Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

INFORMAII PERSONALE

Scriei numele de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)


Sexul

| Data naterii

| Naionalitatea

LOCUL DE MUNCA
PENTRU
EXPERIENA
PROFESIONAL
CARE SE CANDIDEAZ
POZIIA
LOCUL DE MUNC DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
ScrieiCANDIDEAZ
datele (de la - pn la)

EDUCAIE I FORMARE

Scriei datele (de la - pn la)

Scriei nivelul EQF,


dac l cunoatei

COMPETENE PERSONALE

Limba(i) matern(e)
Alte limbi strine cunoscute

NELEGERE

Ascultare

Specificai limba strin

VORBIRE

Citire

Specificai nivelul Specificai nivelul

SCRIERE

Participare la
conversaie

Discurs oral

Specificai nivelul

Specificai nivelul

Uniunea European, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Specificai nivelul

Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae
Scriei denumirea certificatului. Scriei nivelul, dac l cunoatei.

Specificai limba strin

Specificai nivelul

Specificai nivelul

Specificai nivelul

Specificai nivelul

Specificai nivelul

Scriei denumirea certificatului. Scriei nivelul, dac l cunoatei.


Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referin pentru limbi strine

Competene de comunicare

Competene
organizaionale/manageriale
Competene dobndite la locul de
munc

Competene informatice
Permis de conducere

Uniunea European, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2