Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. SECURITY PEC S.R.

L
APROBAT
ADMINISTRATOR
Ec. Morar Alexandru

TEMATICA INSTRUIRE PERIODICA PRIVIND SECURITATEA SI


SANATATEA IN MUNCA
Pentru personalul TESA, administrativ si conducere
2012

TRIMESTRUL III

1.Instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii pentru


personalul ce desfasoara activitati TESA, administrativ si conducere;
2.Riscurile pentru securitate si sanatate in munca si masurile
propuse pentru diminuarea riscurilor evaluate;
3.H.G.971/2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau sanatate la locul de munca Anexa 7, 8, 9;
4.H.G. 1146/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de munca Anexa 1,
Anexa 2.Dispozitii generale;
5.Instructiuni proprii de acordare a primului ajutor;
6.Prelucrare plan prevenire si protectie.

Data intrarii in vigoare: 01.07.2012

Elaborat de Serviciul Intern de


Securitate si Sanatate in Munca