Sunteți pe pagina 1din 20

CUPRINS

PARTEA SCRISA
1. Predimensionare structura de sprijin (perete din palplanse metalice, autoportant).
2. Calculul presiunilor pamantului si determinarea fisei de incastrare a palplansei
(fara aplicarea coeficentilor de siguranta).
3. Alegerea starilor limita si a combinatiilor de incarcari. Stabilirea coeficientilor partiali de
siguranta ( Calcul realizat conform Eurocod 7).
4. Calculul momentelor inconvoietoare in palplansa metalica.
5. Bibliografie.

PARTEA DESENATA
Sectiune caracteristica palplansa metalica. Combinatia 1

Plansa nr.1

Sectiune caracteristica palplansa metalica. Combinatia 2

Plansa nr.2

Sectiune caracteristica palplansa metalica. Combinatia 3

Plansa nr.3

Se cere proiectarea peretelui de sustinere autoportant si incastrat in teren,din figura de


mai jos. Terenul este alcatuit dintr-un masiv omogen de nisip cu pietris aflat in stare medie
de indesare.
Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici sunt:
- greutatea volumica in stare naturala: =20 KN/m3;
- unghi de frecare interioara: '=35;
- coeziune: c'=0;
Sub nivelul apei suterane nisipul se considera in stare submersata ('=10KN/m 3).
In lateral fata de excavatie se va considera aplicata la suprafata terenului o suprasarcina
uniform distribuita, =10+0.5N KPa. (N=numarul de ordine)
In vederea proiectarii sunt necesare stabilirea fisei D de incastrare a peretelui in vederea
asigurarii stabilitatii (proiectare geotehnica) si valoarea maxima a momentului inconvoietor in
perete (proiectare structurala).
Proiectaea va fi conforma cu:
SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7:Proiectare geotehnica.Partea 1:Reguli generale.
SR EN 1997-1:2004 / NB:Eurocod 7:Proiectare geotehnica.Partea 1:Reguli
generale.Anexa Nationala.

D=3+0.1*N(m)

nivel apa aval

Df

D2

nivel apa amonte

D1=1.50m

q=10+0.5*N(kPa)

1. PREDIMENSIONARE STRUCTURA DE SPRIJIN(PERETE DE SPRIJIN AUTOPORTANT)


Date generale :
N = 6 (numar de ordine )
D =3 + 0,1*N = 3.60m (adancime excvatie)
q = 10 + 0.5*N = 13.00 kN (suprasarcina la nivelul terenului)
w = 10 kN/m3
sat = w + = 20 kN/m3
D1 = 1.50m ( distanta de la suprafata terenului la nivelul apei din amonte)
D2 = 2.10m ( diferenta intre D si D1)
Df = fisa palplansei metalice

D=3.60m

nivel apa aval

Df

D2=2.10m

nivel apa amonte

D1=1.50m

q=10+0.5*N=13kPa

2. CALCULUL PRESIUNILOR PAMANTULUI SI DETERMINAREA FISEI DE


INCASTRARE A PALPLANSEI METALICE ( FARA COEFICIENTI DE SIGURANTA).

'=10KN/mc (greutate volumetrica in stare submersata)


q=10+0.5N
q=13KPa (suprasarcina)
ka=tan2(45-/2)

ka=0.271 (coeficientul impingerii active)


2
kp=tan (45+/2)
kp=3.680 (coeficientul rezistentei pasive)
hc=q/

hc=0.650m (inaltime datorata suprasarcinii)

PA=*hc*ka PA=3.52KN/mp (impingerea pamantului in punctual A)


PB'=(hc+D1)*ka ; D1=1.50m
PB' =11.64KN/mp (impingerea pamantului in punctual B)
PB = PB'+'*hw*ka+'*hw ; hw=D2=2.10m
PB=38.32KN/mp (impingerea pamantului in punctual B)
a=D*ka/(kp-ka) a=0.286 aleg a=0.30m (distant de la nivelul sapaturii la punctual
unde impingerea active si rezistenta pasiva re reduc)
Ra = (1/2*PB'(D1+hc))+((PB+PB')*(D2)/2)+1/2*a*PB
Ra=70.45KN/m (reactiunea impingerii active )
Pentru determinarea lui Df0 se scrie o ecuatie de echilibru in punctul C:
Ecuatia corespunzatoare aflarii distantei Df0 : Ra*(D+a+Df0-h)-((Df0^3/6*(kp-ka))=0
se rezolva in Mathcad Df0=3.00 m
Df=Df0+a+0.2*Df0
Df = 3.900m
z=sqrt((2*Ra)/(ysat*(kp-ka)) z = 1.437m
(distanta la care momentul este maxim fata de pct. C)
Ecuatia corespunzatoare aflarii Mmax:
se rezolva in Mathcad
PD=PB-sat*Df(kp-ka)
Rp=1/2*PD*Df0

Mmax = Ra(D+a+z-h)-(z/3*(kp-ka))*sat

Mmax=173.100KN/m
PD=-227.623
KN/mp (impingerea pamantului in punctual D)

Rp=341.434

KN/m (reactiunea rezistentei pasive )

hc=0.65m

q=10+0.5*N=13kPa

1.20

D2=2.10m

Ra

Pb

a=0.30

Pb

B'

D=3.60m

nivel apa amonte

h=2.40

D1=1.50m

Pa

nivel apa aval

Df=3.90

Pd

D
0.2*Df0

0.60

1.00

Rp

Df0=3.00

2.30

3. ALEGEREA STARILOR ULTIME SI A COMBINATIILOR DE INCARCARI.


STABILIREA COEFICIENTILOR DE PARTIALI REZISTENTA.

Pentru calculul si verificarea la SLU a structurii de sprijin sunt aplicate starile limita
ultime la GEO si STR.
STR - cedare interna sau deformatii excesive ale structurii sau elementelor structurale
in care rezistenta materialelor structurale este semnificativa in asigurarea rezistentei.
GEO - cedarea sau deformatii excesive ale terenului, in care rezistenta terenului este
semnificativa in asigurarea rezistentei.
Conform Eurocodului 7 sunt 3 abordari de calcul la SLU:
1.Combinatia 1.1: A1+M1+R1
1.2: A2+M2+R1
I2.Combinatia 2.1 : A1+M1+R2
3.Combinatia 3.1 : A1+M2+R3
3.2: A2+M2+R3
Conform Anexei Nationale la Eurocodul 7 combinatia 2.1 nu se foloseste.
R1= R3 urmatoarele combinatii de calcul:
Combinatia 1:A1+M1+R1
Combinatia 2:A2+M2+R1
Combinatia 3:A1+M2+R1

Semnificatie notatii:
A=actiuni (A-actiuni structurale; A2-actiuni geotehnice)
M=material;
R=rezistenta;
Stabilirea coeficientilor partiali de rezistenta:
se stabilesc coeficientii partiali pentru seturile A1, A2, M1, M2, R1, R3.

Pentru Actiuni.
Actiune
permanenta

Simbol
devaforabila
favorabila

Set
A1
1.35
1.00

A2
1.00
1.00

nepermanenta

defavorabila
favorabila

1.50
0.0

1.30
0.0

Pentru Material.
Parametrul geotehnic

Simbol

Rezistenta la forfecare (aplicat lui tan')


Greutatea volumetrica

Set
M1

M2

1.00

1.25

1.00

1.00

Pentru Rezistenta.
Rezistenta
Capacitate portanta
Alunecare pe talpa
Rezistenta terenului

Simbol

gR,v
gR,h
gR, e

Set
R1
1.00
1.00
1.00

R3
1.00
1.00
1.00

VERIFICAREA STABILITATII LA SLU .

Pentru calculul si verificarea la SLU (starea limita ultima) a structurii de sprijin sunt aplicate
starile limita ultime la GEO si STR si se va respecta urmatoarea conditie:
Ed R d
Ed = valoarea de calcul a efectului actiunilor.
Rd = valoarea de calcul a rezistentei.

COMBINATIA 1 : A1+M1+R1
Actiuni:
Rp - permaente favorabile
PA, PB',PB - permanente defavorabile
q - variabila defavorabila

D = 3+0.1*N D = 3.6m( inaltimea sapaturii)


= 20KN/mc
' = 35
c'=0
'=10 KN/mc
q = (10+0.5*N)*1.50 q=19.50Kpa
ka = tan2(45-/2)
ka=0.271
2
kp = tan (45+/2) kp=3.680
hc = q/
hc=0.975m

Ra=(1/2*PB'(D1+hc))+((P
q=10+0.5*N=13kPa
B+PB')*(D2)/2)+1/2*a*PB

hc=0.65m

PA = *hc*ka*1.35
PA=7.12KN/mp
PB' = (hc+D1)*ka*1.35 ; D1=1.50m
PB'=18.081KN/mp
PB = (PB'+'*hw*ka+'*hw)*1.35 ; hw=D2=2.10m PB=60.44KN/mp
a=D*ka/(kp-ka) a=0.286m
aleg a=0.3m
Ra=113.47KN/m

nivel apa amonte

Df0 = 3.50m
Df=4.50m

B'

h=2.40

se rezolva in Mathcad
Df=Df0+a+0.2*Df0

D1=1.50m

Pentru determinarea lui Df0 se scrie o ecuatie Pa


de echilibru in punctul C
ecuatia corespunzatoare aflarii distantei Df0: Ra*(D+a+Df0-h)-((Df0^3/6*(kp-ka))=0
A

D2=2.10m

D=3.60m

z=sqrt((2*Ra)/(ysat*(kp-ka)) z=1.824mPb
(distanta la care momentul este maxim
Ra fata de pct. C)

a=0.30

1.20

Ecuatia corespunzatoare aflarii Mmax: Mmax=Ra*(D+a+z-h)-(z/3*(kp-ka))*sat


se rezolva in Mathcad
Mmax=309.980KNm
nivel apa aval
PD = PB-sat*Df(kp-ka)
PD =-205.504KN/mpPb B
Rp = 1/2*PD*Df0
Rp =359.632KN/m

Df=4.50

Pd

D
0.2*Df0

0.70

1.00

Rp

Df0=3.50

2.30

COMBINATIA A2 : A2+M2+R1
Actiuni:
Rp -permanente favorabile
PA, PB',PB - permanente defavorabile
Q - variabila defavorabila

H = 3+0.1N H=3.6m
=20KN/mc
M2=arctg(1.25*tang') M2=41.20
c'=0
'=10KN/mc
q = (10+0.5N)*1.30 q=16.9Kpa
ka = tan^2(45-''/2) ka=0.206
kp = tan^2(45+''/2) kp=4.844

hc=0.65m

hc= q/
hc=0.845m
PA=*hc*ka
PA=3.47KN/mp
PB'=(hc+D1)*ka ; D1=1.50m
PB'=9.64KN/mp
PB=(PB'+'*hw*ka+'*hw) ; hw=D2=2.10m PB=34.96KN/mp
a=D*ka/(kp-ka)
a=0.160m
aleg a=0.15m

D1=1.50m

q=10+0.5*N=13kPa
Ra=(1/2*PB'(D1+hc))+((PB+PB')*(D2)/2)+1/2*a*PB
Ra=60.92KN/m
Pentru determinarea lui Df0 se scrie o ecuatie de echilibru in punctul C
Ecuatia corespunzatoare aflarii Pa
distantei Df0 : Ra*(D+a+Df0-h)-((Df0^3/6*(kp-ka))=0
A
se rezolva in Mathcad Df0=2.85m
Df=Df0+a+0.2*Df0 Df=3.570m

D=3.60m

h=2.40

nivel
apa amonte
z=sqrt((2*Ra)/(ysat*(kp-ka))
z=
B' 1.146 m
(distanta la care momentul este
Pb maxim fata de pct. C)

a=0.15

D2=2.10m

PD=-296.227KN/mp
Rp=422.124KN/m
Pb B

nivel apa aval

1.00

Df=3.57

Rp

Df0=2.85

2.30

Pd

D
0.2*Df0

0.57

PD = PB-sat*Df(kp-ka)
Rp =1/2*PD*Df0

1.20

Ecuatia corespunzatoare aflarii Mmax: Mmax=Ra(D+a+z-h)-(z/3*(kp-ka))*sat


se rezolva in Mathcad Ra
Mmax= 134.248KNm

10

COMBINATIA 3 : A1+M2+R1
Actiuni;
Rp - permanente favorabile
PA, PB',PB-permanente defavorabile
q- variabila defavorabila

11

H=3+0.1N H=3.6m
=20KN/mc
M2 = arctg(1.25*tang')
c'=0
'=10KN/mc

''=41.19

q = (10+0.5N)*1.50 q=19.5Kpa
ka=tan^2(45-''/2) ka=0.206
kp=tan^2(45+''/2) kp=4.844

hc=0.65m

hc=q/
hc=0.975m
PA=*hc*ka*1.35 PA=5.41KN/mp
PB'=(hc+D1)*ka*1.35 ; D1=1.50m
PB'=13.73KN/mp
PB=(PB'+'*hw*ka+'*hw)*1.35 ; hw=D2=2.10m PB=52.72KN/mp
a=D*ka/(kp-ka) a=0.160m
aleg a=0.15m
Ra=(1/2*PB'(D1+hc))+((PB+PB')*(D2)/2)+1/2*a*PB

Ra=90.98861496KN/m

q=10+0.5*N=13kPa

Pb

D=3.60m

h=2.40

z=sqrt((2*Ra)/(ysat*(kp-ka) z=1.40m
nivel apa amonte
B'
(distanta la care momentul este maxim fata de pct. C)

D1=1.50m

Pentru determinarea lui Df0 se scrie o ecuatie de echilibru in punctul C


Pa
Ecuatia corespunzatoare aflarii distantei Df0: Ra*(D+a+Df0-h)-((Df0^3/6*(kp-ka))=0
A
se rezolva in Mathcad
Df0=3.00m
Df=Df0+a+0.2*Df0
Df=3.75m

Pb

a=0.15

1.20

D2=2.10m

Ecuatia corespunzatoare aflarii Mmax : Mmax = Ra(D+a+z-h)-(z/3*(kp-ka))*sat


Ra
se rezolva in Mathcad
Mmax = 223.193KNm
PD =PB-sat*Df(kp-ka) PD=-278.462KN/mp
Rp =1/2*PD*Df0
Rp=417.694KN/m

nivel apa aval

Df=3.75

Pd

D
0.2*Df0

0.60

1.00

Rp

Df0=3.00

2.30

12

CALCULUL MOMEMNTELOR INOCNVOIETOARE.


Calculul momentelor inconvoietoare a fost realizat cu programul SAP2000 dupa cum
urmeaza:
- Au fost introduce caracteristicile materialului ( OTEL)
- Greutatea specifica : otel = 78.5 kN/m3
- Modulul de elasticitate : E = 21000 kN/mp
- A fost introdus un element de tip teava rectangular de 20x200x500mm

13

- A fost folosit un coeficient de pat ks = 25000 kN/mc ( conform normativului NP112


-2004, pentru un nisip in stare medie de indesare)

Combinatia 1
Diagrama de incarcari.

Diagrama de momenete inconvoietoare.

14

Combinatia 2
Diagrama de incarcari.

15

Diagrama de momenete inconvoietoare.

16

Combinatia 3
Diagrama de incarcari.

17

Diagrama de momenete inconvoietoare.

18

4. BIBLIOGRAFIE

19

1. Normativ pentru proiectarea lucrarilor de sustinere.


2. NP112 -2004 Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata.
3. SR EN 1997-1 (Eurocod 7) Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale.
4. SR EN 1997-1/ NB (Eurocod 7) Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale.
Anexa nationala.

20

S-ar putea să vă placă și