Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ___________________________________ S.R.L./S.A.

Str. _________________, nr. ___, Jud. ____________


CUI ________________
Nr. ___/ ______________
se aproba,
Administratorul semneaza

DECIZIE INTERNA NR. ./2015 CU PRIVIRE LA NUMEROTAREA


FORMULARELOR FINANCIAR CONTABILE

Subsemnatul _____________________________ in calitate de contabil la S.C.


____________________________S.R.L./S.A. prin prezenta hotarasc:
Angajat ____________________________ in calitate de Economist/Contabil la firma S.C.
____________________ S.R.L./S.A., aloca si gestioneaza seriile si numerele aferente facturilor,
avizelor de insotire a marfii, precum si a chitantierelor.
IN CONFORMITATE CU:
- OMF nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar contabile de catre persoanele
prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata
- art. 155 alin.(5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, denumita in continuare Codul Fiscal
- OMF nr. 2217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata
conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare,
- Ordin 3420/21.12.2009 - pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului
finantelor publice
- ALTE ACTE NORMATIVE INCIDENTE
operatorul emite;
1. Facturi,
2. Avize de insotire a marfii,
3. Chitantiere,
4. Facturi proforme,
precum urmeaza, ina anul ________ :
1. Facturile vor avea o singura (una) serie ___________ numarul de ordine alocat pentru anul
2015 este urmatorul : ______________.
2. Avizele de insotire a marfii vor avea o singura (una) serie _____ iar numarul de ordine
alocat pentru anul 2015 este urmatorul : ______________ .
3. Chitantierele vor avea o singura (una) serie _______ iar numarul de ordine alocat pentru
anul 2015 este urmatorul : __________ .
4. Facturile proforme vor avea o singura (una) serie ___________ numarul de ordine alocat
pentru anul 2015 este urmatorul : ________________.
Aceaste plaje de numere au fost definite netinand cont de numarul mediu de facturi emise in
exercitiile anterioare (fiind primele serii emise).

SEMNATURA
_______________