Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 9 Drept Civil

Obiectul raportului juridic civil


Raportul juridic are,pe de-o parte subiecte de drept, are un continut si un obiect. La o
analiza mai atenta, trebuie sa distingem bunurile de obiectele raportului juridic civil.
Trebuie sa vedem ce este bunul in sens juridic, care este sediul materiei si de asemenea
corelatia dintre bunuri si alte notiuni apropiate. De asemenea trebuie realizata o clasificare a
bunurilor si a regimului juridic aplicabil diferitelor categorii de bunuri.
Bunul in sens juridic, din punct de vedere al dreptului civil, este orice valoare economica
susceptibila sa satisfaca o anumita trebuinta si sa fie apropiabil unor anumitor drepturi
patrimoniale.
Noul cod civil ofera o definitie a bunurilor, dar nu mentioneaza cadrul util al bunului si
denumeste bunurile a fi lucrurile corporale sau necorporale care pot constitui obiectul unui drept
patrimonial. Bunul este nu doar lucrul corporal care poate fi perceput cu ajutorul simturilor, ci si
lucrurile necorporale ( semne distincte, creatii intelectuale drepturi private care au si continut
patrimonial ) . In conceptia noului cod civil, se admite expres ca bunuri, lucrurile corporale sau
necorporale, doar daca fac obiectul unui drept patrimonial.
Notiunea de bun se aseamana cu alte notiuni invecinate patrimoniu, masa patrimoniala
si masa de bunuri ca atare ( notiuni juridice care au o fizionomie aparte ) . Art.31 din Noul Cod
Civil teoria personalista a patrimoniului, prevede ca orice persoana fizica sau juridica este
titulara a unui patrimoniu. Patrimoniul este o universalitate juridica, adica totalitatea drepturilor
si datoriilor care pot fi evaluate in bani si care apartine unei persoane. Unicitatea patrimoniului ar
trebui sa vina in conflict cu pluralitatea patromoniului. Patrimoniul poate face obiectul unei
afectatiuni in conditiile prevazute de lege : patrimoniile fiduciare si patrimoniile
profesionale mase patrimoniale fiduciare si profesionale. Patrimoniul fiduciar este
definit in art.773 din noul cod civil, ca fiind o masa patrimoniala autonoma distincta de celelalte
drepturi si obligatii din patrimoniile fiduciarilor.
Cei care exercita o anumita profesie autorizata, pot avea un patrimoniu profesional
( specializat ). Patrimoniul profesional este diferit fata de patrimoniul comun ( cel al sotilor ).
Creditorii unui liber profesionist, nu se pot indestula decatin baza bunurilor din patrimoniul
personal.Patrimoniul esteo universalitate juridica , pentru ca este alcatuit din 2 elemente : activ
( totalitatea drepturilor ) si pasiv ( totalitatea datoriilor / obligatiilor fiecare este raspunzator de
obligatiile asumate ).
Universalitatiile de fapt sunt simple mase de bunuri ce nu inglobeaza expres si datoriile
si obligatiile nascute in legatura cu bunurile in cauza Noul Cod Civil, art.541 Pot face obiectul
unor raporturi juridice distincte.
Fondul de comert este totalitatea bunurilor mobile si imobile ( marfuri, mobila etc. )
alocate in vederea exercitarii unor activitati economice. Din punct de vedere juridic, fondul de
comert poate fi tratat ca un bun mobil incorporal.

Curs 9 Drept Civil


Trebuie sa distingem bunul ca unitate individuala, care face obictul unor raporturi
patrimoniale, de difetite universalitati juridice pentru ca regulie aplicabile difera.

Art.542 bunurile stricto sensu si lato sensu. Noul cod civil respinge ideea
bunului lato sensu, dar admite ca regulile privitoare la bunuri se aplica si drepturilor individuale.
Bunurile se clasifica astfel :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dupa natura lor distingem : Bunuri mobile si imobile ;


Dupa epuizarea substantei distingem : Bunuri consumptibile si neconsumptibile ;
Dupa corelatia dintre ele distingem : Bunuri principale si accesorii ;
Bunuri corporale si necorporale ;
Bunuri comune si proprii ;
Bunuri sesizabile si insesizabile ;

Bunul imobil este acela care prin natura sa este fix si nu poate fi deplasat dintr-un loc in
altul, pe cand un bun mobil poate fi deplasat. Bunurile mobile si imobile sunt reglementate in
N.C.C in art. 537, 538 .
Diviziunea dintre bunurilor in mobile si imobile este considerata a fi summa divisio, fiind
totodata cea mai importanta. Bunurile imobile pot fi dobandite prin uzucapiune, iar bunurile
mobile pot fi dobandite atat prin uzucapiune cat si prin posesia de buna credinta. Din punct de
vedere al actelor juridice, dobandirea bnurilor, de regula, stramutarea proprietatii se poate face
numai prin acte incheiate in forma autentica, sub sancriunea nulitatii absolute.
Ipoteca reprezinta o garantie reala fara deposedare.
Gajul reprezinta o garantie reala cu deposedare.
N.C.C prevede ca pot fi ipotecate si bunurile mobile.
Bunurile imobile sunt protejate prin actiuni reale imobiliare. In materie imobiliara, este
competenta instanta de la locul situarii imobilului. In materie mobiliara, instanta competenta
este cea de la domiciliul paratului.

Bunuri in circuitul civil sau scoase din circuitul civil


Circuitul civil reprezinta ...
Bunurile proprietate privata sunt in circuitul civil. Bunurile in proprietate publica sunt
inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.
Bunurile din circuitul civil sunt bunurile care circula liber si bunurile cu circulatie ingradita.