Sunteți pe pagina 1din 3

1)

1)

2)
3)
4)

1)

Factorii pot fi:


CANTITATIVI- unitati fizice:ore ,productia vanduta,nr sal
STRUCTURALI-care apar cnd rezultatul analizat se refer la mrimi
agregate.
CALITATIVI-productivitate=randament,sal mediu,prt de vanzare
CA= cant vanduta(cantitativ) x prt (calitativ)
Productia poate fi:
OMOGENA-se exprima in aceleasi unitati de masura:fabr de
mobile,panificatie
NEOMOGENA-fabr de lapte,branzeturi
Indicatorii structurali se calc doar in cazul prod omogene
Y=a+b 2) y=a-b 3) Y=a x b 4) y= a/b
Metoda substitutiei in lant
Principii:
1) factorii se aseaza in ordinea conditionarii lor economice,astfel factori
cantitativi,factori structurali,factori calitativi
2) factorii se substituie succesiv,incepand cu primul factor
3) un factor odata substituit isi mentine starea in operatiie ulterioare
Aceasta metoda se utilizeaza in cazul in care relatiile determinate dintre
factori sunt de tip PRODUS
sau RAPORT
Analiza cifrei de afaceri
CA reflecta veniturile obtinute din acivitati comerciale curente(vanzarea
marfurilor,produselor,serviciilor si lucrarilor care fac obisctul activitatii de
baza a firmei
In analiza economica sunt operationali urm indicatori
CA neta este un indic al contului de profit si pierdere care reflecta
ven din activitatea de baza ,inclusive subventiile pt exploatare,dupa
deducerea Tva-ului,reducerilor comerciale,precum si a altor taxe si
impozite(accize)
CA medie sau pretul mediu de vanzare repr ven incasat in medie din
vanzarea unei unitati de produs/serviciu/lucrare
CA marginala-expr cresterea ven din vanzari ca urmare a vanzarii unei
unitati suplimentare de prod/lucrare/serviciu
CA critica reflecta pragul de rentabilitate al firmei,respective acel
nivel din vanzari care acopera in totalitate chelt fixe si variabile(ven=ch>nu avem profit)
CA se utilizeaza la calcularea cotei de piata n cele 2 forme ale sale:
Cota de piata absoluta care exprima pozitia firmei in cadrul sectorului
de activitate

CA

Cabs=

CAi

x 100

i=1

2)

Cota de piata relative care exprima pozitia firmei in rap cu liderul


pietei

Crel=

CA
CAL

x 100

Indicatorii de structura ai CA:

1)

2)

gi=

cai
CA

x100

i=1,n
I = cat de prod,lucrari ,serv
Cai= cifra de afaceri real de prod i
CA= cifra de afaceri totala a firmei
indicele HERFINDAL masoara gradul de concentrare

H=

gi

(1/n,1)

Analiza valorii adaugate


VA repr plusul de val obtinut prin valorificarea resurselor
intrep(financiare,tehnice,umane)
Se poate calc:
1)- metoda sintetica(tabloul SIG)
Productie:VA= Oe-Ci
Productie+comert = VA=(Qe + Mc)-Ci
Mc= ven din vz marf- cost marf vandute
2)Metoda aditiva: VA se calc insumand elementele care corespund
remunerarii partenerilor sociali care participa la active desfasurata de
firma
VA
-

Salariati-> chelt cu pers


Actionari->Dividende
Statul->impozite+taxe
Banci->dobanzi
Firma->capacitatea de autofinantare(amortizare,provizioane,profit
reinvestit)
Rate de structura ale VA:
Exprima in procente(%) ponderea elementelor component in VA
Ex: -contributia personalului(fortei de munca) la formarea VA

ch cu personalul
VA

x100

-contributia activelor imob la formarea VA

chelt cu amortizarea
VA

x100

Rata capacitatii de autofinantare


Rcaf=

CAF
VA

x100

Analiza produtivitatii muncii


Productivitatea muncii expr eficienta utilizarii capitalului uman si se calc
ca raport intre un indicator care reflecta efectele
economice(Qf,Qe,Qv,CA,VA) si un indicator care exprima eforturile
(Ns,timpul de munca)

=effect/effort (Qf,Qe,Qv,CA,VA)

Analiza rezultatelor:
Ven din exploatare
-Chelt din exploatare
Rezultat exploatare(re)
+Ven financiare)
- rez financiar(rf)
-Chel financiare)
Rezultat current(RC)
+Ven extraordinare)-rez extraordinar
-Chelt extraordinare)
Rezultat brut al ex financiar(Rb)
-Impozit pe profit

Rez net al ex financiar (Rn)


Re+RF=Rc
Rc+Rext=Rb
Rb-imp pe profit=Rn
Care este diferenta intre rez exploatare si rezultatul current?
R: rezultatul financiar
CIFRA DE AFACERI cuprinde toate veniturile din vanzarea marf si a
produselor vandute inclusiv contraval serv prestate. CIFRA DE AFACERI
NETA este o forma recalculata a CA in care sunt incluse si veniturile din
subventii de exploatare aferente CA .
MARJA COMERCIALA(MC) reprezinta adaos comercial cuprins in pret de
vanzare al marfurilor a.i.sa fie posibila recuperarea chelt si obtinerea
de profit.
PRODUCTIA EX (Qe) exprima rezultatul direct si util al activ ind
productive pe o perioada de timp.Aceasta cuprinde valoarea tuturor
bunurilor si servicilor realizate de firma in curs perioadei.(QV val
productiei vandute, cresterea sau descresterea prod stocate deltaQS,
val product imobilizate Qi reprezentat de imob corporale si
necorporale).
Qe=Qv+deltaQs+Qi.
VALOAREA ADAUGATA reprezinta plusul de valoare obtinut prin
valorificarea resurselor intrepr, VA=Q-CI pt activ productiva ,
VA=Q+MC-CI ptr productie si comert.
VALOAREA ADAUGATA NETA =val adaugata amortizarea activ imob
corp si necorporale,
RATA VAL ADAUGATE ( R) este egal cu val adaugata in raport cu
productia ex QE si marja comerciala,in raport cu CA, diferenta pana la
unitate fiind reprezentata de CI.
PRODUCTIVITATEA MUNCII este unul din cei mai importanti indicatori ai
eficientei activ econ a intrepr care reflecta eficacitatea muncii
cheltuite in procesul de productie.Cresterea productivitatii muncii
constituie cel mai important factor de sporire a volm productiei,de
reducere a cost de prod si de crestere a rentabilitatii si competivitatii
produselor. W=Volm prod / cantit d munca=Q/t. Dintre indicatorii
productiv cei mai corect mod de exprimare a eficientei utiliz in forta de
munca il reprezinta Worara, deoarece tine seama de timpul efectiv
lucrat expr in ore.
RENTABILITATEAeste o forma de exprimare a eficientei econ care
reflecta capacitatea unei firme de a realiza profit.Presupune obtinerea
unor venituri mai mari decat cheltuielile.pentru exprim rentabilitatii
avem indicatorii absoluti REZULT EX ;REZULT DIN EXPLOATARE ; REZUL
NET; si indicatorii relative RATA RENTAB ECON ,FINANC,RESURSELOR
CONSUMATE,VENITURILOR.
REZULTATUL TOTAL AL EX (PROFIT/PIERDERE) reprez un indicator prin
care se apreciaza sub forma absoluta rentabilitatea firmei : RT=VENT
TOT CHELT TOT.]
RATA DE RENTABILITATE se apreciaza sub forma relative situatia
profitabilitatii sau a capacitatii intreprinderii de a produce profit.
RATA DE RENTABILITATE ECON reprez performantele totale ale active
unei firme Ractiv=PR brut / A total * 100.
RATA DE RENTABILITATE FINANC exprima eficienta utilizarii cap proprii
al firmei,
RATA DE RENT RESURS CONSUMATE prezinta interes pt manag firmei
care trebuie sa asigure o utilizare eficienta a resurs dispon.