Sunteți pe pagina 1din 1

HOTARARE

Nr. 1476 din 12 decembrie 2002

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 8, 9 si 110 din Legea nr.
26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) In scopul cresterii calitatii modului de gospodarire durabila a padurilor
si al recunoasterii internationale a acestuia, administratorii sau detinatorii de paduri
pot solicita organismelor recunoscute pe plan international certificarea padurilor.
(2) Certificarea padurilor reprezinta actiunea prin care organisme
recunoscute pe plan international emit certificate care atesta gospodarirea durabila
a padurilor dintr-un anumit teritoriu, pe baza standardelor recunoscute la nivel
mondial in domeniul gospodaririi durabile a padurilor.
Art. 2
Certificarea padurilor este actiunea optionala a administratorilor sau a
detinatorilor de paduri.
Art. 3
(1) Padurile din fondul forestier national se supun certificarii in functie de
solicitarile pietei produselor forestiere.
(2) Certificarea padurilor se solicita de catre administratorii sau detinatorii
de paduri si se finanteaza de Regia Nationala a Padurilor, pentru padurile
proprietate publica a statului, de consiliile locale, pentru padurile proprietate
publica a unitatilor administrativ-teritoriale si, respectiv, de proprietarii padurilor,
pentru padurile proprietate privata.
(3) Achizitionarea serviciilor prin care se realizeaza certificarea padurilor se
face in conditiile legii.
Art. 4
Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura asigura, la
solicitarea detinatorilor de paduri, cadrul informational privind activitatea de
certificare a padurilor.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE