Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR :

Obiectiv :

Modul de efectuare
a
controalelor si
verificarilor
(metode, norme
tehnice)
1
2
TRASAREA ( PICHETAREA TRASEULUI)
Pichetarea traseului se va
- masuratori
efectua in conformitate cu
directe
planul de situatie al retelelor,
plan nr.0-200894.
Santul aferent montarii
elementelor de conducte
prefabricate trebuie
dimensionat astfel incat
distantele intre teava si perete
si intre conducte sa respecte
valorile din sectiunile
longitudinale din cadrul
documentatiei.
Verificarea trasarii si sablonarii
lucrarii
- Axul si ampriza drumului;
Inclinarea taluzelor.

Nr. Categorii de lucrari, controale


si
crt.
verificari prevazute in caietele
de sarcini
0
1.

2.

Verificarea pregatirii
- curatirea terenului de
diverse materiale pe
intreaga ampriza a
drumului;

- control vizual

Inregistrari de calitate
Frecventa solicitata Tolerante admisibile
in caietele de sarcini
sau standarde
3
inainte de inceperea
pregatirii lucrarilor de
terasamente

4
+/- 0,10 m
in raport cu reperii
pichetajului general

Cine
efectueaza
controlul
/ verificarea

Document
intocmit

Unde se
pastreaza

- topometru
antreprenor

PV de trasare a
lucrarilor

Comp. CQ
Sef santier

- consultant
- sef punct de
lucru
- inspector CQ

PV de receptie
calitativa pe
faze

Comp. CQ
Sef santier

abateri limite la
dimensiunile gropii
+0.05 m fata de ax
+0.1 m fata de
latimea intreaga
La cotele proiectului
+0.05 m fata de
cotele de nivel
Inainte de inceperea
lucrarilor de
terasamente

3.

decaparea stratului vegetal


pe intreaga ampriza a
drumului si a gropilor de
imprumut;

Verificarea suprafatarii
a) denivelarii in profil
longitudinal si transversal

-masuratori directe
cu lata de 3 m

- dupa terminarea
executiei
terasamentelor

- masuratori directe
in profile
transversale
proiectate
Receptia pe faze se face la urmatoarele lucrairi
- trasarea si sablonarea lucrarii
- decaparea stratului vegetal
- la cota finala a sapaturilor

- dupa terminarea
executiei
terasamentelor

b) verificarea latimii gropii

+/- 0,03m profil


platforma fara strat
de forma
+/- 0,05m profil
platforma cu strat de
forma
+/- 0.01m taluz
neacoperit
+/- 0,05m fata de ax
+/- 0,10m la latimea
intreaga

- topometru
antreprenor
- consultant
- inspector CQ

Anexa la PV de
receptie
calitativa pe
faze de lucru

Comp.CQ

- topometru
antreprenor
- consultant
- inspector CQ

Anexa la PV de
receptie
calitativa pe
faze de lucru

Comp.CQ

Nr.
Modul de efectuare
Crt. Categorii de lucrari, controale
a
Frecventa solicitata Tolerante admisibile
si
Controalelor si
in caietele de sarcini
verificari prevazute in caietele
verificarilor
sau standarde
de sarcini
(metode, norme
tehnice)
0
1
2
3
4
EXECUTIA SAPATURII
1. Se face receptia
Se verifica
amplasamentului trasare
dimensiunile si
elementele
geometrice ale
sapaturilor.

-Sectiunea sapaturii este


precizata in detaliul prezentat
pe profilul longitudinal
-Cotele sapaturii sunt
prezentate in profilul logitudinal

pmntul rezultat din


sptur se va depozita pe
marginea anului, iar
pmntul excedentar
rezultat dup executarea
umpluturilor va fi
transportat i depozitat n
depozitul de pmnt
stabilit de comun acord cu
Primria Giurgiu.

La terminarea
lucrarilor de
sapaturi se verifica:
dimensiunile si
cotele de nivel si se
compara
dimensiunile si
cotele din proiecte.

Inregistrari de calitate
Cine
efectueaza
controlul/
verificarea

Document
intocmit

Unde se
pastreaza

inspector
C.Q.

inspector
C.Q.

Se intocmeste
proces verbal de
receptie a
amplasamentului,
semnat de
beneficiar,
proiectant si
executant

Comp.CQ

Nr. Categorii de lucrari, controale


crt.
si
verificari prevazute in caietele
de sarcini
0

1
POZAREA CONDUCTELOR
Pozarea conductelor se
efectueaza la minim 100 mm
deasupra fundului santului pe
suporti cu dimensiunea de
600x10x10 cm dispusi pe toata
latimea santului la distante de
4.0 m intre ele
Conductele vor fi perfect
aliniate in plan orizontal in
scopul evitarii acumularii de
tensiune
mecanice
suplimentare in zonele cu
inflexiuni.

Modul de efectuare
a
Frecventa solicitata Tolerante admisibile
controalelor si
in caietele de sarcini
verificarilor
sau standarde
(metode, norme
tehnice)
2
3
4
- conform
Caiet de sarcini .

La adncimea minim de
pozare a conductelor se va
respecta adncimea de nghe
conform
reglementrilor
tehnice n vigoare.

-Montajul se va face subteran


in sapatura deschisa la cota
-0,8 m fata de cota terenului

- Conductele

supune la
urmtoarele

se vor

inainte de inceperea
executarii urmatoarei
faze de lucru

Inregistrari de calitate
Cine
efectueaza
controlul/
verificarea

- sef punct
lucru
- inspector CQ

Se poate accepta
asamblarea la
suprafata a doua sau
mai multe tronsoane
cu conditia
ca lungimea totala sa
nu depaseasca 24 m

- inspector CQ
- sef punct
lucru

Document
intocmit

Unde se
pastreaza

amenajat
Se vor utiliza conducte
preizolate care vor respecta
urmatoarele cerinte :
-eav tras SR ISO4200-95
avnd diametre Dn 33/140
125/225 mm
-pentru circuitul de nclzire
=42/140-150/250 mmevi trase
Izolatia este din spum dur
de poliuretan fr coninut de
CO2,avnd parametrii
corespunzatori EN253 i
structura celular uniform cu
cel puin 88% nchii,o
densitate brut de minim
60Kg/Mc i o conductivitate
termic la 50 C de maxim
0,028W/Mk
-lungime retele : retea agent
secundar L = 524 m 42139 mm
- lansarea conductelor in sant
se va face manual cu mijloace
mecanice ,utilizandu-se chingi
textile pentru ancorare
La executarea lucrrilor de
canalizare se vor respecta
Normele
republicate
de
protecia muncii, Normele de
protecia muncii n activitatea
de construcii montaj i
Normele generale de protecie
mpotriva
incediilor
la
proiectarea
i
realizarea
construciilor i instalaiilor.

ncercri:
-ncercarea la
presiune;
-ncercarea la
etaneitate;
de transport cu
nivel liber a
conductelor

S-ar putea să vă placă și