Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea ______________

_________/___________
Loc. _________ Jud. _____
Adresa _______________
Tel. __________________

Nr.

ADEVERINTA DE PRACTICA DE VARA


Se adevereste prin prezenta ca D-na/D-nul
__________________________________________, student(a) in anul __________ la
Universitatea Ovidius Constanta, Facultatea de Medicina, specializarea
_______________________________________, a efectuat practica de vara in
Unitatea _______________________________, sectia
______________________________,
in perioada __________________________ ai
obtinut calificativul/nota ________________.
S-a eliberat prezenta pentru a-I servi la facultate.

MEDIC
INDRUMATOR DE PRACTICA

Caracterizarea activitatii studentului *


(in unitatile specializate)

* Indrumatorul studentului din fiecare unitate va face o scurta caracterizare asupra


frecventei, conduitei, insusirii deprinderilor practice, aplicarii cunostintelor teoretice
in practica