Sunteți pe pagina 1din 42

Turismul durabil in practica

Garantarea satisfacerii cerintelor turismului


alternativ (implicit si a celui durabil) si a
comunitatilor locale, se realizeaza printr-o serie de
masuri cu caracter practic, aplicativ, precum:
a)
Infiintarea ariilor potejate. Presupune
desemnarea de parcuri nationale, naturale,
rezervatii ale biosferei, arii de importanta
deosebita etc. In interiorul acestora se vor controla
normativ: accesul, durata, actiunea, activitatea,
atitudinea, comportamentul.

Ariilorvizitei/vizitatorului
Protejate
b) Clasificarea
Managementul
tehnici
Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea

1. Europeana,
In functie de
zonarea turistica a ariilor protejate se are in
Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul disparitiei de
vedere
subarealelor
de asub
faceocrotire
fata,
pe
glob capacitatea
a unor valoriarealelor
naturale,siau
decis punerea
la diferite nivele
la numar
diferit side vizitatori
liber,si
internationala
a siunor
obiective
teritorii, (acces
elaborand
restrictiv sau aferente.
interzis pentru turisti)
regulamentele
de arii -protejate
propuse fluxurilor
de UICN de turisti, a
2. Categoriile
Clustering-ul
concentrarea
atractiilor si facilitatilor turistice in areale special
Adunarea
generala
a hotarat,
in cea
a 16-a sesiune
din
desemnate
fapt ONU
ce ofera
o serie
dedeavantaje
precum
1959, crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
eficientizarea aprovizionarii si deservirii, accesul diferit la
Uniunea Inernationala de Conservare a Naturii (UICN, in engleza
facilitati, activitati, atractii, controlul eficient, mentinerea
IUCN), a carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
impacturilor
negative
la sa
nivel
izolat
ceale
poate
(CPNAP),
a inceput
in 1971
publice
liste
ariilorpermite
protejate un
din
management mai bun (Inskeep, 1998)
lume.
In 1981, CPNAP
a creat opusul
un alt organism,
PADU (Protected Areas
3. Dispersia
reprezinta
clustering-ului

Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

4. Accesul restrictivsi/sau selectiv pentru politic de pret

5. Accesul interzis pentru turisti in rezervatiile


stiintifice (in perimentrul rezervatiilor stiintifice
se pot desfasura numai activitati stiintifice, in
conformatitate cu OG 236/2000 Anexa 1
Scopul si regimul de management al
categoriilor de arii naturale protejate.
6. Accesul strict restrictiv al mijloacelor de
transport.

7. In conformitate cu obiectivele specifice locale


se va dezvolta o metoda de tehnica
interpretativa cu caracter educativ.

c) Capacitatea de suport (carrying capacity)


reprezinta intensitatea utilizarii pe care un
mediu o poate suporta de-a lungul unei
perioade determinate de timp fara a-i periclita
potentialul durabil pentru acel tip de utilizare,
fiind practic o metoda de stabilire a valorilor
critice sau maxime acceptabile de urilizare
care odata depasite afecteaza negativ
evolutia normala.

Clasificarea Ariilor Protejate


Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea
Europeana, Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul
disparitiei de pe glob a unor valori naturale, au decis punerea
sub ocrotire internationala a unor obiective si teritorii,
elaborand si regulamentele aferente.
Categoriile de arii protejate propuse de UICN

Adunarea generala ONU a hotarat, in cea de a 16-a sesiune


din 1959, crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea
naturii Uniunea Inernationala de Conservare a Naturii (UICN,
in engleza IUCN), a carei Comisie pentru Parcuri Nationale si
Arii Protejate (CPNAP), a inceput in 1971 sa publice liste ale
ariilor protejate din lume.
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected
Areas Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

UICN si CPNAP au stabilit apoi criterii pentru


definirea
unorAriilor
categorii
de arii protejate, in functie de
Clasificarea
Protejate
scopul lor (ce anume trebuie protejat), din care decurge si
modalitatea
de gospodarire
(regimul
proprietatii,
regimul
Diversele lor
institutii
internationale
(ONU,
UNESCO,
Uniunea
deEuropeana,
paza si Consiliul
exploatare
etc). ingrijorate
Categoriile
si criteriile
de de
Europei),
de pericolul
disparitiei
pe glob astabilite
unor valori
naturale,
au decis
punerea
sub ocrotire
clasificare,
in urma
mai multor
runde
de congrese
internationala (Bali,
a unor
obiective etc.),
si teritorii,
internationale
Venezuela
stau elaborand
la baza si
regulamentele
aferente.
legislatiilor
nationale
de protectie a naturii.
Categoriile de arii protejate propuse de UICN

Initial, in 1973, UICN a publicat un sistem


preliminar
categorisire
ariilorinprotejate,
caresesiune
a fost din
Adunareade
generala
ONU a ahotarat,
cea de a 16-a
reluat
definitivat
1978,
in raportul
CPNAP
intitulat
1959,si crearea
unui in
cadru
internatiolal
pentru
ocrotirea
naturii
Categorii,
obiective si
pentru
ariile
protejate.
Uniunea Inernationala
de criterii
Conservare
a Naturii
(UICN,
in engleza
Acesta
10 categorii
arii protejate,
IUCN),prevede
a carei Comisie
pentrude
Parcuri
Nationale diferentiate
si Arii Protejate
(CPNAP),
inceputde
in 1971
sa publice
ariilor protejate
mai
ales prina gradul
protectie,
care liste
erauale
urmatoarele
: din
lume.
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

I.
Rezervatie stiintifica (Rezervatie naturala stricta)
Clasificarea Ariilor Protejate
II. Parc National
Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea
Europeana,
Europei),
ingrijorate de pericolul disparitiei de
III. Consiliul
Monument
Natural
pe glob a unor valori naturale, au decis punerea sub ocrotire
internationala
a unor deobiective
si a naturii
teritorii,(definita
elaborand
IV. Rezervatie
conservare
mai si
regulamentele
aferente.in limba engleza, Widlife Sanctuary)
expresiv

Categoriile
arii protejate
V. de
Peisaj
protejat propuse de UICN
Adunarea
ONUde
a resurse
hotarat, in cea de a 16-a sesiune din
VI.generala
Rezervatie
1959, crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
UniuneaVII.
Inernationala
de Conservare
Naturii (UICN, in engleza
Arie naturala
biotica sauaantropica
IUCN), a carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
(CPNAP),
a inceput
in 1971 sa
publice
liste ale
ariilor protejate din
VIII.
Arie gestionata
pentru
utilizari
multiple
lume.
IX. Rezervatie a Biosferei
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
Data Unit),
a centraliza
si a prelucra
X. menit
Sit al
Patrimonului
Mondial datele.
Cultural si Natural

Pe baza acestei clasificari, menite sa fie folositea la nivel


Clasificarea
Ariilor
national,
s-a lucrat
inProtejate
numeroase state, ea fiind introdusa si in
unele legislatii nationale ; tot pe baza ei au fost publicate, in 1990
institutii
(ONU,
UNESCO,
Uniunea
de Diversele
catre PADU,
listele internationale
de arii protejate
(o versiune
prescurtata,
Europeana,
Consiliul
Europei),iningrijorate
de pericolul disparitiei de
intr-un
volum si
o alta extinsa,
trei volume).
pe glob a unor valori naturale, au decis punerea sub ocrotire
obiective
si nu
teritorii,
elaborand
si
S-ainternationala
constatat insaa caunor
aceasta
clasificare
corespunde
perfect
regulamentele
aferente.
scopului,
deoarece
da nastere la interpretari gresite (de exemplu,
la noi in tara au fost confundate categoriile III si IV), apoi in
Categoriile
arii
propusenici
de UICN
categoriile
VI de
VIII
nuprotejate
a fost introdusa
o rezervatie (desi erau
numeroase arii care s-ar fi pretat).
Adunarea generala ONU a hotarat, in cea de a 16-a sesiune din
unui cadru Iinternatiolal
pentru pentru
ocrotirea
naturii la

Pe 1959,
de altacrearea
parte, categoriile
VIII sunt create
utilizare,
Uniunea
Inernationala
de Conservare
Naturii
(UICN, in engleza
nivel
national,
de catre fiecare
tara, in a
timp
ce categoriile
IX si X
IUCN),
a carei
Comisie pentru
Parcuri
Nationale
si Arii Protejate
sunt
acordate
de UNESCO,
depasind
deci
cadrul national.
(CPNAP), a inceput in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
lume.
Fata
de aceste obiectii, in 1990, la Adunarea Generala a UICN de
la Perth (Australia), s-a propus un nou sistem, adoptat in 1992 la
CPNAP
a creat
un alt organism,
PADU
(Protected
Areas
celInde1981,
al IV-lea
Congres
Mondial
al Parcurilor
Nationale
si Ariilor
Data Unit),
menit
a centraliza
si a prelucra datele.
Protejate,
de la
Caracas
(Venezuela).

In
acest nouAriilor
sistemProtejate
au fost abandonate categoriile VII-VIII, a
Clasificarea
fost redefinita categoria VI, iar ultimele doua au iesit din
clasificare,
ele fiind
de resortul
unor organisme
Diversele institutii
internationale
(ONU, UNESCO,
Uniunea
internationale.
Europeana, Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul disparitiei de
pe glob a unor valori naturale, au decis punerea sub ocrotire
Dar
ceea ce este
stabilit ca,
in fixareasi
internationala
a mai
unor important
obiective s-a
si teritorii,
elaborand
categoriilor,
nu trebuie sa plece de la intentia de a
regulamentelestatele
aferente.
acorda o anumita protectie unei arii protejate (de exemplu,
un
parc national),
ci trebuie
fixat de
in UICN
primul rand scopul
Categoriile
de arii protejate
propuse
pentru care se intentioneaza punerea sub protectie, de unde
rezulta
anumitONU
management
pentru
tara
Adunareaun
generala
a hotarat, inobligatoriu
cea de a 16-a
sesiune
din
respectiva.
1959, crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
Uniunea Inernationala de Conservare a Naturii (UICN, in engleza
In
acesta sens,
a publicat
in 1994Nationale
o brosura
IUCN),
carei UICN
Comisie
pentru Parcuri
si (Guidelines
Arii Protejate
for
Protected
Areas
Management
Categories),
reluata si
(CPNAP),
a inceput
in 1971
sa publice liste
ale ariilor protejate
din
completata
in 1999, in care sunt definite:
lume.
- categoriile,
-Inobiectivul
managementului,
1981, CPNAP
a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
-Data
liniile
directoare
selectarea
arieidatele.
respective,
Unit),
menit a pentru
centraliza
si a prelucra
- responsabilitatile de organizare.

In ceeaAriilor
ce priveste
scopul major al punerii sub ocrotire,
Clasificarea
Protejate
el cuprinde o paleta foarte larga de interese, de protejare
propriu-zisa
naturii,internationale
dar si de conservare
a unor trasaturi
Diversele ainstitutii
(ONU, UNESCO,
Uniunea
culturale
caracteristice
ale populatiei
rezidente
in acea
arie. de
Europeana,
Consiliul Europei),
ingrijorate
de pericolul
disparitiei
pe glob a unor valori naturale, au decis punerea sub ocrotire
Conform aUICN,
pentru care
se punesi
internationala
unorscopurile
obiectivemajore
si teritorii,
elaborand
sub
ocrotire o arie
sunt urmatoarele:
regulamentele
aferente.
1.Cercetare
stiintifica
Categoriile
de arii protejate propuse de UICN
2.Protectia salbaticiei
3.Protectia
speciilor
Adunareadiversitatii
generala ONU
a hotarat, in cea de a 16-a sesiune din
4.Mentinerea
serviciilor
1959, crearea
unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
5.Protectia
unor trasaturidenaturale
si culturale
Uniunea Inernationala
Conservare
a Naturii (UICN, in engleza
6.Turism
IUCN), sia recreere
carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
7.Educatie
(CPNAP), a inceput in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
8.Utilizarea
durabila a ecosistemelor
lume.
9.Mentinerea caracteristicilor culturale si traditionale
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Clasificarea
Ariilor
Protejate
In
functie de
scopul
si de gradul de protectie ce se
intentioneaza a fi acordat, UICN a stabilit 6 categorii de
Diversele ainstitutii
internationale
(ONU,
UNESCO,
Uniunea
protectie
caror prezentare
este
conforma
urmatoarei
Europeana, Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul disparitiei de
structuri:
pe glob a unor valori naturale, au decis punerea sub ocrotire
internationala a unor obiective si teritorii, elaborand si
Definitie
regulamentele aferente.

Obiective de management
Linii
directoare
selectare
Categoriile
de ariipentru
protejate
propuse de UICN
Responsabilitate organizatorica

Adunarea generala ONU a hotarat, in cea de a 16-a sesiune din


1959, categorie
crearea unui
cadru
internatiolal
pentru
ocrotirea naturii
Prima
a fost
impartita
in doua
subgrupe:
Uniunea
de Conservare
a Naturii
(UICN,
engleza
(a)
intraInernationala
ariile destinate
cercetarii
stiintifice
si in
avand
IUCN), a carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
un
statut foarte strict in ce priveste accesul;
(CPNAP), a inceput in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
lume.

(b) are ca obiect conservarea vietii salbatice.

In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas


Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Clasificarea
Protejate naturala stricta, arie protejata
Categoria
I aAriilor
Rezervatie
in principal pentru cercetare stiintifica
Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea
Definitie
:
Europeana, Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul disparitiei de
terestra
acvatica
ce prezinta
pe glob Zona
a unor
valori sau
naturale,
au decis
punereaecosisteme,
sub ocrotire
trasaturi
geologice
fizicogeografice
speciisi
internationala
a unorsau
obiective
si teritorii, si/sau
elaborand
reprezentative,
apte pentru cercetari stiintifice si
regulamentele aferente.
monitorizare.
Categoriile de arii protejate propuse de UICN

Obiective de management
ONUecosistemelor
a hotarat, in cea
de a 16-a
sesiune
din
Adunarea
Protectiagenerala
habitatelor,
si speciilor
intr-o
stare
1959, crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
cat
mai nealterata
Uniunea Inernationala de Conservare a Naturii (UICN, in engleza
IUCN),
Mentinerea
resurselor genetice intr-o stare dinamica si
a carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
evolutiva
(CPNAP), a inceput in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
lume.
Mentinerea proceselor ecologice
Conservarea trasaturilor structurale de peisaj si de
In 1981, aCPNAP
aflorare
rocilor a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
Unit), menit
a centraliza
si a prelucra datele.
Data
Limitarea
accesului
publicului

Linii directoare pentru selectionare


Clasificarea Ariilor Protejate
Zona trebuie sa fie destul de mare ca sa asigure integritatea
ecosistemelor si sa indeplineasca obiectivele de management
Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea
pentru care este propusa
Europeana, Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul disparitiei de
Zona sa nu fi suferit modificari antropice notabile
pe glob a unor valori naturale, au decis punerea sub ocrotire
Zona sa nu necesite interventii de management substantiale
internationala a unor obiective si teritorii, elaborand si
pentru mentinerea ecosistemelor
regulamentele aferente.
Categoriile de arii protejate propuse de UICN
Responsabilitati organizatorice
Proprietatea trebuie sa fie la nivel national sau la un alt nivel
Adunarea generala ONU a hotarat, in cea de a 16-a sesiune din
guvernamental.
1959, crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
Controlul si gestionarea trebuie sa fie realizate de organisme
Uniunea Inernationala de Conservare a Naturii (UICN, in engleza
guvernamentale, printr-o agentie calificata sau prin fundatii private,
IUCN), a carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
universitati sau institutii de cercetare care prezinta functii de
(CPNAP), a inceput in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
conservare.
lume.
Activitatile de paza si control pe termen lung trebuie sa fie
asigurate inainte de desemnarea ariei ca zona protejata de
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
categoria I a.
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Categoria
Clasificarea
I bAriilor
Arie
Protejate
protejata gestionata pentru protectia
salbaticiei
Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea
Definitie
Europeana, Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul disparitiei de
Arie
pe mare
glob terestra
a unor sau
valori
acvatica
naturale,
nemodificata
au decis ori
punerea
slab afectata,
sub ocrotire
care
pastreaza
internationala
caracteristicile
a unornaturale
obiective
ce trebuie
si teritorii,
mentinute
elaborand
pe termensi
lung.
regulamentele aferente.
Obiective
Categoriile
de management
de arii protejate propuse de UICN
Asigurarea ca generatiile viitoare vor avea posibilitatea sa inteleaga
si Adunarea
sa se bucure
generala
de zone
ONU
care
a nu
hotarat,
au fost
in afectate
cea de ade16-a
actiuni
sesiune
umane
din
de-a
1959,
lingul
crearea
unei mari
unuiperioade
cadru internatiolal
de timp.
pentru ocrotirea naturii
Posibilitatea
Uniunea Inernationala
de mentineredepeConservare
termen lung
a Naturii
a atributelor
(UICN,si in
calitatilor
engleza
nturale
IUCN),
deasalbaticie.
carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
(CPNAP), a inceput in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
lume.
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Clasificarea Ariilor Protejate


Linii directoare pentru selectare
Zona trebuie sa prezinte calitati naturale deosebite,sa fie
Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea
supusa legitatilor naturale, fara interventii umane si sa fie in
Europeana, Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul disparitiei de
stare de a prezenta in continuare aceste atribute daca este
pe glob a unor valori naturale, au decis punerea sub ocrotire
gestionata corespunzator.
internationala a unor obiective si teritorii, elaborand si
Zona trebuie sa contina valori semnificative ecologice,
regulamentele aferente.
fizico-geografice sau alte elemente de valoare stiintifica,
estetica sau istorica.
Categoriile de arii protejate propuse de UICN
Zona trebuie sa aiba o suprafata suficienta pentru a face
posibila protectia si utilizarea ei in scopul propus.
Adunarea generala ONU a hotarat, in cea de a 16-a sesiune din
1959, crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
Responsabilitati organizatorice
Uniunea Inernationala de Conservare a Naturii (UICN, in engleza
La fel ca pentru categoria I a.
IUCN), a carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
(CPNAP), a inceput in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
lume.
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Clasificarea
Categoria
II Ariilor
ParcProtejate
National, arie protejata si gestionata
in principal pentru protectia ecosistemelor si pentru
Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea
recreere
Europeana, Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul disparitiei de
pe glob a unor valori naturale, au decis punerea sub ocrotire
internationala a unor obiective si teritorii, elaborand si
Trebuie
avut in aferente.
vedere:
regulamentele

- excluderea exploatarii sau locuirii care contravin desemnarii


Categoriile de arii protejate propuse de UICN
acesteia;
- punerea la dispozitie a unei baze care sa asigure
Adunarea generala
ONU
a hotarat,educationale,
in cea de a 16-a
sesiune din
necesitatile
spirituale,
stiintifice,
recreationale
crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
si 1959,
de vizitare,
toate trebuind sa fi compatibile cu principiile de
Uniunea Inernationala de Conservare a Naturii (UICN, in engleza
protectie
a mediului cu diversitatea culturala.
IUCN), a carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
(CPNAP), a inceput in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
lume.
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Obiective de management
Clasificarea
Ariilor
Protejate nationala si mondiala in scopuri
Protectia
ariilor
de semnificatie
spirituale, stiintifice, educationale, recreative si turistice.
Diversele institutii
(ONU,
UNESCO,
Uniunea
Gestionarea
utilizarii internationale
de catre vizitatori
in scopurile
amintite
la un
Europeana,
de pericolul
disparitieidede
nivel
care sa Consiliul
mentina Europei),
aria intr-oingrijorate
stare naturala
sau apropiata
pe naturala.
glob a unor valori naturale, au decis punerea sub ocrotire
cea
internationala
unor obiective
elaborand
Eliminarea,
apoiaprevenirea
exploatariisisauteritorii,
locuirii care
contravinsi
regulamentele
aferente.
scopurilor
desemnarii.
Luarea in considerare a necesitatilor populatiilor indigene,
Categoriile
de arii
protejate
propusesupravetuirii,
de UICN astfel incat sa
inclusiv
a utilizarii
resurselor
necesare
nu existe efecte adverse asupra celorlalte obiective de
Adunarea generala ONU a hotarat, in cea de a 16-a sesiune din
management.
1959, crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
Uniunea
Inernationala
de Conservare a Naturii (UICN, in engleza
Linii
directoare
pentru selectare
IUCN),trebuie
a careisaComisie
Parcurireprezentative
Nationale si Arii
Aria
continapentru
esantioane
de Protejate
regiuni
(CPNAP),
a inceput
in 1971estetice,
sa publice
listespeciile
ale ariilordeprotejate
din
naturale,
trasaturi
naturale
unde
plante si
lume. precum si siturile fizico-geografice au o semnificatie
animale,
speciala pentru scopurile mentionate anterior.
In 1981,
CPNAP
a creat
alt organism,
PADU
Areas
Aria
trebuie
sa aiba
o un
suprafata
suficient
de (Protected
mare pentru
a
Data Unit),
prelucra datele.
contine
unulmenit
saua centraliza
mai multesi aecosisteme
intacte, nealterate
semnificativ prin exploatarea sau habitarea umana curenta.

Clasificarea
Ariilor Protejate
Responsabilitati
organizatorice
Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea
Proprietatea
managementul
trebuie
sade
Europeana, Consiliulsi
Europei),
ingrijorate de pericolul
disparitiei
pe
glob a unor
au decis punerea
sub ocrotire
apartina
celeivalori
mai naturale,
inalte autoritati
competente
a
internationala a unor obiective si teritorii, elaborand si
statului
inaferente.
jurisdictia caruia se afla aria
regulamentele

respectiva.
Categoriile
arii protejate
propuse
Parcuriledenationale
pot
aveadesiUICN
alti proprietari,
iar
managementul
apartine
si aaltor
Adunarea
generala ONUpoate
a hotarat,
in cea de
16-a niveluri
sesiune din
si orgasnisme
fundatii ori
alte
organizatii
1959,
crearea unuilocale,
cadru internatiolal
pentru
ocrotirea
naturii
Uniunea
de Conservare
a Naturii
(UICN, in engleza
stabiliteInernationala
legal, care
au ca scop
conservarea
pe
IUCN), a carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
termen
a ariei.
(CPNAP), lung
a inceput
in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
lume.
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Categoria III Monument natural, arie gestionata in principal


Clasificarea Ariilor Protejate
pentru conservarea trasaturilor naturale specifice
Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea
Europeana, Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul disparitiei de
pe glob a unor valori naturale, au decis punerea sub ocrotire
Obiective de management
internationala a unor obiective si teritorii, elaborand si
Protectia sau mentinerea trasaturilor remarcabile specifice
regulamentele aferente.
datorita valorii lor naturale, calitatii de unicat, de
reprezentativitate sau semnificatiei culturale.
Categoriile de arii protejate propuse de UICN
Asigurarea, in conformitate cu obiectivul anterior, a
posibilitatilor de cercetare, educatie, interpretare si apreciere
Adunarea generala ONU a hotarat, in cea de a 16-a sesiune din
publica.
1959, crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
Eliminarea, apoi prevenirea exploatarii sau ocuparii
Uniunea Inernationala de Conservare a Naturii (UICN, in engleza
impotriva scopului pentru care a fost desemnata.
IUCN), a carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
Aducerea de beneficii orcarei populatii rezidente, in
(CPNAP), a inceput in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
conformitate cu celelalte obiective de management.
lume.
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Linii directoare pentru selectare


Clasificarea
Protejate
Aria
trebuie Ariilor
sa contina
una sau mai multe trasaturi cu
semnificatie deosebita, formatiuni naturale corespunzatoare,
Diversele
institutiispectaculoase,
internationale pesteri,
(ONU, cratere,
UNESCO,
Uniunea
precum
cascade
zacaminte
Europeana,
Consiliul
Europei),
ingrijorate de
pericolul
disparitieicude
fosilifere,
dune
de nisip
si formatiuni
marine,
eventual
pe glob
a unor
valori
naturale, au decis punerea sub ocrotire
fauna
si flora
unice
sau reprezentative.
a unorasociate
obiective
teritorii, elaborand
internationala
Elementele culturale
pot si
fi asezaminte
antropice,si
regulamentele
fortarete,
situriaferente.
arheologice sau situri naturale, care au o
semnificatie de patrimoniu pentru populatia indigena.
Categoriile
protejate
propuse
de UICN
Aria
trebuiede
saarii
aiba
o suprafata
suficient
de mare pentru a
proteja integritatea acestor caracteristici si a zonelor din
Adunarea
generala ONU a hotarat, in cea de a 16-a sesiune din
imediata
vecinatate.
1959, crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
Uniunea Inernationala de Conservare a Naturii (UICN, in engleza
IUCN), a carei Comisie
pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
Responsabilitati
organizatorice
(CPNAP), a inceput
in 1971 sa publice
ale ariilor guvernului
protejate din
Proprietatea
si managementul
trebuieliste
sa apartina
lume. sau cu masuri corespunzatoare de paza si control,
national
altui nivel guvernamental, consiliu local, organizatii nonprofit,
In 1981, CPNAP
creat
un alt organism,
PADU privat,
(Protected
Areas
corporatii
sau in a
mod
exceptional,
unui organ
daca
se
Data Unit),ca
menit
a centraliza
si a prelucra
dovedeste
protectia
pe termen
lung adatele.
caracterului propriu
zonei este asigurata inainte de desemnare.

Categoria IV Arie de protectie a habitatelor sau speciilor,


Clasificarea Ariilor Protejate
gestionata in principal pentru conservare prin interventii de
management
Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea
Europeana,
Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul disparitiei de
Obiective
de management
pe glob a unor
valori naturale,
au decisde
punerea
ocrotire
Pastrarea
si mentinerea
conditiilor
habitatsubnecesare
internationala
unorspecii
obiective
si teritorii,
elaborand
si
pentru
protectiaa unor
semnificative,
grupuri
de specii,
regulamentele
aferente.
comunitati
biotice
sau trasaturi fizice ale mediului, acolo unde
acestea necesita o manipulare specifica din partea omului
Categoriile
de arii protejate
propuse de UICN
pentru
un management
optim.
Facilitatea cercetarii stiintifice si a monitorizarii ca activitati
Adunareaasociate
generala cu
ONUmanagementul
a hotarat, in ceadurabil
de a 16-a
din
primare
al sesiune
resurselor
1959, crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
naturale.
Uniunea Inernationala
delimitate
Conservare
a Naturii
(UICN,
in engleza
Dezvoltarea
unor arii
pentru
educatia
publicului
si
IUCN), a carei
Comisie pentru Parcuri
Nationale
si Arii Protejate
aprecierea
caracteristicilor
habitatului
in cauza
pentru
(CPNAP), a inceput
1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
managementul
vietiiinsalbatice.
lume.
Eliminarea
si apoi prevenirea exploatarii si ocuparii
impotriva scopului pentru care a fost desemnata.
In 1981, CPNAP
a creat un
alt organism,
PADU
(Protected
Areas
Aducerea
de beneficii
orcarei
populatii
rezidente
conforme
Data
Unit), menit
a centraliza
si a prelucra datele.
cu
celelalte
obiective
de management.

Linii directoare pentru selectare


Clasificarea Ariilor Protejate
Aria trebuie sa joace un rol important in protectia naturii si in
supravetuirea speciilor, incorporand corespunzator arii de
Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea
reproducere, zone umede, recifi de corali, estuare, pajisti, paduri sau
Europeana, Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul disparitiei de
zone de depunere a icrelor, inclusiv zone marine bentonice.
pe glob a unor valori naturale, au decis punerea sub ocrotire
Aria trebuie sa fie aceea in care protectie habitatului este esentiala
internationala a unor obiective si teritorii, elaborand si
pentru flora importanta la nivel national si local, sau pentru fauna
regulamentele aferente.
rezidenta sau migratoare.
Conservarea acestor habitate si specii trebuie sa depinda de
Categoriile de arii protejate propuse de UICN
interventia activa din partea autoritatii de management daca este
necesar, prin manipularea habitatului.
Adunarea generala ONU a hotarat, in cea de a 16-a sesiune din
Marimea ariei trebuie sa depinda de cerintele de habitat ale speciei
1959, crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
protejate si poate varia de la relativ mica la foarte vasta.
Uniunea Inernationala de Conservare a Naturii (UICN, in engleza
IUCN), a carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
Responsabilitati organizatorice
(CPNAP), a inceput in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
Proprietatea si managementul trebuie sa apartina guvernului
lume.
national sau, cu masuri corespunzatoare de paza si control, altui
nivel guvernamental, consiliul local, organizatii nonprofit, corporatii
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
sau, in mod exceptional, unui organism privat.
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Categoria V Peisaj terstru/marin protejat, arie protejata


Clasificarea Ariilor Protejate
gestionata
in principal pentru conservarea peisajelor
terestre/marine si recreere

Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea


Europeana, Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul disparitiei de
pe glob a unor valori naturale, au decis punerea sub ocrotire
Obiective
de management
internationala
a unor obiective si teritorii, elaborand si
Mentinerea
peisajului si a habitatului, a
regulamentele diversitatii
aferente.

speciilor si a ecosistemelor asociate


Categoriile deinteractiunii
arii protejate propuse
de UICNintre natura si
Mentinerea
armonioase
cultura, prin protectia peisajelor terestre si/sau marine si
Adunarea generala ONU a hotarat, in cea de a 16-a sesiune din
continuarea
utilizari traditionale a pamantului, prin
1959, crearea unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
crearea de practici si manifestari culturale si sociale.
Uniunea Inernationala de Conservare a Naturii (UICN, in engleza
IUCN), a carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
(CPNAP), a inceput in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
lume.
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Ariilor Protejate
Clasificarea
Sustinerea modurilor
de viata si a activitatilor economice
care se afla in armonie cu natura si pastrarea calitatilor
Diversele
institutii ale
internationale
UNESCO, Uniunea
sociale
si culturale
comunitatilor(ONU,
in cauza.
ingrijorate
disparitiei de
Europeana,
Eliminarea,Consiliul
acolo Europei),
unde este
cazul, desipericolul
apoi prevenirea
pe glob a pamantului
unor valori naturale,
decis punereacare
sub ocrotire
utilizarii
si
a auactivitatilor
sunt
internationala a unor
obiective
si teritorii, elaborand si
necorespunzatoare
ca scara
si caracter.
aferente.
regulamentele
Asigurarea pentru
publicul vizitator a conditiilor de recreere
si turism, corespunzatoare ca tip si scara calitatiolr esentiale
Categoriile
de arii protejate propuse de UICN
ale
ariei.
Incurajarea activitatilor stiintifice si educationale care pot
Adunarealagenerala
ONUpea lunga
hotarat,
in cea
de a 16-a sesiune
din
contribui
bunastarea
durata
a populatiei
rezidente
crearea unui
cadru internatiolal
si1959,
la dezvoltarea
sprijinului
publicului pentru
pentruocrotirea
protectianaturii
unor
Uniunea Inernationala
de Conservare a Naturii (UICN, in engleza
asemenea
arii.
a careideComisie
pentrusiParcuri
Nationalela si bunastarea
Arii Protejate
IUCN),
Obtinerea
beneficii
contributia
(CPNAP), a inceput
in 1971
sa publice
liste ale naturale
ariilor protejate
din
comunitatiilocale,
prin
asigurarea
produselor
(cum ar
filume.
colectarea fructelor de padure, pescuitul) si a serviciilor
(cum ar fi apa curenta sau venitul derivat din formele de
In 1981,
CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
turism
durabil).
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Linii
directoareAriilor
pentruProtejate
selectare
Clasificarea
Aria trebuie sa prezinte un peisaj terstru, marin, costier sau
insular,
de oinstitutii
calitateinternationale
impresionanta,
cu UNESCO,
diverse habitate
Diversele
(ONU,
Uniunea
asociate,
floraConsiliul
si fauna,
impreuna
cu de
manifestari
ale unor
Europeana,
Europei),
ingrijorate
pericolul disparitiei
de
calitati
unice
sau valori
traditionale
a pamantului
si
pe glob
a unor
naturale,de
au utilizare
decis punerea
sub ocrotire
organizari
sociale,a evidentiate
in asezari
locale,si
internationala
unor obiective
si umane
teritorii,si traditii
elaborand
moduri
de viata si
credinte.
regulamentele
aferente.
Aria trebuie sa prezinte posibilitati de petrecere a timpului liber
a Categoriile
publicului de
prin
turism,
cadrul normal al
ariirecreere
protejate si
propuse
de in
UICN
modalitatilor de viata si activitatilor economice.

Adunarea generala ONU a hotarat, in cea de a 16-a sesiune din


Responsabilitati
1959, crearea organizatorice
unui cadru internatiolal pentru ocrotirea naturii
Aria
poate Inernationala
sa se afle in de
proprietatea
autoritati
publice,
dar
Uniunea
Conservareunei
a Naturii
(UICN,
in engleza
este
mai posibil
contina
un mozaic
proprietati
publice
si
IUCN),
a carei sa
Comisie
pentru
Parcuri de
Nationale
si Arii
Protejate
private,
care asainceput
opereze
cu regimuri
variate
(CPNAP),
in 1971
sa publice
liste de
ale management.
ariilor protejate din
Tipurile
lume. de management trebuie sa fie supuse unui anumit grad
de planificare sau de control si trebuie sustinute prin fonduri
publice
prin atipuri
de altstimulente,
pentru
a asigura
In 1981,siCPNAP
creat un
organism, PADU
(Protected
Areas
mentinerea,
termen
lung, asicalitatii
peisajului
Data Unit),pe
menit
a centraliza
a prelucra
datele. terestru si/sau
marin, a traditiilor locale si a credintelor.

Categoria VI Arie protejata cu resurse gestionate. Arie


Clasificarea
Ariilor in
Protejate
protejata
gestionata
principal pentru utilizarea durabila a
ecosistemelor naturale.
Diversele institutii internationale (ONU, UNESCO, Uniunea
Europeana, Consiliul Europei), ingrijorate de pericolul disparitiei de
pe globdea management
unor valori naturale, au decis punerea sub ocrotire
Obiective
internationala
a unor obiective
si lung
teritorii,a diversitatii
elaborand si
Protectia
si mentinerea
pe termen
regulamentele
aferente.
biologice
si a altor
valori naturale ale ariei.

Promovarea practicilor de management pentru o productie


Categoriile de arii protejate propuse de UICN
durabila
Protectia
bazei
de
resurse
naturale
impotriva
Adunarea generalaprin
ONUutilizarea
a hotarat,pamantului
in cea de ain16-a
sesiune din
instrainariiacesteia,
detrimentul
1959, crearea
unuia cadru
diversitatii
biologice
ariei. internatiolal pentru ocrotirea naturii
Uniunea Inernationala
de regionala
Conservare
Naturii (UICN, in engleza
Contributia
la dezvoltarea
si anationala.
IUCN), a carei Comisie pentru Parcuri Nationale si Arii Protejate
(CPNAP), a inceput in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
lume.
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Clasificarea
Ariilor
Protejate
Linii directoare
pentru
selectare
Aria trebuie sa fie cel putin 2/3 in stare naturala, ea
Diversele
institutii
internationale
(ONU, UNESCO,
Uniunea
putand sa
contina
suprafete limitate
cu ecosisteme
Europeana,
Europei),
ingrijorate
de pericolul
modificate.Consiliul
Nu trebuie
incluse
plantatiile
mari. disparitiei de
peAria
glob
a unor
audestul
decis de
punerea
sub ocrotire
trebuie
sa valori
aiba onaturale,
suprafata
mare pentru
a
internationala
a unor
obiective
si teritorii,
elaborand
absorbi utilizarile
durabile
ale resurselor
fara ca
acestea si
regulamentele
aferente.valorilor naturale pe termen lung.
sa fie in detrimentul
Categoriile
de arii organizatorice
protejate propuse de UICN
Responsabilitati
Responsabilitatea de management trebuie sa apartina
Adunarea
generala
ONUcu
a hotarat,
cea de
16-a sesiune
organismelor
publice
scopuriinclare
deaconservare
si din
1959,
crearea
unui cadrucuinternatiolal
pentru ocrotirea naturii
realizate
in parteneriat
populatia locala.
Uniunea
Inernationala
de sa
Conservare
a Naturii
(UICN,
in engleza
Managementul
poate
fie asigurat
pe baza
traditiilor
IUCN),
careicu
Comisie
pentru
Parcuri Nationale
si Arii Protejate
locale,a dar
suportul
agentiilor
guvernamentale
sau
(CPNAP),
a inceput in 1971 sa publice liste ale ariilor protejate din
nonguvernamentale.
lume.
Proprietatea poate fi nationala sau sa apartina altui nivel
guvernamental, comunitatii, unor persoane fizice sau
Inunei
1981,
CPNAP aacreat
un alt organism, PADU (Protected Areas
combinatii
acestor.
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Clasificarea
Ariilor Protejate
Uniunea
Europeana
a decis, prin Directiva de conservare a
habitatelor naturale, precum si a faunei si florei salbatice
Diversele sub
institutii
internationale
(ONU,
UNESCO,
Uniunea
(cunoscuta
denumirea
de Directiva
de habitate),
sa creeze
Consiliul
Europei),
ingrijorate (SAC)
de pericolul
disparitiei
oEuropeana,
Retea de arii
speciale
de conservare
sub numele
de de
pe glob Natura
a unor 2000
valorisinaturale,
au decis punerea
sub ocrotire
Reteaua
a carei implementare
este obligatorie
internationala
a unor
obiective si teritorii, elaborand si
pentru
statele membre
ale UE.
regulamentele aferente.
A doua retea este creata de Consiliul Europei, al carui comitet
Categoriile de
protejate propuse
de UICN
permanent,
prinarii
Recomandarea
Nr.25
privind conservarea
zonelor naturale in afara ariilor protejate propriu-zise, a stabilit
Adunarea generala
ONU
hotarat,
in ceaEmerald.
de a 16-aEasesiune
constituirea
a ceea ce
s-a anumit
Reteaua
trebuiedin
1959, crearea
unuimembre
cadru internatiolal
pentru
ocrotirea
aplicata
de statele
ale Consiliului
Europei,
deci naturii
si de
Uniunea Inernationala
Conservare
a Naturii
(UICN,
in engleza
Romania.
Scopul eide este
crearea
Retelei
ecologice
IUCN), a careiAceasta
Comisiecuprinde
pentru Parcuri
Nationale
si AriiArii
Protejate
paneuropene.
arii protejate
denumite
de
(CPNAP),
a inceput
in 1971 sa publice
ale ariilor
protejate
interes
special
de conservare
pentru liste
Europa
(ASCI)
precumdin
silume.
toate celelalte elemente necuprinse in arii protejate, ariile
nucleu, insulele de habitat, coridoarele, zonele tampon si cele
In renaturare.
1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
de
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Crearea
retele ecologice este un nou mod
Clasificarea
Ariilorde
Protejate

de abordare a protectiei naturii, initiat inca din anii 70


Diversele
institutii
internationale
(ONU, de
UNESCO,
Uniunea
ai
secolului
XX, cu
crearea retelelor
Rezervatii
de
Europeana,
Consiliul
Europei),
ingrijorate de
de pericolul
disparitiei
zone umede
pe baza
Conventiei
la Ramsar,
apoide
pe
glob aretelei
unor valori
naturale, au
punereadin
subcadrul
ocrotire
crearea
de Rezervatii
aledecis
Biosferei
internationala
unor obiective
si teritorii,
programului aUNESCO
Om-Biosfera,
care,elaborand
desi sesi
regulamentele aferente.
refera la arii protejate, au lansat ideea constituirii unor
retele
carede
searii
ocupe
suprafete
catdemai
mari.
Categoriile
protejate
propuse
UICN
aceasta
a fost indezvoltata
in sesiune
special
AdunareaIdeea
generala
ONU a hotarat,
cea de a 16-a
din
pentru
Europa
pe internatiolal
baza Conventiei
1959, crearea
unui cadru
pentru ocrotireaprivind
naturii
Uniunea Inernationala
de Conservare
(UICN, naturale
in engleza
conservarea
vietii salbatice
si aa Naturii
habitatelor
IUCN),
a carei adoptata
Comisie pentru
ParcurilaNationale
si Arii Protejate
din Europa
la Berna
19 septembrie
1979
(CPNAP),
inceput
in 1971lasa
ale ariilor
protejate
din
(ratificataa de
Romania
25publice
martieliste
1993).
Pe baza
ei au
lume.
fost create pentru Europa doua retele, oarecum

paralele, dar de catre organisme diferite.

In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas


Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Clasificarea
Ariilorasa
Protejate
Trebuie
subliniat,
cum se spune in documentul
Comitetului de conducere al Conventiei de la Berna (1999),
institutii
internationale
(ONU,
caDiversele
realizarea
Retelei
Emerald este
un UNESCO,
instrumentUniunea
politic
Europeana,
Consiliul
Europei),
ingrijorate
pericolul
relevant
de asistare
a tarilor
din Europa
Centraladesi de
Est,
disparitieipentru
de pe
candidate
UE.glob a unor valori naturale, au decis
punerea sub ocrotire internationala a unor obiective si
teritorii,deelaborand
regulamentele
aferente.
Stadiul
realizaresi a
retelei ecologice
paneuropene a
constituit un capitol din dosarul de mediu de aderare a
Categoriile
de arii protejate propuse de UICN
Romaniei
la UE.
Operatiunea a cuprins studii aprofundate privind pe de o
Adunarea
generala
ONU a hotarat,
in cea
de a 16-a
parte
speciile
si ecosistemele
cele mai
periclitate
cu
sesiune din
1959,sicrearea
unui cadru
pentru
disparitia,
precum
indentificarea
celorinternatiolal
mai importante
ocrotirea
naturiice
Uniunea
Inernationala
Conservare
insule
de habitat
trebuie legate
prin releede(existente
saua
(UICN,
engleza
IUCN), a carei Comisie pentru
ceNaturii
urmeaza
sa fieincreate)
si ocrotite.
Parcuri Nationale si Arii Protejate (CPNAP), a inceput in
1971 sa publice liste ale ariilor protejate din lume.
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected
Areas Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

Clasificarea
Ariilor
Protejate
Ocrotirea
naturii
si ariile protejate
Diversele
institutii
internationale
UNESCO,
Uniunea
Pana
la jumatatea
secolului(ONU,
XX, numarul
tarilor
care
Europeana,
Consiliuladecvata
Europei), ingrijorate
de sub
pericolul
disparitiei
de
au
creat legislatie
si au pus
ocrotirea
legii
pe glob arii
a unor
naturale,
punerea subocritite.
ocrotire
diverse
a valori
crescut
lent, au
ca decis
si suprafetele
internationala a
unor caobiective
si interitorii,
elaborand
Constientizarea
faptului
natura este
pericol si
ca trebuiesi
regulamentele
ocrotita
a facutaferente.
sa cresca interesul pentru astfel de actiuni,
dupa 1950 si mai ales dupa 1960, cand numarul ariilor puse
Categoriile
de si
ariisuprafetele
protejate propuse
de UICN
sub
protectie
respective
au crescut in mod
spectaculos.
Adunarea generala ONU a hotarat, in cea de a 16-a sesiune din
1959, crearea
unuicacadru
pentru
ocrotirea
naturii
Este drept
anul internatiolal
1974 a marcat
un salt
extraordinar
Uniunea
Inernationala
Conservare
a Naturii (UICN,
in engleza
prin
infiintarea
Parcul de
National
din nord-estul
Groelandei,
de
a carei
Comisie pentru
Parcuri
si Arii
Protejate
40IUCN),
mil. ha
(Danemarca
devenind
taraNationale
cu cea mai
mare
arie
(CPNAP), din
a inceput
in 1971
publice
listeaceasta,
ale ariilornumarul
protejate din
protejata
lume).
Dar sa
chiar
fara
si
lume.
suprafetele
au crescut considerabil. Un factor important a fost
si internationalizarea problemei.
In 1981, CPNAP a creat un alt organism, PADU (Protected Areas
Data Unit), menit a centraliza si a prelucra datele.

In 1945 a fost creata Organizatia Natiunilor Unite (ONU),


menita a mentine pacea si a promova cooperarea economica,
sociala si culturala intre natiuni. Era clar ca problema ocrotirii
mediului si protejarea naturii nu-i putea ramane straina.
Plecand de la ideea ca natura nu este un bun national, al
fiecarei tari, ci un bun universal, al omenirii, de a carui
integritate raspund toate tarile solidar, ONU a pus bazele unui
sistem unitar de inregistrare si gestionare a obiectelor ce
trebuie puse sub paza unor legi, care trebuie sa fie, de
asemenea, unitare.

Au fost create astfel un organism specializat, Programul


Natiunulor Unite pentru Mediu (PNUE), ce are ca preocupare
mediul inconjurator in ansamblu, si organizatii independente,
precum Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii
(UICN), avand ca obiect exclusiv protectia naturii. UICN a
elaborat un sistem unitar de desemnare si gospodarire a
ariilor pritejate, pe care insa fiecare stat in parte urma sa-l
aplice pe obiectele desemnate de el ca meritand sa fie puse
sub ocrotirea legii.