Sunteți pe pagina 1din 2

Tematica GEOMORFOLOGIE

1. Eroziunea fluviatila
2. Transportul fluviatil
3. Acumularea fluviatila
4. Albia minora (definitie,tipuri de albie)
5. Albia majora/lunca (definitie,tipologie,structura)
6. Terasele (definitie,elementele unei terase,structura,tipuri de terase)
7. Tipuri de vai
8. Captarile (definitie,elementele unei captari,tipuri)
9. Piemonturile (definitie,conditii de formare,faze de formare)
10.Tipuri de ghetari de calota
11.Tipuri de ghetari montani
12.Forme de eroziune create de ghetarii de montani
13.Forme de eroziune create de ghetarii de calota
14.Forme de acumulare create de ghetarii montani
15.Forme de acumulare create de ghetarii de calota (drumlin,pradoline,morene
de recesiune,kama,oesar)
16.Dinamica ghetarilor
17.Forme de relief dezvoltate pe structura monoclinala (cueste,vai
consecvente,vai subsecvente,vai obsecvente)
18.Forme de relief dezvoltate pe structura tabulara sau orizontala (suprafete
structurale,cornise,brane,vai simetrice)
19.Forme de relief dezvoltate pe structura cutata (de concordanta directa si
inversiune de relief)
20.Forme de relief dezvoltate pe structura faliata (horsturi,grabene,fatete de
falie)
21.Exocarstul/carstul de suprafata (abrupturi calcaroase, chei, defilee, avene,
lapiezuri, doline, uvale, polje carstica)
22.Endocarstul / castul de adancime (grote,pesteri etc)
23.Relieful pe gresii si conglomerate
24.Relieful dezvoltat pe argile
25.Relieful dezvoltat pe loess
26.Definiti termenii:
Molisol
Pergelisol
Movile / musuroaie inierbate
Pingo
Gelivatie
Abrupturi de gelifractie
Grohotisuri
Nivatie
Nise nivale
Potcoava nivala
Culoar de avalansa
27.Definiti termenii:
Magmatism
Vulcanism
Cratere
Barrancos
Planeze

Neck vulcanic
Dyk vulcanic
28.Aparatul vulcanic (elemente)
29.Definiti termenii:
Faleza
Platforma de abraziune
Cordoane litorale
Plaja
Delta
30.Tipuri de tarm