Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor:

MOGOS I. SIMONA-JULIETTE - MEDIC COLABORATOR


Cumparator:

C.I.F.: 28977367
Nr. la Reg Com:
Capital social subscris si varsat: 0lei
Adresa: IASI, VASILE ALECSANDRI, Nr. 5

MEDICA M.V. S.R.L.


Adresa: P-TA UNIRII 6 IASI
CIF: 15302317
Nr. la Reg. Com.: J22/421/2003
Cont:
Banca:
Tel: 0232251832 , Fax: -

COTA DE TVA: 0 %

FACTURA
46

Numar:
Seria:
Data:
Nr.
crt.

Denumirea produselor si serviciilor


1

U.M.

Cantitate

BUC
SERVICII MEDICALE AFERENTE PERIOADEI IANUARIE-MARTIE
2014

08.04.2015
Valoare

Pret unitar

5=3X4

1,000

5.000,00

5.000,00

Modalitate de plata: Chitanta 46/08.04.2015 5000RON


Semnatura si
stampila
furnizorului

Nexus ERP

SERVICII

Date privind expeditia:

TOTAL

Numele delegatului:
Nr.:
Buletinul/Cartea de identitate: seria:
eliberat:
Mijloc de transport: Nr:
Data expediere: 08.04.2015 ora: 11:57

5.000,00

din care accize

Semnatura
de
primire

5.000,00
Lei

Semnaturile:

Sistem propriu de imprimare si numerotare conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificari si completari ulterioare si OMF 2226/2006.

FACTURA: 46, din data: 08-04-2015 (numar total pozitii: 1)

Pagina 1 din 1

MOGOS I. SIMONA-JULIETTE - MEDIC COLABORATOR

Nr. 46

C.I.F.: 28977367
Nr. la Reg Com:
Capital social subscris si varsat:
IASI, VASILE ALECSANDRI, Nr. 5

0lei

Data:
Seria:

CHITANTA
Am primit de la:
C.I.F.:
Adresa:
Suma de:
Reprezentand:

MEDICA M.V. S.R.L.


15302317
P-TA UNIRII
6
5.000,00
C/V: F46/08.04.2015

08/04/2015
46

Numar:

Nr. de inreg. la registrul comertului: J22/421/2003


IASI
adica

cincimii lei

CASIER,
Nexus ERP
Sistem propriu de imprimare si numerotare conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificari si completari ulterioare si OMF 2226/2006.