Sunteți pe pagina 1din 12

Scanerul este dispozitivul ce poate captura imaginea unui obiect si o converteşte intr-o

matrice digitală de puncte de lumină, prelucrabile pe calculator. Obiectul poate fi un document


tipărit, o fotografie. un film transparent sau chiar un obiect fizic. Rezultatul conversiei este o
matrice bidimensională de pixeli (cel mai mic element al unei imagini), flecare pixel conţinând
informaţia de culoare si strălucire corespunzătoare locaţiei fizice reprezentată de acel pixel in
obiectul scanat. Puşi unul lângă altul, pe ecranul monitorului sau pe hârtie (cu ajutorul unei
imprimante), toţi aceşti pixeli vor forma întreaga imagine a obiectului scanat. In mare, un scaner
poate fi asemănat cu o cameră digitală de fotografiat conectată la calculator, si împreună cu alte
periferice poate transforma un PC intr-un aparat de tip fax (scaner, modem, software) sau intr-un
copiator (scaner, imprimantă, software).

Tipuri de scanere
Există câteva tipuri de bază de scanere: scanere de mană. scanere care transportă
originalul sau scanere plane. Pentru originale speciale de tip transparent (filme, folii, diapozitive)
există versiuni specializate ale modelelor de bază. Combinate cu alte echipamente de tipul
imprimantă sau modem există si aparatele denumite all-in-one, care pot îndeplini atât funcţia de
scaner cat si cea de fax sau copiator digital.

Scanerele de mană sunt mici dispozitive care se deplasează manual peste originale mai
mici de 10 cm. Rotitele din cauciuc prevăzute in lateral ajută la menţinerea direcţiei de deplasare
si pot menţine viteza in limite acceptabile. Principalul avantaj al acestei soluţii este portabilitatea,
aparatul fiind uşor si de mici dimensiuni.
Dezavantajul major este calitatea slabă a scanării,
in special din cauza modificărilor de viteză si de
direcţie, fiind necesare mai multe încercări si o
mană experimentată care să conducă scanerul
peste original. Pentru originale de dimensiuni mai
mari sunt necesare programe speciale pentru
alipirea fâşiilor de imagine ce se obţin. Preturile
mici cu care pot fi obţinute celelalte modele de
scanere au făcut ca interesul pentru scanerele de
mană să fie din ce in ce mai scăzut. Practic, la ora
actuală este imposibil să mai găsim pe piaţă un
astfel de aparat.

Mod
Coala Nr. document Semn. Data
. Pontas
Elaborat Litera Coala Coli
Daniela
Controlat 1

Scanerul
. UTM FIU gr. DTP 061
Cel mai răspândit model de scaner este cel plan. Acesta este alcătuit in principal dintr-un geam
suport de originale sub care se află un cărucior mobil, pe care este montată atât o sursă de lumină
cat si senzorii (CIS) care citesc imaginea. Aceştia pot fi înlocuiţi de o parte a unui sistem optic
care proiectează imaginea scalată pe senzorul optic (CCD). O astfel de construcţie, care nu
deplasează deloc originalul, permite scanarea unui mare număr de tipuri de originale, inclusiv a
unor obiecte. Devine posibilă si scanarea multiplă a aceluiaşi original, calitatea imaginii scanate
fiind mult mai bună. Suprafaţa mare de scanare ce se poate obţine in acest caz este desigur un
mare avantaj, dar in acelaşi timp r prezintă si principalul dezavantaj al soluţiei, deoarece întreg
echipamentul ocupă o suprafaţă mare de birou. Un alt dezavantaj este costul cel mai ridicat,
compensat totuşi de calitatea imaginilor ce pot fi obţinute prin acest procedeu. Prin adăugarea
unei surse de lumină in spatele originalului se poate adapta scanerul aşa încât să poată fi scanate
originale transparente.

Coal
a

Mod
Coal
Nr. document Semnat Data
2
a
Scanerele rotative (drum scanere) oferă o calitate înaltă de lucru. Principiul de
funcţiona este simplu originalul este fixat pe un cilindru rotativ din material transparent.
Cilindru rotindu-se cu o viteza înaltă de - rotaţii pe minuta permite citirea imaginii punct cu
punct, viteza înaltă de rotire permite a utiliza o sursa puternica de lumina fără riscul de a
deteriora originalul. Cu cit e mai mare suprafaţa cilindrului cu atât dimensiunile originalului
scanat pot fi mai mari.

Un scaner de birou poate captura o imagine si să o salveze ca fişier in calculator.


Aceasta poate fi memorată intr-o bază de date, poate fi folosită pentru a fi multiplicată, transmisă
ca fax pe o linie de telefon, utilizată la obţinerea unei paginii web sau transmisă pe e-mail. Dacă
imaginea este a unui text sau a unui document cu text si grafică, ea poate fi prelucrată aşa încât
textul sau grafica să poată fi utilizate in crearea unor documente noi prin aşa numitul procedeu
de recunoaştere optică a caracterelor (OC ).

Scanerul de proiecţie
Mobil este doar modulul de scanare, seamănă cu un proiector. Placa CCD este nalogică
celei utilizate si-n camerele video, permite scanarea imaginii fără mişcarea concomitentă a
originalului şi modulului de scanare. Rezoluţia acestui tip de scanner este redusă, însă ele permit
scanarea originalelor de grosimi variabile şi chiar a corpurilor voluminoase.

Schema scanerului de proiecţie

Coal
a

Mod
Coal
Nr. document Semnat Data
3
a
Funcţionarea scanerului

Principalele componente ale unui scaner sunt o sursă de lumină, un sistem de separare a
culorilor si un senzor CCD (Charge Coupled Device) ce transformă informaţia optică referitoare
la obiectul scanat intr-un fişier ce poate fi transmis pe calculator.

In scanerele cu micşorare a imaginii, originalul este de sase pana la opt ori mai mare
decât imaginea formata pe senzorul CCD.

După ce am aşezat pe sticla obiectul ce urmează a fi scanat si am pornit scanarea, lampa


iluminează o dungă subţire din origina1. Lumina reflectată, ce conţine informaţia de culoare, este
captată de fiecare element al senzorului CCD si apoi transformată intr-un număr, cu ajutorul unui
convertor analog/digital. Numărul de elemente ce măsoară lumina pe fiecare linie din senzorul
CCD determină rezoluţia orizontală a scanerului. Un număr de 5.100 elemente CCD care citesc
informaţia luminoasă de pe cei 21,56 cm (8,5inch) lăţime ai originalului înseamnă o rezoluţie de
600 ppi (pixeli pe inch). Deoarece dimensiunea senzorului est mult mai mică decât lăţimea
originalului, este nevoie de un sistem optic care să focalizeze imaginea pe senzor. Dup; ce a fost
citită o linie, scanerul avansează un pas, aşa încât să fie citită linia următoare. Numărul de paşi ce
trebui' făcuţi pentru a avansa cu un inch determină rezoluţia verticală a scanerului.

Coal
a

Mod
Coal
Nr. document Semnat Data
4
a
Tendinţa proiectanţilor de astfel de echipamente este de a creste numărul de ppi pentru a
obţine specificaţii răsunătoare.

În scanerele cu senzor de
contact, dimensiunea originalului este
egală cu dimensiunea senzorului.

Valorile la care s-a ajun sunt atât de mari încât nu mai este corect s; spunem că rezoluţia
scanerului este numeri' egală cu numărul de ppi. Considerând, aşa cum este corect, că rezoluţia
este o măsură , capacităţii scanerului de a captura detalii fine constatăm că numărul de ppi
influenteaz rezoluţia, dar nu o determină, aceasta mai fiind influenţată de calitatea sistemului
optic (lentile oglinzi, filtre, reglaje focalizare), de stabilitate, mecanică si termică a sistemului
optic, d uniformitatea mişcării căruciorului mobil, d vibraţiile ce pot să apară in sistem, de
răspunsul în frecvenţă al sistemului electronic si d procesarea ce se aplică imaginii. Un scaner cu
rezoluţie mare trebuie să poată reda corect detaliile atât in zonele întunecate cat si in zonele
luminoase ale imaginii. Două tehnologii de bază sunt utilizate in scanere: cu micşorare optică a
imaginii (prin lentile) pe un senzor CCD sa cu senzor de contact. În general, costul unui scaner
cu reducere optică este mai ridicat datorită sistemului de lenţii si oglinzi. Avantajul principal al
unui astfel de sistem este calitatea bună a imaginii obţinute, prin creştere raportului
semnal/zgomot si a profunzimii câmpului vizual (obiectele texturate sau cutate rămân in zona d
focalizare corectă).

Coal
a

Mod
Coal
Nr. document Semnat Data
5
a
Ultimele modele de scanere HP utilizează doi senzori CCD cu rezoluţii diferite, unul ce permit
viteză mare de scanare la rezoluţii mici si altul de înaltă rezoluţie, pentru evidenţierea
detaliilor.Scanerele cu senzor de contact CIS (Contact Image Sensor) utilizează un altfel de
senzor, care acoperă întreaga lăţime a suprafeţei de scanai dimensiunea fiecărui element al
senzorului fim. egală cu cea a pixelilor din pagină.

Formarea imaginii in
scanerele cu filtre de culoare pe
senzorii CCD.

În anumite modele de scanere, obiectul de scanat chiar atinge senzorul, dar la modelele
plane (flatbed unde între obiect şi senzor se interpune un geam este necesară utilizarea unor mici
lentile aşa încât fiecare element al senzorului vede doar mică parte din originalul scanat.
Dimensiunea redusă a acestui tip de senzor permite integrarea sursei de lumină (de regulă un şir
de LED-uri colorate RGB care clipesc realizând astfel cea mai ieftină separare de culoare) în
aceeaşi bară. Aşa, dimensiune globală a scanerului se păstrează foarte mic costul fiind şi el
redus. Acest tip de scaner are şi dezavantaje, dintre care am aminti faptul că adâncimea mică a
câmpului de vedere limitează tipurile de originale ce pot fi scanate cu o claritate bună.
Tehnologiile moderne au dus la realizarea unor astfel d senzori cu o foarte bună acurateţe a
culorilor, nuanţele obţinute fiind mai frumoase decât ale scanerelor cu CCD-ui ieftine.
O altă caracteristică a scanerelor ce creează confuzie se referă la felul cum se realizează
expunerea. La modelele mai vechi, expunerea se realizează in trei treceri ale căruciorului mobil,
de fiecare dată cu un alt filtru de culoare plasat între obiectul scanat si CCD. Cele trei expuneri
(din cele trei treceri) sunt ulterior recombinate in calculator, pentru obţinerea imaginii color. Pe
măsură n; tehnologiile au evoluat, s-au dezvoltat metode de obţinere a celor trei expuneri de
culoare (RGB) intr-o singură trecere, cea mai obişnuită fiind cu filtre transmisive de culoare puse
pe cipul CCD, prin aceeaşi tehnologie utilizată la camerele video digitale. Practic sunt trei
rânduri de senzori CCD, şi faţa fiecărui rând fiind filtrele de culoare R, G si B. Unghiul de
incidenţă diferit pentru cele trei culori impun utilizarea unor memorii tampon pentru două culori,
aşa încât la reconstrucţia imaginii culorile să fie corecte.
De cele mai multe ori, rezoluţia optică a scanerului nu este potrivită cu rezoluţia dorită,
mai ales dacă dorim optimizare a scanării pentru un anume dispozitiv de vizualizare a imaginii
(imprimantă sau monitor), sau dacă est necesară obţinerea unei imagini de o dimensiune anume.
Atât pentru mărirea cat si pentru micşorarea numărului de ppi ai imaginii obţinute, fată de
rezoluţia optică, se foloseşte un procedeu numit interpolare. Felul cum este făcută această
interpolare determina diferenţierea calităţii scanerelor: obţinerea unei imagini de bună calitate,
cu o dimensiune precisă pe ambele direcţii, implică anumite costuri. Două aspecte trebuie luate
in seamă in evaluarea posibilităţilor de scalare ale unui anumit aparat: degradarea imaginii prin
zimţarea marginilor si creşterea dimensiunii fişierelor de imagine ce se transmit in calculator. In
acest din urmă caz, scalarea nu se face in timpul scanării, ci ulterior, in calculator, iar viteza de
scanare este afectată în rnod dramatic.

Coal
a

Mod
Coal
Nr. document Semnat Data
6
a
Rezoluţia tonală a scanerelor este adeseori confundată cu adâncimea de culoare,
respectiv numărul de biţi utilizaţi pentru stocarea culorii fiecărui pixel. Ca si la rezoluţie, cifrele
la care s-a ajuns si-au pierdut semnificaţia, o măsură mult mai bună a rezoluţiei tonale fiind
raportul semnal/zgomot, deoarece in multe cazuri biţii suplimentari alocaţi nu sunt altceva decât
zgomot. O bună rezoluţie tonală este necesară pentru a putea scana corect imagini întunecate, cu
multe detalii in zonele cu negru mult. si pentru scanarea transparentelor.
Abilitatea scanerelor de a efectua transformări tonale, cum ar fi compensarea de gamma
sau autoexpunerea, depinde atât de numărul de biţi capturaţi cat si de rutinele de procesare a
imaginii. Calitatea transformărilor tonale are un rol foarte important in obţinerea unei imagini de
calitate, îndeosebi la scanarea fotografiilor. O imagine cu o rezoluţie tonală prea mică sau
transformările tonale de slabă calitate pot face să apară fenomenul de cuantizare, respectiv
apariţia unor contururi false in imagine datorită forţării valorilor unor nivele de gri, iniţial
diferite, in aceeaşi valoare.

Zgomotele din imagine sunt distorsiuni sau semnale nedorite, introduse in rezultatul
scanării chiar de către aparatul utilizat pentru achiziţie. Zgomotul poate fi aleator (asemănător cu
ninsoarea) sau sub formă de distorsiuni corelate: dungi, dare sau alte modele de aranjare. De
regulă, zgomotul este injectat in semnalul analogic capturat de CCD înainte de a fi convertit in
digital (intr-un număr). Aceasta se întâmplă deoarece nivelul de semnal este foarteapărea diverse
interferenţe. Odată digitizat, semnalul devine practic imun la alte zgomote. Adâncimea de
culoare reală diferă fată de cea comunicată de fabricanţi (se comunică numărul de biţi ai
convertorului analog/digital), deoarece este puternic afectată de zgomot.

Zimţarea
marginilor prin
mărirea imaginii:

l- imaginea originala;
2- imaginea mic si
există posibilitatea de
a mărita in aplicaţie;
3- imaginea mărita pe
scaner.

Coal
a

Mod
Coal
Nr. document Semnat Data
7
a
Exemplu de scanare făcută la scanner plan şi rotativ

Scaner plan
semi-profesional
(1500$) şi scaner
rotativ profesional
(50000$)

Scanarea la rezoluţii mai mari presupune transferul unor cantităţi importante de date
intre scaner si calculator. Interfaţa ce asigură această legătură influenţează in mare măsură viteza
de scanare propriu-zisă. SCSI a fost mulţi ani interfaţa considerată standard pentru scanere. Ea
permite legarea mai multor dispozitive si dacă deja aveţi instalat un adaptor SCSI in sistem, este
bine să vă procuraţi si scanerul cu această interfaţă. Altfel, era necesară instalarea plăcii
adaptoare, operaţie considerată de multă lume ca relativ complicată. O astfel de interfaţă vă
asigură, in mod obişnuit, o rată de transfer de 1,2 MB/s.
O altă soluţie, mai puţin rapidă dar care se poate aplica pentru orice sistem, este
interfaţa paralelă. Problemele care apar dacă portul paralel este folosit si pentru alte dispozitive si
rata sa de transfer mai mică au făcut ca interfaţa paralelă să fie din ce in ce mai puţin utilizată,
fiind înlocuită treptat de interfaţa USB. Această este cea mai comodă in exploatare, având
totodată si o rată de transfer rezonabilă. Dacă placa de bază deţine această interfaţă si sistemul de
operare o poate utiliza, acesta este soluţia cea mai simplă şi mai ieftină. De îndată ce versiunea
USB 2.0 urmează a se răspândi, interfaţa USB va asigura si o rată de transfer suficientă.

Parametrii de bază:
1. rezoluţia de scanare (rezoluţie optică)
2. numărul de culori (profunzimea culorilor)
3. viteza de scanare
4. densitatea optică
în timpul procesului de scanare se iluminează câte o fâşie de document, timp în care
aceasta este citită de senzori. Lumina reflectată este proiectată printr-un sistem de oglinzi şi
lentile pe zona alcătuită din elemente fotosensibile. în interiorul acestor elemente se produc
sarcini electrice raportate la cantitatea de lumină care poate fi absorbită de l pixel (punct de
imagine), pixelii de culoare deschisă reflectând mai mulţi fotoni decât cei întunecaţi. Prin
intermediul unui motor pas cu pas se obţine următoarea poziţie verticală care urmează a fi citită.

Coal
a

Mod
Coal
Nr. document Semnat Data
8
a
Programul specific de scanare transformă fâşiile citite într-un fişier grafic. Pentru recunoaşterea
culorii, scanerele color aplică principiul optic, conform căruia lumina roşie, verde şi cea albastră
combinate duc la obţinerea culorii albe. Lumina albă poate fi separată printr-o prismă sau prin
filtre de culoare în cele 3 culori de bază(o separaţie de culori).
O altă categorie de scanere utilizează pentru digitalizare un sistem de oglinzi şi prisme
care descompun valorile de culoare ale fiecărui punct în cele 3 spectre de culoare, proiectându-le
apoi cu ajutorul unui sistem de lentile pe cele 3 rânduri de elemente fotosensibile. separate.
Cu ajutorul unui software adecvat, imaginile digitalizate sunt transmise calculatorului
pentru prelucrare. Prelucrarea ulterioară poate consta în finisarea contururilor, redimensionare,
mutare, rotire, colorare, umbrire, suprapunere, etc. Principalele caracteristici care definesc
performanţele unui scaner şi calitatea imaginilor scanate sunt: puterea de rezoluţie, viteza de
scanare şi calitatea soft-ware-ului utilizat.
Rezoluţia este dată de numărul şi mărimea celulelor de citire CCD (Charge Coupled
Device) care sunt de fapt condensatori încărcaţi electric şi se exprimă în număr de pixeli per inch
sau dot per inch (dpi). Cele mai răspândite scanere au rezoluţia de 200, 300 si 600 pixeli/inch.
Cea mai acceptabilă este considerată rezoluţia de 300 x 600 dpi. Imaginea scanată este cu atât
mai fidelă cu cât rezoluţia este mai bună. O îmbunătăţire a rezoluţiei presupune implicit creşterea
densităţii de pixeli şi micşorarea dimensiunii acestora. Pentru scanarea unor imagini color s-a
ajuns până la rezoluţii de 4800 sau 9600 dpi. Viteza de scanare depinde de o serie de factori
dintre care cei mai semnificativi sunt următorii:
- viteza de reîncărcare a celulelor CCD în timpul scanării, care la rândul ei depinde
de tehnologia de fabricaţie a acestor condensatori;
- numărul de treceri - atunci când se scanează imagini color pentru principiu1 de
percepere a culorilor are la bază repetarea scanării;
- tipul şi mărimea imaginilor scanate, ştiut fiind faptul că o imagine cu multe detalii
şi nuanţe va încetini viteza, întrucât sesizarea fiecărui detaliu necesită timp suplimentar şi treceri
repetate.

Cele două caracteristici, rezoluţie si viteză, se află într-un raport invers proporţional. Rezoluţia
optică
In calitate de element de recepţie a luminii reflectate de la original se foloseşte o riglă
de elemente fotoelectrice. Cu cât e mai mare numărul de elemente fotoelectrice, cu atât este mai
mare rezoluţia care o asigură dispozitivul. Mărirea numărului de elemente fotoelectrice duce însă
la influenţa inevitabilă a elementelor între ele. într-adevăr cu cât sunt mai mici dimensiunile
elementului fotoelectric, cu atât e mai probabilă situaţia, când fotoelementul, alături de fluxul l !
propriul., va recepţiona o parte a fluxului destinat elementului vecin, în acest caz apar
distorsiuni, ce înrăutăţesc rezultatul final, în procesul de scanare imaginea este împărţită într-un
anumit număr de puncte, dimensiunile cărora sunt determinate de particularităţile sistemului
optic şi a fotoelementului. Prin rezoluţie optică se subînţelege numărul de astfel puncte situate pe
un segment de anumită lungime, în caracteristicile tehnice a dispozitivelor de scanare pot fi
indicate diferite mărimi a rezoluţiei verticale şi orizontale.
De ex. 300x600 dpi înseamnă că fiecare inch pătrat de imagine este împărţit în 300 de
puncte pe orizontală şi 600 pe verticală. Cu cât este mai mare rezoluţia cu atât mai multă
informaţie despre original poate fi introdusă în calculator şi supusă prelucrării în continuare.
Deseori în caracteristicile scanerului se indică rezoluţia interpelară, care de regulă
substanţial întrece rezoluţia optică.
Numărul de culori (profunzimea culorilor) este reflectată de capacitatea convertorului
analogico-digital, adică aceasta e caracteristica ce indică cât de precisă este informaţia despre
culoarea fiecărui punct a imaginii scanate.

Coal
a

Mod
Coal
Nr. document Semnat Data
9
a
Profunzimea culorii l bit corespunde regimului alb-negru de lucru al scanerului, fiecare
punct poate fi numai alb sau negru, în regim gri profunzimea culorii constituie 8 biţi. Acestuia îi
corespund 256 de gradaţii gri. Anume acest număr de tonuri este posibilă pentru fiecare punct.
Scanarea în culori este nu altceva scanarea în regim gri cu diferite filtre optice(roşu. albastru,
verde RGB). 256 de tonuri pe fiecare din aceste componente dau în suma 16.7 milioane
combinaţii posibile, adică culori.
Densitatea optica se refera mai mult la caracteristicile originalului de a absorbi lumina.
0,0 D corespunde culorii albe ideale, 4,0 D — culorii negre ideale. Imaginile scanate poseda de
obicei in jur de 2,5 D pentru fotografii si 3,5 D pentru diapozitive. Scanerele neprofesionale
poseda in jur de 1,8 — 2,3 D, cele profesionale — până la 3,1-3,4 D.

Compararea scanerelor

Denumirea Tipul
Producătorul Caracteristici tehnice
scanerului scanerului
1 2 3 4
CanoScan Canon Plan
LiDE 60

Scanerul Canon CanoScan LiDE 60, la baza lui stă tehnologia


LIDE, dispune de transformarea imaginii scanate în fişier PDF. Are
garnitură de fixare în poziţie verticală.
Interfaţa: Hi-Speed USB/USB 2.0
Tipul senzorului: CIS
Sursa de lumină: diode (LIDE)
Suprafaţa de scanare: 216х297 mm (А4)
Rezoluţia optică: 1200х2400 dpi
Rezoluţia maximă: 19200х19200 dpi
Profunzimea imaginii colorate: 48 bit
Profunzimea imaginii monocrome: 16 bit
Viteza de scanare: 9 s (Imagine coloră А4, fără
timpul de calibrare)
Color: 6,4 ms pe linie (600 dpi), 12,7 ms pe linie
(1200 dpi)
Monocrom: 3,1 ms pe linie (600 dpi), 4,ms pe
linie (1200 dpi)
Consumul de energie: 2,5 Wt
Sistemele operative compatibile: Win98/ME/2000/XP
Sursa de energie: prin portul USB
Dimensiunile de gabarit: 258х374х40 mm
Greutate: 1,7 Kg

Coal
a

Mod
Coal
Nr. document Semnat Data
10
a
Chromagraph Heidelberg Rotativ
S 3900

Elementul de scanare: 3 amplificatoare fotoelectrice


1 2 3 4
Rezoluţia optică: 3900 dpi
Rezoluţia maximă: 25000 dpi
Suprafaţa de scanare: 650х510 mm
Grosimea originalului: 2.1 mm
Zoom: 10-3000%
Densitatea optică maximă: 4.5 D
Profunzimea culorii: 12 bit pe canal (logaritmică)
Software: NewColor 3000, ColorPathTM 3000,
Extend 3000, ColorAssistant, HiDot (r)
3000
Interfaţă: FPI /SCSI /RS232 / V.24, Ethernet
Dimensiunile: 1650 x 1350 x 870 mm
Greutatea: 700 kg
DocuPen Planon Manual
RC800 System
Solutions
Rezoluţia optică: 200x100 dpi, 200x400 dpi
Timpul de scanare: 4 s (200x100 dpi), 8 s (200x400 dpi)
Interfaţă: USB
Profunzimea culorii: 12 bit (monocromă), 24 bit (color)

Dimensiunile: 21,6x1,7x1,8 cm
Greutatea: 56 g
Memorie incorporată: 8 Mb (poate fi extinsă cu ajutorul MicroSD
carduri)

Coal
a

Mod
Coal
Nr. document Semnat Data
11
a
Concluzie :
Scopul acestei lucrări era de-a studia tipurile de scanere şi modul lor de utilizare. In urma
acestei lucrări ne-am cunoscut cu trei tipuri de scanere cum ar fi: scanerul
portativ(manual), scanerul plan şi scanerul rotativ. De exemplu scanerul portativ sau de
mînă el mai mult este folosit la originalele în fîşii mici în aproxinativ 10cm. La scanerul
manual sunt prevăzute nişte rotiţe de cauciuc care servesc la menţinerea direcţiei de
deplasare şi a vitezei de lucru. Principalele avantaje al acestui scaner ar fi portabilitatea şi
faptul că sunt de dimensiuni mici. Respectiv după avantaje acest scaner are şi nişte
dezavantaje care constă în calitatea slabă a scanării în special din cauza modificării vitezei
şi direcţiei de lucru fiind necesare mai multe încercări sau o persoană experimentată care
să conducă scanerul peste original. Scanerele manuale sunt din ce în ce mai puţin utilizate
datorită răspîndirii scanerului plan şi aparatelor de fotografiat digitale. Cel mai răspîndit
model de scanere este acel plan. El permite scanarea originalelor de dimensiuni mai mari,
inclusiv obiecte. Scanerul plan este alcătuit dintr-un suport transparent sub care se află un
carucior mobil pe care este montată atît sursa de lumină cît şi senzorii CIS care au
posibilitatea de-a citi imaginea. Scanerul plan poate fi adaptat pentru scanarea originalelor
transparente. Un alt tip de scanere este scanerul rotativ care ne poate oferi o calitate înaltă
de lucru. Scanerul rotativ se utilizează pentru originalele uniforme şi plane. Datorită
vitezei înalte de rotire permite de-a utiliza o sursă puternică de lumină fără riscuri de-a
deteriora originalul ceea ce este foarte important. Rotinduse cu o viteză destul de înaltă
obţinem citirea imaginii punct cu punct ceea ce ne permite de-a obţine o rezoluţie mai
înaltă a lucrului. Deci la scanerul rotativ mărimea suprafeţei scanate depinde nemijlocit
de diametru cilindrului rotativ. Principalele componente ale unui scaner sunt :
- sursa de lumină
- sistema de transmitere a razei de lumină
- senzor care transformă informaţia optică într-un fişier care poate fi transmis pe
calculator.

Coal
a

Mod
Coal
Nr. document Semnat Data
12
a