Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERIN

Prin prezenta se adeverete c .................................................................................................... ,


student/ n anul .......... la Universitatea ....................................................................................... ,
Facultatea ...................................................................... , Specializarea ...........................................
................................................................................................................ , a efectuat stagiul de
practic
la
...................................................................................................
,
n
perioada ........................................................................................... .
Activitatea s-a desfurat n cadrul compartimentului .................................................................
sub coordonarea domnului/doamnei ......................................................................................
telefon .......................................... .
S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la colocviul de practic.

Data

Semntura
tampila