Sunteți pe pagina 1din 3

1. Ce este executarea silita, cine o cere si cine o duce la indeplinire?

Conform Codului de procedura civila (atat cel vechi cat si cel nou, mai "sufos" in
materie) executarea silita este o metoda juridica de recuperare a unor
debite/datorii care au fost stabilite prin titluri executorii precum hotarari/sentinte
ale instantelor de judecata, contracte notariale de bunuri sau bani, credite
bancare, si alte situatii identice.
Executarea silita presupune, in primul rand, existenta unui titlu executor valabil
si legal investit, in al doilea rand neexecutarea de bunavoie a obligatiilor asumate de
debitor, in al treilea randexistenta unei cereri de executare silita formulate de creditorul
de drept la un executor judecatoresc, in al patrulea rand, indeplinirea unor conditii de
forma si fond in procedura de executare.
Prin urmare - executarea silita incepe la cererea unui creditor si este dusa la
indeplinire de catre un executor judecatoresc.
2. Cum se face executarea silita?
Executarea silita inceputa la cererea unui creditor se poate face prin toate mijloacele
posibile, asta insemnand - POPRIRE, SECHESTRU, VANZARE DE BUNURI MOBILE
SAU IMOBILE, deci creditorul nu poate fi conditionat sa aleaga doar o singura
cale, cat nu ii este interzis sa le aleaga pe toate, ceea ce inseamna ca odata
inceputa executarea silita, aceasta se poate realiza prin orice mijloc pana la acoperirea
sumelor pretins datorate.
3. Ce este titlul executoriu?
Titlul executoriu este actul care deschide dreptul de executare silita. Acesta
poate fi o hotarare judecatoreasca definitiva si executorie, sau un contract notarial
de orice fel care naste o obligatie, fie un contract de credit bancar, fie procesele
verbale emise de executorii judecatoresti, chiar si contractele de asistenta juridica
ale avocatului, deci acele acte care, prin lege sunt considerate titluri executorii.
Nu vor fi titluri executorii actele facute de mana intre persoane, decat daca
asupra valabilitatii lor s-a pronuntat anterior o instanta de judecata. De exemplu - nu
vom putea executa silit un prieten/vecin/ruda/samd cu care am facut un act de
imprumut la noi acasa, cu sau fara prezenta unui martor.
4. Ce obligatii se pot executa silit?
Conform Noului Cod de Procedura Civila pot fi executate silit obligatiile care
constau in sume de bani, bunuri sau valori, desfiintarea unei constructii, a unei
plantatii sau a unei lucrari, incredintarea minorului, stabilirea locuintei si vizitarea
acestuia, penalitati, dobanzi, cheltuieli de judecata sau executare, evident rezultate
dintr-un titlu executoriu.
5. Executorul poate mari valoarea sumelor datorate initial?

Da, executorul are posibilitatea sa aplice dobanzi, penalitati sau alte sume doar
daca prin titlul executoriu s-au stabilit aceste drepturi, chiar daca nu s-a indicat
cuantumul acestora.
In cazul in care titlul executoriu nu a acordat dobanzi/penalitati sau alte
daune, executorul poate sa dispuna actualizarea sumelor datorate, indiferent de
unde provine aceasta. Aceasta "actualizare" va presupune recorectarea sumelor
datorate in rapot cu rata inflatiei.
La toate executarile silite se va adauga, suplimentar, cheltuielile ocazionate
de executare -onorariu de executor, taxe si timbre judiciare, onorariu de avocat
asistent in executare, onoariu experti, etc. Aceste sume suplimentare sunt in sarcina
debitorului executat silit ca o sanctiune a nerespectarii obligatiei de bunavoie si
sunt obligatorii de acoperit, singura exceptie in care nu vor mai fi datorate este doar
incetarea executarii din cererea creditorului.
6. Cum incepe executarea silita?
In majoritatea cazurilor executarea silita incepe printr-o somatie. Daca in
vechiul cod civil somatia era mult mai bine aspectata, in noile prevederi aceasta a
devenit, din punctul nostru de vedere.. mai mult o formalitate.
Aceasta somatie, emisa de executorul judecatoresc, va aduce la cunostinta ca s-a
solicitat executarea silita impotriva dvs si va notifica plata sumelor sau restituirea
bunurilor, sau demolarea, etc, intr-un termen de __ x zile, convenit cu creditorul.
Practica face ca termenul acordat sa fie intre 5-15 zile.
In cazul in care, pana la implinirea termenului acordat, nu executati obligatia
somata, excutorul va proceda la executarea propriu-zisa, fie va emite popriri in
conturile bancare sau pe salariile identificate la angajator, fie va identifica bunurile care
produc venituri (chirii, arenzi, etc) si la notifica acestora infiintarea popririi si le solicita
indisponibilizarea sumelor pe care vi le datoreaza in contul executarii, fie va dispune
identificarea bunurilor dvs si demararea procedurilor de vanzare la licitatie, etc.
Toate aceste "cai" de executare pot incepe separat sau pot incepe toate in
acelasi timp, creditorul avand dreptul de a opta asupra acestor variante. Practica
arata ca executarea incepe in 90% din cazuri sub toate formele de executare
7. In cat timp se perima executarea silita?
Sa stabilim intai ce inseamna "perimare". Perimarea este o sanctiune aplicata
tuturor proceselor judiciare si tuturor fazelor incepute de oricare persoana daca
procedura respectiva a ramas in nelucrare, o anumita perioada de timp - sensul
perimarii este acela de a iesi din uz, a nu mai fi actual.
Prin urmare, ca am stabilit si ce inseamna "perimare", trebuie sa stiti ca aceasta
sanctiune afecteaza si executarea silita daca vreme de 6 luni de la depunerea cererii
de executare, creditorul/executorul nu face niciun act de executare. De exemplu:

se depune cerere de executare pe data de 10 mai si vreme de 6 luni nu se emite nicio


procedura - somatie, poprire, etc, sau se emit aceste faze, insa dupa ce se primesc,
vreme de 6 luni nu se mai intampla nimic - exemplu: primiti o somatie si apoi este liniste
vreme de 6 luni de la primire. Nota: aceste termene cel mai bine vi le verifica un
avocat, atunci cand este cazul.
Efectul perimarii presupune desfiintarea tuturor actelor de executare
incepute, dar nefinalizate.
8. In cat timp se prescrie executarea silita?
Intrucat am mai vorbit si in alte articole despre prescriptie - o alta sanctiune de
drept care afecteaza insusi dreptul pretins si presupune anularea acestuia - termenul
general de prescriptie este, si in acest caz, de 3 ani de la momentul la care creditorului i
s-a nascut dreptul de executare.
Cand se naste dreptul de executare? In momentul in care titlul executoriu
devine valabil - fie prin implinirea termenului (de ex. ati avut un contract de imprumut a
carui restituire trebuia facuta la data X, data X devine ziua nasterii dreptului de
executare), fie data investirii hotararii judecatoresti ce a nascut obligatia, etc.
De aceea am spus si spun mereu: aveti grija sa va uitati intotdeauna la
termenul acesta - pe care, evident ca un avocat vi-l poate calcula cel mai bine.
9. Ce putem face cand primim acte de executare silita?
In momentul in care ati primit orice act de executare, indiferent de forma si
denumirea acestuia (n.n. somatie, notificare, poprire, publicitate de vanzare la licitatie,
etc) aveti dreptul sa faceticontestatie la executare.