Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 2 Drept Civil

Principiile Dreptului Civil


Principiile vizeaza si destinatarii normelor (persoane fizice sau juridice)
Enumerarea principiilor dreptului civil :
In enumerarea principiilor dreptului civil se porneste de la distinctia dintre
principiile generale si cele speciale. Principiul general este valabil pentru intreg
dreptul civil. Prof. Beleiu a aratat ca pot fi socotite principia generale ale dreptului
civil : principiul proprietatii, principiul egalitatii in fata legii, principiul garantarii si
ocrotirii drepturilor civile (Beleiu), principiul bunei credinte.
In afara de aceste principia generale, exista si principia specifice, particulare.
Acestea nu sunt valabile pentru intregul drept civil.Exista principii specific
principiul consensualismului => principiu prin care se poate obliga prin simplu
accord de vointa. Din punct de vedere al efectului civil, opereaza asa numitul
principiu al clauzelor dintr-un contract, care sunt obligatorii si nu facultative.
Principiile generale pot fi prezentate si altfel dupa functia lor principala.
Dupa scopul lor, principia directoare / configuratoare si principia corectoare.
Prin director serveste mai ales la influentarea, directionarea activitatii juridice. In al
doilea caz, el serveste sa corecteze anumite derapaje facute de legiuitor sau de
subiectele de drept civil.
Principiile generale ale dreptului civil au un rol preponderent director.
Principiul demnitatii umane drept al personalitatii ( dr. la viata, dr. la integritate
fizica si psihica ) art.1 alin.(3) C.R.
---------------------------------------------------------

principiul echitatii controversat


principiul bunei credinte principiu director; din ce in ce mai acceptat
art.57
art.14 NCC (sens obiectiv) orice persoana fizica trebuie sa isi exercite
obligatia civila cu buna-credinta
exista si un sens subiectiv eroare legitima = credinta unei persoane intro aparenta create de un act juridic
in situatii particulare, idea de protective a persoanei se manifesta;

Curs 2 Drept Civil


-

persoanele majore se pot afla in situatii exceptionale pot apela la


institutia curatelei
principiul imbinarii intereselor generale cu interesele individuale
respectarea ordinii publice si ale bunelor moravuri
pentru motive de utilitate publica in interes general dreptul de
proprietate private se poate stinge cu justa si prealabila despagubire
dreptul de proprietate raport de buna vecinatate
sarcini impuse de obiceiul locului
principiul raspunderii civile
o orice savarsire a unui fapt conducator de principii duce la
raspundere in fata legii
principiul increderii legitime eror comunis
o destinat sa ii apere pe cei care au actionat cu un comportament
responsabil
o decurge principiul erorii legitime ( Articolul 17, alin.(2) NCC )
o alta latura : respectarea asteptarii lor
o comportament rezonabil al autoritatilor publice
justitia civila are doua aspecte
o o justitie distributiv de a da fiecaruia ceea ce i se cuvine
o o justitie corectiva persoana in cauza are dreptul la o reparative
corespunzatoare

Principii specific

libera circulatie a bunurilor (din dreptul de proprietate) drepturi reale


principiul publicitatii material (cartea funciara)
principiul consensualismului (contracte) carta sum servanda
o aspect pozitiv poate obtine realizarea silita a drepturilor material
o aspect negativ irevocabilitatea
o contractual leaga doar parti, nu orice persoana