Sunteți pe pagina 1din 22

Locul blogging-ului în

practica de relaţii
publice

Mirela Diac

Mihaela Lungu

Andreea Marc
Cupri
Cuprins
ns
 1.Concepte: Ce este un blog ș i ce conș ine el?
 
2.Tipuri de bloguri
 
3.Blogul – instrument esenș ial de PR
 
4.Cum să îș i muș i compania în blogosferă?
 
5.Cum poate ajuta un blog o companie?
 
6.Ce trebuie să faci înainte de a implementa un
blog?
 
7.Bloggerul
 
8.Cum măsori popularitatea unui blog?
 
9.Studiu de caz: blogul MyAdobe
Concepte
Anatomia unui
blog
POST
CATEGORII

COMENTARII
ARHIVĂ

LINK
RSS FEED

PERMALINK
BLOGROLL

TRACKBACK
TAG - URI
Tipuri de
bloguri

Individual Pledoarie

Colecti VIP
v
Autentic De
ș tiri
Fals De
niș ă
Public Personal

Privat De companie
De ce blog?

•Creș terea vizibilităș ii în mediul online;

•Apropierea de grupurile-ș intă;

•Câș tigarea de venituri;

•Exersarea abilităș ilor de scriere;

•Promovarea unui serviciu sau a unui produs;

•Trend-ul.
Instrument
esen ș ial de PR
Instrument
esen ț ial de PR
Blog Search - Google

Talk Digger Technorati


Monitorizare

Blogger Web Comments Google


Blogul
corporativ
De ce un blog
intern?

Practic Sporeşte
creativitatea

Uşor de Alternativă la
urmărit întâlniri

Implică
angajaţii Rapid ș i
ieftin
Cum ajută blogul
corporativ o
companie?

Creș te traficul siteului

Măreș te vizibilitatea firmei în mediul online

Ajută la construirea unei comunităș i de consumatori

Îmbunătăș eș te poziș ia siteului în motoarele de căutare

Oferă companiei o voce umanizată

Autorizează expertiza de specialitate


Cum ajută blogul
corporativ o
companie?

Sunt o formă alternativă de media

Există oportunitatea de Word of Mouth Marketing

Se primețte feedback direct de la consumatori

Există posibilitatea de a spune ce crezi celor care nu te cred

Este ieftin!

Crețte credibilitatea companiei în mediul online


Site Blog

”Stimate
client, ”O să văd care-i
cererea dvs a treaba ți
fost încerc să te
înregistrată ajut”
ș i veș i
primi răspuns
în cel mai
scurt timp
posibil”
To Blog or Not to
Blog

De ce ai nevoie de o planificare strategică?


 

 
Cine va scrie pe blog?
 
 
 
Cum se va face documentarea?
 
 

Cum te antrenezi?
Bloggerul

Cunoațte Scrie cu pasiune


elementele
tehnice

Cunoațte
excelent
Activ online domeniul

Uman ș i
friendly
ș tie să accepte
critici

Inspiră Sincer ți
motivaș ie transparent
Popularitatea
blogului

1. Comentarii. 5. Afişează link-uri.


   
2. Tag. 6. Contact.
   
3. Trackback. 7. Interacţionare.
   
4. Comunitatea. 8. Adaugă RSS Feed.
 

9. Track blogs.
Studiu de caz
Studiu de caz

Martie 2009 – cel mai


bun blog de companie
De ce este MyAdobe
România un blog de
succes?

Mesajul blogului nu este dictat de țef, ci vine de la întreaga


companie;

Nu este un blog al ș efului, deș i ș i acesta postează din când în


când;

Nu se face copy-paste din mesajele de marketing, din politicile de HR


sau mesajele corporatiste, ci se postează strict părerile personale ale
angajaților;

Se scrie liber, fără cenzură, cu dezinhibiție. Mai important, se scrie


ți de bine ți de rău, ceea ce face ca posturile să fie mult mai
credibile ți mai respectate;

Se scrie despre domeniul de expertiză a Adobe, adică despre tehnologie,


fiind un blog de niță;
De ce este MyAdobe
România un blog de
succes?

Se ascultă sfaturile cititorilor fideli ți se răspunde la feedbackul


acestora;

Există un blogroll cu blogurile personale ale angajaș ilor, punându-se


accent ți mai mult pe ideea de transparență ți umanizare;

Există un set de fotografii prin Flickr care prezintă imagini din


viața personală a angajaților sau de la evenimente Adobe;

Se ia pulsul cititorilor nu doar prin comentariile la articole, ci ți


printr-un poll aflat în sidebar;

Limbajul este unul prietenos ș i simplu ș i descrie cum e să lucrezi


la Adobe.
- A cincea putere
în stat -