Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DANUBIUS din GALATI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor

LOGISTICA SI DISTRIBUTIA MARFURILOR

REFERAT

Coordonator stiintific,
Lector universitar dr. Chiru Gheorghe
Student,
Cristea M. Iulian

GALATI
2015

CUPRINS

1. Introducere
2. Transporturile
3. Operatiunile de logistica
4. Transporturile de materii prime, materiale si marfuri
5. Locul si rolul transporturilor in activitatea firmei
6. Alegerea mijlocului de transport
7. Caracteristicile clientului, produsului, mediului si intreprinderii
8. Distanta critica (punctul de indiferenta Pi) si sporul de rapiditate
9. Stabilirea necesarului de mijloace auto
10. Cai de reducere a costului transporturilor
11. Concluzii

1. Introducere
In literatura de specialitate se considera ca logistica reprezinta o arie esentiala a
activitatii firmei moderne. De altfel, in ultimii 15-20 de ani, se face tot mai mult
referire la termenul de logistica, domeniul acesteia inregistrand mutatii cu adevarat
spectaculoase. Asemenea mutatii, unele de natura practica, altele de natura
conceptuala, s-au concretizat in reorientarea de la focalizarea pe distributia fizica, la
analiza intregului sistem logistic, logistica progresand de la stadiul de sursa a

operatiilor de distributie fizica, operatii desfasurate in mod separat, la stadiul actual de


sursa de valoare adaugata si avantaj competitiv, bazat pe conceptul de lant de
aprovizionare-livrare.
Asemenea mutatii au condus si la aparitia unor termeni noi, unii considerati
sinonimi, fiind utilizati pentru a descrie in ultima instanta, acelasi domeniu - logistica.
Avem in vedere termeni precum distributia fizica, logistica, managementul logistic,
managementul lantului de aprovizionare-livrare etc.
2. Transporturile
Transporturile reprezinta una dintre functiile logisticii firmei, asigurand
deplasarea bunurilor si depozitarea bunurilor in tranzit. Activitatile de transport trebuie
realizate cu respectarea principiilor economiilor de scara si de distanta. Functia de
transport asigura scurgerea produselor de la producator la distribuitor si de la acesta la
consumator, dupa ce, de regula suporta si operatiuni de depozitare. Cum situatiile in
care consumatorul isi cumpara direct produsul de la producator, sunt rare, activitatea
de transport devine inevitabila si inseamna cheltuieli, ce sporesc valoarea produsului.
Pe durata transportului, de asemenea trebuie sa se tina cont de conditiile specifice in
care se transporta fiecare categorie de produse.
Pentru a-si indeplini rolul, cu ocazia transportului trebuie sa se asigure:
- mijlocul de transport corespunzator fiecarei grupe de produse;
- conditii de temperatura, umiditate, aerisire specifice grupelor de produse;
- conditii de igiena sanitara pe perioada manipularii si transportului;
-o aranjare corespunzatoare a ambalajelor care sa permita stabilitate pe toata durata
transportului.
Pastrarea este importanta o etapa importanta a circulatiei marfurilor, cu rol
determinant asupra calitatii produselor. Se face in spatii special amenajate.
Cerintele unei bune pastrari a marfurilor sunt:
- asigurarea parametrilor de pastrare specifici fiecarui produs (adica temperatura,
umiditate, etc.)
- aranjarea marfurilor respectandu-se vecinatatea admisa intre produse, deoarece sunt
produse care transmit in spatiul de pastrare mirosul lor specifice
- asigurarea conditiilor de igiena sanitara
- aranjarea ambalajelor in asa fel incat sa permita exercitarea unui control permanent
asupra modului cum produsele isi mentin calitatea.
- Cerintele de pastrare prezinta particularitati pe grupe de produse, a caror nerespectare
reduce perioada de garantie acordata de producator.
- Calitatea produselor si mentinerea ei este influentata si de nivelul de pregatire a
lucratorului din industrie si comert.
3. Operatiunile de logistica

Operatiunile de logistica trebuie sa conduca la gestionarea unitara a volumelor


de marfuri transportate pentru cresterea performantelor financiare. Aceasta va
determina atit imbunatatirea serviciilor companiei cit si reducerea costurilor. Pentru a
fi obtinute aceste avantaje trebuie sa fie analizate toate optiunile logistice si chiar sa
fie cautate noi abordari pentru serviciile companiei, rutele de navigatie si clienti.
Optimizarea volumului de marfuri incepe de la gruparea incarcaturii, pentru
aceasta pot fi folosite aplicatiile software specializate care permit unificarea dinamica
a partizilor de marfuri. Astfel ca aceste operatiuni logistice intre care se realizeaza o
coordonare generalizata vor avea o eficienta mult mai mare si vor duce la o crestere a
calitatii servirii clientilor si la performante financiare deosebite.
Optimizarea volumului si a fluxurilor de marfuri impune la nivelul companiei de
navigatie maritima ca operatiunile de logistica sa fie foarte bine planificate si evaluate
pentru ca aceasta sa ramina competitiva in privinta costurilor transportului si a
pretului.
De aceea departamentul de logistica trebuie sa adune multe informatii, sa
masoare si sa monitorizeze volumul marfurilor incarcate, dintr-un singur port sau mai
multe, transportate pe mare si descarcate in unul sau mai multe porturi. Astfel ca toate
informatiile trebuie sa prezinte o imagine clara, reala pentru intregul grup de marfuri
care parcurg lantul logistic al valorii, de la incarcator, pana la descarcator.
4. Transporturile de materii prime, materiale si marfuri
Transportul reprezinta una din activitatile esentiale ale distributiei fizice, este
considerata cea mai importanta componenta a mixului logistic detinand circa 2/3 din
costurile afectate activitatii logistice.
Transporturile de marfuri, fara sa produca bunuri materiale, produc o utilitate,
respectiv deplasarea spatiala a produselor, care se consuma in chiar timpul procesului
ei de productie, si o valoare de schimb, determinata de valoarea mijloacelor de munca
vie si materializata consumata, care se adauga la valoarea obiectului muncii in
transporturi ( bunul material transportat). Avand in vedere aceasta ultima
particularitate a activitatii de transporturi trebuie mentionat faptul ca, in general,
conducerea transporturilor are in vedere executarea unor astfel de transferuri de
materii prime, materiale si marfuri dintr-un loc in altul , de la furnizor la beneficiar,
care sa se realizeze in timp util si cu cele mai reduse costuri, care sa determine o cat
mai mica valoare de schimb.
5. Locul si rolul transporturilor in activitatea firmei

Importanta economica a transportului de marfuri.Ce este de fapt transportul


marfurilor? Majoritatea specialistilor il considera un set de activitati logistice de baza,
care se desfasoara in aproape orice canal de marketing si consta in crearea utilitatilor
de loc si de timp. De fapt clientul nu utilizeaza doar simpla deplasare spatiala a
marfurilor, ci cumpara un set de activitati la care participa o serie de componente:
participantii primari (furnizorii), transportatorii, guvernul (prin reglemetarile
legislative impuse in acest domeniu) si publicul, prin nevoile si cerintele sale
.Transporturile indeplinesc doua functii: deplasarea bunurilor in cadrul canalului
logistic precum si depozitarea bunurilor in tranzit.

Canalele logistice sunt alcatuite

din furnizori, producatori, intermediari si consumatori. Felul in care se realizeaza


transportul marfurilor, optiunile intreprinderii in privinta modurilor de transport alese,
a serviciilor de transport la care apeleaza si alte astfel de optiuni care dau continutul
mixului de transport sunt un element esential al eficientei logisticii firmei.
Deplasarea marfurilor in canalele logistice necesita depozitarea marfurilor pe
timpul transportului acestora.
Factorii care influenteaza pe acesta din urma sunt: utilitatea de loc, de timp, de
forma, impactul asupra competitivitatii, contributia la costuri si preturi, efectul de
parghie asupra profitului, impactul asupra unor activitati logistice si influenta asupra
altor laturi ale activitatii organizatiei.
6. Alegerea mijlocului de transport
Mijlocul de transport folosit trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, din
care mentionam:
regularitate
capacitate de transport
rapiditate
cost redus.
Fiecare din sistemele de transport folosite ( feroviar, rutier, naval, aerian sau
special ) raspund intr-un mod specific acestor cerinte in functie de particularitatile
tehnico- economice ale fiecaruia. In aceste conditii alegerea mijlocului de transport
sau a mijloacelor de transport, devine o problema a carei corecta rezolvare face
posibila, in continuare, optimizarea transporturilor.
Factorii care pot influenta fundamental selectia transportului pot fi grupati in
patru grupe:
caracteristicile clientului;
caracteristicile produsului;
caracteristicile mediului;
caracetristicile intreprinderii.
7. Caracteristicile clientului, produsului, mediului si intreprinderii

Factorul principal legat de caracteristicile clientului este rentabilitatea


livrarii.Aceasta inseamna ca suma costului de transport per comanda trebuie sa fie mai
mica decat profitul brut obtinut pe comanda inainte de includerea costurilor de
distributie. Astfel, o comanda mica care strabate o distanta mare pentru a fi livrata
poate fi nerentabila, deoarece costul efectiv al livrarii este mai mare decat suma
profitului. Principalele caracterisitic ale clientului sunt:
o
o
o
o
o

pozitia geografica, distanta fata de depozitul de unde se face livrarea


trasaturile punctului de livrare acces
restrictii de timp ( ziua si ora trebuie respectate)
marimea comenzii
cunoasterea produsului pentru a evita deteriorarea inainte si dupa

transport
o
o
o

echipamentul mecanic de manipulare folosit


nivelul de servire solicitat.
Cerintele de servire post vanzare.

Toate caracteristicile produsului trebuie luate in considerare, insa resursele de


transport nu trebuie superspecializate in a se ocupa cu transporturi de produse rare sau
neobisnuite, indeosebi acolo unde pot fi gasite alternative sau unde transportul poate fi
inchiriat pentru acest scop. Principalele caracteristici ale produsului sunt:
o
Greutatea;
o
Marimea si forma;
o
Gradul de fragilitate;
o
Uzura morala si deterioprarea
o
Pericol ( de ex produse toxice)
o
Valoarea.
Operatiunile de transport pot fi afectate de factorii de mediu in trei feluri
diferite. In primul rand, alti utilizatori ai drumurilor por avea o influenta semnificativa
asupra eficientei operationale, in mod deosebit atunci cand cererea creeaza
aglomeratie si conduce la intarzieri de livrare. In al doilea rand, exista constrageri
operationale impuse de teren, conditii meteo sau legislatie care pot limita folosirea
anumitor tipuri de vehicule pe unele drumuri. In al treile a rand, exista schimbari
tehnologice in echipament si infrastructura care pot imbunatatii productivitatea.
Caracteristicile importante ale companiei care ar trebui luate in considerare
sunt:
o
o
o
o

Strategia nivelului de servire


Ariile de vanzari
Amplasarea depozitelor
Amplasarea unitatilor producatoare

o
o

Politicile financiare
Performanta concurentei.

8. Distanta critica (punctul de indiferenta Pi) si sporul de rapiditate


Distanta critica ( punctul de indiferenta Pi ) defineste distanta la care indiferent
de mijlocul de transport folosit (din cele analizate), costurile implicate vor fi
egale.Pentru calculul punctului de indiferenta trebuie sa se ia in consideratie toate
tipurile de cheltuieli, evidentiindu-se separat costurile a caror marime variaza odata cu
distanta pe care are loc transportul, de cele fixe si suplimentare, daca exista.Distanta
critica se calculeaza egaland costurile aferente celor doua mijloace de transport, a
caror utilizare se are in vedere si din care urmeaza sa se aleaga cel mai ieftin
Mijlocul de transport ale carui cheltuieli variabile sunt, de regula mai mari, va
fi cel care va da un cost total mai redus decat celalalt, pe distante mai mici decat
indiferenta si invers.
Sporul de rapiditate se calculeaza atunci cand transportul unor produse trebuie
sa se execute cu mare viteza, de exemplu, produsele foarte perisabile sau comenzi care
au rolul de a inlatura rupturile de stoc la unele produse de mare importanta pentru
desfasurarea, in bune conditii, a activitatii intreprinderilor. In aceste conditii, nu sunt
avute in vedere cheltuielile suplimentare care vor fi compensate de evitarea unor
pagube rezultate din sosirea produselor cu intarziere ci timpul total de transport.Sporul
de rapiditate Sr, se va calcula intre timpii totali de efectuare a transportului pe
mijloacele avute in vedere, din care se va alege cel mai rapid. De exemplu, daca putem
alege doar intre calea ferata si auto, atunci, vom compara timpii totali de efectuare a
transportului T care au in componenta lor : - timpul efectiv de drum Td = d/vit. Comla care se adauga timpii de incarcare, descarcare si daca exista, timpii afectati unor
operatii speciale cum ar fi, timpii pentru preluarea vagoanelor in statiile tehnice, la
CFR.
9. Stabilirea necesarului de mijloace auto
O alta etapa in procesul de optimizare a transportului intr-o intreprindere, cu
consecinte asupra cheltuielilor care le suporta intreprinderea, este determinarea
necesarului de mijloace auto de transport, care depinde de: volumul produselor ce
urmeaza sa se transporte intr-o perioada, capacitatile mijloacelor auto existente in
dotarea intreprinderii sau a celor care urmeaza sa se inchirieze, durata de folosire
anuala a mijloacelor din parcul propriu. Din totalul materiilor prime, materialelor si
marfurilor pe care intreprinderea le are de transportat vor fi scazute cele a caror

deplasare va fi facuta cu alte mijoace ( datorita rentabilitatii acestora ), urmand ca


pentru partea ce revine transportului auto sa se faca calculul necesarului de mijloace,
care poate avea in vedere:
1.

necesarul zilnic pentru deplasare unei cantitati de produse, intr-o perioada de

2.

necesarul anual mediu zilnic pentru transportul tuturor produselor repartizate

timp

unei anumite categorii de capacitate.


3.
necesarul de autovehicule pentru aprovizionarea cu o anumita cadenta.
10. Cai de reducere a costului transportului
Costurile de transport variaza de la mai putin de 1% ( pentru aparate ) la peste
30% ( pentru alimente ) din pretul de vanzare recomandat al produsului, in functie de
natura gamei de produs si de piata. In orice caz, costul mediu de transport este intre 5
6 % din pretul de vanzare cu amanuntul recomandat al produsului. Transportul
reprezinta un cost direct adaugat la pretul produsului si orice reducere a costurilor de
transport va determina o crestere a profitului, presupunand ca pretul ramane
constant.Una din cele mai productive cai de reducere a cotei de cheltuieli de circulatie
ce revin transporturilor, o reprezinta alegerea acelor furnizori de materii prime,
materiale si marfuri care sa conduca la reducerea distantei de la care are loc
aprovizionarea intreprinderii.
Alti factori sunt: folosirea remorcilor de catre autocamiaonele de mare tonaj,
folosirea graficului orar de transport, reducerea duratei stationarilor la incarcare si
descarcare, extinderea tehnologiilor moderne de transport, imbunatatirea muncii in
depozitele furnizorilor si ale beneficiarilor, amenajarea corespunzatoare a produselor
in mijloacele de transport.

11. Concluzii
Toate activitatile omului sunt legate de transport. Semnificatia economica poate
fi cel mai bine apreciata daca se urmaresc cateva directii importante si puternic
interconectate. Acestea sunt: transportul si dezvoltarea economica; transportul si
productia; transportul si distributia, transportul si preturile.
Prin dezvoltarea si perfectionarea lor, transporturile contribuie la progresul
economic si social al tarii prin mai multe cai. Nivelul de dezvoltare a transporturilor

determina:gradul de atragere n circuitul economic a resurselor materiale si de munca


ale diferitelor zone ale tarii; repartizarea teritoriala a fortelor de productie;gradul de
specializare si cooperare n produc-tie;distributia n spatiu a localitatilor si a
populatiei;marimea

si

forma

localitatilor;ritmul

progresului

stiintific

si

cultural;capacitatea de aparare a tarii; gradul de participare a tarii la circuitul economic


mondial;calitatea vietii.
Reteaua transporturilor reprezinta un serviciu vital pentru ntreaga economie
comunitar asigurand libera circulatie a marfurilor si persoanelor.Transportul este un
element important al logisticii.Alegerea transporturilor va influenta pretul produselor,
performantele de livrare si conditiile in care se prezinta marfurile atunci cand ajun la
destinatie, toate aceste elemente putand juca un rol pozitiv sau negativ asupra
satisfacerii clientului.