Sunteți pe pagina 1din 7

ANEXA Nr.

2
Domnule Preedinte,
Subsemnatul(a) ..............................................................
Locul i data naterii ......................................................
Cetenia ...................................................................
Domiciliul: Localitatea ........................ str. ....................... nr. ........ bloc ....... sc. ......
ap. ...... jude/sector ...................
Telefon/Fax .................................................................
Studii de specialitate: Facultatea de Medicin Veterinar ...................
promoia .................. Diploma nr. ................ data .................. eliberat
de ...................................................................
Alte studii .................................................................
Gradul profesional ..........................................................
Titluri tiinifice .........................................................
Instituia, locul de activitate .............................................
Funcia .....................................................................
Adresa: Localitatea ................................ str. ................... nr. ..................
Telefon/Fax .............................................
V rog a aproba nscrierea mea n Colegiul Medicilor Veterinari.
Declar pe proprie rspundere c nu am fost condamnat() pentru vreo culp
profesional sau penal i beneficiez de toate drepturile civile.
Am luat cunotin de ndatoririle i competenele membrilor Colegiului Medicilor
Veterinari i principiile Codului de Etic i Deontologie Medical Veterinar i m oblig
s-l respect ntocmai.
Data ....................
Semntur,
Domnului Preedinte al Consiliului ....................................... al Colegiului Medicilor
Veterinari
ANEXA Nr. 3
SE APROB

PREEDINTE ....................
DATA ...................
L.S.
Domnule Preedinte,
Subsemnatul(a) ..............................................................
Nscut n localitatea .................. judeul ............................
Domiciliat n localitatea ....................... str. ...................... nr. .... bloc .... sc. .... ap. ....
jude/sector ......... tel./fax ...........
Studii: Facultatea de Medicin Veterinar ................................... promoia ..............
Diploma nr. ................. data ..................... eliberat
de ...................................................................
Alte studii: ................................................................
Grad profesional: ...........................................................
Titluri tiinifice: ........................................................
Locul de activitate, unitatea: ..............................................
Funcia .....................................................................
Adresa unitii: Localitatea ................................................ str. ...........................
nr. ........... tel./fax ......................
Cartea de Identitate nr. .................... eliberat de Colegiul Medicilor
Veterinari .....................................................................
V rog prin prezenta s aprobai eliberarea Atestatului de liber practic pentru
urmtoarele activiti n ordinea prioritii:
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
Data ...................
Semntura ................
Domnului Preedinte al Consiliului ............................... al
Colegiului Medicilor Veterinari
ANEXA Nr. 4
Se aprob,
aproba
PREEDINTE CMV Ro
Buc.
Nr. ........./............
Nr. ............/.............
L.S. Semntur ...........

Propun a se
PREEDINTE CMVJ/Mun.

L.S.

Semntur ...............

Domnule Preedinte,
Subsemnatul(a) Dr. ................................... CNP .................. domiciliat n
localitatea ................... str. .................. nr. ...... bloc ...... ap. .... jud./sector ....... cod
potal ........ telefon ........... posesor al Atestatului de liber practic nr. ..........
din ................... pentru urmtoarele activiti autorizate .......................................
n calitate de reprezentant al unitii medical-veterinare cu sediul social n
localitatea ............... strada ..................... nr. .... bloc ...... ap. .... cod potal .............
telefon .......... C.U.I. .................... cu forma de organizare ..................................... forma
de exercitare a activitii .......................................................
V rog s aprobai eliberarea Certificatului de nregistrare n Registrul Unic a unitii
medical-veterinare .............. din localitatea .............. cod potal ........... str. ........................
nr. .... bloc .... ap. .... jud./sector .............................. tel. ......................... pentru
urmtoarele activiti: ........................................................
Anexez la prezenta cerere conform prevederilor art. 34 din Statutul Medicului
Veterinar, urmtoarele:
a. copie act de identitate (BI sau CI);
b. copie carte de identitate eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari;
c. copie atestat de liber practic;
d. copie act constitutiv al societii comerciale, dup caz;
e. copie certificat unic de nregistrare eliberat de registrul comerului pentru persoane
juridice;
f. dovad sediu unitate medical-veterinar, dup caz; (act proprietate, nchiriere,
concesiune, comodat etc.);
g. documentaia cu privire la amplasarea, construirea i dotarea minim stabilit de
Colegiul Medicilor Veterinari;
h. dovada achitrii taxei de eliberare a certificatului de nregistrare n Registrul Unic.
Data .....................
Semntura .......................
Paraf/tampil .................
Domnului Preedinte al Colegiului Medicilor Veterinari
Not: Se ntocmete n dou exemplare care se nainteaz la CMV din care unul se
ntoarce la Consiliul Judeean/Municipiul Bucureti pentru eliberarea Certificatului de
nregistrare.
ANEXA Nr. 5


SIGL
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
Consiliul _____________________________

CERTIFICAT DE NREGISTRARE
Unitatea medical-veterinar _________________ cu sediul social n localitatea _________________
str. ______________________ nr. ________ jude ____________________ cod potal ________________
forma de organizare ___________________________________________________________________________
cu forma de exercitare a activitii _________________________________________________________,
este nregistrat n Registrul Unic al cabinetelor medicale veterinare
numrul __________ data ________/200___
Locul de exercitare a activitii ___________________ cod potal _______ jude/sector _________
strada _______________________________________ nr. ________ bloc ________ apartament _________.
Medic veterinar titular: Dr. _____________________ CNP ____________________ Nr. atestat _______
Dr. _____________________ CNP ____________________ Nr. atestat _______
Dr. _____________________ CNP ____________________ Nr. atestat _______
Activiti autorizate: ________________________________________________________________________

PREEDINTE,
L.S. Dr. ............................
Semntur i paraf

SECRETAR,
Dr. ...............................
Semntur i paraf

ANEXA Nr. 6
Titlurile de diplome, certificate i alte documente ce atest calificrile
oficiale n medicina veterinar

Instituia ce elibereaz Certificatul ce

ara

Titlul calificrii

certificatele

nsoete

calificarea

Belgia
- Diploma van dierenarts
1. De universiteiten/les

- Diplome de docteur en medicine


universites

veterinaire
2. De bevoegde

Examencommissie vande

Vlaamse Gemeenschap/le jury

competent 'enseignement de

la Communaute francaise

Danemarca Bevis for bestaet kandidateksamen Kongelige Veterinxr- og

veterinaervidenskab Zeugnis uber


Landbohojskole

das Ergebnis des Dritten

Germania Abscnitts der Tierarztlichen


Der Vorsityende des

Prufung und das Gesamtergebnis der Prufungsausschusses fur die

Tierarztlichen Prufung
Tierarztliche Prufung einer

Universitat oder Hochschule

Grecia

IMAGINE

IMAGINE

Spania
Titulo de Licenciado en VeterinariaMinisterio de Educacion y

Cultura/El rector de una

Universidad

Frana
Diplome d'Etat de docteur

veterinaire

Irlanda
1. Diploma of Bachelor in/of

Veterinary Medicine (MVB)

2. Diploma of Membership of the

Royal College of Veterinary

Surgeons (MRCVS)

Italia
Diploma di laurea in medicina
Universita
Diploma di

veterinaria

abilitazione

all'esercizio

della medicina

veterinaria

Luxemburg Diplome d'Etat de docteur en


jury d'examen d'Etat

medecine veterinaire

Olanda
Getuigschrift van met goed gevolg

afgelegd diergeneeskundig/

veeartsenijkundig examen

Austria
1. Diplom-Tierarzt
Universitat
1. Doktor der

2. Magister medicinae veterinariae


Veterinarmedizin

2. Doctor

medicinae

veterinariae

3. Fachtierarzt

PortugaliaCarta de curso de licenciatura em Universidade

medicina veterinaria

Finlanda Elainlaaketieteen lisensiaatin


Helsingin yhopisto/

tutkinto veterinarmedicine
Helsingfors universitet

licentiatexamen

Suedia
Veterinarexamen
Sveriges

Landbruksuniversitet

Regatul
1. Bachelor of Veterinary Science 1. University of Bristol

Unit al
(BVSc)

Marii
2. Bachelor of Veterinary Science 2. University of Liverpool

Britanii (BVSc)

3. Bachelor of Veterinary Medicine 3. University of Cambridge

(BvetMB)

4. Bachelor of Veterinary Medicine 4. University of Edinburgh

and Surgery (BVM&S)

5. Bachelor of Veterinary Medicine 5. University of Glasgow

and Surgery (BVM&S)

6. Bachelor of Veterinary Medicine 6. University of London

(BvetMed)

ANEXA Nr. 7
Programa de studii pentru calificarea de doctor medic veterinar
Programa de studii ce conduce la obinerea diplomei, certificatului sau a altui
document ce atest calificrile oficiale n medicina veterinar trebuie s includ cel puin
disciplinele listate n continuare. Instruirea n unul sau mai multe dintre aceste discipline
poate fi realizat ca parte a sau n asociere cu alte cursuri
A. Materii de baz
- fizic,
- chimie,
- biologia animalelor,
- biologia plantelor,
- biomatematic,
B. Materii specifice
Grupul 1: tiine de baz
- anatomie (incluznd histologia i embriologia),
- fiziologie,
- biochimie,
- genetic,
- farmacologie,
- farmacie,
- toxicologie,
- microbiologie,
- imunologie,
- epidemiologie,
- etic profesional,
Grupul 2: tiine clinice
- obstetric,
- patologie (incluznd anatomia patologic),
- parazitologie,
- clinic medical i chirurgie (incluznd anestezie),
- cursuri clinice privind diferite specii,
- medicin preventiv,
- radiologie,
- reproducie i tulburri de reproducie,
- poliie veterinar i sntate public,
- legislaie veterinar i medicin legal
- terapeutic,
- propedeutic (semiologie)
Grupul 3: - producii animaliere
- producii animaliere,
- nutriia animalelor,
- agronomie

- economie rural,
- creterea animalelor,
- igien veterinar
- etologie animal i protecia animalelor,
Grupul 4: igien alimentar
- inspecia i controlul hranei pentru animale sau a alimentelor de origine animal,
- igiena alimentar i tehnologii de industrie alimentar,
- lucrri practice (incluznd lucrri practice la locurile unde are loc tierea animalelor i
procesarea alimentelor).