Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 6 Drept Civil

Despre interpretarea dreptului civil

Ce este interpretarea ?
De ce este nevoie de interpretare ?
Care sunt principiile interpretarii ?

Interpretarea normelor de drept civil este o operatiune inerenta realizarii dreptului. Ea a


fost definita intr-o maniera clasica si anume ca o operatiune de lamurire a sensului unei norme
de drept civil in scopul justei aplicari a acesteia diferitelor situatii practice care se incadreaza in
ipotezele acelei norme.
Trasaturile interpretarii dreptului civil :
1. Exista o etapa obligatorie in ceea ce priveste aplicarea normelor de drept civil. Aceasta
se poate face imediat, ori de cate ori se realizeaza ipoteza acestora.
Ex. : cel care cauzeaza un prejudiciu este obligat sa-l repare simplul fapt al incalcarii
implica norme de drept civil.
2. Interventia organului de jurisdictie
Indiferent ca normele dreptului civil se aplica direct sau mediatic , aplicarea lor presupune
interpretarea normelor. Aceasta are drept scop justa aplicare a normelor respective situatiilor
practice.
In acceptiunea moderna, interpretarea nu lamureste, ea este vazuta ca fiind atributiva
de sens. De multe ori, in legatura cu un text ne putem confrunta cu 3 maniere de a interpreta
textul :
i.

Intentio autoris : se observa intentia autorului transpusa in norma ( Guvern,


legiuitor )

ii.
iii.

Intentio operis : se observa ce rezulta din documentul interpretat


Intentio lectoris : se observa sensul atribuit de catre lector; sensul atribuit de
catre cititor ( care poate fi profan nu are experienta juridica / sau poate fi jurist
care are o acceptiune diferita fata de un neexperimentat )
Un sens absolut original este exclus mai ales in materia interpretarii juridice.

In ceea ce priveste necesitatea interpretarii aceasta deriva din faptul ca dreptul prin
natura lui este conservator, normele juridice reglementeaza pe durata nedeterminata relatii
sociale, care insa nu raman aceleasi. Exista norme juridce care, din punct de vedere al existentei
lor, pot avea 50-100 de ani precum in sistemul anglo-saxon ( precedente invocate astazi care
au fost create in sec XIII ). Se pune problema daca acea norma mai este capabila sa raspunda
nevoii actuale. Aceasta adaptabilitate este observata pe cale de interpretare. Pentru ca norma sa
aiba o durata cat mai lunga si sa fie suficienta, ea este transpusa in formule generale. Textele

Curs 6 Drept Civil


legislative sunt redactate in termeni generali cu intentia de a acoperi cat mai multe situatii
posibile.
Se pune problema daca, o anumita situatie juridica a fost sau nu avuta in textele legale ?
Necesitatea interpretarii este impusa si de faptul ca atunci cand un text este incomplet, el
trebuie interpretat in vederea completarii lui.Un alt fundament al necesitatii interpretarii
normelor de drept civil este faptul ca domeniul dreptului se caracterizeaza si printr-un limbaj
tehnic specific. Normele de tehnica legislativa presupun folosirea unor termeni cu un singur
inteles, insa exista si termeni cu mai multe intelesuri :
spre exemplu, termenul de revocare :
In dreptul civil are sensul de denuntare unilaterala / bilaterala a
unui contract art.969,alin.(2).
Desfiintarea unui act cu titlu de sanctiune : revocarea donatiilor pentru
ingratitudine
Inopozabilitate : Actiune Pauliana actiune juridica incheiata in frauda altei
persoane
Sub modelul anglo-american, legiuitorul a inceput sa insereze in actul normativ definitia
unor termeni pentru a facilita interpretarea.
Interpretarea cunoaste diferite forme. Principalele clasificari ale interpretarii normelor
civile sunt :
Sunt folosite 3 criterii de clasificare :
a. Rezultatul
i.
ii.
iii.

interpretarii
interpretarea
interpretarea
interpretarea

:
literala ( declarativa )
restrictiva
extensiva

b. Dupa autor :
i. Interpretare oficiala ( are caracter obligatoriu )
1. Autentica ( de catre autorul normei ) exemplele sunt rare
2. Judiciara ( de catre cel chemat sa aplice legea de catre judecator )
ii. Interpretarea neoficiala
c. Metoda de interpretare :
i. Interpretarea Gramaticala
ii. Interpretarea Sistematica destinata sa stabileasca pozitia normei
interpretate in ansamblul normelor
iii. Interpretarea Istorico-Teleologica intentia autorului
iv. Interpretarea Logica datorita vechimii s-a materializat in mai multe tipuri
de argumente
Problema este daca norma interpretativa se aplica nu numai pentru viitor ci si
pentru trecut. Norma interpretativa face corp comun cu legea interpretata si prin urmare are
efect retroactiv. O lege interpretativa poate fi socotita ca retroactiva in materia penala si
contraventionala si doar daca este mai favorabila art.15, alin.(2). Daca analizam mecanismul

Curs 6 Drept Civil


normei interpretative se poate observa ca intotdeauna norma nu are ca efect redarea sensului
original, ci a celui ascuns.
Legea interpretativa = lege modificatoare statuand un anumit sens, se exclude orice
interpretare .
In acest caz, toate interpretarile date de instante sunt socotite ca nelegitime
In materia civila, legea interpretativa opereaza numai pentru viitor art.9, alin.(2)
Interpretarea judiciara este obligatorie doar pentru litigiul care a ocazionat
interpretarea si aplicarea hotararii de catre judecator. ( art.9, alin.(3) N.C.C )
Interpretarea neoficiala nu are forta obligatorie fiind data de avocati sau de pledoariile
scrise, cu ocazia unui litigiu.
Interpretarea declarativa ex.: C.E.D.O
Interpretarea gramaticala : art.44 din C.R. interpretare care permite analiza unui text
cu ajutorul analizei gramaticale; in baza acestei interpretari se poate lamuri sensul unui
text.
Interpretarea sistematica : sitemul juridic in care exista mai multe microsisteme
juridice pe langa cel stabilit.
Interpretarea logica : presupune apelarea la principiile logicii.