Sunteți pe pagina 1din 2

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Unitatea :
Nr.
Doc.

Factura nr./Data

Data
Zi

Luna

An

Subsemnatii , membrii ai comisiei de receptie , am procedat la receptionarea valorilor


materiale
furnizate de ..........................
Nr.
Crt
.

Denumirea bunurilor
receptionate

U/M

Cantitate

Comisia de receptie
Numele si prenumele

RECEPTIONAT

Cantitate

Semnatura

Pret unitar

Valoare

PRIMIT IN GESTIUNE
Semnatura

Data