Sunteți pe pagina 1din 1

Capitalurile

si datoriile
agentului
economic

Datorii

Datorii
financiare

Datorii
comerciale

Datorii
fiscale

Provizioane

Datorii
sociale

Datorii
salariale

Datorii fata
de actionari
sau asociati

Creditori
diversi

Provizioane
pentru
riscuri si
cheltuieli

Ajustari
pentru
deprecieri

Venituri in
avans

Venituri
inregistrate
in avans

Subventii
pentru
investitii

Capitaluri si
rezerve

Capitalul
propriu

Patrimoniul
public

Imprumuturi
din emisiuni
de
obligatiuni

Furnizori

Impozit /
profit

Bugetul
asigurarii
sociale

Capital
social

Credite
bancare

Efecte
comerciale
de platit

Impozit /
venituri

Contributiile
la fondul de
somaj

Prime de
capital

Avansuri
incasate de la
clienti

Taxa pe
valoare
adaugata

Contributiile
la Casa de
sanatate

Rezerve din
reevaluare

Impozit /
cladiri

Rezerve (legale,
statutare, pentru
actiuni proprii,
altele)

Impozit /
dividende

Rezultatul
reportat

Accize

Rezultatul
exercitiului