece tine
seama de timpul efectiv lucrat expr in ore.
A)Interpretati relatiile::
I marfa<I exercitiu
IQf > IQe => Qnet scade(productia in curs de executie scade)
B)I rez de exploatare<I activului total
b) IRe < IAt => Re( e vine sus) scade(rata rentabilitatii economice scade)
4)Interpretati valorile
a) va medie = 0,51 lei -> la un leu productie a exercitiului(Qe) , valoarea adaugata
este de 51 de bani
CMF = 0.75 lei -> la un leu mijloace fixe , 75 de bani reprezinta mijloacele fixe
productive

4)
a)

Se cunosc urm:
Indice CA=103%
Indice Ch aferente CA=105%
Interpretati val de mai sus
a) CA a crescut cu 3 procente - Cheltuielile aferente CA au crescut cu 5 procente Cheltuielile aferente CA sunt mai mari decat CA cu doua procente
b) b)IC1000 = Ich/ICA x 100 = 105/103 x 100 = aprox 102% => C100 a crescut cu
2%