Sunteți pe pagina 1din 50
CUPRINS inteb cu complement sepia a $i compaziba crpugler organs Stuck ia compusler oa SOLUT: TESTE INTRODUGERE Jn vederea asigureri_unei dune. pregat Universtatoa do Medicing gi Farmacie Victor 8 ‘ulie 2008, conducerea Universiti @ asigh acestul concurs. au cadrele didectce care parcurg aceste teste au uncle obiecti sau observafi, gin a le comunics la Universtiatsa de Medicina $i Famacie Victor Babes" din Timigoara, In sis, pe adresa: Pia, Ernie Murgu, nr. 2, i de 25.08.2009, ‘Accepiém ‘observalie din partea cancidajlor i profesorior de specialiate, urmarind ca testole care pot prezanta neciarta 68 fie corectate. Prin aceasta vor pulea excise din baza de dete, testele care prezints amb gut Comisia de admitere igh rezerva draptul de a faco modifica ulterioare ‘Timigoara va asigura tuturor candidatlor din provinee ecmig, cazare in céminele Universita s1 masa conta cost. Pracizim c& toate cBminele au fost renovate gi se ‘ain condi opume do cazare, Conducetea Universitat _ ——— Péitura Eeugostampe ISBN 978-973-687-810-7 TipSrt la WALDPRESS Timisoara ‘Tel: 0256-42247 ‘TESTE VARIANTA1 Tntobsr cu complement simp |i, STRUCTURA Si COMPOZITIA COMPUSILIOR ORGANICI 1. Sed suecesnoa 6 each HS") 4h 12KCN Chie CHoHpcH, ———+ pS. g “SEN i +10 26 on +H (temperatura) op a +0 |Nesoturarea echivaentt compucull E este: At ‘a2 e3 B. 4 es 2. Se dou reac: 40H +20 unin) +H, A——3 c——o Her 2H 2H! ‘Sind c8 sutsiania D recfoneazé cu reclvl Toles, cd re nesatrarea echivalertogald {U5 51c8 nu cone rico grupare metiersd, substania Aes Sinchexen Con-ocianD.meliccchexan €. benzen Compusu C conjne 85.45% carbon, Compusu A est: Apropend ean Ccasablend Deters E. proping 5. Se consider snd de transform Het ho Compusu De lerogen mal mut decatcompust A. Compusul Beste: ‘Acoma de: ctor ae olen (C f-elsropropan D. etonura do E.2-cocopropan + (KOHCAKOH) “KC - HO bon, 5.4% hikegen § 98,28 % Hor Her ‘A eute 0 hicrocarbu ce canje 92,3 % carbon, lar D este 9 hirocarbur ce confine 94,14 % abn. Pent oxides a * mo hirocarbur A se consum2 | sluis 1 M Kirn al Go 9 sults, Care esta ca do nesetuere a hocarbui A? Ae a3 ca D5 Ee vine 97.21% carbon, compusui D ete: lone’ ning E 2¢etanins oy co este pimul in seria i omacagi fare rapotl masi igen = carbon de {12 re ca de nesatuare. AC Ba C2 bs Ea ss une! hidrocarbur va produce abligator BC) C.CO DS, ENO, ‘slumb este uct in identfearea wmerll element crgenogen: aM ce DS EP 2 Subimares poste foes ca meloda de soperae in cazul umiordll amoste: Benzole* spi. afin » NaCl ‘C-fena + alee! ee cox etic E-amidon + cello Poate flo ca metoct de seporare fr cazul urmétori amestec: oekiozs Bact benzoic apa C. naling NaCl Dioveloné + ackl cele E proteina* tena! 35, Coleranjl in runzete vreau fst separa pei prime data ulizénd wmétoarea metodé: ‘Asubmae Bcometogatia C dietiae tare E decentare 438: Halogen se po ideniea, in foc, cu sutoru urmétrui element chine: ‘A. iaregen | B caroan Coupe 2 pump E-mangan 17, Flocdrebecul cu gaz in cazul uel combust oa, are closes: A ogi incor’ 0 ebrubeia se introduc § mt alcool el, 5 ml acid suf concent 5 bucSile Je La Ica se va Gaga umloal ge: Armetan Bean Coetand Dbutan buted {8 ot-un linc grade ge 100 mts intros 50 ml cool le absolut 80 mapa stat \Volurmulsolufel cba va ‘mai mare a mal nc da 100 mi AD este crest lege Ino epost pied cu i propre 3 acetlant Bese un gaz incl gi inagor Desi puj colin aps Ce scetiend into sole da sult de merc, n mediu de ack sui, se 8. camitos do migesle amare cu miros de mere veri D.cumirs aromat nic uni an Sepuneure AD nu este covech 22, Etonolul se poate dzova nap In umioarea variant An £8. apo veut de max 1:2 (in eport de masa do maxim 1:2 alt do 100 mi 20 inkodue 12 grame act! acete. apol se adauga aps nnul cael do 100 ml, Solula de acid acetic obsnuta va aves concaniaia AM 82M 3M AapS estate unekool D.oadehids E obazd a iu 9 280 grame de apd, Se 9p8 gi se agi dn nou. Ce Ose B1am% Solus obgnua prin amestecaros @ 20 ce greme ©. 40% 0.5% et, de concentra 4%, ebule adaugatt ia 800 grame pena oe 0 soi de concenvai 10% 7 ame (C.400 erame Cox de carbon. id de carbon ‘tementata canta, pce endare In diverse con cataitce, dterin’ aztu in anit sub fom det, BNO” C.NO, —BLNOINO, EN substanoer organic, in verse condi! cetalica in vederes anatzel sul dn acasioa apace ca" CHO, if elemenar + 148 i cstaltc, In vedren anatizs! C.nicrogen atomic. ap 36. Incatona ait: 38, Este coro ara: 40. Seporare unui camponen dns-un amestee sold onrecare pe baze prope acesuia do 2 vece rn inde, crect in faa gazoasd, fb @ 90 top se numepl: Acisialzre 8 decantare swimare D.dsilare—E.extracje ‘4. Separate unor componente cnt-un emeste oarecte pe baz dfereneor cre punctle 0 feroere aie componenior ete posi rn: Accntecja 8. cstlare C.sublmare Da decantare €.ertalzare 42, Cale ine umaioarele substerfe pot prezerta_ atom de carbon nur: CHyO: CHLOH; (Gt Cala (CHIN: Co AO B14 2 Ds Ea 49. Avalcaetemetard cata umézest Tana 4. elvea forms elector B,sepererea 3 idenficarea substanel respective. ©. tenslormeree substanfe! respective in al compug D. eniticrea speci alorice care corespund substan! organic sts, jl oefrmaie A-D nv este covets a tomiox component i substaneiespecive. umérul tomer cn molecule une! substan Pertcipare a fecrui element ny-un mol de substan 5 nbn aie somal de caraon pre Bis Cospep? mnBtorale tous de bia: sp Esl s.on oluje scaled de 2.4-cnlvotanihidezind, a urmatori compuge cl eprubale pe baa de a8 2~ 3 minute. apo ca ctcos {orubete epee un precisa galben-portocsly? ay B2 C3 Ds Es 0 cinve "i reactw Tollens, ego so aceupS, respeciv se 5 2) acid bonzels, (8) a6 ac, lacie Incave dive crevzete Sf os eprete so inocu cle 5 mi solvent organic (de exerpla benzind), aol se bstana acBugats nu se czolvd ? 455 E1g8 4e Sod sulfa de cupms glee agit ur. n cre gine volt, D4 Es £6, ciel eoxbote so introduc cate 6 mi sovent organic (86 exempt bers), apo se core cine oe substanta adaugata se diols ? C259 0.158 Eas ‘eprubai 4 ~ zshare Incare ane epribete, alanina $1) olcoza, tn uma sulla eres $f leur tones, Bug to ana carbonic cise cu masa molecaré 1183 ey 84.24 % oxigen corfne un numar 0 alom| de carbon egal ca aq B2 cs Da Es 72, Nesalurarea ectivelents a dolsopaiitne eto: Ag Bs es Ds Er 73, Anrachinona cone ATBYC BBEGH CI77BKO D.ATEKH EonmE 74, Fenlactiona confine: A Tate Ce B.T atom € tergan ©.2etomiC cusernart 1 atom C cuaternar 517 atom C teas oon sn iba sp C.5p" gisp_ Do sp Esp Det ew nd omedhicare a eu ortocaliy la verde de ailtin TT. Acklul asparagic are nesaturarea echivatonté: D. taverds, PS! de dromat de poasy, pocucind 0 nodicae ac de volt at Be Gs oe _ nt Toten, cn aie un pest og, 72. Felcaiena con un unde alo de earban iki) pe 7 Ri Seg nD mes Ast St sc se ot ma compsicu mies rons pli? jean cor 78, lenucare hrogen in comps egies face ce é ‘ard demattcen ea cone ©. cru co ba 01 ¢ reece eno Svea 0 aa, ai sun sit-afoing . £0, Care dite urmtori compu prezint atom de hidrogen hibit sp? ? AGO 3.0 ©. * 8 24.0 tb fico ce Sod 40% sso ghd. Se Dekes E. Pcl unl cnt compusi de la variantala AD ‘feaiindne netsh cas até nec ot 8 eaten é 5 1. Sed son de eat e “By s2KCN sano Ae H-CO-CH-CO-N, ‘Actan “B.propanC.bulanD,ackisuecie ocd mate 2.80 dd seta de vanstom (@oo'c) a ase 404 ho HON 2H0 Boe “2G (HgS04H,809 7 $8. Solubitates in 9p 3 en Nao BT Sloe ie, a al idrproponi, B este pimul, C al dolea termen dn seria cre "08 dn care face pare fecare, pri esc este 0 vache de cocarecuseenie ee Alan — B.propan C.bulan—O.pentan—_E hoxan 8 8 Stan Ooo ptmullemen al saris omdoage dn cor face pat, ubtanip A eal F———— «5 # atom de carbon a unui scan, pant in uaa reac 62 etre lature covalane dn moloculé au aloe: 10528" DO" IOS EO gl 180" ‘4, Pontu ederea complet a 0.2 ir de propan sunt neces (aer cu 20% O,} Atier BS gleer C.Slaer D.25aer E328 lear 45. Se ard comet sian n are caz raporul de combinare cine hirocarbud i cxign este 1 Volume 5 volume ? Ametan Belen . propan problema nu ao sotyt Ebuten 18. Pan amonoetarea metanuli ee obj: ‘Angra de tum '.ocid cianicric cond de carton gl apa D.onlbeecerbongihicrogon Eel de aot ‘7. So baboteazs un scan gezos prio observe? ‘A-solja se decooreana Bok se formeazd un precipat e ‘leans de permanganat de potasu. Ce se chide a cule G,nicioschimbare oe © expionie hut in-un cccalcan oe are in molecule sa toate D7 Ba ei hirosarbut conduc ls foonarea alr dou, fecae find @ doua ein sea in care fce parte, Hicrocarburecracat este: B leobutan C.mpentan| fa. Eoin (obanie 20, Nan cu M= 72, care prin corurarefermaazs gase ize monoclonsay.esie: Arner B.ieapontan ‘C-neopentan 3 E 2 maltpopan a4 hene zomere care cond pin hidrogenare la 2,5-Smetthexan ese: A ca 4 Es 22. Num de campus organi satura care se produc la descarpunerea temic @ ‘Benton, presupurdnd ce rupli cator-earbon gi carbon drogen este, aD 8.2 or os Es " 35. Se poste prepare propan, evand ca matovie pms corura de izopropl, tin: ‘tlie sodueile. 6 etre 97006 "Gnd ee opel Sema E Streraogene ume dohopenas nc 36 umd ik eo earn un, pr en a ci ee penne: Evia ule eeseer eteeeteer PESE Ge Bo cla, Teo era psntpeng coe a7. Numéra izomerior cic corespunzitor formu! moleculare CeHy care congin cel putin un oe ew ond cantare Se cs okt tos 60°C Bn roan clears 40, 38. ct ws spune sonal meson tie un amet cm coun umd Met i650 PCR tere oc res cs keke 27.0 ren ula cident sc 29. Ara reform Kcnmotdoand Sicndrotaet gee mada ® soni geca ns ace, D. $880 mol de apa E-mu g0 formeszé api ee 8. In serie omc unciele de tapire cresc cu cresterea masei moleculare. 6: Acs tural nae Scape, area alcanlor ar oc: Dinserle Bloat Ste tomperatut ricaie 8. latemperatwiccbortle Ca huneric Alcan sot lalnunerc gin prezerté de catatzatr Br, Ela tempor de pose ane cele de leere esc cu cragtores masel molecule. al mic ca unitate, 40, Are nual stride carbon primar A-metanui E,ocetiens C.etanul _D,propanul_E. meticlohexanul 13. ALCHENE: 7 amostes de meten, ecn $1 propan, care se a In report malar so B19 6.1859 01009 + nonoaxidres 24 Kiggrame wotan se consumé un 2.2241 C336m O44 hm i ,Munan de eomer sci coreepuncit fematel molecuiare oH ete de: AS 3.6 er De Eo 4188 8 sul oe ranstorma sy) o Ate on 200 ee susan O a gas 1244 game carbon $20.48 game tdoen stn pe tcp cases aye pes 2am eon xa cant inven 2% oven. Onn un ec See Se al alearadui cote: al hte sui (0. 2-clorebutan . butanond Kear Spoon Cuan Opals Enen eG 33 etn ca te once ami nce ange 9, emp dp een cmon oo chic an socom an ee re ne Ry ‘A.propan 8B. butan ‘C.penian —D. izopentan E. hexan Camgued Eee = 2 Deve crc an aor Riise acento cn es i ote ? ci 2. Seat onene Peerage, HON 20 Keno Hoe CAT ONE Ce FOP, ec Og MN, HO KOH Hs CHIH), CHy Het ker NHS “ —— 100-g4- 2008-04640 A Gauconepzzsumesocen 9. subsists neuen L :. 9-2ti-3- HCl “Het 2H + AHN, 0) © ———> Propane! Compas ete A FErGEcHD 2 ch=cr—cymox ¢ cH—cx—cH0 on on D GRECU—CHO E CH—CH,—cHO 20, Seda wmateare Schama de reef (CHS0) «90 NKCHOrHHLGO, a——~ a c+ Ko on on | C+ H4-cHO ———* chi Cc cHo cH b+ cH,0H (CH COO-CHy + H,0) Compusut Aes: C.2hiios- met bien of eo sur sobre un cid ini 4 prin legiiture dublé sunt: bes 25. Le oxidares cel lchene, in medi ace, 68 consuma 12 all Mn, / mol alchent? A 2otk2ttond B.2.3imoa-2butond sme Shoes D.2meti-nexend E att Acai gic oxidersacohevenei cu drama de polasiy In meu de ac eure rez ‘Bac hexane acid acne 20d butanol, loss ce carbon step, 2utena C.2bulera 0. 2-pentena propena {de brom tn CO, sunt decorate 280 cm? lzobutnd (msi in in oxide duce is formas @ mural dol ac, nul ula a simertai ar ni asic Ge oxigen de 36,36%, ese: se numasie: ASelk2mett-ponten’ 8. cil-4-pontend _C. Gell -heptend met-4 penton rs 2.-dimed- 2 butane ou KsGr40; in med acs ae ab Bocenasiunecd —C.2 ada 37 Din lertele met-cecopentane pot rezua un num maxim de ceoace eye ar at Bz G3 clu carton ein de carbons cil propence IE. COMPUSI MACROMOLECULAR 1 90 6 unnionl se de wanstonna: ac, a 8 FeOyen0se0, fC ee cre ne ———+ Sind E este un eestomer, ar A a hicrocarburd cu 10.00% H, 8 se entice compueu 8 Aeton °Beterd'C:buan By medians st onli com 2. Soc umBlo gt de vanstoms: (Cao NHC) Het xy, Se 8——~c (uci) Depo tan Cae: n B.poliowrs de vist. paergren Dipolcoren polos Lai 2. Se dau reacties wel) sOitumna ——_sNeoH (Csr Avg ——+ ¢§ EE, “or Nc HH Sind fos un comps sate ube nse cou Se pony ob cas Caron 1500, coin. -doo-teman_€.2 p ——+ , + = 2H 22440 iF (0118 ———>_ +n HOH ‘Compusul Cesta un deriva monoclouat sai care co ‘Arnovolac —B.bachelldC.poletlentartaiat 5. Se. euocesiones de rec sHuPaoti) By #2420 8 % cor. Compusu G este: lon 6-8 calla 20H, ———> 4 > 5 ——+ ¢ ———+ Her Het KMnO.HS0, KOH (C:440#) p+ «+ ¢ s 20 KC, =H. Compusul G este ‘A200 melon Bacidhidisucciic acid succne acid ouendoie acd hideximalonie 6, twoprenu sa cbjine prin deticrogenarea cali a: A. lnopentan 8. noopentanu pentane D.2Samatioiewki — E ceroprenuh 1. Gare rie uit icco dau prin deshieratarebutadlone ou cube eg conjugate? AT 2buanolt 1B. 12butendos C-tbulensioll D.2:2buteefotl at 1,8-buancllul eat gl 4 butanol (62,S-dbromo-t-butend 182000 poste adiona maxim: ©. 1000 mos de Bre 1. 3000 mat ce Bt, 11. Inuma wearer, ‘A prein elasise po un comenss ma ingut de tempers ©. ae ezsieni la mauanie marta E.bCatieh deanizsrea cauciscull cao canktate mare doef (90%) se fons: wt B. guages Cebonts D.lblex novolac 20, Reteritr a prepite caucucdi wicanza, care atmalie esto adoutratd ? ‘Are olastcate ectzuts. 8, Preznt reson le mbatenire. . Are relsteniS mecenic slabs 0. Ave stabi chimies sau, oven care dizohd cauckcl newucentzat ceric 2 bachlte Ces B.castchatea .tebtatea ra Vimensorals E reecivatea mare 22. Fenoplesele sunt cpus! mcromolocua cre se bn pinto each de ‘A polenerzare 8, potconsensare (C- copotimerizare 23. Nosolacl se obine rin condensaresfonolus cu formaldhice: A inmesia cis D1s%E-30% macromclecer ae coucucui ae leg prin legs: C. de hidrogen| 27. Couciucul natal este: ‘A. lamer sal poltacine! 8. omens ran a polbutacensi Clzomerul isa pelizoprenu 1. eomeral trans a polizoprenuiah E-leomeru es al Soropren 28, Potamidola se obfin cn condensarea! ‘A. monoamidelor ou ats monocarboxial 8. damidelor cu act ehcrooxte C moncaminetar ev ae mance dlminlor ex acta dlearboxii iamiselr eu deste! 2 ucertzres cauceul but Jn vedas objnettamilopelor impune enesacarea xo 6B. osior C. sul D. azot E. selena ll sles cola one pi: pareve) opomerzare ( polconenear nail Bia 38 Nore ve nares carcass nore Ca 83 4 0 formula molecular Cy care frmeuz rin oxidare negli compusul este: At hexadiena B.2heracena 0.2;Scimet-2-butadtena Ene unul én compusiiA-D 6.2:3-dimeli2-buaciena 38. La ovioreoizopreuil eu ceromat de potas Ta med dec sutrcrezut: A. 20d celopropionic, CO 2p 5. calopropanal sais formic G.meti-vin-ceton, cond de carton saps. amet 2-3rbulanatl voc sei aceladehigs Ds ce acorn tena ep mr omen noe KN, ac, ural acd 4-cor-etoheptancc 15. ALCHINE 1. 80 consider ul de tension: WsoursOy | _sHeN 22440 As Ho Sg + ¢ Se ove ‘S868 Getammine substan A, sind © Oeelo un a-herosacd, care conjne 40% carbon. Aetna 1 acetions ‘Cicorua de a Di aeatond Sens de ink 2. Compuou A adjoneaz8 apd, decoloreaz apa de bxom, eacfonenzl cu reac Tolere §1 poste supus umlcarelrranfornat, HO He +901 A Ct ——— cy (eenounry Comms a ose: ‘Aniecoliens—.stren C.forlacetlend .eibenzen E.ccloocind rHuO + CO, 2440 5. Se consider su de ransfoma: *#hOgSO,tH,80.) A 8 Ho? $8 28 c—— +o “40 Comox D canine 620% trom so grupare ceric. Compusul A ese: Acpropen’ B.etond — C.propint D,acetlona E thet 2 ncn) i prima reads este 0 veacje de cracare lar f $b sunt precutso al siren 88 se ‘entice Compusul a. ian 8. bulendC.propend’ D. propan —E. acetend 5. Se dau tensfomale: Cathe HO A +6 Totiens 2a Bo 40 ‘Compusu Coste: ‘Aaa ghtaie 8. ace afe-metigluris acid sucinie 1. acid butencie E eee iovaliaie 6. Acatura ce calcu se obj pin react le: ‘id de calcu c2roune . cartonat do calc gi carbune hides de calcu sh crbune 7. Pin wimerizares propine! raul ‘Aberaen Bowen -pxton D.4;28rimetbenzen —E7.3,simetibenzen {8 Oridare tol a achinelor cu O, conde a A. dal E. dolacia ©, HO D. ecdeetone E exon + 002+ 1,0 8. Pan adja apal a poping remus A.CHy-Clip CHO. .CHy-CHeCH_OH ahem DCCC, ECHe fn CH, a on * nl con dp ect aie ek una); 2-butna I); Seb -butina (MV); 4 igi CusV DL MsiV 41, Se ard comple propia lpropaciena. Raportl meta dsrehidrcarbur sh oxgen ete 1 ‘A inambele cazu la adores propel. laardorea propacanel Diinnicl unui din cart, arderea complet nu poste avealoe decal lean ‘2, Se dau umatoaree reac: cH = cH+HGN Cty = CE— oN o cH = cE+EC, C= cH a cc) cH S cHtcH = cH. C= CH—C = cH) ae eae comes ste doen mad curn,a obfrerea do ge? All et Digit Elgil 2 — eo sesame, 43, 1-Butina ao namestec cu 2-btha se iorenjacd de aceasta: ‘pn ese ey ap de rom B. pin reac ou solu metalic, a calt Cprnerdore Dt ou reacja Aeat seu reba B in adja acids aco ascend env acetal ce vind, Forme sesiua ste: A CH= ¢—COO—cH, B CH—coo—c = cH © Gh=Ci—coo—cR, D. CHy—coo—cH = cl Raa Coo —cH, 15. So cau umitoarele vale ale ditanslor ine stom do carbon: 1,64 angst gi 1.29, engsYom\. Ca stan va existance ce doi lem de carbon dn colle: ‘Amal mare deca 1.38 angstrom ‘8, mal mied docdt 138 angstrom . mel mare deca 1,54 anger gall eu 133 angtromi a8 valoare mal mare decal orcers cn cx nate mai su. 17, Se i eohoma de oacje: + HOH + Her ++ NaOH (C4404) Crh. CHy CHO, A 8 c “40 Nar, HO Be + 2KOHICHOM) —2tt c—— +o E F 2K, -2H,0 oo CompusulE esto: ACh =CH—CH=o% = Ch = C=C D. c= c—cuy—ch ‘are clechc perimu obfneres acetlene, reacts secundart AL B28 Col 2. 1-Butna aia n smestec cu tropna sa poate reounoaste pin rect: Acuee 8 cu sola sib bazicd de Kn. ‘C.de hikogenre 1 caresct Totiens E pin ic una in react A-D 2 seetennena 5801. yg HigS0, cas—c = CH +0 Fon suena ol: al B, CoHty-CH=CHOH D.CaH-CO-CHy rame eerburd e coil se cbfin 896 mill aoetiens. Puree carb de % 6.95% DH Lem (20% volune 03) neceser combust @ 1,68 mi ameslec gazos | acotiend ese: Bem C84 D.tT2M E180m? mestec Ge do al seaturd sods, un mel scasluré de cup dol mol cel’ do foxmeazd prin Horo C1 motacadiené +2 mob acetla’ /olumetic de azot In amestecu rezutatiaarderes @ 20 grame propind rinun iv er (6s 80% Ne). Guna condenearea ape este % OTe. 33, Se ad 1625 grame acetlend objnenduce A20% cow 34, Prin reacja vari resin cu cBroune In cuptr etc 9 obine urmStorl campus: a ‘demagnezu B.acaaiéehid® e030) te E scaliont ‘are prin reacja cu reaciv Tolens conduc la un cumpue in care rapt cS ene DiacetlendE propins 37. La edorea acatienel cu pernanganat de potasly In meciu acid ezuti 2 A.CO+CO;+H0 8. HOOC-COH 3+ HO ‘38, Fiore alga ape lao alcind marginal, cu peste te ator de carbon in molecu, 2 poate frm: Aes calalzal de sutatul de cupes 8. cance ao colo simeticd nuareloc oasemenes reace D.conduce la meticetone se roduce oizomeraae a aldetidncoraspunasioere ‘99. La ordores etlenei cu permanganat ‘Acocl formic 8, ei aces Dd de carton gi apa nil und dia compug AD 40. Metpropcetons se poate obj pin ada pela A propia’ pers compusliC gio Bi tpn U6. ARENE, 1.'Se ad schema de esc: CHC (AIC) +21 Guin) +0. Hct 8 c e +1 2H 2H! +24 (cataizaton) rr aH seceeet sBSeSeSM (eno-gcore) | TCHCLNL) —Cutum) AHO oe cp - 8 et -se! -3he ‘Substanfe E este: age Gulati ea (eine ames, open | owes cig HO +0 HCL Sa 6 won if “O 1 ett compusul dea purl ot cei dea punt C a F TT, 4. So sn de rants: £8, Suostana cu formu CCl 50 ‘Adin bonzen gi cr, prio reac CH CANO) 20nd) +cH.CYNC in bonza A+ 5 “Ho “shot “10 cm +240 +310) Ho aia aromatic cenjine 14.81% oxigen. Care este compucul Xu reacjoneaza cu NaOH? 12. Formuta melecuar 2 tenantenuui este: sho AGrtin B.Cahe CCW DCH E.Cuy co : Hi 13; La niocarbule eu mat mute nudes berzonce condenssie In stud, career | erate Anal prorat dectlabonzen +H 8 al pul pronurat deca a bnzen . E x eerie al berzenlt : D career aromede recht doar benzo ‘clu de Dentigen 8 cour do benat ©.orexen E caacend eromaie nd pate fdacuatfwcfederumBrulde rte benzene Diente bert enicoromotn 14. Consdornd react e conrae aller unin i presen de staat (FC) 6. Se cones sche {5 co precizez procuat de reache: 8 *#2KOH (E10H, 0) ‘A meroohion Coie, ————+ 4» —2_, , NECA) nual ecrten aa “2K - 240 numa peorainen Conpasul este: Geena sore ‘tontectiers 8. 2-bromoetiewen —C.t-brmosien E orn s peroiuen B.2-bomostren ~ E:t-brompetbenzen 7. Ge cenumir are substenj ex formule: C A.tibenzometn —B. tfenimetl ——_. fenntan DLtenimetion ——tbenzemet 15, Se dau uma campus: fe-CH=CHs (I) CaH-CH-CH~ Cy ~ Cy; Cathy CH=CH-CH 0, “ Ail) Clg D.LIgiV toy) 20 an mmenegao 1 Sodastomci Ee ded-we i open [BRineinpeter soma cresnnt emu Cachet de ce 20. In uma east ng butan catlzt8 de che ume de apd, rez major: A. CH SHC BG cer ©. Ce CH-CHCH, 2. on j t Hy Sd cH, E reacia muse ee, 2, Salon benz 200° somes ea produ prnpal acl enzen dois cu = de or Centtatsa coa mal mare se va format a Bl cit '8e vor forms anit aproximatv egal ata Pred acl CCH + Ce “Het ese: ‘A.corua de benal B.o-corotouen .p-clrctotuen 1 atato-corotoven ct i p-sorotouen E/mclrtoiven 23, Pentru obi clrabenzen din benzen extatzatons prop zis este: ANd B.Fech C.NChOLFeC, Faved 24. Posie cole mi reactive cn anrcen, in each de oxida, sunt ‘stom de carbon ai aniracenull ent echvelen ea sc! al ener 8 poxifie 910 C.poaifie 1.4.5.8, .poaiie2, 38,7 poz t o-ereoiien ron il); rua de bona (N giv 0,1, bial 38, Numinu do histocerurlsromatice ou formula molecarl Cut care conduc rin Fo Bin reacts Cots * CHr-COCt Ha Se eomen ‘mononirere ctald oun singur produ spa fl exdale cu o stu aida de permanganate ACHECHCO aii ginoy eee sek cs CG CO-Chi-Ciiy” —D.CaH4-CO-CHy E reacfaru este posi C.1.2-tmetibenzen cis DIS EAT AG BGO” C.Gity DCH EMH 30, Fl umstoarea reac a uns eubelane aematce: catalzator 17. COMPUS! HALOGENA! Ce Koy + ericstona + 2461 '.clorurd de bonalden Ctoro-denietan 240 120 c———o Ko NH 0s. a temperatura, cous cant egle do ‘anhidielor respective. Necesit o canals 2 = HO0-GH-CO0H 604+ HO 8. ondoree enter Crh A.23-detorobuian Blot de oi ©. Sdoro-t-butend D.2-eore-t-peniend §——E ,2-dlooropentan 5. Secale enon 5. S2 dd cuccestunea de ranstomat 11, Cete-COOH se poste bine prin hertz: B.GHe-CHCR ©. Cab CC, +OhUC)=KCN412H00 shea. Bon CH CHecty eg AHO a = Hor koi, 204 ieee: 412, Media optim pen react dervaiorhlogenal cx Mo ese AHOOC-Cli-CHOH)-CH-OH 8. CHy-CHLCH- OH ‘C.acotond Deter anhiu——E. oenzen ou sci in corre de pr oon D. Chirch-ch-cooH 8. reagl de subst ftochinica cu ru i ut ‘Deaf de HCI urmate de elmiere de HzO CHi-C-CH-oH ba ba Seon 44, Care dive unite compu formeazd catone in uma ead cu benzenul? | E-HOOC-Cit-CHHOH-COOH ‘A 2eleropropanul ‘Biconura de benzlidenC.corwa devi | ctr de at dora de aca orien +O. 45, Se considera girl de iraneformar aa c (280, ¢) HBr aia ie ee Cie OM ror 8. tutena! 1-butans of E-amesiee de 1-butano i 2—butanol 1 1. Se dau transfomte: ce > oH0 + Tolens a a cooly 2H) rom 4 ampoaiiaprocenuet 2 su & 12etanchian —— 6.23- 8 7. Care cite formusle unoare ropreziié amine: ° () RNHe (D,RATHO™ (i) RN QM) R-NEN-R (YY RCN, Rigi Big Gigi Ditoale— E.nictuna Amal ied 3 maimare Chega mei mare pant emine aromatce § mal mica pent cele alate mei ied pont amine aromates mal mare pentu cle fate 8. Printralarea une! eine ener cuohalogenur de act se obi ind aca (C.o.sae de aazoniy 2 8. poate faci =|. Et rei cu denumirn fenimetlcktohaamina ese: Cay Cally a cau nC Beaty CANO 6. CaN ‘CHy ‘CH D.Cai-CP CHE Mh HN—Ce CEH, ‘2-day frase cancet in xe ne: ions nossa Sane Seabees Eeedomnten "8 20, Vrlind clowra de sce cu etamind In exces, amestecu eau va confine pe eng’ ania al: ‘Acccotanita’ B.CHCOOH [cH CH-NKATCr Dannii acetic E aldhidl cota 21, Sedu substajole cu umétoarae formule WQsNH (I) Ce CH NCH, {il CCN 1 mel slab bases ar: Blt ci D bazlotes substare! este eg cu coa a substan E taziciaiessubsianel| este ela cu cas autetara li de simone club n 28 clacatamina err’ din cae a fost ob decal amine terra din care a fost oop jres miner cand vapor amin: halogen oe acl este mut ma ‘teu de separa. 18. Se dau umtioaela amine: ct, cH, x 2 esanina (My eds NH (I) Calis—Ni (ID) CH= NH catty (IV) " Eg on Ze ih a re ‘Caminl lata terere D amine erste pimare oth tote -nioiuna E aminele somes secundare 8.Trietiamina te pote sca A.corst acca 8, ac carboste eset ‘ D.antiode ie aciztorcarbonici E-riclun opus . Dietlamina este al pu bazica deca etl amina. 1, Se detoreaa posit de formar a unel ep once cu proton oedst de un ac. 25H E Se caloreazé perecti de electron’ neparcipan de a atomus de 220. 1. Se uratorl ide transfor w ia 25. n procesu do reducere a iroderivaiior is amine, In prazond do fr acid cove, rok ‘iru este ce: 8. acoda electron a forma cent activ alcatel. trametiensmina) 8. 1,6-hexandamina (haxametiendamina) na .¢-clamino-2-butene tl i; C3H,COGI (NY); He (V), m= Eg Aes ee ao Sng ch Acute un tuo eA ere: Xcoewe as orem EON 19. So ecu eae A‘ ty €0-Cl——— i pepecta Formula substantel A este: oo i Ni & ua noma de mass caespudesublrsA 0 Comin’ earacare Cela de benzen- reprint rosa ralé pin cra eo pea one roe este tempera AOD 2NHy —————* HNN + Hy preslure 1 D.CHCh + 2KCN + HO nicluna dn reacilaA-D 21, La hota unel amide o-a objnut acd bulonle gl ¢-au degaet 1,12 Hi amoniae (con ‘ormale) Aide supusdhidolize sie: "Simms nobis ©. butraiéo Spence mame 22 Seh pul ee tersfomac a 09 22H Athy ———+ 8 ———> ¢ + p > chicas Ho” HO Suttons Ae: Kot-on B.CHCOOH CHC OH Cli Ct EE nistuna dia substaneie de mal sus 23, Sed undiont 9 de tonson 2) 2 ‘Assy ——> 8 ——> ¢ ——> 0 ——— atest 40 +40 ‘Subetanya A este: a | £77. Sec umn gre tanetorn 38, Eso amie compusul care recut dn reac: BHO «HOH pe Ny =H pela acetlend, sue! eubetana E este: . sett de vi B.dincxrbonat ain cloud de benz gl amoniae cn Gourde aed gamoniac den canatde amen. 29, Dire ideo umare ests hit: ‘formamide 8. aceamiga ©. propionemide 0. butramige E.berwamida cen 136. AMINOACI~PROTEINE = Sees € HO-LCOICHA CONCH) MH Si sodeteminesuneania 1. Sec sud rent: Routan a1 sean 24 eemobutn * E2A-ooanaerd afae +340 (80) re Tolme, HN) rime reese Mcrae tere rece Ll aide 0 obo ac roi st e-au cegaa 1.12 Eb NH (condi “scoon "20 nor) Cantata do amish tla ese de 7 x Biasg Case D739 6.859 ee Ne | . $3, ere compu crespunzer onus molecule CN ext un num de met care “Hr “Hor tu eacjonend eu CRsCOC egal x ¥ * . : cr lbaaed org cue cc 3 Aci oe tate aac dol mci de Pisano eu mons n exes, vad: { oto-cnoetersamce Sime catoxbersamil"C. praaroxbenzania I 2 Se consera wanstormares: Ramage ‘oma S } ‘A+ Gi-gH-COOH» B—sthN-GH-CO-Ni-GH-CO-NH-CH-COOH #20 35.Car ne compu de maps fomesz8 pin deh scone | rr t Ny A. acu acetic 8 clon de acai ‘C. anid acatica (OH NH oe cH (Cie | He oH | i C.ecideoniate ard ptas th tno tee | SubsanaB co: acd glare 3. nprecené de penton defosor j ioe 2a usprage O nmedrate O.seens E cid 3. 0 subsiané (A) cu fomula males 2 oath (a ia 8 CHOWN este supue uner transforma cimice “Sixc0c1 +301 von _—e o i “40 Taco} ‘Structura substanfei D este: ss ee Shace'eteoon crc, i ao Nos © Hooe-ex-co0H DHoSHe f we Sarsce — soieoe: oe > “a “Her sho F « ~chco0H Cepeda cn eatin 752 igen 1805 et Corp Racdeberase S-engoanniaeaae oS %saeL Comm ae Di niveoluen E touldna C. ecidul 3-cloropropanoic 2-bve i comopropancie E lool estan amine nial sn ensocil rapt staat pe calc ©. pentaconrd de fosfor +1, Dire umator aninoscs:afe-elanine, bela-alaina, aid p-aminobenzsic, ina sunt in ‘rod rormal stare de agregar fea: Aun Bd Gkel—Dipatu —Exniclunul 12. Se dh ecuafe veal A+ 2NH, ————> alle-stanina + NHAC! Susstanis A ose: ‘A GeCH;-COOH 8.c}{CH}-cooH C.CH{CH) CON, 8 Giech-cook Eslanina ruse poate prepare pe aceasl ale a 43, Resi cove nv ete 6st de nic un aminoacid tural este: Acestriesres| ®. aclares ©. condersaree 1 reseg buretuul E deshicratwes 44. Confne sit compociie: Rising Dosetna C.cstoa —D.slanne—_E. vaina 46. Umtoaree protein’ Sbroass nu formeazd sou apoase: ‘Agebuline gute (¢alourina D. colagenut toate potenee farmean! sol colsidale c. 2 igre : Btu elgredd Gator donload inser inverse ecb de deprotonare © rupart ‘atboxd Erich una dn stmt nu ase ade ps elinia la ormarea une molecule de heptapepbi simp este ce De E12 tne site 2 ore: ar ee ©. Hee COr cH ts fet ama enn ommetemey ed 24cteenin seep cadena apes escape eee A twonalle "8 100 nol oniee GSO amine Et8moico, Dv Elgin tazels peibie pentu objnees de alien pomesie la maton Bun azodaivat Cn catoscie un pracus de degradare onal ino@cial se pot ensioma a amine prinare pro reece ce hidroies B.decarboniare —C. reducers" D.cxidare E. decartoxera stersca rpal amet anos nto He side one aaa eso oan ema ric! un fel de caracteristici comune oa a 30, Avo ales contrat ca en, Sekt a gona mental de caben, Werner, agen saat ca tnepd cing A gli gtcl-serna '.gICh-elani-serna E-alinioiani-senna 34. Omitina esto oresogu ime eri finel, Denumira chica omine! este: B. acd aia-aminovateranie ci alla.epston-ctaminocaprenic ich sct-vaina 32 numa esi ariopce spar clase bond carat ti ‘Avancgona Bull Coca 'D. nrcdana ns 33. In fosoproteide, actu strc exte Acteice” B.iorice G.cavbontee 34, Srna este: ‘A un acl moneemino-monecarbole sromatte 8, un eld monoemino-carboite un acd Gamine-menoearboxc, un aminoocs hiro n-get-esparegl- 8 c——p Hot Hot “HO reacty Toten 2 —— &—— F substonja Fost ‘A 2enieroxbutanal 8. 3-fidemiponianal 6 eis 2-mali-3-tidioxpertancie 1. seid 2-hisoipentanoks e+Ho Bet +40) ———* 2€ subetanip A oe 4, Pin oxdares borcenui cu oso de permanganat de potas slab lca, se formeazi: Con Om CeCe ‘rivera mall, eonsgerand gndamentl de 100% este ‘$1008 Beee7m? C.4008ikr | .S04Net E,504m 83 1, La escares sniracorasl eu K,Crf0 gi seu avete,se lxmeazt pao ~ A. 3B ee--Tecomemices - 3 E reac are lee "1, Produ fra lox natahe c» O, in azengs de VO, la 380°C, este: oc adod ab of I i 12. rea lett een a nO mec i ee xe: Sou SS . 7 6 cio r ~ A COOH Ce eee CHOH 67 tio oa 6 tosja aie 19. Die jrocescle co mast oe m (0) Cll ANH + 920, ———* How + sH0) 000% (1 Gah Ch ————> 26 + 2H} ay, oon q OC + ‘COOH 7 oon Ge cHO* ies ———» zegu-cooH i ° toto BIg C.LUSIV Dwg Eng “ propend, er ald code gazos ‘Gorabenzen, popend, er saci! suture punere i numrul de moll acestor, la descompunerea @ do mol de 8.800, 46140 +0+0, 0.800, 4H,0+ NO, ©. acetond 5! local E-butandond gael inte umatoarel substan po floisdrep catalan axdare cu oxigen molecler nig organics: A Kins i 0s [AQINHSDIOH OM). Bais WE tete metals grle conduc a frmaree: (C-aciduli glutaric 22, Achena care pin idee cu KeCi30, 1 H,S0. formeazd acetond | acid zovaleianic ate: ‘A.29-dimetl-2-haxena ‘.Z4-dimeti-2-nenens C,246-dmall-2-hevena D.2;4-dimeti-2-pentena E 2 meli-el-2-hexena 23. a agente oxidare a aldozoo a aca aloni ce utzon ‘A ciromat de potasiv in mediu acid 8 parmanganat de potasu in medi neuiry permanganate potas in meciv acid. Sra complexe la unor metale gle Eenigen molecu catalzaion, 8 \e andere a propane! cu scivje de KMrO, In media de 88 sue, report (CH= CHy: Ha, vat Gzia' p23 eat Propenei cu solu slab bavi de KMnO, report molar KMNO, C12 ozs eas rez a eae pepe! cu prmengans plain mad nay A p-eandel 1.2-propaneto Dieisna a propen-2-0) . propanat 22, Aci oie pa ob dn soda pin candor crc, ua oddaree croionaidehide cu: ae ane ne Sipemangana Se poess inmadscé 8. duet e pots nme potasiu in medi bazic D. react Tolens: ee mn necs contr wige, ecard ad mite degen agen ed escola nas an oom ou omula eed 0, Camu ©. forneehide rata ce oxdar: Bsican ——— akctend D.atieica —— cis earvalie ost organi, care cone carbon, hckogon si oxigen, 10 20.2 mal dn compusul respectv ve obfin 2.8 CCH, D.GHO ECaHWO, 435. Le oxdaien 64 grame hexend cs pomanganat de potas In med apos (slab bez). se 1.1.39 mol permanganat 0.4 mol permangenet Sol permanganat (t) CHAOH + HOCH ———* HCO0-CH, + 20 () 20840 ———* Ga 0-Caha* HO i Allg Big Gigiv Dmg ELus |57.Le oxdovea« 4 mi izebvtend cu permanganst de potas n media apos se consuma: ‘1 mol permanganet 1B 5625mmnel permangant—-C. Smmol permenganat 0.2.5mmol permenganat E139 mol permanganal suibsianie pol eufer un proces de sulooidare: acetamida (); ais soc bonsoe V) benzaldehica (). cing Mw eusv 19, Nu se poste obj pinto reece do oxlare @ ure achene ov pemangenat de pola nt medi cic ‘4, propanona 8. butanona ©. zopeopcatona 1. Soatfenons | E ecole yame eter se osldeazs bldnd. Sind c& produsul oojut formeazé prin Wwtare os 21.45 greme precipi opi, carta de alco! naoncata este: 58 grame Diacotiens — E. buanal Bry 2KCN Hay A—— Bc rE ~2K0 Sind eubra exe erat Jon, untae: Ascot Betend Dpropené propa reel denumires compusull A “SKN A+ Hol ——> B HO Kc! Ateobuiend eter ©. propend A niin a cnseonig atm a er | Satur parm gee can 2 soe rp ea at ul one “so oan Cetienodd “B-dicoroetend —. corud de att sh Pape) hs a———c ° +2KeN +8 440 F 6 “aN B ae aporu de mend carbon: hideogen egal cu 12:1. Compusu G este: Badd 23-dbromoguiris C. sé 34-dbxomoadipic renemedisucanis sad 23-dbromometladpc 6. Dine subslajele de mai jos se comport c@ egent reducer ff ce stem oxen KivnOJH,S04: ACH ‘BG C.GiHp-CHy D.cH.cooH —_E CH/COONS Dine umaoarele substnje are coracerreductir: gucaza (); zsharoxe (acd eric 9: cial ace (N). Die E.Natetanol mei joe, reacfoneazs putemic cu eactvul Toles: 19, Di abated male eotonnn ue Totes Busy cag ig Eig . seid oxalle ‘emons pra oucre stn cae 38 poste St fon cdo Sc voi tare 41 €,10584m? condi normale. Achene ose: eet C.Ciy OCH EG rl moar do combine irr roc Tolens gi slihié,consdertnd 8 reac 25, Raper oi antaca:ntogen a herogenarea il a anaceuhi ee: ince sechonetico, ee te es CT ETB B12 p21 esd aa | 80 1 3-ewoponze 9 Moral Hye on 8. klomot {-aamnabenann 5:4 hl 13-senicbencon ‘onsuma 10,08 i rcropen (C2)? (gore do adstana A 6% imu) so waeazS ca amestee silent ober se Sthsiangs & cao eupusd roduou cu Fe + HCI conduc la sustania C CaHoN) Ain ‘Sic merisnsts cesar care cs un anderen de €0%, ci mos de comausC 8 cb? De Ros BOS CBA £020, 40, Cajeompusmonocatbrepatreconac rain do malihitepen penta Spent? aa Bz c3 Dea ES 48, ZOMERIA DE CATENA SIDE POZITIE 4. Se daureactia: AsO. 2 c+ho . c+2He F804 o E “HO, 10% H, se cere 8 se determine numérul ce izomen de catond jecuard cu compust F. cs Be Ea 2, Seda schema do aneform Fa 40) —— 20,0004 ‘85 se entice supstenta a. Reena 8 etandiol .butan 2am E eorobutend 2. Se dau kansfomnéni: road A +0 +H ‘ iar energie! +h dung) >——, 4 Suustafa A, coespunctone mais melee C40, se supine transi: ‘+ Hx (OH) +HEr oH sis ct a Dac are formula molecular CaH}OE, substan C ese: Auras!“ Bundol ” G.unesier"O.untenol E.unalteampus 5. Se dau reac i) A$ 3 ——> rotten ae Substarga A este: A eobutan B.buan —C.teobutend B.butens but & tena cu oa nears GN, cor ml de cation tu A Ticonef™ 8.elzomedC.izanet D sieama i nar 1, Fommeazi un singr conus mononivodervat Accilonul Bom-siend C.pralendD.c-xlenttsimxlend Eni unui rezpand un num de oo erat egal a: 0. et 1 de ane aromatics izomere egal cu: ee i 10. Dine compu do mal se, fama print-o resco ex coru un singur compus cle rnto reseje ex dont! un singer comp .butanul C.neopeniand 0, 2-metipentonul &, hexanal ‘1.089 omer aio AS ee 12, Numirul comer fara toler Cit, ear con 48, Compusul clole care prezntS alomi de carton secundart in malscul sare formula molecular CH esi: B.meti-cdonexen C.1,2-cimetcicopentan E,t-meli-2-el-cicebuien "4, Nurul tot de herocarbuaromatce ou formula molecular GH este: A3 Ba C5 De ES 415. Numan izomerlor cu forms molecusrd C,!40 care dou aldeide prin cxidere ca KG 51 H.S0, aste Aq BZ cs Da es 18, Nun izomaior romat, ou omit #40, care nu reaconeazd cu NaOH eat AS a4 3 D2 et ul izamerlor aroma de pale corespunztr formu molecular Ce, OBts eae: Ba cs De e7 Numind hidrocarburtor aromatice cu formula woleousr® CoH, care formeazd prin ‘ure nprezena Ge ACh, un sigur dervat monacoura ete: BS ez ot £0 2. izomario do poze 0. iaomere de clend, de poi gl geomet 20, Numaruaiehiceer cx nucle benzanice care corespunformulel melecuare GH40 este: Ae BT cs Dea e3 21, Nimarul acizior carboxlil ci nuclee benzenice care corespund formulel molecuare GiiyOy este: os De Ez 22, Numan ester care corespund formu] mlecuare O4Hi02 est: as 8.5 C4 D3 E2 .2-ulzndl —_C, 23.metibutanul 1. Selore2-butancit E12 didoropropanal 2.0 aap conf n nd som carbon atime egal Bz 220 crtopente conf un runt son cre Bz c3 cl egal cu ra 2.0 loputrt xin unr d pore ge canione cao Die 20 elope ean un umd ech fe enaniona ea c oe Die 2,0 ctoperten preset un ramé onan eal ca BA 0.10 E32 25, adperoe pat nundr de santas xe cs De E32 27. Prezintizometie optic un derival monohalogenat al A r-butanolul 6. lzbutanulul . neapentanulu Bietene! E metanull 28, Nutr do pice erento ate ete de Ad Bs 0.8 6 29, Numan de compu, care preznth actinle pli, rez in ura ceecilor de Imaocondnsae mi, ce seston, de ttanors rope sce AG 37 10 30. Nurul minim de atom de carbon el unul compus cy ermla Gereralé CyHays, 62 rit ciate cred ete de ce Ds Be 31.0 calctotazh confine un num de stom de carton esimetici egal cu AY B2 C2 D4 eo 32.0 austen cone un num ce mde caton sme ena AY C2 BS 35,9 alten prea un unr ce pre de ean Az 3.18 E32 24,0 coeivons presi un repre de eantomet pn At D8 E16 35,0 enevera pen un runt enanone eg cu: Dis E92 36,9 atstevzs pcan un punt eeanames ea cz a2 c.8 DIE ‘27, Care ese num maxim de glicerida iomore care dau prin hiroizd un mol de glenn rol ac pa sieeve? Rar Bs Ls C6 - Do £10 38. Dinte urmatorlcompus! su propria! optic active: ona (; Ganhidna acetofenonei (0 gated pape aca and BaniluwwtC. DuillgitV Ett opie sctive : 2 ~ butanol (; clorura. de Fina frmadhidel (N). ‘DeigiE.1gitl ca Ds £6

S-ar putea să vă placă și