Sunteți pe pagina 1din 179

UNIVERSITATEADEMEDICIN IFARMACIE

Gr.T.POPAIAI
FACULTATEADEMEDICIN

TEZDEDOCTORATrezumat

ROLULACTUALIPOTENIALALVIDEOCAPSULEI
ENDOSCOPICENEXPLORAREATUBULUIDIGESTIV

Coordonatortiinific:

Prof.Dr.ANCAVICTORIATRIFAN

Doctorand:
Dr.ANAMARIAALEXANDRU(SNGEAP)

IAI2011

Deciziadenumireacomisieidedoctoratnr.
13068/07.07.2011Datadesusinereatezei:16.11.2011

CUPRINS

INTRODUCERE

PARTEAGENERAL

PARTEAPERSONAL

CapitolulVIII.Motivaiileiobiectivelecercetrii

CapitolulIX.Pacieniimetode

CapitolulX.Indicaiilevideocapsuleideintestinsubire

CapitolulXI.Videocapsulanhemoragiadigestivdecauzobscur
CapitolulXII.Videocapsulananemiaferiprivdecauzneprecizat
CapitolulXIII.Videocapsulanboalabolileinflamatoriiintestinale

XIII.A.VideocapsulanboalaCrohnsuspectat
XIII.B.VideocapsulanboalaCrohncunoscutXIII.C.Videocapsula
nbolileinflamatoriiintestinale

neclasificate
CapitolulXIV.Videocapsulandiagnosticultumorilordeintestin
subire

CapitolulXV.Videocapsulansindromuldeobstrucieintestinal
cronic

CapitolulXVI.Videocapsuladecolon
XVI.A.RezultateleinvestigaieicuvideocapsuladecolonXVI.B.
Comparaiavideocapsuldecoloncolonoscopie
XVI.C.Videocapsuladecolonnbolileinflamatorii

intestinale
CapitolulXVII.Performane.Dificultiilimite.Direciiviitoare

CONCLUZIIGENERALEBibliografieselectiv

Listalucrrilorpublicatedintematicatezeidedoctorat

INTRODUCERE

Videocapsulaendoscopicreprezintceamairecentachiziie
tehnicutilizatninvestigareatubuluidigestiv.

Metodrevoluionar,videocapsulaendoscopicaprovocat
entuziasmuniversalodatculansareasamondialn2000,
promindperformaneneatinsepnatuncinceeaceprivete
explorareaintestinuluisubire.

Distanafadeorificiilenaturale,lungimeaiperistaltica
intestinuluisubiresuntcaracteristicianatomiceifiziologicecare,
dealungultimpului,aumpiedicatexplorareacusuccesaacestui
segmentaltubuluidigestivprinmetodeleconvenionaleendoscopice
sauradiologice.Videocapsuladeintestinsubireareprezentatoreal
revoluieninvestigareaintestinuluisubire,comparabilcaimpact
probabilcuapariiaenteroscopieicubalona,metoddeasemenea
nouintratngamainvestigaiilorendoscopice

Peparcursulcelorzeceanidelaimplementareavideocapsuleide
intestinsubirenpracticaclinic,aufostcomunicatetotmaimulte
rezultateprivindperformanelediagnosticealeacesteimetode,au
fostlansatevariantembuntitetehniciinformatic,aufost
organizatenumeroasentruniriinternaionalencadrulcrorasau
dezbtutaspectelecliniceisaustabilitconsensurideutilizare.

Videocapsulaendoscopicjoacastziunrolrecunoscutn
algoritmuriledeinvestigaieaintestinuluisubire,indicaiile
administrriifiindncontinuextindere.Daciniialexistaucteva
indicaiiunanimrecunoscute,ntrecareprincipaleerauhemoragia
digestivobscur ianemiaferiprivdecauzneprecizat,pe
parcursulanilor,odatcuacumulareadeexperienuniversal,
repertoriulindicaiilorsambogitconsiderabil,chiarcusituaii
cliniceclasificateiniialncategoriacontraindicaiilor(deexemplu
bolileinflamatoriiintestinale).

Unmeritsuplimentaralcreatorilorvideocapsuleideintestinsubirea
constituitapariia,cucivaanimaitrziu,avideocapsuleidecolon.
Concepereaacesteiaaizvortdindorinadeacontracara
dezavantajelecolonoscopiei,nspecialdisconfortulpacienilorsau

necesitateasedrii.Avndcascopiniialscreeningulcancerului
colorectal,videocapsuleidecoloniaufostulterioratribuitenoi
veleitideexplorare,uncapitolimportant,deactualitate,
constituindulbolileinflamatoriiintestinalecudeterminarecolonic.
Adepiivideocapsuleidecolonarputeasusinecaceastarescrie
istoriavideocapsuleideintestinsubire,prinprogreseletehnicecare
sepreconizeaz iprinlrgireaindicaiilordeexaminare.

Omeniuneapartemerit iapariiavideocapsuleideesofag,lansat
nspecialnscopulevitriiinvazivitiiendoscopieiconvenionalen
cadrulscreeninguluipentruvariceesofagieneapacienilor
diagnosticaicucirozhepatic.Rezultatelesuntpromitoare,dar
suntnecesarestudiisuplimentarecaresvalidezeeficienametodei.

Cutoateavantajeleinnddeacurateeisiguran,cuparametride
performandovediidenumeroaselestudiidinliteratur,
videocapsulaendoscopicareilimite,unanimrecunoscute.

Acesteasuntnprimulrnddeordintehnic,constndn
imposibilitateadeprelevaredebiopsiiideefectuaredeacte
terapeutice(coagulare,dilatare,polipectomie),iarnaldoilearnd,
deordinfinanciar;costulestemare,iarinvestigaianueste
rambursat.

Entuziasmulcareansoitlansareavideocapsuleiendoscopicei
optimismulcultivatdeperformanelecareaufostargumentatepe
msuralucruluiefectivntotmaimultecentredinlume,sunt

probabilbazelepersevereneinacestdomeniu;limitelemenionate,
odatidentificate,suntdejapecaledeaficontracarate,lamomentul
actualeforturilefiindndreptatespreconcepereauneivideocapsule
cucontrolalvizualizriiicufacilitideprelevaredebiopsiei
chiarefectuaredeacteterapeutice(coagulare,eliberarede
medicament).

InstitutuldeGastroenterologieiHepatologiedinIai,saconstituitn
deschiztordedrumuripeplannaional,implementndnpremiern
Romniavideocapsuladeintestinsubirenanul2003,ulterior
achiziionndivideocapsuladecolon,n2008.Acumularea

II

experieneiafosturmatdesistematizarearezultatelor.Aceastaa
permisattconsolidareacunotineloripracticii,cti
comunicarealortiinificncadrulmanifestrilornaionalesau
internaionalesauconstituireanarticolesaucapitoledecarte.

Actualatezsedoreteafi,prinsintezaianalizacazurilor
investigatedealungulacestoranideexperien,oilustrarea
activitiiiperformanelorInstitutuluideGastroenterologiei
HepatologieIaindomeniulvideocapsuleiendoscopice.

negalmsur,doresccaaceasttezsseconstituientruntribut
adusmentorilordirecidecareamavutansasfiundrumat,i
careaufcutposibil materializareaacesteilucrri.

PrinpreocupareaimerituldomnuluiprofesorCarolStanciu,
fondatoralInstitutuluideGastroenterologieiHepatologieIaii
reprezentantdevaloaremondialagastroenterologieiromneti,
videocapsulaendoscopicafostadusaicinpremierpear;iar
prinpasiuneapentrumedicin,tiinacurangdeartaabordrii
bolnavuluiiinteresulneobositpentrunoutateiperfecionare,
domnioaraprofesorAncaTrifanestenudoarconductortiinifical
lucrriiprezente,ciiunmodelprofesionalnprezentipentru
viitor.

Dorescsleadresezamndurora,curespectirecunotin,
mulumiripentrutimpul,ateniaiajutorulacordateattnmunca

desfuratncadrulconceperiitezeidedoctorat,ctinformarea
meaprofesional.

TezaRolulactualipotenialalvideocapsuleiendoscopicen
explorareatubuluidigestivsistematizeazrezultatelepracticiicu
videocapsulaendoscopicdesfuratnInstitutulde
GastroenterologieiHepatologieIaipeparcursulceloroptanide
experien.

Acesteaargumenteaz,cudateizvortedinpracticaimediat,
apreciereadecaresebucurpeplanmodiallamomentulprezent
videocapsulaendoscopic.

Totodat,suntconturatedireciideutilizareviitoarealeacestei
tehnici,pentruvalorificarealamaximauneitehnicimoderne,
eficienteisigure.

III

PARTEAGENERAL

CapitolulI.Videocapsulaendoscopic:onoufrontier

nacestcapitolseprezintdatelegeneralelegatedeceamainou
metoddeinvestigaienoninvazivaintestinuluisubire,cu
detaliereaindicaiiloricontraindicaiilor,avantajelori
dezavantajelor.

CapitolulII.Rolulvideocapsuleiendoscopicendiagnosticul
hemoragieidigestivedecauzobscur

Suntprezentatedatedesprehemoragiadigestivobscur i
rezultatelestudiilorprivindperformanavideocapsuleinacest
domeniu,precumialgoritmurileinvestigaionalenvigoare.

CapitolulIII.Rolulvideocapsuleiendoscopicendiagnosticul
etiologicalanemieiferiprive

Suntprezentaterezultatelestudiilorialgoritmulinvestigaional.

CapitolulIV.BoalaCrohn:indicaiemajorpentru
videocapsulaendoscopic

SuntprezentateperformanelevideocapsuleinboalaCrohn
suspectat,boalaCrohncunoscut(evaluareextindereiactivitate),
evaluarearspunsuluilatratament,arecureneipostoperatoriiin
bolileinflamatoriineclasificate.

CapitolulV.Rolulvideocapsuleiendoscopicendiagnosticul
tumorilorintestinuluisubire

Capitolulprezintmetodedediagnosticaltumorilorintestinului
subire,criteriiialgoritmuridediagnosticaltumorilordeintestin
subirelainvestigaiacuvideocapsula,precumidatedespreaportul
videocapsuleintumorilerarealeintestinuluisubire.

CapitolulVI.Rolulvideocapsuleiendoscopicendiagnosticul
altorbolialeintestinuluisubire

Estedocumentatconformliteraturiidespecialitateaportul
videocapsuleinboalaceliac,patologiaAINSindus,sindromul
durerosabdominaliafeciunirarealeintestinuluisubire.

CapitolulVII.Noiprogrese.Perspective

Capitolulprezintdatedesprevideocapsuladecolon(indicaii,
contraindicaii,rezultatelestudiilor)ideesofag,precumi
perspectivelededezvoltareviitoareaacesteitehnicideinvestigaie.

PARTEAPERSONAL

CapitolulVIII.Motivaiileiobiectivelecercetrii

Poatemaimultcanaltedomenii,investigaiileimagisticedeinun
rolextremdeimportantngastroenterologie.

Distanafadeorificiilenaturale,lungimea,peristaltica,sunt
elementecarengreuneazexplorareaintestinuluisubirenmaniera
endoscopicconvenionalcarestulorganelorluminale.

nacestcontext,apariiavideocapsuleiendoscopicearevoluionat
practicexplorareaintestinuluisubire.

Denumitultimafrontiernmomentullansriisalenurmcuzece
ani,rmneceamairecentachiziieaimagisticiitubuluidigestiv.

Trebuiemenionat iapariiavideocapsuleidecolon,promitoare
ninvestigareaminiminvazivacolonului,ialecreinoidireciide
utilizaresuntnprezentdezbtute.

nInstitutuldeGastroenterologieiHepatologieIai,videocapsula
deintestinsubireafostachiziionat iutilizatdin2003,ladoar
doianidelaimplementareamondial,npremierabsolut
naional.

Deunentuziasmsimilarsabucuratiachiziionareavideocapsulei
decolon,alternativtentantaexplorriicolonuluiprinminim
invazivitate,decareInstitutuldeGastroenterologieiHepatologie
dispunedin2008.

Obiectivulanalizeituturorcazurilordeinvestigaiecuvideocapsulaa
fostdublu:

Confirmarearoluluivideocapsuleinexplorareatubuluidigestiv

Conturareaunordireciiviitoaredeutilizareavideocapsulein
explorareatubuluidigestiv.

CapitolulIX.
Pacieniimetode

Pacieni

AufostanalizaipacieniiinternainInstitutuldeGastroenterologie
iHepatologieIai,nperioada20032010,croralisaefectuat
investigaiacuvideocapsulaendoscopicdeintestinsubiresau
colon.

Aufostefectuateunnumrde164deinvestigaiicuvideocapsulade
intestinsubirei40deinvestigaiicuvideocapsuladecolon.

Administareavideocapsuleiafostefectuatdupstabilireaindicaiei
deexaminareidupexcludereacontraindicaiilor.

Metode

nInstitutuldeGastroenterologieiHepatologieIaiutilizmtehnica
videocapsuleiendoscopicedeintestinsubiredinanul2003,fiind
implementatncentrulnostrunpremiernaional,iar
videocapsuladecolondinanul2008.

Versiuneadindotareavideocapsuleideintestinsubireestecapsula
GivenM2AprodusdeGivenImaging,Yoqneam,Israel,denumit
PillCamSB.

Pentruinvestigareacolonului,versiuneadedicatdevideocapsul
utilizatestePillCamColon1.

Pacienilorlisaadministratvideocapsuladupexplicareaprocedurii
iariscurilor.Pacienilorleafostprezentatcutitluinformativo
versiunemachetavideocapsuleiilisauoferitmateriale
informativedesprepregtireidesfurareaproceduriiastfelnctn
momentulnceperiiinvestigaieidispuneaudetoateinformaiile
necesare.

Investigaiaafostefectuatdupsemnareadectrepacienta
formularuluideconsimmntinformat.

CapitolulX.Indicaiilevideocapsuleideintestinsubire

nperioada20032010,aufostefectuate164deinvestigaiicu
videocapsuladeintestinsubire.

Indicaiileadministrriivideocapsuleiaufcutpartedintreindicaiile
unanimadmisepeplaninternaional,fiindprezentatentabelulI.

TabelI.Indicaiileadministrriivideocapsuleideintestinsubire

Indicaie

Numrcazuri
Hemoragiedigestivobscur

92

manifest


obscur

Anemieferiprivdecauzneprecizat
10
Boliinflamatoriiintestinale

33
boalCrohnsuspectat

boalCrohncunoscut

neclasificate

Alteindicaii

29

polipozintestinal

suspiciune
tumor

intestinal

sindrom
dureros

abdominal

sindrom
obstructiv

cronic

sindromdispeptic

sindromcarcinoid

Notmcaufostacoperitemajoritateaindicaiilordintabloulextins
datnddin2009(tabelulII),ceeaceprobeazpatologiaextins i
variatdecareambeneficiatprinexperienamedicalaInstitutului
deGastroenterologie,indicaiilecarenusecuprindnexperiena
noastrcuvideocapsulaputndficonsideratecapitoledeniale
gastroenterologieiclinice(urmrireposttransplant,grefcontra
gazd).

Chiardacenteritadrogindus iboalaceliacnusauconstituitn
indicaiipropriuzisedeadministrare,neamconfruntaticuaceste
dou capitoledepatologie,ncadrulhemoragiei digestiveobscure
i/sauanemieiferiprive.

Nuamadministratvideocapsulalaniciunpacientcaresprezinte
unadincontraindicaiileabsolutestipulatedenormeledeutilizarea
acesteiproceduri.

TabelII.Acoperireaindicaiiloruniversaledeadministrarea
videocapsuleideintestinsubire

Indicaii
Hemoragiadigestivobscur

manifest

ocult(testulhemoragiilorocultenscaunpozitiv)Anemiaferipriv

BoalaCrohnsuspectatBilanulextensieiboliiCrohnUrmrirea
boliiCrohn
vindecareamucosal
recurenapostoperatorie
Suspiciunetumorintestinsubire
Boalaceliac
PatologieAINSindus
Supraveghereasindroamelordepolipozintestinala
Durereaabdominal
Urmarireposttransplantintestinsubire
Boalagrefcontragazd

CapitolulXI.Videocapsulanhemoragiadigestivdecauz
obscur

Aufostefectuate92deinvestigaiicuvideocapsuladeintestin
subire,reprezentand56,09%dintotalitateaexaminarilor,pentru39
cazuridehemoragiedigestivamanifesta,i53decazuricu
hemoragiedigestivaocultaianemieferipriv.

Global,videocapsulaafurnizatdiagnosticuletiologicin65decazuri
(71%).ncelelalte27decazuri(29%),investigaiaarmas
nediagnostic(fig.1).

Investigaii
29%
diagnostice

Investigaii
71%
nediagnostice

Fig.1.Randamentuldiagnosticglobalalvideocapsulein
hemoragiadigestivobscur

Distribuiacazurilorduptipuldehemoragieirezultatul
investigaieicuvideocapsulaesteprezentatntabelulIII.

TabelIII.Rezultatulinvestigaieicuvideocapsulanfunciede
prezentareahemoragiei

Hemoragie
Hemoragie

manifest
obscur

(nr.cazuri)
(nr.cazuri)
Investigaiediagnostic

29
36
Investigaie
10
17
nondiagnostic

Repartiiapecategoriialeziunilorafost(fig.2):
angiodisplazii:33

eroziuni/ulceraii/ulcereAINSinduse(intestinsubire,colon)sau
nespecifice:11

boalCrohn:9

tumoriintestinsubire:7
parazitoz:1
sngenlumen:3
ectazievasculargastricantral(GAVE):1caz.

Fig.2.Rezultateleinvestigaiilorefectuatepentruhemoragie
digestivdecauzobscur.
GAVE=ectazievasculargastricantral

Sistematizarealeziunilorevideniatedevideocapsulpegrupede
pacieni,cuhemoragiedigestivobscurmanifestsaurespectiv

obscur,raportatelainvestigaiilediagnostice,esteprezentatn
tabelulIV.

TabelIV.Leziunievideniatedevideocapsul,pegrupedepacieni

Tipdeleziune
Numr
Procent
Numr
Procent

leziunin
examinri
leziunin
examinri

hemoragia
pozitive
hemoragia
pozitive

obscur

pentru
obscur
pentru

manifest
aceast
ocult
aceast

(n=31)
leziune
(n=34)
leziune
Angiodisplazie
15
48.4%
18
52.9%

LeziuniAINS
4
12.9%
7
20.6%
induse

GAVE
1
3.2%
0
0

BoalCrohn
4
12.9%
5
14.7%

Tumor
5
16.1%
2
5.9%

Parazitoz
0
0
1
2.9%

Sngenlumen
2
6.4%
1
2.9%

Analizafrecveneideapariieaprincipalelorleziunidiagnostice
evideniatedevideocapsul,raportatlacategoriidevrst(tabelV)a
artatc:

angiodisplaziileaparsemnificativmaifrecventlapersoanelepeste65
deani

tumoriledeintestinsubire(fig.3)aparcufrecvensimilarncele
dougrupedevrst

boalaCrohnafostdiagnosticatmaifrecventlapacieniidingrupade
vrstsub65deani,dardiferenaafostnesemnificativ

leziuniledroginduse(fig.4)aufostdiagnosticatemaifrecventla
pacieniidingrupadevrstpeste65deani,dardiferenaafost
nesemnificativ

TabelV.Diagnostic
lavideocapsulnfuncie
degrupade

vrst

Diagnostic

Vrsta

Vrstapeste

Semnificaie

sub65de

65deani

statistic

ani

Ntotal=34

Ntotal=

58

Angiodisplazii

10(17,2%)

23(67,6%)

P=0.001SS

Tumori

5
(8,6%)

2
(5,9%)

p=0,49NS

BoalaCrohn

8
(13,8%)

1
(2,9%)

p=0,11NS

Enterit(AINS

5
(8,6%)

6
(17,6%)

p=0,24NS

indussau

nespecific)

SSsemnificativstatistic
NSnesemnificativstatistic

Analizarateidevizualizareintegralaintestinuluisubire,definitprin
traversareadectrecapsulavalveiileocecale,raportatlagrupelede
vrst,aevideniatcdeiexistoratadefinalizareaexaminriin
favoareapacienilordincategoriavrsteisub65deani,diferenanu
estesemnificativ(tabelVI).

10

TabelVI.Vizualizareaintegralaintestinuluisubirenfuncie
degrupadevrst

Vrstasub
Vrstapeste
Semnificaie

65deani
65deani
statistic

58pacieni
34pacieni

Vizualizare
43(74,1%)
21(61,7%)
p=0,35NS
integral

Fig.3.Tumorjejunal

Fig.4.LeziuneAINSindus

Nuexistdiferenesemnificativentreceledougrupedepacieni
(cuhemoragiedigestivmanifestsauocult)nceeaceprivete
pondereadiferitelortipurideleziuni(tabelVII).

TabelVII.Asociereatipurilordeleziunicutipuldehemoragie
obscur(manifest/ocult)

Leziune
p(testFisher)
Angiodisplazii
p=0.50
LeziuniAINSinduse
p=0.35
BoalaCrohn
p=0.57
Tumor
p=0.21

Majoritatealeziunilordiagnosticeaufostevideniatelanivelul
intestinuluisubire.Auexistatnscazuricndvideocapsula

11

aevideniatleziuniinterpretatecaexplicaieahemoragieidigestive
obscurelanivelgastric(uncazdeangiectazievasculargastric
antral)saulanivelcolonic(ulcerinterpretatcaAINSindus).
Repartizarealeziunilorpesegmenteletubuluidigestivesteredatn
figura5.

2%
2%

intestin subire

stomac

96%

colon

Fig.5.Repartizareapesegmentedetubdigestivaleziunilor
diagnostice.

ImpactulVCEasupramanagementuluipacienilorcuhemoragie
digestivobscur

AmanalizatinfluenarezultatuluiVCEasupraatitudiniiterapeutice
ulterioare.

Dintrecei65depacienicudiagnosticlaVCE,35(54%)au
beneficiatdeointerveniespecific.

MsurileimpusederezultatulinvestigaieicuVCEaufost:

medicale:iniiereatratamentuluispecificboliiCrohn,eliminarea
AINSsaureconsiderareatratamentuluianticoagulantsau
antiagregantplachetar

endoscopice:interveniidecoagulareplasmaargonpentru
angiodisplazii

chirurgicale:rezeciatumorilor,enterectomiesegmentarnunele
cazurideangiodisplazii.

Schimbareaatitudiniidemanagementapacienilordup
rezultatulVCEesteprezentatntabelulVIII.

12

TabelVIII.Modificareaatitudiniiterapeuticenfunciede
rezultatulVCE

Diagnostic,

Atitudine

numrcazuri
Msuri
Endoscopie

Chirurgie
Total
neschimbat

medicale
intervenional

Angiodisplazii,
0
10

2
12
21
33

Eroziuni/ulcere,
6
0

0
6

5
11

BoalCrohn,9
9
0

0
9
0
Tumori,7
0
0

6
6
1

Parazitoza,1
1
0

0
1
0
Sngenlumen,
0
0

1
1
2
3

GAVE,1

0
0

0
0
1
Normal,27
0
0

0
0
27

ImpactulVCEasupraevoluieipacienilorcuhemoragiedigestiv
obscur

Dintrecei65depacieniculeziunilaVCE,aufosturmrii62de
pacienipeparcursula6luni7ani.Restulpacienilor(3cazuri)au

fostpierduidinurmrire.Rezoluiasngerriisanregistratla15
cazuri(48,3%)deangiodisplaziidincele31urmrite(doucazuri
pierdutedinurmrire),la6cazuri(54,5%)dincele11deleziuni
ulcerative,la8cazurideboalCrohn,la6cazuridetumori,lacazulde
parazitoz,launcazlacaresaevideniatsngenlumen(uncazfiind
pierdutdinurmrire);lacazuldeectazievasculargastricantralnu
saobinutrezolvareahemoragiei.Dateleprivindproporiapacienilor
curezoluia/reapariiasngerriisuntprezentatentabelulIX.

13

TabelIX.Evoluiapacienilorcuhemoragiedigestivobscur

Diagnostic
Rezoluiasngerrii
Resngerare
Npacieniurmrii
N(%)
N(%)

Angiodisplazii,31
15(48,3%)
16(51,7%)

Ulceraii/ulcere,11
6

(54,5%)
5
(45,5%)

BoalCrohn,9
8
(88,9%)
1
(11,1%)

Tumori,7
6
(85,7%)
1

(14,3%)

Parazitoz,1
1
(100%)
0

Sngenlumen,2
1
(50%)
1
(50%)

GAVE,1
0

1
(100%)

Concluzii

Cuunrandamentdiagnosticde71%nhemoragiadigestivobscurla
pacieniispitalizaintruncentruteriardeGastroenterologie,VCE,
efectuatdupendoscopiedigestivsuperioar icolonoscopie,se
dovedeteometodvaloroasdediagnostic

Endoscopiaconvenionalsecondlookarputeaprecedautilizarea
VCE

Atitudineaterapeuticafostmodificatnspecialncazurile
diagnosticatecuboalCrohn,ulceresautumori,fiindaplicatemsuri
medicaleichirurgicale,maipuinncazulangiodisplaziilor

Randamentuldiagnosticridicatnusensoetedeunimpactpozitiv
similarasupraevoluieipacienilor

Angiodisplaziileaparsemnificativmaifrecventlapersoanelepeste65
deani,iartumoriledeintestinsubireaparcufrecvensimilarncele
dougrupedevrst

Rataexaminrilorcompleteaintestinuluisubireestesimilarla
persoanelesub65deanicomparativcupersoanelepeste65deani

Enteroscopiacubalona,unicsaudublu,poateficonsiderat
complementarVCE.

14

CapitolulXII.Anemiaferiprivdecauzneprecizat

Pacieniiinvestigaipentruanemieferiprivsesuprapunnmare
partepestecategoriapacienilorcuhemoragieocult.Caindicaie
unic,auexistatzececazuridepacienicuanemieferiprivde
etiologieneprecizat,cutestulhemoragiiloroculteinscaunnegativ,
careauefectuatvideocapsula.

Afoststabilitdiagnosticuldeboalaceliacindouacazuri.Ambele
aufostconfirmatehistopatologiclabiopsiaduodenala,intruncaz
capsulafiindefectuataintreprelevareabiopsieisirezultat,incelalalt
cazexistindtesteserologicdeanticorpiantitransglutaminaza
pozitivi,anteriorvideocapsulei.

Optcazuriauavutrezultatnegativlainvestigaiacuvideocapsula.

Randamentuldiagnosticafostlaaceastcategoriedepacienide
20%,micncomparaiecualterezultatedinliteratur.

Explicaiaconstncalcularearandamentuluidiagnosticlao
categorieapartedepacieni,cuanemieferiprivdarfrhemoragie
digestivdovedit.

Dacamcalcularandamentuldiagnosticalvideocapsuleiraportatla
toatecazuriledeanemieferipriv,inclusivcelecuasocierede
hemoragieocult,acestaarfide58,1%,similaruneiseriipublicate.

Considerndprocentulmaredeinvestigaiinondiagnostice,rezult
cprobabilitateauneileziunilanivelulintestinuluisubirenanemie
feriprivizolatestemic.

Videocapsulasejustificlaaceastcategoriedepacienilacare
suspiciuneaclinicdeboalceliacestemare,darinvestigaiilede
primlinieefectuatesuntnegativenacestsens.

15

CapitolulXIII.Videocapsulanbolileinflamatoriiintestinale

XIII.A.VideocapsulanboalaCrohnsuspectat

SuspiciuneadeboalCrohnaconstituitindicaiadeadministrarea
VCEncazula24depacieni.

Caracteristicilecumulate,cliniceibiologice,suntprezentaten
tabelulX.Pacieniiauprezentatunulsaumaimultesimptome.

TabelX.Caracteristiciclinicealepacienilor

Numrpacieni
24

Durereabdominal
18
(75%)
Diaree
16

(66,6%)
Anemie
9
(37,5%)
Scadereponderal/

statussubnutriional
6
(25%)
Artralgii
1
(4,1%)
Febr
4
(16,6%)
Maspalpabil
1
(4,1%)
Abcesperianal

2
(8,3%)
Sindromsubocluziv
1
(4,1%)
Sindrominflamator(VSH/PCR)
8
(33.3%)

AnalizapacienilorconformcriteriilorICCEdesuspiciuneabolii
Crohnarelevatc,dintrecei24depacienicroralisaadministrat
videocapsula,16ntruneauacestecriterii(unsimptomdigestivplus
nccelpuinunelementdintreurmtoarele:fieunsimptom
extradigestiv,fierezultatimagisticanormal,fiemarkeriinflamatori),
iar8pacieninulendeplineau.Rezultateleacesteianalizesunt
prezentatentabelulXI.

16

TabelXI.RepartizareapacienilorconformcriteriilorICCE.

CriteriiICCE
Numr
pacieni(procent)

ndeplinite
16(66.7%)
Simptomdigestiv+extradigestiv
7
Simptomdigestiv+markerinflamator
8
Simptomdigestiv+examenimagisticsuspect
6
Absente
8(33.3%)

Leziunimajore

ncategoriapacienilorculeziunimajoreamincluscazurile

cuminimumtreiulceraiisauulcere(fig.4),stenozeulcerate,fistule,
precumicazurilecumucoascuviliteri,serat iculeziune
protruziv.

Acestorpacienilisaformulatundiagnosticendoscopicspecific,i
anume:

suspiciunedeboalCrohnnecomplicat(treicazuri)

boalCrohncomplicatcustenoze(patrucazuri)boalCrohn
complicatcufistul(doucazuri)boalceliacnecomplicat(un
caz)
suspiciunedeboalceliaccomplicat(uncaz)

modificriinflamatoriiprobabilpostoperatorii(postenterectomie)
ntruncaz

parazitozintestinal(uncaz).

RandamentuldiagnosticalVCE

Global,aufostdescriseleziunipermindformulareaunui

diagnosticla13dincei24depacieni,randamentuldiagnostical
videocapsuleifiindde54%.

17

Nou(37.5%)pacienidintotalulcelor24investigaiauprimitn
urmaexaminriicuvideocapsuladiagnosticuldeboalCrohn(Fig.
6).

Fig.6.UlcerilealnboalaCrohn.

Complicaii

Sanregistratuncazderetenieacapsulei,launpacientcu

multipleulcereetajateistenozeulcerate.

AfostsinguracomplicaieaVCElaacestgrupdepacieni,
nregistrnduseoratacomplicaiilorde4,1%,similarseriilordin
literaturpentruaceastindicaie.

RatadediagnosticafostmaimarelapacieniicucriteriiICCEfa
deceicarenundeplineaucriteriileICCE(tabelXII).

Rezultateleobinutesusinutilitateaalgoritmuluinpstrarea
raportuluicosteficien.

TabelXII.Randamentuldiagnosticglobalnfunciedeprezena
criteriilordesuspiciuneclinic

CriteriiICCE
CriteriiICCE
semnificaie
+

Diagnostic(nr.12(75%)
1(12,5%)
p=0,006SS
Pacieni)

18

Analizaizolatacaracteristicilorcliniceprincipalenraportcu
diagnosticulglobalsauspecificaartatcdoaranemiaeste
predictivpentruunobinereaunuidiagnosticlainvestigareacu
videocapsula,darnucuspecificitatepentruboalaCrohn(Tabel
XIII).

TabelXIII.Corelareacriteriilorclinicecudiagnosticulpozitiv
globalsaucudiagnosticuldeboalCrohn.

Caracteristic

Diagnostic
Semnificaie
Diagnostic
Semnificaie

global
statistic
boal
statistic

Crohn

Durere
10(76,9%)
p=0,35
6
(66,6%)
p=0,28
abdominal

Diaree
9
(69,2%)

p=0,32
7
(77.7%)
p=0,10

Anemie
8
(61,5%)
p=0,01

5
(55,5%)
p=0,13
Scdere
4

(30,7%)
p=0,41
2
(22,2%)
p=0,60
ponderal

Sindrom
5
(38%)
p=0,44
5
(55%)
p=0,09
inflamator

Concluzii

Randamentuldiagnosticalvideocapsuleideintestinsubire
administratncazurilesuspectatedeboalaCrohnintestinalafost
de37.5%.
Randamentuldiagnosticglobalafostde54%.

ndeplinireacriteriilorICCEsacorelatsemnificativcustabilirea
unuidiagnosticlainvestigaiacuvideocapsula.

Afostnregistratoratacomplicaiilorde4.16%.

Pentruundiagnosticdeacurateemaxim,estenevoieprobabilde
stabilireaunorcriteriiunitareibinedefinite,attdeefectuarea
investigaiei,ctideformularearezultatului.

Pentruacreterandamentuldiagnosticicosteficiena,probabileste
nevoiedeaplicareaunorcriteriideseleciemairiguroase,iarpentru
aminimalizaratacomplicaiilor,seimpuneprudenn
administrareavideocapsuleiinprezenasuspiciuniide

19

stenozintestinal,eventualefectuareprealabildealteinvestigaii
noninvazivecaresexcludobstrucia.

XIII.B.VideocapsulanboalaCrohncunoscut

BilanuliniialalboliiCrohnnoudiagnosticateafostcompletatcu
ajutorulVCElatreipacienievaluatileocolonoscopic,cuconfirmare
histopatologicdeboalCrohnileal(doipacieni)iileal+
colonic(1pacient).

Sauevideniatulceraiisuplimentarelanivelulintestinuluisubire
(fig.14),proximaldeleziunileevideniateendoscopic,ladoi
pacieni.
Urmrirearspunsuluilatratamentesteoindicaiecontroversata
VCEdincauzadiscuieiprivindconcordanantreactivitateaclinic
aboliiivindecareamucozal.Totui,aceastaamotivat
administrareaceleideadouaVCElaopacientcunoscutcuboal
Crohn,aflatntratamentmaximal(terapiebiologic),cuform
moderatseverdeactivitate,ladistandepatruanidemomentul
diagnosticului.

Imaginilecomparativeauevideniatleziunimaiseverelaadoua
examinare,corelatecustadiuldeactivitateclinicapacientei;
aceastconstatare,aanticipriileziunilordectrestatusulclinical
pacientei,pecaredefaptsebazeaz ioeventualschimbarede
tratament,arputeadiminuarolulVCEncadrulacesteiindicaii.

XIII.C.Videocapsulanbolileinflamatoriiintestinale
neclasificate

Videocapsulaafostadministratncazuladoipacienicuboal
inflamatoriecolonicneclasificat.

AmbiipacieniprezentauanteriorinvestigaieicuVCcolonoscopie
cubiopsie,curezultathistopatologicneconcludent.nniciunul
dintreceledoucazurinuaufostevideniateleziunilanivelul
intestinuluisubire,ceeaceasusinutinterpretareacelordoucazuri
caboalinflamatoriecolonicdetiprectocolit.

20

CapitolulXIV.Videocapsulandiagnosticultumorilorde
intestinsubire

nzececazuriaufostdepistatetumorideintestinsubire,dintrecare
ulteriorconfirmatehistologicasecazuri,reprezentind6,09%.Din
ceioptpacieni,aseaufostdesexmasculin,doidesexfeminin,
vrstafiindcuprinsntre32i72deani.

Indicaiiledeadministareavideocapsuleisuntsumarizatentabelul
XIV.

TabelXIV.Indicaiiledeadministrareavideocapsulei
pacienilordiagnosticaicutumorintestinsubire

Sex
V
Indicaie

Investigaiianterioare
Diagnostic

final
M
58
Hemoragie
obscur
EDS,colonoscopie,
GIST

manifest

Scintigrafie
Jejunal
M
37
Hemoragie
obscur
EDS,colonoscopie
GIST

manifest

Jejunal
F
61
Hemoragieocult
EDS,colonoscopie
GIST

duodenal
M
73
Sindromcarcinoid

EDS,
colonoscopie,
?

CTabdominal

M
64
Obs.Tumor

Colonoscopie
Adenocarcinom

jejunal

M
71
Hemoragie
digestiv
EDS,colonoscopie
Adenocar

manifest

Cinomileon
F
62
Hemoragieocult
EDS,
colonoscopie,
Tcarcinoda

CTabdominal

M
70
Hemoragiemanifest
EDS

Melanom

metastatic
M
32
Obs.tumor

Eds,colonoscopie
Limfom

M
65
Hemoragieobscur
EDS,
videocapsul
Adenocarcinom

manifetst

colon

jejunal

CaracteristicileclinicealepacienilorsuntprezentatentabelulXV.

21

TabelXV.Caracteristiciclinicealepacienilor

Caracteristic
Numrpacieni
Hemoragiedigestivmanifest
4
Hemoragiedigestivocult
3
Sindromcarcinoid
1
Sindromsubocluziv
2
Scdereponderal
4
Masabdominalpalpabil
1

AnalizapecategoriihistologiceesteredatntabelulXVI.

TabelXVI.Clasificareahistologicatumorilordeintestin
subireevideniatedevideocapsul

Tiphistologic
Numrpacieni
Tumoriprimare
8
GIST
3
Adenocarcinom
3
Limfom
1
Carcinoid
1
Metastazeintestinsubire
1
Melanom
1

Caracteristicileendoscopicesuntprezentatenparalelcu
diagnosticulfinalntabelulTabelXVII,cumeniuneapierderiidin
urmrireaunuipacient.

22

TabelXVII.Caracteristicilelaendoscopiacuvideocapsulaale
tumorilordeintestinsubire

Aspectlavideocapsul
Diagnosticfinal

1
Masprotruzivjejunalcuaspectulcerat
GISTjejunal

evident

2
Leziuneprotruzivpeotreimedin
GISTjejunal

circumferinajejunului,cuaspect

modificatalculoriimucoasei(violacee)

3
Masprotruzivocupndaproximativo
GISTduodenal

treimedinlumenulduodenal,cuulceraie

minim

4
Supradenivelrimultiplealbicioase
?

5
Stagnareacapsuleitimpdectevaorela
Adenocarcinomileal

nivelulcadranuluiinferiordrept

abdominal,ntrozonculichiddestaz i

reziduuri,cuvizualizareaprecaraunei

posibileleziunidemas

6
Sngerareactivlaniveluljejunului
Adenocarcinomjejunal

7
Leziuniprotruziveocupndcircaunsfert
Carcinoidileal

dinlumenulintestinalileal,cumodificri

minimealeculoriimucoasei(albicioas)

8
Multipleformaiuniprotruzivelanivel
Melanommetastatic

duodenal,cuaspectalbiciosalmucoasei,

uneleulcerate

9
Leziunecuaspectdemaspefondulunei
LimfomB

mucoasemodificate,congestiveicu

aspectinfiltrat

10
Leziunevegetanthemoragic
Adenocarcinomileal

23

Concluzii

Procentuldetumorideintestinsubireevideniatelavideocapsul
(6,09%)esterelativmic,ncontextulrespectriistandardului
investigaionalalhemoragieidigestiveobscure(ocultesau
manifeste).Arfiutilestudiicaresestimezefrecvenatumorilorde
intestinsubiredepistatedevideocapsulaplicatpentrualte
indicaii,pentruastabilidac,pentruapstracosteficienta,
algoritmultrebuiepstratsau,dimpotriv,lrgireaindicaiilor
asigurcreterearandamentului.

Explicaiadiferenelordeprevalenntrediferitelestudii,cunumr
diferitdeinvestigaii,constprobabilnstricteeacriteriilorde
investigarecuvideocapsulaaplicate.Totodat,trebuieconsideratei
alteaspecte,precumlipsadediagnostichistopatologicnunele
studii,indicaiilediferitepentruefectuareainvestigaieicuCE,
precumilipsadedistincientretumorilebenigneicelemaligne.

Videocapsulaendoscopicnuoferdiagnosticulfinalaltumorilorde
intestinsubire,darsemnaleazleziuniacrorsemnificaiearputea
fianticipatprinanalizaminuioasacaracteristicilormacroscopice.
Arfinecesarstabilireanacestscopunorcriteriivizualecitmai
fiabileideacurateecrescut.

Videocapsulapoatemotivadeciziachirurgicalfieindependent,fie
completatdeenteroscopie,nfunciedesuspiciuneaclinic.

ncazulpacienilorcareauefectuatdupvideocapsulenteroscopia,
aceastaaadusinformaiisuplimentareprivindaspectulilocalizarea
tumorii,nainteaintervenieichirurgicaleVideocapsula poatefi
utilizatcaprimalegerencazulsuspiciuniidetumordeintestin
subire,fiindurmat,dacestenecesar,deenteroscopie(cubalona
unicsaudublu),pentruprecizarehistologic ieventualtratament
endoscopic.

Deiarelimiteiriscuri,rolulVCEndiagnosticuliimpactul
pozitivasupramanagementuluipacienilorcutumorideintestin
subireesteunanimadmis.

24

CapitolulXV.Videocapsulansindromuldeobstrucie
intestinalcronic

Dintretoateinvestigaiilecuvideocapsula,aufostrevizuitecazurile
a15pacienicusimptomatologiesugestivdeobstrucieintestinal
cronic.

Rezultate

Vrstamedieapacienilorafostde57,2+18,4ani(interval2173
ani).

Toipacieniiprezentaususpiciunedeobstrucieintestinalcronic
pebazadatelorclinice.

Astfel,treisprezecepacieniprezentausimptomeprecumdurere
abdominalpostprandial,grea,vrsturi,ncetinireatranzitului
intestinal,ntimpcedoipacieniprezentaumaspalpabillanivelul
foseiiliacedrepte.

asepacienteprezentaunantecedentetumor pelvin cu
radioterapie,iarunpacientprezentaistoricpozitivdeconsumde
antiinflamatoriinonsteroidiene.

CaracteristicileclinicesuntsumarizatentabelulXVIII.

TabelXVIII.Tabloulclinicalpacienilorinvestigai

Simptom/semnclinic
Numrpacieni
Durereabdominal
4
Vrsturi
9
ncetinireatranzituluiintestinal
5
Masabdominalpalpabil
2
Scdereponderal
3
Sindromanemic
4
Sindromdemalabsorbie

Complicaii

Afostnregistratreteniacapsuleilatreipacieni(20%),cunecesar
chirurgical.

25

Diagnosticulitratamentulpacieniloranalizaisuntprezentaten
tabelulXIX.

TabelXIX.Diagnosticulitratamentulpacienilorcu

obstrucieintestinal

Diagnostic
Diagnostic
Retenie
Tratament
videocapsul
definitiv
capsul

Enteritradic
Enteritradic(4)
Da
Chirugical

(5)

Nu
Medical

Nu
Medical

Nu
Medical

Enteritradic+
Da
Chirurgical

adenocarcinom

ileal

Tumorileal
Adenocarcinom
Nu
Chirurgical

ileal

Eroziuniileale
Carcinoidileal
Nu
Chirurgical
BoalCrohn(4)
BoalCrohn(3)
Da
Chirurgical

Nu
Medical

EnteritAINS
Nu
Medical

indus

Concluzii

Reteniacapsuleiesteocomplicaiefrecventlapacieniicu
simptomedeobstrucieintestinalcronic.

Chiardacinterveniachirurgicalasurvenitaparentintempestiv,n
celpuindoucazuriaceastaafostoportun,relevndntruncazun
adenocarcinomilealipermindncellaltcazdiagnosticul

definitivhistopatologicdeboalCrohnncellaltcaz,complicatcu
stenoz.

ndeprtareachirurgicalacapsuleiaidentificatpatologiasubjacent
iafacilitattratamentulacesteia.

Totui,npofidabeneficiuluiraportatlapacieniidinaceastanaliz,
reteniacapsuleirmneunsubiectmajorpentrumediculpreocupat
desiguranapacientului.

26

CapitolulXVI.Videocapsuladecolon

XVI.A.Rezultateleinvestigaieicuvideocapsuladecolon

Aufostefectuate40deinvestigaiicuvideocapsuladecolon,la39
depacienicuvrstecuprinsentre3072deani,22desexmasculin,
18desexfeminin.

Unpacientaefectuatdouaadministrari,laintervaldeoluna,datorita
unuidefecttehnicalprimeicapsulecareaimpiedicatinregistrarea.

Indicaiileaufostrepartizatenurmtoarelecategorii(fig.7):

screeningpentrucancerulcolorectal,lapacienticusaufr
antecedentefamilialesemnificative:23pacieni

antecedentedepolipectomiecolonicsauneoplasmoperat:2
pacieni

sindromdurerosabdominal:5pacieni

tulburridetranzit:4pacieni

evaluareboalinflamatorieintestinal:6pacieni.
4, 10%

4, 10%
Screening
4, 10%
APP polipectomie

5, 13%

Durere

23, 57%

Tulburri tranzit

Boal inflamatorie intestina

Fig.7.Indicaiilevideocapsuleidecolon

27

Graduldepregtire

25%dinpacieniauprezentatopregtiremediocr iproast,ceea
cemotiveazcutareauneischemeoptimizatedepregtire.

Vizualizareacolonului

n32dintrecazuri(80%),colonulafostvizualizatintegral,
obinnduseexcreiacapsuleidupcele10oredetraiect.

n20%dincazuri,colonulnuafostexaminatnntregime,dincauza
vitezeideavansareavideocapsulei,dupcele10oredelaingestie
aceastaneajungndnrect.

Corelaretimpdetranzitgastricvizualizarecompleta
colonului

Nuamconstatatocorelarentrealungireatimpuluidetranzitgastric
iratadevizualizarecompletacolonuluidectrevideocapsula
endoscopicdecolon,ntructlaceipatrupacienilacare,dup
perioadadetrezire,capsulasegseancnstomac,colonulafostn
ntregimevizualizat.

Imposibilitateaparcurgeriiintegraleacolonuluincele10oredela
ingestieesteinfluenatprobabilnspecialdealifactoride
motilitate,independenidegolireagastric.

Corelareconstipaiehabitualvizualizarecompleta
colonului

Amncercatanticipareatimpuluidetranzitcolonicporninddela
timpuldetranzithabitualalpacienilor,utilizndchestionareanterior
investigaieicuvideocapsula.nacestechestionare,adresatedoar
pacientilorcrorainvestigatialisaefectuatcuscopdescreening,a
fostnotatprezentaconstipatiei,definitcaeliminareaamaipuin
detreiscaunepesptmn,la9pacienidincei23.

28

ntradevr,ngrupulacestornoupacieni,timpuldetranzitcolonic
afostmailentisanregistratoratmaimareaneeliminrii
capsuleidupcele10oredeinvestigaie.Estimareaanamnestica
timpuluidetranzitintestinalpareastfelpredictivpentruansa
vizualizriicompleteacolonului,putndselectagrupulpacienilor
caresbeneficiezedemsuriprokineticesuplimentarepentru
vizualizareacompletacolonuluipeparcursulinvestigaieicu
videocapsula.

Vizualizareaintestinuluisubire

nmodalitateaclasicdeadministrare(25pacieni),capsulaa
vizualizatn4cazuri(16%)intestinulsubirentotalitate(capsula
depindstomaculduptrezireaacesteia),iarnalte21cazuri(84%)
afostvizualizatparialduodenul,integraljejunuliintegralileonul,
singuraexcepiereprezentndouncazdeoprireaemiteriicapsulei
cauzatdeundefecttehnicintrinsec.

Aadar,capsuladecolonpoatefipreferatncazurilecenecesitcu
predilecievizualizareaporiuniidistaleaacestuia,deexemplun
cazurilesuspectatedeboalCrohn,undeprioritarestevizualizarea
ileonuluiterminal,daresteextremdeutil ivizualizareacolonului
pentrudepistareaeventualeiatingericolonicesimultane.

XVI.B.Comparaiacolonoscopievideocapsuladecolon

Unnumardedouzecipacientiaufostinvestigatiprinambele
metode,rezultatelefiindprezentatentabelulXIX.

CurbaROCdeapreciereaperformaneicapsuleidecoloneste
prezentatainfigura8.

Oilustrareacorespondeeidiagnosticeesteprezentatnfigura9.

29

TabelXIX.Parametriideperformanaivideocapsulei
raportatlacolonoscopie

Rezultatpozitivla
Rezultatnegativla

colonoscopie
colonoscopie
Rezultatpozitiv
la
9(AP)
1(FP)
videocapsul

Rezultatnegativ
la
2(FN)
11(AN)
videocapsul

Sensibilitate9/11=81.8%

Specificitate11/12=91.6%

VPP=9/10=90%

VPN=11/13=84.6%

Fig.8.Performanavideocapsuleidecoloncomparativcu
colonoscopia.

Fig.9.Polipevideniatlavideocapsul icolonoscopie.

30

XVI.C.Videocapsuladecolonnbolileinflamatoriiintestinale

Dintreafeciunilecolonicecaresunttotmaidesmenionaten
literaturcaposibilecandidatepentruexplorareacuvideocapsulade
colon,facpartebolileinflamatoriiintestinale.
Aportulcapsuleidecolonrezidnurmtoarelesituaii
clinice:

bolileinflamatoriiintestinaleneclasificate,ncazulcrora
videocapsuladecolonpoateexaminaattileonulterminal,cti
colonul,cudisconfortminimpentrupacient;

evaluarea/monitorizareaextensieiretocoliteiulcerohemoragice

evaluareavindecriimucozale.

Pacieniimetode

Amanalizatasecazurideboalinflamatorieintestinalexploratecu
ajutorulvideocapsuleidecolon,dintredoucazurideboal
inflamatoriecolonicneclasificat,uncazdesuspiciunedeboal
Crohncolonicpebazaexamenuluicomputertomograficabdominal,

launpacientcarearefuzatcolonoscopiaidoucazuriderectocolit
ulcerohemoragiccunoscut.

AdministrareaVCEafostefectuatnumaidupexcluderea,ncazul
suspiciuniiclinice,astricturilorintestinale,prinexameneimagistice.

Laacetipacieni,capsulaafostadministratprinmodificarea
protocolului,dupreactivare,nscopulvizualizriiintegralea
intestinuluisubireicolonului.

Rezultate

nuaufostnregistratecomplicaii

capsulaafosteliminatntre432deoredelaingestie

vizualizareaintegralacolonuluisanregistratlapatrudinceiase
pacieni,ndoucazuriVCE

31

furnizndultimeleimaginidelanivelulcolonului
descendent.

absenaleziunilorlanivelulintestinuluisubireileziuni
continueseverelanivelulcolonului,launpacientcuboal
inflamatoriecolonicneclasificat,fcndmaipuin
probabilboalaCrohn

leziunidiscontinuelanivelulcolonuluisugestivedeboal
Crohnlaunaltpacientcuboalinflamatorieneclasificat
(fig.10)

confirmareaboliiCrohnlapacientulsuspectatpebaza
examenuluicomputertomografic,cuevideniereade
leziunisugestivelanivelilealterminalisigmoid

diagnosticdeboalCrohncudeterminareileocolic,laun
pacienttnr,cuscdereponderal,carearefuzat
colonoscopia

determinareaextensieipancoliclapacieniicurectocolit
ulcerohemoragiccunoscut,cuexaminareanterioar
colonoscopicparial.

Fig.10.LeziunicolonicesugestivedeboalCrohn.

32

CapitolulXVII.Performane.Dificultiilimite.Direcii
viitoare

Performane

InstitutuldeGastroenterologieiHepatologieIaiafostprimul
centrupescarnaional isinguruldinMoldovacaredeine
posibilitateainvestigriicuvideocapsula.Aceastaamotivat
adresabilitateamarenumericiextinscaregiunideproveniena
pacienilorcupatologiedeintestinsubire,cepoateficonsiderat
capitoldenialpracticiicurente.

nmodfericitifcndexcepiedelasituaiageneraldinar i
probabildinstrintate,InstitutuldeGastroenterologie i
Hepatologieabeneficiatderesurselenecesareachiziionrii
sistemuluidelucrucuvideocapsula,upgradriiacestuianpascu
noileprogresedesoftidispozitiveaccesoriiiachiziionrii
periodicedevideocapsuledeintestinsubireidecolon.

MeritulacesteirealitirevinedistinilorprofesordoctorCarol
Stanciu,ntemeietoralInstitutuluideGastroenterologiei
Hepatologie,iprofesordoctorAncaTrifan,demncontinuatoral
modeluluiumaniprofesionalalacestuia,careauavutpreocuparea
deameninelaperformanedecotmaximactivitateaclinic i
tiinific aInstitutului.Astfel,depinddificultilefinanciareale

vremuriloractuale,sareuitmeritoriupstrareaeticheteideelita
Institutuluiindomeniulexplorrilorendoscopice.

Prezentareadocumentat,grupat ianalizatacazurilorinvestigate
cuvideocapsulasecontribuielailustrareapalmaresuluide
performanclinicaInstitutuluideGastroenterologiei
Hepatologie.

Dificultiilimite

Cost

Costulmarealvideocapsulelordeintestinsubireicolonalimitat
probabilnumruldeinvestigaiicuvideocapsula.

33

Deiaufostachiziionateperiodicvideocapsule,utilizarealormai
multdectjudicioasafostnecesar,pentruapstraunraportbun
costeficienalacesteiexplorri.

Videocapsularmneoinvestigaiecostisitoareipeplanmondial,
neexistndrambursarepentruacesttipdeexplorare.

Curbadenvare

Noutateatehniciiimplic,celpuininiial,necesitateauneipregtiri
speciale.

Nevoiaacumulriiunorinformaiidiferitefadeceleanterioare
atragedupsinerelitateauneicurbedenvare,careteoreticpoate
impietalanceputasupraperformanelortehnicii.

Capsuladepaten

Nuambeneficiatdecapsuladepaten,astfelnctnuamputut
excludecumaximacurateeleziunilecuriscdeimpactare.

Poatecapsuladepatenarfievitatinterveniachirurgicalla
pacieniicareauprezentatreteniacapsulei,daraceastaarfiomis

sauntrziatdiagnosticuli,totodat,arfidublatcosturile
investigaiei.

Consumdetimp

Investigaiacuvideocapsulaesteotehniccenecesittimp.
Investigaiasedesfoarpeparcursulactorva(pnla

zece)ore,timpncarepacientulestesupravegheatncondiiide
spitalizare.Acestdetaliudiferitfadepracticauzualaaltorrise
justificprinpreocupareamaximfadesiguranauneiaparaturi
costicitoare.

Descrcareaimaginilornecesitunintervaldectevazecideminute,
ntradevropimizatpemsuraimplementriinoilorsofturi.

Interpretareafilmuluinregistratseefectueazpeparcursulactorva
ore,nfunciedelungimeafilmului(dependentdevitezadetranzit
avidecapsulei)iexperienaexaminatorului.

34

Limitetehnice

Videocapsularmneotehnicvizual,descriptiv,purdiagnostic.

Demulteoriestenecesarsuplimentarecuinvestigaii
complementarecaresaducunplusdeinformaiidiagnosticesau
sofereposibilitateaprelevriidebiopsii.

Totodat,prezintdezavantajullipseiposibilitilorterapeutice,n
cazulevidenieriiunorleziunifiindnecesarealtetipuridemetode.

Studiuretrospectiv

Analizaisubanalizacazurilorinvestigateprinvideocapsulade
intestinsubireicolonsauncadratnmajoritatencriteriileunui
studiuretrospectiv.

Caracteruldenoutatealtehniciiimplicomanierdetatonaren
aplicareaacesteia,limitndposibilitateaefecturiiunorstudii
prospective.

Direciiviitoare

Peplanmondial,direciileviitoaredeperformanavideocapsulei
endoscopicesuntbineconturate.

Deziderateleprivescameliorareaparametrilortehnici,progresen
stabilireaclar idocumentataindicaiilordeadministare,
minimalizarearisculuideretenie,scdereacostuluiinvestigaiei.

ntructstudiuldefasabazatpeanalizapracticiiconcretedin
InstitutuldeGastroenterologieiHepatologie,dispunndderesurse
icazuisticproprie,acestaarputeafimbogiticontinuatprin
efectuareaunorstudiiprospectivecarescercetezeparametri
suplimentarideperforman,nsensulstabiliriiunoralgoritmuri
diagnosticectmaieficiente.

35

CONCLUZIIGENERALE

Ceamaifrecventindicaiedeadministrareaconstituito
hemoragiadigestivobscur.

Randamentuldiagnosticnhemoragiadigestivobscurafostde
71%,nesemnificativmaimarelapacieniicuhemoragie
manifestfadepacieniicuhemoragieocult ianemie
feripriv.

Parametriideperformanaivideocapsuleideintestinsubire
suntdificildecalculat,ntructnuexiststandarddeaurpentru
investigareacurentaintestinuluisubire,acestaputndfi
reprezentatdoardeenteroscopiaintraoperatorie.

Angiodisplaziileitumoriledeintestinsubireauconstituit
principaleleleziunievideniatedevideocapsul,angiodsiplaziile
fiindmaifrecventelapacieniipeste65deani,iartumorileavnd
ofrecvensimilarlagrupeledesub,respectivpeste65deani.

Vrstanuinflueneazratadeatingereacecului.

Vizualizareaincompletaintestinuluisubirenuimplic
obligatoriulipsadiagnosticului.

Videocapsulaaevideniatileziunisituatenaltesegmenteale
tubuluidigestiv,susinndimportanaendoscopieisecondlook.

Reteniaafostsinguracomplicaienregistrat,curatglobalde
1,82%,similarstudiilorlargidinliteraturpentrudiverse
indicaii,cunecesarchirurgicalntoatecazurile.

36

ncategoriaboliiCrohnsuspectate,rataretenieiafostde4,16%,
similarstudiilorpeseriisimilare.

ncategoriaselectatapacienilorcususpiciunedeobstrucie
intestinalcronic,rataretenieiafostde20%.

Videocapsulaaoferitdiagnosticdefinitivlamajoritatea
pacienilorcususpiciunedeobstrucieintestinalcronic.
Complicaiapoatefibeneficprinrelevareaitratareaprin
chirurgieaproblemeisubjacente.Astfel,suspiciuneade
obstruciecronicarputeaconstituioindicaiepentru
videocapsul.

Avndnvedererisculchirurgieilapacieniicarearfipututfi
trataimedical,reteniarmneocomplicaie,deevitatdectre
mediculpreocupatdesiguranapacientului.

Capsuladepatenpoateevitaimpactareacunecesarchirurgical,
darseomitesauntrziediagnosticulisedubleazcostul
investigaiei.

Specificitateavideocapsuleideintestinsubirelapacienii
suspectaicuboalCrohn,apreciatpecriteriilepracticiiuzualea
fostde100%.Nuexiststandarddediagnosticpentruboal
Crohn.

Videocapsulaafostutilnevaluareabolilorinflamatorii
intestinaleneclasificate,contribuindladiagnosticischimbnd
managementulpacienilor.

Videocapsulaesteotehnicpurvizual;nuoferdiagnosticul
finalaltumorilordeintestinsubire,darcontribuielademersul
diagnosticiterapeuticulterior.

37

Videocapsuladeintestinsubireienteroscopiapotficonsiderate
tehnicicomplementare.

Incidenatumorilordeintestinsubirelainvestigaiacu
videocapsulaafostde6,09%.

Videocapsuladecolonareparametribunideperforman.

Evideniereadectrevideocapsuladecolonaunorpolipi
nevizualizaidectrecolonoscopiepoatediscutastatutulde
standarddeauralcolonoscopiei.

Pentruunbunraportcosteficien,suntnecesarealgoritmuride
investigaie.

Videocapsuladeintestinsubireesteotehnicsigur ieficient
devizualizareaintestinuluisubire,caresebucurdeomare
acceptabilitate.

Pentruafiotehnicideal,prelevareadebiopsiiivalena
terapeuticsuntobiectiveledeatinsnviitor.

38

Bibliografieselectiv

RondonottiE,VillaF,MulderCJ,JacobsMA,deFranchis

Smallbowelcapsuleendoscopyin2007:indications,risksand
limitations.WorldJGastroenterol2007;13:61406149

MataA,LlachJ,BordasJM.Wirelesscapsuleendoscopy.World
JGastroenterol2008;14:19691971

MazzaroloS,BradyP.Smallbowelcapsuleendoscopy:a
systematicreview.SouthMedJ2007;100:274280

IddanG,MeronG,GlukhovskyA,SwainP.Wirelesscapsule
endoscopy.Nature2000;405:417.

EliakimR.Videocapsuleendoscopyofthesmallbowel.Current
OpinioninGastroenterology.2010;26:129.

KavT,BayraktarY.Fiveyearsexperiencewithcapsule
endoscopyinasinglecenter.WorldJGastroenterol.2009April
28;15(16):19341942

CaveD,LegnaniP,deFranchisR,LewisBS.ICCEconsensus
forcapsuleretention.Endoscopy2005;37:10651067.

RondonottiE,PennazioM,TothE,etal:Smallbowelneoplasms
inpatientsundergoingvideocapsuleendoscopy:amulticenter
Europeanstudy.Endoscopy2008;40:488495.

CheifetzAS,LewisBS.Capsuleendoscopy:isitacomplication?
J.Clin.Gastroenterol.2006;40:688691.

deFranchisR,RonnottiE,AbbiatiC,BeccariG,Signorelli

Smallbowelmalignancy.GastrointestEndoscClinNorthAm.
2004;14:139148.

LiF,GuruduSR,DePetrisG,SharmaVK,ShiffAD,HeighRI,
FleischerDE,PostJ,EricksonP,LeightonJA.Retentionofthe
capsuleendoscope:asinglecenterexperienceof1000capsule
endoscopyprocedures.GastrointestEndosc2008;68:17418

39

EliakimR.Videocapsuleendoscopyofthesmallbowel.Current
OpinioninGastroenterology2008;24(2):159163.

BarkinJS,FriedmanS.Wirelesscapsuleendoscopyrequiring
surgicalintervention:theworld'sexperience.AmJGastroenterol
2002;97:A83.

ApostolopoulosP,LiatsosC,GralnekIM,GiannakoulopoulouE,
AlexandrakisG,KalantzisC,etal.Theroleofwirelesscapsule
endoscopyininvestigatingunexplainedirondefficiencyanemia
afternegativeendoscopicevaluationoftheupperandlower
gastrointestinaltract.Endoscopy2006;38:112732.

vanTurenhoutST,JacobsMA,vanWeyenbergSJ,HerdesE,
StamF,MulderCJ,etal.Diagnosticyieldofcapsuleendoscopy
inatertiaryhospitalinpatientswithobscuregastrointestinal
bleeding.JGastrointestinLiverDis2010Jun;19(2):1415.

ViazisN,PapaxoinisK,TheodoropoulosI,SgourosS,
VlachogiannakosJ,PippisP,etal.Impactofcapsuleendoscopy
inobscuresmallbowelbleeding:definingstrictdiagnostic
criteriaforafavorableoutcome.GastrointestEndosc2005;
62:71722.

PennazioM.Capsuleendoscopy:whereareweafter6yearsof
clinicaluse?Dig.LiverDis.2006;38:867878.

LiaoZ,GaoR,XuC,LiZS.Indicationsanddetection,
completion,andretentionratesofsmallbowelcapsule
endoscopy:asystematicreview.Gastrointes.Endosc2010;
71(2):280286.

CheifetzAS,KornbluthAA,LegnaniP,SchmelkinI,BrownA,
LichtigerS,etal.Theriskofretentionofthecapsuleendoscope
inpatientswithknownorsuspectedCrohn'sdisease.AmJ
Gastroenterol2006;101:22182222.

HerreriasJM,LeightonJA,CostamagnaG,InfantolinoA,
EliakimR,FischerD,etal.Agilepatencysystemeliminates

risk

40

ofcapsuleretentioninpatientswithknown

gastrointestinalstrictureswhoundergocapsuleendoscopy.
GastrointestEndosc2008;67:9029.

BanerjeeR,BhargavP,ReddyPetal.Safetyandefficacyofthe
M2Apatencycapsulefordiagnosisofcriticalintestinalpatency:
resultsofaprospectiveclinicalstudy.JGastroenterolHepatol
2007;22:20602063

WatermanM,EliakimR.Capsuleenteroscopyofthesmall
intestine.Abdom.Imaging34(4),452458(2009)

WesterhofJ,WeersmaRK,KoornstraJJ.Riskfactorsfor
incompletesmallbowelcapsuleendoscopy.GastrointestEndosc
2009;69:7480

JanowskiD,TothL,WolffR,mittyR,LopezM,CaveD.Video
capsuleendoscopy:earlyobservationsonitsroleinthediagnosis
andmanagementofobscuregastrointestinalbleeding.
GastrointestEndosc2002;55:AB128.

MarmoR,RotondanoG,RondonottiEetal.Capsule
enteroscopyvsotherdiagnosticproceduresindiagnosingobscure
gastrointestinalbleeding:acosteffectivenessstudy.EurJ
GastroenterolHepatol2007;19:535542

LeightonJA,TriesterSL,SharmaVK.Capsuleendoscopy:a
metaanalysisforusewithobscuregastrointestinalbleedingand
Crohnsdisease.GastrointestEndoscClinNAm.2006;16:229
250.

DeLeusseA,VahediK,EdeyJ,etal.Capsuleendoscopyor
pushenteroscopyasfirstlineexplorationofobscure
gastrointestinalbleeding.Gastroenterology2007;132:855862

HindryckxP,BotelbergeT,DeVosM,DeLoozeD.Clinical
impactofcapsuleendoscopyonfurtherstrategyandlongterm
clinicaloutcomeinpatientswithobscurebleeding.Gastrointest
Endosc.2008Jul;68(1):98104.Epub2008Mar4.

ZhuanLiao,RuiGao,CanXu,ZhaoShenLi.Indicationsand
detection,completion,andretentionratesofsmallbowel

41

capsuleendoscopy:asystematicreview.GastrointestEndosc
2010;71:2806

ViazisN,PapaxoinisK,VlachogiannakosJ,EfthymiouA,
TheodoropoulosI,KaramanolisDG.Istherearoleforsecond
lookcapsuleendoscopyinpatientswithobscureGIbleeding
afteranondiagnosticfirsttest?GastrointestEndosc.2009
Apr;69(4):8506.Epub2008Oct23.

SolemCA,LoftusEVJr,FletcherJGetal.Smallbowelimaging
inCrohnsdisease:aprospective,blinded,4waycomparison
trial.GastrointestEndosc2008;68:255266

MayA,FrberM,AschmoneitIetal.Prospectivemulticenter
trialcomparingdoubleballoonenteroscopyandsingleballoon
enteroscopyinpatientswithsuspectedsmallboweldisorder.
GastrointestEndosc2009:69(5):AB127.

MergenerK,PonchonT,GralnekI,PennazioM,GayG,Selby
W,SeidmanEG,CellierC,MurrayJ,deFranchisR,RoschT,
LewisBS.Literaturereviewandrecommendationsforclinical
applicationofsmallbowelcapsuleendoscopy,basedonapanel
discussionbyinternationalexperts.Consensusstatementsfor
smallbowelcapsuleendoscopy,2006/2007.Endoscopy2007;
39:895909

AlbertJ,SchulbeR,HahnW.Therapeuticconsequencesof
capsuleendoscopyinobscureintestinalbleeding;amulticenter
outcomestudy,inproceedingsofthe4thInternational
ConferenceonCapsuleEndoscopy2005;Miami,Florida,USA

DubcencoE,JeejeebhoyKN,PetronieneRetal.Capsule
endoscopyfindingsinpatientswithestablishedandsuspected
smallbowelCrohn'sdisease:correlationwithradiologic,
endoscopic,andhistologicfindings.Gastrointest.Endosc.
62(4),538544(2005).

GolderSK,SchreyerAG,EndlicherEetal.Comparisonof
capsuleendoscopyandmagneticresonance(MR)enteroclysisin
suspectedsmallboweldisease.Int.J.ColorectalDis.21(2),97
104(2006).

42

JensenMD,NathanT,RafaelsenSR,KjeldsenJ.Diagnostic
accuracyofcapsuleendoscopyforsmallbowelCrohnsdiseaseis
superiortothatofMRenterographyorCTenterography.Clin
GastroenterolHepatol.2011Feb;9(2):1249

GerardGay,MichelDelvaux,MurielFrederic.Capsuleendoscopy
innonsteroidalantiinflammatorydrugsenteropathyand
miscellaneous,rareintestinaldiseases.WorldJGastroenterol2008
September14;14(34):52375244

GalE,GellerA,FraserGetal.Assessmentandvalidationofthe
newcapsuleendoscopyCrohnsdiseaseactivityindex.DigDisSci
2008;53:19331937

RutgeertsP,GeboesK,VantrappenGetal.Predictabilityofthe
postoperativecourseofCrohnsdisease.Gastroenterology1990;
99:956963.

TukeyM,PleskowD,LegnaniP,CheifetzAS,MossAC.The
utilityofcapsuleendoscopyinpatientswithsuspectedCrohns
disease.AmJGastroenterol2009;104:27342739

FryLC,CareyEJ,ShiffAD,HeighRI,SharmaVK,PostJK,
HentzJG,FleischerDE,LeightonJA.Theyieldofcapsule
endoscopyinpatientswithabdominalpainordiarrhea.Endoscopy
2006;38:498502.

LewisBS.Expandingroleofcapsuleendoscopyininflammatory
boweldisease.WorldJGastroenterol2008;14:41374141.

LorenzoZigaV,deVegaVM,DomnechE,CabrE,Maosa
M,BoixJ.Impactofcapsuleendoscopyfindingsinthe
managementofCrohnsDisease.DigDisSci2010;55:411414.

MehdizadehS,ChenGC,BarkodarL,EnayatiPJ,PirouzS,
YadegariM,IppolitiA,VasiliauskasEA,LoSK,PapadakisKA.
CapsuleendoscopyinpatientswithCrohnsdisease:diagnostic
yieldandsafety.GastrointestEndosc2010;71:121127.

43

TillackC,SeidererJ,BrandS,GokeB,ReiserMF,SchaeferC,et
al.Correlationofmagneticresonanceenteroclysis(MRE)and
wirelesscapsuleendoscopy(CE)inthediagnosisofsmallbowel
lesionsinCrohnsdisease.InflammBowelDis2008;14:1219
28.

MaryJY,ModiglianiR.Developmentandvalidationofan
endoscopicindexoftheseverityforCrohn'sdisease:a
prospectivemulticentrestudy.Groupd'EtudeTherapeutiquesdes
AffectionsInflammatoiresduTubeDigestif(GETAID).Gut.
1989;30:983989

EfthymiouA,ViazisN,MantzarisGetal.Doesclinicalresponse
correlatewithmucosalhealinginpatientswithCrohnsdiseaseof
thesmallbowel?Aprospective,casesensitivestudyusing
wirelesscapsuleendoscopy.InflammBowelDis2008;14:1542
1547

BourreilleA,JarryM,D'HallinsPN,etal.Wirelesscapsule
endoscopyversusileocolonoscopyforthediagnosisofpost
operativerecurrenceofCrohn'sdisease:aprospectivestudy.Gut
2006;55:978983.

PonsBeltran,V,NosP,BastidaGetal.Evaluationof
postsurgicalrecurrenceinCrohnsdisease:anewindicationfor
capsuleendoscopy.GastrointestEndosc2007;66:533540.

BianconeL,CalabreseE,PetruzzielloC,OnaliS,CarusoA,etal.
Wirelesscapsuleendoscopyandsmallintestinecontrast
ultrasonographyinrecurrenceofCrohnsdisease.InflammBowel
Dis.2007;13:12561265.

VanGossumA,NavasMM,FernandezUrienIetal.Capsule
endoscopyversuscolonoscopyforthedetectionofpolypsand
cancer.N.Engl.J.Med.361(3),264270(2009).

SwainP.Thefutureofwirelesscapsuleendoscopy.WorldJ
Gastroenterol2008;14(26):41424145

44

LISTALUCRRILORPUBLICATEDINTEMATICA
TEZEIDEDOCTORAT

ARTICOLE

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CameliaCojocariu,C.Sfarti,
C.Stanciu.Rolulvideocapsuleiendoscopicendiagnosticul
tumorilordeintestinsubire.Analizauneiserii.RevMedChir
SocMedNat2010;114(4):988992.

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CameliaCojocariu,C.Sfarti,
C.Stanciu.RolulvideocapsuleiendoscopicenboalaCrohn
suspectat.RevMedChirSocMedNat2011;115(2):375379.

AnaMariaSingeap,AncaTrifan,CameliaCojocariu,C.Sfarti,
C.Stanciu.Outcomesfollowingsymptomaticcapsule
retentioninsuspectedsmallbowelobstruction.

EuropeanJournalofGastroenterologyHepatology2011Oct;
30(10):88690.

TrifanA,SingeapAM,CojocariuC,SfartiC,TarcoveanuE,
GeorgescuS.Singleballoonenteroscopyfollowing
videocapsuleendoscopyfordiagnosisofsmallboweltumors:
preliminaryexperiences.Chirurgia2010MarApr;105(2):211
7.

45

TrifanA,SingeapAM,CojocariuC,SfartiC,StanciuC.

SmallBoweltumorsinpatientsundergoingcapsule
endoscopy:asinglecenterexperience.Journalof
GastrointestinalandLiverDiseases2010;19(1):215.

StanciuC,TrifanAnca,SingeapAnaMaria,SfartiC.,Cojocariu
Camelia,LucaMariana.Diphyllobothriumlatumidentifiedby
capsuleendoscopyanunusualcaseofirondeficiencyanemia.
JournalofGastrointestinalandLiver

Diseases2009;18(2):142.

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CameliaCojocariu,SfartiC,
IrinaCiortescu,HuanauC,StanciuC.Rolulvideocapsulei
endoscopicenhemoragiadigestivobscur.Revistade
EducaieMedicalContinu.2010.3(9):715.

CAPITOLEDECARTE

AncaTrifan,AnaMariaSingeapandCarolStanciu.Small
BowelStromalTumors:approachbycapsuleendoscopy,in
NewTechniquesinGastrointestinalEndoscopy.Bookedited
by:Prof.OliviuPascu,3rdMedicalDepartment,Universityof
MedicineandPharmacyIuliuHatieganu,ClujNapoca,
Romania,ISBN9789533077437.

Utilizareavideocapsuleideintestinsubireindicaii,
contraindicaii,complicaii.AnaMariaSngeap,AncaTrifan,
CarolStanciu.SubredaciaCarolStanciu,Actualitin
gastroenterologieihepatologie,EdJunimea,Iai,2010,ISBN
9789733714750.

46

REZUMATEIPREZENTRIORALE

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,Camelia
Cojocariu,CarolStanciu.Complicaiilevideocapsuleila
pacieniicuboalCrohnsuspectat.Journalof
GastrointestinalandLiverDiseases2011;20(1):2.0421
PremiulIalSocietiiRomnedeGastroenterologiei
Hepatologie,alXXXIleaSimpozionNaionalde
Gastroenterologie,HepatologieiEndoscopieDigestiv,1921
mai2011.

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,Camelia
Cojocariu,CarolStanciu.Estimareavaloriipredictivenegative
avideocapsuleilapacieniicuboalCrohnsuspectat.
JournalofGastrointestinalandLiverDiseases

2011;20(1):2.1226.

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,Camelia
Cojocariu,CarolStanciu.Corelareacriteriilordeadministrare
avideocapsuleinboalaCrohnsuspectatcudiagnosticul
pozitiv.JournalofGastrointestinalandLiverDiseases2011;20
(1):2.0521.

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,Camelia
Cojocariu,CarolStanciu.Succesuldiagnosticalvideocapsulei
deintestinsubirecondiionatdeexaminareacomplet?
JournalofGastrointestinaland

LiverDiseases2011;20(1):2.1729.

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,Camelia
Cojocariu,CarolStanciu.Evaluarearateidevizualizare
completacolonuluicuajutorulvideocapsuleiendoscopice.
JournalofGastrointestinalandLiverDiseases

2009;18(suppl1):12O14(prezentareoral).

47

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,Camelia
Cojocariu,CarolStanciu.Largireaindicatiilordeutilizarea
videocapsuleideintestinsubtirebeneficiudiagnostic?

JournalofGastrointestinalandLiverDiseases2009;18
(suppl1):47E1.

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,Camelia
Cojocariu,CarolStanciu.Evaluareacorelaieiinversea
alungiriitimpuluidetranzitgastriccuratadevizualizare
completacolonuluidectrevideocapsulaendoscopicde
colon.JournalofGastrointestinalandLiverDiseases

2009;18(suppl1):48E5.

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,Camelia
Cojocariu,CarolStanciu.Estimareaanamnesticatimpuluide
tranzitintestinalpredictivpentruvizualizareacompleta
colonuluicuajutorulvideocapsulei?Journalof
GastrointestinalandLiverDiseases2009;18(suppl1):49E7.

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,Camelia
Cojocariu,CarolStanciu.Eficacitateavizualizriiintestinului
subiredectrevideocapsuladecoloncomparativcu

videocapsuladeintestinsubire.JournalofGastrointestinal
andLiverDiseases2009;18(suppl1):50E9.

48

CURRICULUMVITAE

NUMELEIPRENUMELE:ALEXANDRU(SINGEAP)AnaMaria

DATANATERII:25august1976

FUNCIADIDACTICACTUAL:preparatoruniversitar

STUDII:UniversitateadeMedicin iFarmacie"Gr.T.Popa"Iai,
FacultateadeMedicin

DATAABSOLVIRII:examendelicensesiuneaseptembrie2000,
diplomdelicennr.285/4.XII.2000

CARIERADIDACTIC:preparatoruniversitar,Disciplinade
SemiologieMedicala,dinfebruarie2008pnanprezent,la
FacultateadeMedicinaUniversitatiideMedicin iFarmacie"Gr.
T.Popa"Iai

PUBLICAII,ALTEREZULTATEALEACTIVITIIDIDACTICEI
DECERCETARETIINIFIC:

CapitolecarteinediturarecunoscutCNCSIS(autorsaucoautor):

Utilizareavideocapsuleideintestinsubireindicaii,contraindicaii,
complicaii.AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CarolStanciu.Subredacia
CarolStanciu,Actualitingastroenterologieihepatologie,EdJunimea,
Iai,2010,ISBN9789733714750.

Antibioterapiancirozahepatic.CtlinSfarti,AncaTrifan,Camelia
Cojocariu,CtlinHunau,AnaMariaSngeap,CarolStanciu.Sub
redaciaCarolStanciu,Actualitingastroenterologieihepatologie,Ed
Junimea,Iai,2010.

Tumorilecarcinoidegastrointestinale.C.Stanciu,AnaMariaSingeap,
AncaTrifan.nStanciuC.Ghiduriiprotocoaledepracticmedical,Ed
Junimea,Iai2008.

49

BoalaGaucher.C.Stanciu,AnaMariaSingeap,AncaTrifan.nStanciu
C.Bolicronicehepatice.Ghiduriiprotocoaledepracticmedical,Ed
Junimea,Iai2008
SmallBowelStromalTumors:approachbycapsuleendoscopy,in

NewTechniquesinGastrointestinalEndoscopy.AncaTrifan,AnaMaria
SingeapandCarolStanciu.Bookeditedby:Prof.OliviuPascu,3rd
MedicalDepartment,UniversityofMedicineandPharmacyIuliu
Hatieganu,ClujNapoca,Romania,ISBN9789533077437.

TratamentulantiviralncirozahepaticviralCposibilitii
limite.CarolStanciu,CameliaCojocariu,CtlinSfarti,AnaMaria
Sngeap,AncaTrifan.n:Actualitindiagnosticulitratamentul
hepatitelorcronicevirale.SubredaciaMirceaGrigorescu,CarolStanciu,
EdituraMedicalUniversitarIuliuHaieganuClujNapoca,2011,ISBN
9789736934360.

ArticolenrevistecotateISI(autorsaucoautor):

AnaMariaSingeap,AncaTrifan,CameliaCojocariu,C.Sfarti,C.Stanciu.

Outcomesfollowingsymptomaticcapsuleretentioninsuspectedsmall
bowelobstruction.EuropeanJournalofGastroenterologyHepatology
2011Oct;30(10):88690.

TrifanA,SingeapAM,CojocariuC,SfartiC,StanciuC.SmallBowel
tumorsinpatientsundergoingcapsuleendoscopy:asinglecenter
experience.JournalofGastrointestinalandLiverDiseases2010;19(1):21
5.

TrifanA,SingeapAM,CojocariuC,SfartiC,TarcoveanuE,GeorgescuS.

Sinleballoonenteroscopyfollowingvideocapsuleendoscopyfor
diagnosisofsmallboweltumors:preliminaryexperiences.Chirurgia

2010MarApr;105(2):2117.

StanciuC.,TrifanAnca,SingeapAnaMaria,SfartiC.,CojocariuCamelia,
LucaMariana.Diphyllobothriumlatumidentifiedbycapsuleendoscopy

anunusualcaseofirondeficiencyanemia.JournalofGastrointestinal
andLiverDiseases2009;18(2):142.

50

ArticolenrevisteBplus

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CameliaCojocariu,C.Sfarti,C.Stanciu.

Rolulvideocapsuleiendoscopicendiagnosticultumorilordeintestin
subire.Analizauneiserii.RevMedChirSocMedNat2010;114(4):
988992.

AnaMariaSngeap,AncaTrifan,CameliaCojocariu,C.Sfarti,C.Stanciu.

RolulvideocapsuleiendoscopicenboalaCrohnsuspectat.RevMed
ChirSocMedNat2011;116(2):375380.

C.Hutanasu,C.Sfarti,AncaTrifan,CameliaCojocariu,AnaMaria
Singeap,AdrianSpac,C.Stanciu.Detectareasterigmatocistineila
pacientiicuboalahepaticacronica.RevMedChirSocMedNat2011;
115(1):3337.

V.L.Drug,Gh.Balan,AnaMariaSingeap,Q.Akbar,DanaMitrica,G.
Dimofte.SpiralEnteroscopyANovelMethodfortheManagementof
SmallBowelDiseasesCaseReportandDescriptionofTechnique.
RevMedChirSocMedNat2011;115(1):101104.

C.Sfarti,A.Trifan,C.Cojocariu,A.Singeap,C.Hutanasu,C.Stanciu.

AssessmentofEsophagealVaricesUsingFibroscan.Gut2009;58
(SupplII):A202

nsuplimentelarevistecotateISI(autorsaucoautor):

AnaMariaSingeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,CameliaCojocariu,Carol
Stanciu.Evaluarearateidevizualizarecompletaacolonuluicuajutorul
videocapsuleiendoscopice.JournalofGastrointestinalandLiverDiseases

2009;18(suppl1):12O14(prezentareorala).

CameliaCojocariu,AncaTrifan,C.Sfarti,AnaMariaSingeap,Roxana
Irimia,C.Stanciu.Hiperuricemialapacientiicuhepatitacronicavirala
Ctrataticuinterferonpegylatalfa2bsiribavirina.Journalof
GastrointestinalandLiverDiseases2009;18(suppl1):15O23

(prezentareorala).

AnaMariaSingeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,CameliaCojocariu,Carol
StanciuEsofagulnegruprezentaredecaz.JournalofGastrointestinal
andLiverDiseases2009;18(suppl1):40G58.

51

AnaMariaSingeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,CameliaCojocariu,Carol
Stanciu.Largireaindicatiilordeutilizareavideocapsuleideintestin
subtirebeneficiudiagnostic?JournalofGastrointestinalandLiver
Diseases2009;18(suppl1):47E1.

AnaMariaSingeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,CameliaCojocariu,Carol
Stanciu.Evaluareacorelatieiinverseaalungiriitimpuluidetranzit
gastriccuratadevizualizarecompletaacolonuluidecatre
videocapsulaendoscopicadecolon.JournalofGastrointestinalandLiver
Diseases2009;18(suppl1):48E5.

AnaMariaSingeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,CameliaCojocariu,Carol
StanciuEstimareaanamnesticatimpuluidetranzitintestinal
predictivpentruvizualizareacompletacolonuluicuajutorul
videocapsulei?JournalofGastrointestinalandLiverDiseases2009;18
(suppl1):49E7.

AnaMariaSingeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,CameliaCojocariu,Carol
StanciuEficacitateavizualizariiintestinuluisubtiredecatre
videocapsuladecoloncomparativcuvideocapsuladeintestinsubtire.

JournalofGastrointestinalandLiverDiseases2009;18(suppl1):50E9.
AnaMariaSingeap,AncaTrifan,CatalinSfarti,CameliaCojocariu,Carol
Stanciu.Eficientaprofilaxieisecundareaperitoniteibacteriene
spontaneinsupravietuireapacientilorcucirozahepaticaconstanta
intimp?JournalofGastrointestinalandLiverDiseases2009;18
(suppl1):108V6.

CSfarti,IrinaCiortescu,AncaTrifan,CameliaCojocariu,AnaMaria
Singeap,CStanciu.Evaluareaevacuariigastriceasolidelorlapacientii
cudispepsiefunctionala.JournalofGastrointestinalandLiverDiseases

2009;18(suppl1):10O10.

CSfarti,AncaTrifan,CameliaCojocariu,AnaMariaSingeap,C.
Hutanasu,CStanciu.Poatefiutilizatsimulatorulendoscopicin
ecoendoscopie?JournalofGastrointestinalandLiverDiseases2009;18
(suppl1):54E19.

CSfarti,AncaTrifan,CameliaCojocariu,AnaMariaSingeap,C.
Hutanasu,CStanciu.Utilitateaelastometrieihepaticeinaprecierea
graduluivariceloresofagiene.JournalofGastrointestinalandLiver
Diseases2009;18(suppl1):88I1.

AnaMariaSingeap,AncaTrifan,C.Sfarti,C.Stanciu.Prevalena
coinfecieicuVHDlapacieniiinfectaicroniccuVHB.Journalof
GastrointestinalandLiverDiseases2008;17(suppl1):82A83.

52

AnaMariaSingeap,AncaTrifan,C.Sfarti,C.Stanciu.Repartizarea
frecveneietiologieicirozelorhepatice.JournalofGastrointestinaland
LiverDiseases2008;17(suppl1):139.
AnaMariaSingeap,AncaTrifan,C.Sfarti,C.Stanciu.Evaluarea
patologieihepaticesubjacentehepatoamelor.JournalofGastrointestinal
andLiverDiseases2008;17(suppl1):162.

CSfarti,AncaTrifan,CameliaCojocariu,AnaMariaSingeap,CStanciu.

Fibrozahepaticfactorimportantpredictivpentrurspunsul
virusologicsusinutlapacieniicuhepatitcronicviralC.Journalof
GastrointestinalandLiverDiseases2008;17(suppl1):107A109.

CSfarti,AncaTrifan,CameliaCojocariu,AnaMariaSingeap,CStanciu.

Hiperlipidemiacondiiefrecventlapacieniicuhepatitcronic
viralC,darrareoritratatcorect.JournalofGastrointestinaland
LiverDiseases2008;17(suppl1):90A92.

Altelucrri:

CCojocariu,ATrifan,AMSingeap,CSfarti,CStanciu:Hepatic
hemosiderosisandtherapeuticresponseinchronichepatitisCpatiens
treatedwithinterferonandribavirin.6thCentralEuropean
GastroenterologyMeeting,Prague,2526June2010

AnaMariaSingeap,AncaTrifan,CameliaCojocariu,CtlinSfarti,Carol
Stanciu:L'largissementdesindicationspourlacapsuleendoscopique
garantitilunmeilleurrendementdiagnostique?LesJournees
FrancophonesdHepatogastroenterologieetdOncologiedigestive,
Paris,2528Mars2010

AnaMariaSingeap,C.Hutanasu:Metastazeperitonealedeetiologie
incert.PrezentareincadrulmeseirotundeOncologiadigestiv:un
rspunsadaptatevoluieigastroenterologiei.AlXXIXleaSimpozion
NaionaldeGastroenterologie,HepatologieiEndoscopieDigestiv,Cluj
Napoca,iunie2009,www.eventconsulting.ro

AnaMariaSngeap:Utilitateavideocapsuleindiagnosticulhemoragiei
digestiveinferioare.PrezentareincadrulmeseirotundeHemoragia
digestivinferioar.AlXleaCongresdeGastroenterologie,Hepatologie
siEndoscopieDigestiva,Iasi,iunie2008.
http://www.medicportal.ro/congres2008

53

MihaelaDimache,AnaMariaSingeap,AncaTrifan.Videocapsula
colonoscopicaPrezentareincadrulsesiuniiMeettheexpert.AlXlea
CongresdeGastroenterologie,HepatologiesiEndoscopieDigestiva,Iasi,
iunie2008.http://www.medicportal.ro/congres2008/

CarolStanciu,AnaMariaSingeap,AncaTrifan.BoalaGaucher.
PrezentareincadrulsesiuniiHepatopatiicronice.Ghidurisiprotocoale.
AlXleaCongresdeGastroenterologie,HepatologiesiEndoscopie
Digestiva,Iasi,iunie2008.http://www.medicportal.ro/congres2008/

AnaMariaSingeap,AncaTrifan:Rolulvideocapsuleiendoscopicein
diagnosticulcanceruluicolorectal.PrezentareincadrulZilelor
InstitutuluideGastroenterologiesiHepatologieIasi,Iasi,67martie2009

Altearticole:

HepatosplenomegaliedecauzrarAncaTrifan,AnaMaria
Singeap,CtlinSfarti,nRevistapentrueducaiemedicalcontinu
,vol.4,n1,2005

Effectsofvasoactivedrugsonvaricealbleedingmortalityinpatient
withlivercirrhosis.C.Cojocariu,A.Trifan,C.Sfarti,A.M.Singeap,C.
Hutanasu,C.Stanciu.XIEuropeanBridgingMeetinginGastroenterology.
Belgrad31stOctober1stNovember2009.P86.Bookofabstracts.
BacterialinfectionsinpatientswithlivercirrhosisadmittedinIUC.

C.Cojocariu,A.Trifan,C.Sfarti,A.M.Singeap,C.Hutanasu,C.
Stanciu.XIEuropeanBridgingMeetinginGastroenterology.Belgrad31 st
October1sstNovember2009.P93.Bookofabstracts.

Membrunorganizaiiprofesionale:
SocietateaRomndeGastroenterologieiHepatologie
SocietateaRomndeEndoscopieDigestiv

Membruncomitetuldeorganizareaunorconferine:

AlXleaCongresNaionaldeGastroenterologie,Hepatologiei
EndoscopieDigestiv,Iai,iunie2008

ZileleInstitutuluideGastroenterologiesiHepatologieIasi,67martie
2009

ZileleInstitutuluideGastroenterologiesiHepatologieIasi,Societatea
RomanadeGastroenterologiesiHepatologie,Iasi,2224martie2007

54