Sunteți pe pagina 1din 3

D e t e rm i n a re a re z i s t e n e i e l e c t r i c e a

u n u i re z i s t o r p e b a z a e f e c t u l u i t e rm i c
Metoda utilizat folosete transferul cldurii de la un rezistor parcurs de
curent la o cantitate de ap aflat n vasul calorimetric.

Materiale folosite:
Surs de tensiune;
Vas calorimetric cu rezistor;
Ampermetru;
Conductor de legtur;
Termometru;
Cronometru;
Cilindru gradat;

Calculul rezistenei:
mac a

R=

Deducerea formulei:
W = R*
Q=

maca

W = Q => R*

Se consider

final initial=interval de temperatura

( =
I

* =
3

apa =1000 kg /m
c apa =4180

Sana Flavia XF

( intervalul de timp)

J
KgK

maca

=> R =

mac a
2

Mod de lucru
Intr-un cilindru gradat s-a pus ap de la robinet, ntre 125-150 ml , care
s-a pus mai apoi intr-un vas calorimetric. S-a introdus in vasul calorimetric
initial
un termometru, si s-a notat temperatura initiala
. Apoi, in acelasi timp,
s-a pornit atat sursa de tensiune cat si cronometrul si s-au lasat pornite pe
diferite intervale de timp. Dupa oprirea sursei, s-a masurat noua
ma c a
final .
temperatura a apei
S-a calculat rezistenta cu formula r=
, i
I2
s-a repetat acest lucru de 4 ori, pentru ca media valorilor lui R s fi e ct
mai exact.

Tabel de valori
Nr. crt

I
II
III
IV

i nitial

f inal

20

25

22
22

22

25
26

26

ma pa (

(s

g)

ec)

R(Ohm)

Media(Oh
m)

1,0422

2,3A

150ml

150g

480s

1,234

2,3A

125ml

125g

300s

0,98

3,3A

150ml

150g

240s

0,95

3,4A

125ml

125g

180s

1,0048

Greeli la msurare
Greeli la calcule
Calorimetrul nu a fost bine izolat
Aparatur defect

Sana Flavia XF

Vapa(ml)

Surse de erori

I (A)

Sana Flavia XF