Sunteți pe pagina 1din 2

Pentru det 1 Kw

Cost 1 kw

ch CE ( rulaj deb 922 CE )ch decontate


QtotalaQ decontataQconsum propriu

Det coef de suplimentare


Ks

chindirecte
sumaBri

Ks=coef de suplimentare
Bri= baza de repartizare

Det cotei de suplimentare


Cs= Ks x Bri
Cs=cota de sumplim
Ks=coef de suplim
Bri=baza de repartizare

Metoda cost standard-pp


compararea costului standard
antecalcuat cu costul efecti
obtinut de unitatea econom
de productie
Din aceasta comp se vor det
economiile si depasirile
de la costurile prestabilite
Cs>Ce=economii
Cs< Ce=depasiri
ATmat=Qs x qs x pas Qe x qe x
pae
Qs= cant standard de prod
programate a fi realiz
Qs=cant de mat propusa a fi
utilizata la fabr prod
Pas=pretul de achiz standard prop
pt afi platit pt mat achiz
Qe= cant efectiva de prod realizate
Qe=cant efectiva de mat utilizata
Pae=pretul de achiz efectiv platit pt
mat utilizate
Influentele factorilor-Pt
materiale(in fct de cant)
Q=(Qs -Qe) x qs x pas
q= Qe x (qs-qe) x pas
pa= Qe x qe x (pas pae)

AT manopera =Qs x Nts x ts Qe


x Nte x te
Qs=cant de prod progr a fi realizate
Nts=norma de timp standard
propusa
Ts= tariful standard prop pt norma
de timp
Qe= cant efectiva de prod realizate
Nte=norma de tim efectiv lucrata
Te=tariful efectiv platit pt norma de
timp
Influentele factorilor(pt calitate)
Q=(Qs-Qe) x Nts x ts
Nt=Qe x (Nts- Nte) x ts
T=Qe x Nte x ( ts- te)

Pragul de rentabilitate-repr
punctul in care ven sunt egale cu
chelt,adica unitatea econom nu
inreg profit dar nici pierdere
Pt productia omogena(un sing tip
de produse)

Pr=

CF
m/cv

m/cv=Pvu-Cvu
m/cv= marja costurilor unitare
Pvu=prt de vanzare unitary
Cvu= chelt variab unitara
Pt prod eterogena

pr=

CF
m/cv

m/cv= marja medie a costurilor


m/cv= Q1 x m/cv + Q2 x m/cv
suma Q
m/cv=Pv-Cv
Procedee de echivalareetape
1 transf prod second in prod
teoretica
2Det productiei totale de
produs principal theoretic
3Det costului de productie
afferent produsului princ
4 Det costuluide prod pt
produsul sec prin aplicarea rel
de echivalare