Sunteți pe pagina 1din 37

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 1 / 37

PROCEDURA
PENTRU

AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR
DIN PUNCT DE VEDERE AL

SECURITATII MUNCII

BRASOV, aprilie 2011

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 2 / 37

CUPRINS

1. Cap. I

CADRUL LEGISLATIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Cap.II

DEFINITII, ABREVIERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

3. Cap.III

DOCUMENTE DE REFERINTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4. Cap.IV

SCOPUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

5. Cap. V

DOMENIU DE APLICARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

6. Cap. VI

COMPETENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

7. Cap. VII

INCADRAREA IN GRUPE DE AUTORIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

8. Cap. VIII PROCEDURA DE SOLICITARE A AUTORIZARII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7


9. Cap. IX

CONSTITUIREA COMISIEI DE EXAMINARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

10. Cap. X

PROCEDURA DE AUTORIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

11. Cap. XI

MODIFICAREA AUTORIZARII, REAUTORIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

12. Cap. XII SUSPENDAREA SAU RETRAGEREA TALONULUI DE AUTORIZARE . . 13


13. Cap. XIII RESPONSABILITATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
14. Cap. XIV DISPOZITII FINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
15. Anexa nr. 1 - GHID DE TERMINOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
16. Anexa nr. 2 - FISA DE EXAMINARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
17. Anexa nr. 3 - TALON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
18. Anexa nr. 4 - CERERE DE SOLICITARE A AUTORIZARII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
19. Anexa nr. 5 - TEST NR.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
20. Anexa nr. 6 - TEST NR.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
21. Anexa nr. 7 - FOAIE DE RASPUNS PENTRU TEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
22. Anexa nr. 8 TEST - PRIM AJUTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
23. Anexa nr. 9 TABEL DE SOLICITARE A AUTORIZARII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
24. Anexa nr. 10 INSTRUCTIUNI SSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 3 / 37

CAPITOLUL I
CADRUL LEGISLATIV

Articolul 1
Procedura pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitatii muncii care
intretin, repara, exploateaza si regleaza instalatiile si echipamentele tehnice este emis in conformitate
cu prevederile articolului 3.3.25 Anexa1 din HG nr. 1146/2006 si ale art.13 litera i din Legea nr.
319/2006.
Articolul 2
In scopul respectatii legilor si normelor in vigoare, agentii economici care desfasoara
activitati de exploatare, intretinere si reparatii ale instalatiilor si echipamentelor de munca electrice,
trebuie sa-si autorizeze personalul calificat in meseria de electrician din punct de vedere al securitatii
muncii.
CAPITOLUL II
DEFINITII , ABREVIERI
Articolul 3
In anexa nr. 1 - GHIDUL DE TERMINOLOGIE sunt prezentate definitii, note explicative
referitoare la activitatea care se desfasoara in instalatiile electrice in exploatare.
Articolul 4
Abrevieri:
AL
AS
CLP
c.a
c.c
DV
GT
IT
ITI-PM
ISCIR
j.t.
.T.
LEA
LES
PV
ZL
EIP
EM
MMFPS
SSM

- autorizatie de lucru pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice


- atributie de serviciu pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice
- cutite de legare la pamant
- curent alternativ
- curent continuu
- dipozitie verbala pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice
- ghid de terminologie pentru protectia muncii in activitatea de transport si
distributie a energiei electrice
- inalta tensiune
- instructiune tehnica interna de securitatea muncii pentru executarea lucrarilor
in instalatiile electrice
- inspectia de stat pentru controlul cazanelor, recipientilor sub presiune si
instalatiilor de ridicat
- joasa tensiune
- inalta tensiune
- linie electrica aeriana
- linie electrica subterana
- proces verbal pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice
- zona de lucru
- echipament individual de protectie
- echipament de munca
- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
- Securitate si Sanatate in Munca

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 4 / 37

CAPITOLUL III
DOCUMENTE DE REFERINTA
Articolul 5
Procedura de autorizre a electricienilor din punct de vedere al securitatii muncii are la baza
urmatoarele documente de referinta:
Legislatie

(1) - HOTARAREA nr. 115/2004 modificata prin HG nr. 809/2005 privind stabilirea
cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru
introducerea lor pe piata.
(2) - HOTARAREA nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, completata si modificata cu HG nr. 601/2007.
(3) - HOTARAREA nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca.
(4) - HOTARAREA nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare.
(5) - HOTARAREA nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
(6) - HOTARAREA nr. 1425 din 11 noiembrie 2006, actualizata prin HOTARARE nr. 955
din 8 septembrie 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
(7) - HOTARAREA nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizare de
securitate si/sau sanatate la locul de munca.
(8) - HOTARAREA nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitatea si
sanatatea pentru locuri de munca.
(9) - HOTARARE nr. 1058 din 09 august 2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea
securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor
explozive.
(10) - HOTARARE nr. 1049 din din 09 august 2006 pentru asigurarea securitatii si sanatatii
lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran.
(11) - LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca.
Standarde
(12) - ORDINUL nr. 384 din 212 iunie 2004 pentru aprobarea Listei cuprinzand standardele
romane privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, care
adopta standardele europene armonizate.
(13) - GP 052 din 2000 - Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 100V c.a. si
1500V c.c.
(14) - I 7 din 2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000V c.a. si 1500V c.c.
(15) - I 20 din 2000 - Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 5 / 37

(16) - PE 116 din 1994 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii


electrice.
CAPITOLUL IV
SCOPUL PROCEDURII
Articolul 6
Procedura pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitatii muncii are ca
scop stabilirea modului de autorizare a personalului calificat in meseria de electrician care
desfasoara activitati de exploatare, intretinere si reparatii ale instalatiilor si echipamentelor de munca
electrice incluzand prevederi specifice pentru :
- acordarea talonului de autorizare
- reautorizarea personalui calificat in meseria de electrician
- suspendarea autorizarii
- obligatiile si drepturile electricianului autorizat
CAPITOLUL V
DOMENIU DE APLICARE
Articolul 7
(1) Se autorizeaza conform prevederilor prezentei proceduri urmatoarele categorii de
electricieni, absolventi a unei forme de invatamant in domeniul electroenergetic sau in domeniile
asimilate cu acesta (electromecanic, electrotehnic si instalatii electrice in constructii) si care
desfasoara lucrari sau activitati cu riscuri specifice instalatiilor electrice de joasa tensiune si/sau de
inalta tensiune aflate in exploatare si/sau la punerea in functiune:
 a) electricienii sau asimilatii acestora electromecanicii, cu exceptia electromecanicilor auto
si telefonie telegrafie - incadrati la persoanele juridice sau fizice care desfasoara manevre si
lucrari in instalatiile electrice aferente transportului, distributiei, utilizarii si producerii
energiei electrice personal de exploatare;
 b) electricienii sau asimilatii acestora electromecanicii, cu exceptia electromecanicilor auto
si telefonie telegrafie, incadrati la persoanele juridice sau fizice care desfasoara lucrari in
instalatiile electrice proprii din exploatare personal de revizii-reparatii;
 c) electricienii sau asimilantii acestora electromecanicii cu exceptia electromecanicilor auto
si telefonie telegrafie - incadrati la persoanele juridice sau fizice prestatoare de servicii care
desfasoara lucrari si/sau manevre in instalatiile electrice din exploatare in calitate de personal
delegat constructori, montori, instalatori;
 d) orice electrician prestator de servicii care executa lucrari in instalatii electrice din
exploatare ca liber profesionist.
(2) Electricienii sau asimilatii acestora prevazuti la lit. b), c) si d) trebuie autorizati pentru
domeniul, activitatea de baza si activitatiile secundare pe care le desfasoara in instalatiile
beneficiarilor aflate in exploatare.
Articolul 8
Prevederile procedurii nu se aplica pentru urmatoarele categorii de personal, pentru care nu este
necesara autorizarea din punct de vedere al securitatii muncii:
(1) - Personalul tehnic de specialitate PRAM care execut numai lucrri n informatica de proces
i/sau n instalaii de protecie, comand i automatizri exclusiv digitale i care nu vin n contact
direct cu instalaiile electrice care au factor de risc electric.
(2) - Personalul de alt specialitate (deserveni de utilaje, sudori, lctui, zugravi, vopsitori,
tinichigii, dulgheri i alii asemenea) precum i personalul necalificat, a crui prezen n instalaiile
electrice este necesar la executarea unor lucrri. Acestia vor fi inclusi n formaii de lucru, ca
executani, subordonndu-se efului de lucrare.
- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 6 / 37

(3) - Practicani (elevi sau studeni), care participa la lucrri n condiiile prevzute de instructiuniile
tehnice interne.
Articolul 9
Autorizarea din punctul de vedere al securitii muncii atest ndeplinirea condiiilor minime
necesare pentru desfurare activitii n instalaiile electrice si se realizeaza anual.
Articolul 10
(1) Procedura de autorizare din punctul de vedere al securitii muncii se aplica in urmatoarele
situatii: la angajare, in cazul reexaminrii n urma retragerii autorizrii, la schimbarea grupei de
autorizare.
(2) - Aprobarea autorizrii din punctul de vedere al securitii muncii a personalului menionat prin
Fia de examinare pentru autorizare (anexa nr. 2) este n competena conductorului unitii sau
mputernicitului acestuia. Fia de examinare pentru autorizare se pstreaz la sediul agentului
economic / sucursalei / filialei / punctului de lucru, ca document de referin.
(3) - Dup aprobarea Fiei de examinare pentru autorizare conductorul unitii sau
mputernicitul acestuia trebuie s dispun completarea i emiterea Talonului de autorizare (anexa
nr. 3), n deplin concordan cu coninutul fiei de examinare pentru autorizare.
(4) - Talonul de autorizare trebuie s se afle n permanen asupra personalului autorizat n timpul
programului de lucru.
CAPITOLUL VI
COMPETENTE
Articolul 11
Pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitatii muncii la nivelul persoanei
juridice au competente urmatorii:
a) Conducatorul persoanei juridice, pentru:
dispunerea constituirii comisiei de examinare in vederea autorizarii si compententa
presedintelui inclusiv a membrilor comisiei stabiliti dintre salariatii proprii;
asigurarea dotarii corespunzatoare si utilizarii acesteia in procesul de instruire si/sau
examinare a personalului;
asigurarea, dupa caz, a resurselor financiare necesare efectuarii controlului medical, testarii
psihologice, examinarii profesionale si a invatarii, inclusiv ai verificarii nivelului de
cunoastere a precedeului de acordare a primului ajutor in caz de electrocutare - resuscitare
cardio - pulmonara pe manechinul simulator.
b) Presedintele si membrii comisiei de examinare, pentru:
aplicarea si respectarea prevederilor prezentei proceduri in actiunea de instruire si
examinare a electricienilor;
confidentialitatea fata de terte persoane cu privire la punctajul examinarii;
exigenta fata de calitatea raspunsurilor si a prestatiilor electricienilor examinati si
obiectivitatea asupra evaluarii rezultatelor examinarii;
corectitudinea completarii fisei de examinare pentru autorizare.
c) Serviciu extern de prevenire si protectie / Serviciul intern de prevenire si protectie /
Lucratorul desemnat, pentru:
aplicarea si respectarea prevederilor prezentei proceduri in actiunea de instruire si
examinare a electricienilor;
confidentialitatea fata de terte persoane cu privire la punctajul examinarii;
exigenta fata de calitatea raspunsurilor sau a prestatiilor electricienilor examinati si
obiectivitate asupra evaluarii rezultatelor examinarii;
- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 7 / 37

corectitudinea completarii fisei de examinare pentru autorizare.

Articolul 12
Exploatarea, intretinerea, repararea, verificarea si executia instalatiilor electrice din patrimoniul
agentului economic se face cu personal autorizat din punct de vedere al securitatii muncii, in
conformitate cu prevederiile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca si cu precizarile din
prezenta procedura, respectand, dupa caz, si conventia de exploatare incheiata cu operatorul de retea,
la care sunt racordate instalatiile electrice din patrimoniul agentului economic.
Articolul 13
Presedintele comisiei de examinare, lucratorul desemnat, reprezentantul serviciului intern si/sau
reprezentantul serviciului extern, reprezentantii ITM verifica modul de respectare de catre agentii
economici a procedurii de autorizare si a reglemantarilor in vigoare aplicate activitatiilor pentru care
a fost acordata autorizarea.
CAPITOLUL VII
INCADRAREA IN GRUPE DE AUTORIZARE
Articolul 14
(1) In functie de complexitatea, tehnicitatea si riscurile de accidentare specifice instalatiilor
electrice de joasa si/sau inalta tensiune, din punct de vedere al SSM, electricienii se autorizeaza pe
cinci grupe de autorizare conform prevederilor HG 1146/2006.
- grupa I
se atribuie electricienilor care executa lucrari in cadrul formatiei de lucru,
(executant de lucrari);
- grupa II se atribuie electricienilor care executa manevre, (executant de manevre);
- grupa III se atribuie electricienilor care conduc formatii de lucru in calitate de sef de
lucrare;
- grupa IV se atribuie electricienilor care executa manevre in calitate de responsabil de
manevra si/sau electricienilor care efectueaza admiteri ale altor formatii la lucrari,
(admitent);
- grupa V
se atribuie electricienilor care dispun, in calitate de emitent, executarea unor
lucrari pe baza oricareia din formele de organizatorice de protective a muncii.
(2) Grupele superioare de autorizare cumuleaza drepturile si raspunderile grupelor inferioare
in cazul in care executa lucrari sau operatii specifice acestor grupe.

CAPITOLUL VIII
PROCEDURA DE SOLICITARE A AUTORIZARII
Articolul 15
Agentul economic, prin reprezentantul sau legal, inregistreaza cererea de solicitare a autorizarii
electricienilor ce urmeaza sa fie autorizati. (Anexa nr. 4).
Articolul 16
Cererea de autorizare se poate inregistra la Serviciul extern de prevenire si protectie - abilitat de
MMFPS sau la Comisia interna de autorizare, dupa caz.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 8 / 37

Articolul 17
Documentatia justificativa anexata la cererea de autorizare (anexa nr.4):
-

a). Fisa de examinare pentru autorizarea electricienilor (anexa nr.2)

b). Talonul de autorizare (anexa nr .3)

c). Diploma sau certificatul de studii care sa ateste calificarea in meseria de electrician

d). Tabelul de solicitare a autorizarii care cuprinde si nota obtinuta in urma executarii
unei lucrari practice. (anexa nr.9)
CAPITOLUL IX
CONSTITUIREA COMISIEI DE EXAMINARE

Articolul 18
(1) In cazul persoanei juridice care detine personal cu pregatirea corespunzatoare de
specialitate, comisia de examinare se constituire astfel:
a) Conducatorul persoanei juridice emite decizia de numire a comisiei de autorizare.
b) Presedintele comisiei trebuie sa fie inginer ori subinginer electroenergetic, electrotehnic,
electromecanic sau instalator electric in constructii, cunoscator al tehnologiei de lucru in
domeniul electric.
c) Din comisia de examinare trebuie sa faca parte si o persoana cu atributii in domeniul
Securitatii si Sanatatii in Munca - lucrator desemnat/reprezentant al serviciului intern/
reprezentant al serviciului extern de prevenire si protectie.
d) Un membru al comisiei de examinare trebuie sa fie medic, care cunoaste procedura de
acordare a primului ajutor in caz de stop cardio - respirator utilizand manechinul simulator si care valideaza realizarea practica a acestui procedeu de catre electricienii
care urmeaza sa fie autorizati. In lipsa manechinului - simulator din dotarea proprie se
apeleaza la o persoana juridica sau fizica care detine acest tip de manechin si care
confirma realizarea practica a acestui procedeu.
(2) In cazul agentului economic sau persoanei fizice care nu detine personal cu pregatire
corespunzatoare de specialitate, conf. pct. b) si/sau cu pregatire specifica in domeniul SSM, conf.
pct. c), conducatorul persoanei juridice sau persona fizica trebuie sa apeleze la o persoana juridica
sau persoana fizica abilitata de MMFPS pentru servicii de prevenire si protectie impreuna cu care sa
efectueze in mod legal autorizarea electricienilor proprii.

CAPITOLUL X
PROCEDURA DE AUTORIZARE
Articolul 19
In vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii muncii, electricienii care i desfoar
activitatea n instalaiile electrice trebuie s indeplineasca urmatoarele conditii:
a) s fie api din punct de vedere fizic i psihic i s nu aib infirmiti care ar stnjeni
activitatea specific sau care ar putea conduce la accidentarea lor sau a altor persoane;
b) s aib aptitudini pentru meseria sau/i funcia ce urmeaz a le fi ncredinate, corelat cu
complexitatea i nivelul de tehnicitate a instalaiilor n care urmeaz a-i desfura
activitatea;
c) s posede calificarea profesional i ndemnarea necesar pentru lucrrile ce li se
ncredineaz, corespunztor funciei sau/i meseriei deinute sau pe care urmeaz s o
dein;
- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 9 / 37

d) s cunoasc, s-i nsueasc i s respecte prevederile de securitate a muncii,


tehnologiile i procedurile care privesc funcia lor i locul de munc n care i desfoar
activitatea;
e) s cunoasc procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate i de
acordare a primului ajutor.
Articolul 20
(1) Autorizarea din punctul de vedere al securitii muncii i actualizarea anual trebuie s aib n
vedere ca fiecare persoan n cauz s fie supus la urmtoarele trei examene, care se consemneaz
n fia de examinare pentru autorizare i trebuie ndeplinite cumulativ:
a) examinare medical, urmare creia se atest ndeplinirea condiiilor specifice riscurilor
activitii;
b) examinare asupra cunotinelor profesionale i a deprinderilor practice, urmare creia se
atest nivelul de cunoatere i competen;
c) examinare asupra cunoaterii instructiunilor proprii de securitatea muncii, prezentei
proceduri i a acordrii primului ajutor n caz de electrocutare, urmare creia se atest
grupa de autorizare.
(2) Atestarea aptitudinilor, temperamentului i caracterului persoanei n cauz, respectiv capacitatea
de a corespunde specificului activitii se face prin consemnarea n Fia de examinare pentru
autorizare a rezultatului obinut n urma examenului psihologic efectuat n conformitate cu
prevederile legale.
(3) Unitile trebuie s solicite laboratoarelor specializate determinarea de aptitudini d.p.d.v. medical
i psihologic. Rezultatul examenului psihologic se consemneaz n Fia de examinare pentru
autorizare , precizndu-se dac persoana n cauz are aptitudini corespunztoare. Dac rezultatul
testului nu este satisfctor, examinarea se poate repeta nc o dat. Lipsa aptitudinilor, constatat i
a doua oara, fac incompatibil autorizarea persoanei respective, n vederea desfurrii activitii
pentru care s-a solicitat testarea psihologic.
Articolul 21
(1) n vederea autorizrii din punct de vedere al securitii muncii, agentii economici trebuie s
precizeze n fia de examinare pentru autorizare (Anexa nr.2), nivelul de tensiune i condiiile de risc
specifice n care electricianul urmeaz s lucreze.
(2) Rezultatul examinrii medicale, pentru condiii de risc specifice, nscris de medicul de medicina
muncii n fia de examinare pentru autorizare, trebuie s ateste dac electricianul n cauz
ndeplinete condiiile pentru care s-a solicitat examinarea.
(3) Rezultatul examinrii medicale efectuate asupra electricienilor care i desfaoar activitatea n
instalaii sau asupra instalaiilor ori n vecintatea acestora, dar unde nu sunt riscuri de natur
electric trebuie consemnat de medici n aceeasi fi, atestnd prin aceasta daca persoana n cauz
este apt sau inapt s-i desfoare activitatea pentru care a fost solicitat examinarea.
Articolul 22
(1) Examinarea profesional i verificarea ndemnrii practice a personalului ce urmeaza a fi
autorizat const din prezentarea n scris a raspunsurilor la un set de ntrebri sau la o baterie de teste,
(anexele nr. 5, 6) corespunztoare nivelului tehnologic pentru care va fi autorizat, respectiv
executarea unei lucrri practice.
(2) Nivelul minim satisfactor pentru rezultatul examinrii, de la pct.(1), este nota 6.
Documentul se anexeaz fiei de examinare pentru autorizare.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 10 / 37

Articolul 23
(1) In vederea examinarii privind cunoasterea prevederilor legislatiei de SSM in vigoare, se
pregateste testul care va cuprinde un numar minim de 20 intrebari din care 10 au caracter specific
activitatii de baza in care lucreaza, sau va lucra electricianul. Pentru o activitate secundara se alege
un set de 5 sau 10 intrebari specific acesteia iar pentru mai multe activitati secundare se alege cate
un set de 5 sau 10 intrebari specific fiecareia dintre acestea.
(2) Electricianul poate fi declarat corespunzator, daca a obtinut nota minima 7, adica a raspuns
correct la cel putin sapte intrebari din fiecare set de 10 sau cel putin la patru intrebari din fiecare set
de 5.
(3) Testele cuprind 20 (douazeci) de intrebari-problema structurate in cinci categorii:
a)

intrebari cu patru raspunsuri exacte;

b)

intrebari cu trei raspunsuri exacte;

c)

intrebari cu doua raspunsuri exacte;

d)

intrebari cu un raspuns exact;

e)

intrebari fara nici un raspuns exact.

(4) Continutul intrebarilor cuprinde trei grupe de informatii:


a)

informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala;

b)

informatii privind masurile de prevenire a accidentelor de munca si bolilor


profesionale;

c)

informatii privind efectele accidentelor de munca si ale bolilor profesionale


asupra organismului uman in cadrul relatiilor disfunctionale aparute in
procesul muncii.

(5) Prin informatiile incluse in teste se pune accentul pe:


a)

obligatiile lucratorilor in raport cu cerintele prin care se realizeaza protectia sa si in raport


cu procesul muncii;

b)

obligatiile conducatorilor locirilor de munca in domeniul securitatii muncii.

(6) La formularea problemelor incluse in test, s-a avut in vedere legatura intrinseca intre cerintele de
productivitate si cerintele de securitate.
Articolul 24
(1) Testul poate fi aplicat individual sau colectiv si urmareste cunoasterea nivelului de pregatire a
personalului lucrator in raport cu cerintele de securitate pe care le reclama activitatea desfasurata.
(2) Fiecare test este insotit de o foaie de raspunsuri pe care urmeaza a fi completate toate datele
personale cerute (Anexa nr. 7).
(3) Celor patru raspunsuri ale fiecarei intrebari-problema din test le corespund pe foaia de raspunsuri
patru casute notate cu literele a, b, c, d. Se va bara pe foaia de raspunsuri casuta (casutele)
corespunzatoare raspunsului (raspunsurilor) considerate corecte.
(4) Instructajul de utilizare a testelor se va adapta la conditiile concrete existente (timpul disponibil,
pregatirea scolara si profesionala a subiectilor, experienta profesionala a subiectilor, scopul urmarit
etc.).
- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 11 / 37

Articolul 25
(1) La fiecare test se pot da maximum 80 de raspunsuri corecte (bune) considerand raspuns corect bifarea casutelor corespunzatoare raspunsurilor exacte aferente intrebarii- problema si nebifarea
casutelor corespunzatoare raspunsurilor gresite la intrebarea- problema.
(2) Performanta se calculeaza in procente, prin raportul dintre numarul raspunsurilor corecte date de
subiecti (B) si totalitatea raspunsurilor posibile (Tp = 80).
P = B / Tp x 100 %
B = Tp G , unde G = raspunsuri gresite
De exemplu :
B = 40,
Tp = 80
P = 40 / 80 x 100 = 50 %
(3) Se recomanda ca la calculul performantei examinatorul sa elimine cele doua situatii extreme
cand un subiect nu a bifat nici un raspuns sau cand un subiect a bifat tote raspunsurile posibile.
(4) Intrucat prin testele elaborate se urmareste stabilirea gradului de insusire a cunostintelor in
domeniul securitatii muncii, s-a considerat ca se obtine o distributie normala prin impartirea
performantei in cinci clase.
(5) Intervalele corespunzatoare fiecarei clase conform procentajului ales sunt:
- FB (foarte bine) = 100 % - 94 %
- B (bine)
= 93 % - 71 %
- M (mediu)
= 70 % - 31 %
- S (slab)
= 30 % - 8 %
- FS (foarte slab) = 7 % - 0 %
(6) Dupa aplicarea formulei de calcul a performantei, in functie de punctajul obtinut, examinatorul va
stabili calificativul / nota obtinut(a) de fiecare subiect in parte.
Articolul 26
(1) Examinarea privind insusirea cunostintelor de securitate si sanatate in munca i de acordare a
primului ajutor const din prezentarea n scris a rspunsului la un set de ntrebri sau la o baterie de
teste, corespunztoare grupei de autorizare pentru care se face examinarea, respectiv a competenelor
i rspunderilor ce revin persoanelor n cauz.
(2) Nivelul minim satisfctor pentru rezultatul examinrii, adic pentru proba teoretic de
securitate a muncii este nota 7. Documentul scris se anexeaz fiei de exminare pentru autorizare.
(3) Nivelul minim satisfctor pentru rezultatul examinrii, adic pentru proba teoretic i practic
de acordare a primului ajutor, este nota7. Documentul scris se anexeaz fiei de examinare pentru
autorizare.
(4) Atestarea nivelului satisfctor de cunotine n cazul acordrii primului ajutor se certific pe
baza exerciiului practic la manechinul simulator.
Articolul 27
(1) Executanii care sunt autorizai pentru lucrri n condiii speciale trebuie s aib aceste meniuni,
att n fia de examinare pentru autorizare, ct i n talonul de autorizare.
(2) Condiiile speciale pentru autorizare, din punctul de vedere al securitii muncii, sunt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

lucrul sub tensiune;


lucrul la nlime;
ncercrile cu tensiune mrit, de la o surs independent;
defectoscopie;
lucrul pe baz de ITI-PM.
msurri electrice;
- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 12 / 37

(3) Primele dou condiii speciale de lucru trebuie confirmate i de ctre personalul medical
competent, iar din punct de vedere professional i al securitii muncii, toate condiiile speciale
trebuie confirmate de ctre comisia ( serviciul extern ) care a efectuat examinarea.
(4) Examinarea personalului care urmeaz s execute ncercri cu tensiune mrit de la o surs
independent, lucrri de defectoscopie sau identificri de cabluri va consta din:
a) verificarea cunoaterii metodelor de ncercare cu tensiune mrit, de identificare a cablurilor
(a traseelor acestora), cunoaterii tehnologiei specifice defectoscopiei, a aparaturii, a
schemelor de montaj necesare lucrrilor respective;
b) verificarea deprinderilor practice privind executarea acestor lucrri, cu echipamentele din
dotare;
c) verificarea cunotinelor privind interpretarea rezultatelor msurtorilor i ncercrilor;
d) verificarea nsuirii instruciunilor proprii de securitate a muncii specifice acestui gen de
lucrri.
Articolul 28
(1) n fia de examinare pentru autorizare trebuie menionat i lucrul pe baz de ITI-PM.
(2) Personalul care urmeaz s execute lucrri pe baz de ITI-PM trebuie examinat cu privire la
cunotinele referitoare la prevederile de securitate a muncii specifice lucrrilor n domeniu.
Articolul 29
Pentru personalul declarat corespunztor n urma examinrii, se confirm acest lucru la rubrica
concluzii n Fia de examinare pentru autorizare .
Articolul 30
n talonul de autorizare trebuie specificate nivelele de tensiune ale instalaiilor n care deintorului i
se permite accesul, pentru desfurarea activitii, executarea lucrrilor sau a unor operaii dispuse.
Articolul 31
(1) Rezultatele obtinute in urma examinarii se inscriu in fisa de examinare pentru autorizare, comisia
de examinare, presedintele acesteia sau dupa caz, persoana fizica atestata pentru prestari de servicii
in domeniul SSM, semneaza pentru atestarea autorizarii in rubrica corespunzatoare formularului.
(2) Comisia de examinare sau, dupa caz, persoana abilitata pentru servicii externe de prevenire si
protectie intocmeste un dosar, pentru fiecare electrician, care trebuie sa contina:
- Fisa de examinare pentru autorizare completata corespunzator, fara modificari si
stersaturi;
- Raspunsul, in original, la testarea conoasterii legislatiei de SSM cu nota acordata de
comisie sau de persoana atestata.
- Raspunsul, in original, la testarea constiintelor profesionale cu notarea aferenta.
- Calificativul primit la proba practica efectuata pe manechinul simulator privind acordarea
primului ajutor in caz de electrocutare.
(3) Dosarul trebuie sa cuprinda documentele aferente autorizarii electricianului de-a lungul timpului,
inclusiv eventualele retrageri ale autorizarii sau a nivelului acesteia.
Dupa aprobarea fisei de examinare pentru autorizare electricianul poate fi introdus la lucrarile sau
activitatile pentru care a fost autorizat.
(4) Dosarele se arhiveaza de catre agentul economic, care trebuie sa dispuna completarea si
inmanarea taloanelor de autorizare, model Anexa nr. 3.
(5) Electricienii - prestatori de servicii primesc taloanele completate de la Comisia interna de
autorizare sau de la persoana juridica sau persoana fizica abilitata de MMFPS care a efectuat si
examinarea.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 13 / 37

(6) Autorizarea din punct de vedere al securitatii muncii al oricarui electrician isi pastreaza
valabilitatea pe durata unui an, indiferent de locul de munca pe care acesta il ocupa cu conditia ca:
- activitatea de baza si secundara de la noul loc de munca sa nu aiba alte riscuri electrice
decat cele corespunzatoare grupei de autorizare pentru care electricianul a fost autorizat;
- conditiile tehnologice sa nu impuna cunostiinte profesionale diferite de cele pentru care a
fost autorizat;
- activitatile de baza si cele secundare sa fie ca cele pentru care a fost autorizat
electricianul.
CAPITOLUL XI
MODIFICAREA AUTORIZARII, REAUTORIZARE
Articolul 32
(1) Dac n activitatea unui electrician se constat de ctre eful ierarhic direct sau de ctre
personalul de control, neajunsuri privind starea sntii (fizic sau psihic) sau asupra competenei
tehnice ori profesionale, electricianul n cauz va fi supus unei examinri suplimentare pentru
autorizare.
(2) n funcie de rezultatul examinrii, se va acorda grupa de autorizare corespunztoare.
CAPITOLUL XII
SUSPENDAREA SAU RETRAGEREA
TALONULUI DE AUTORIZARE
Articolul 33
(1) Grupa de autorizare se poate retrage temporar sau definitiv de ctre cel care a aprobat-o, ca
urmare a nendeplinirii uneia din cele trei condiii menionate la art.19 (1) din prezenta procedura
sau a nclcrii ori nerespectrii prevederilor instruciunilor proprii de securitate a muncii.
(2) n cazul retragerii temporare a grupei de autorizare, persoana respectiv trebuie supus unei noi
examinri privind cunoaterea instruciunilor proprii de securitate a muncii. n funcie de rezultatul
examinrii, se va acorda grupa de autorizare corespunztoare.
CAPITOLUL XIII
RESPONSABILITATI
Articolul 34
(1) Personalul autorizat ca electrician este obligat sa execute dispozitiile sefilor ierarhici in conditiile
prezentei proceduri. De asemenea este obligat a preveni sau opri orice actiune ce ar putea duce la
accidentarea proprie sau/si a altor persoane.
(2) Orice lucrare sau manevra ce prezinta un pericol iminent pentru personalul autorizat nu trebuie
intreprinsa, chiar daca neexecutarea ei ar putea conduce la incidente (deranjamente) sau pagube
materiale.
(3) Orice dispozitie data contrar prevederilor legislatiei in vigoare de securitate si sanatate in munca
se refuza si se aduce la cunostinta sefului ierarhic superior al celui care a emis-o.
Articolul 35
Executantii sunt raspunzatori in mod solidar pentru nerespectarea pentru oricare dintre ei sau seful
de lucrare a prevederiilor legislatiei in vigoare de SSM, a instrunctiiunilor proprii in cadrul lucrarii la
care participa, daca nu intervin pentru a preveni sau opri nerespectarea legislatiei.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 14 / 37

Articolul 36
Personalul este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederiile legislatiei in vigoare sau a
instructiuniilor proprii de SSM, ale ITI-PM, ale fiselor tehnologice etc., precum si a unor defecte in
instalatiile electrice ce ar putea pune in pericol securitatea oamenilor, sa ia masuri in limita
competentei sale si sa comunice cele constatate sefului ierarhic superior, conducerii unitatii sau in
cazul in care nu se iau masuri, Inspectoratului Teritorial de Munca.
Articolul 37
(1) Electricienii care executa manevre si/sau lucrari in instalatiile electrice trebuie sa fie dotati si sa
utilizeze echipamentul individual de protectie si mijloacele de protectie respectand principiul cel
putin doua mijloace electroizolante de protectie inserate pe calea de curent, posibil a fi parcursa, ca
urmare atingerii accidentale directe.
(2) Echipamentul individual de protectie electroizolant si mijloacele de protectie electroizolante
trebuie alese, verificate si intretinute conform prevederilor legislatiei in vigoare.
CAPITOLUL XIV
DISPOZITII FINALE
Articolul 38
(1) Agentii economici, serviciile externe de prevenire si protectie trebuie sa puna la dispozitia
lucratorilor calificati in meseria de electrician pe baza de cerere scrisa, procedura de autorizare a
electricienilor in vederea cunoasterii a modului de autorizare, reautorizare sau retragere a unei
autorizari.
(2) Nu pot face obiect al accesului public, documentele ce contin informatii confidentiale cu caracter
de secret de serviciu, a caror difuzare poate aduce daune persoanelor fizice sau juridice la care se
face referire.
Articolul 39
Autorizatiile emise raman valabile pana la expirarea duratei de valabilitate precizate pe fisa de
examinare si pe talonul de autorizare.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 15 / 37
Anexa nr. 1

GHID DE TERMINOLOGIE
1. ACTIVITATE DE SERVIRE OPERATIVA este ansamblul operatiilor, respectiv manevrele
si lucrarile pe care le executa conform atributiilor, in timpul serviciului, personalul de servire
operativa.
2. ADMITENT este persoana desemnata de emitent, pentru executarea separarii electrice a
instalatiei la care urmeaza a se lucra si scoaterea acesteia de sub tensiune, dupa caz, inclusiv
predarea catre seful de lucrare.
3. ATRIBUTIE DE SERVICIU (A.S) este sarcina de munca pe care trebuie sa o execute
personalul de servire operativa a instalatiilor electrice, in conformitate cu lista lucrarilor
aprobate da catre conducatorul unitatii (subunitati) de exploatare.
4. AUTORIZATIE DE LUCRU (A.L) este documentul scris, intocmit pentru executarea
lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare.
5. AUTOADMITERE este actiunea prin care un sef de lucrare executa operatiile pe care le
executa un admitent in vederea realizarii lucrarilor de catre propria formatie.
6. COORDONATOR DE LUCRARI este persoana imputernicita de conducatorul unitatii
(subunitati), prin niminalizare in conventia sau programul de lucrari, pentru a raspunde de
pregatirea si coordonarea executarii lucrarilor.
7. DERANJAMENT incident, este un eveniment nepravazut, survenit in timpul exploatarii
instalatiilor electrice, caracterizat prin defectarea sau/si deteriorarea unei/unor echipamente
sau parti din reteaua electrica, aceasta perturband functionarea ei normala.
8. DECOPERTARE COMPLETA A CABLURILOR consta in indepartarea pamantului si
nisipului din preajma acestora, astfel incat sa fie posibila observarea intregii suprafete a
cabluirilor in lungimea sapaturii realizate.
9. DISPOZITIE VERBALA (D.V) este dispozitia data direct, prin viu grai, de catre emitent,
pentru executarea unei (unor) lucrari.
10. LIMITA ADMISA (Distanta de vecinatate) este distanta limita pana la care se pot apropria,
fara pericol, persoanele, utilajele, materialele sau uneltele pentru manevrare ori asigurarea
zonei de lucru in instalatii electrice aflate sub tensiune sau in timpul executarii lucrarilor in
aceste zone.
11. EMITENT este persoana imputernicita in scris de catre conducatorul unitatii, care dispune
executarea unor lucrari in instalatiile electrice din exploatare pe baza uneia din formele
organizatorice (A.L; ITI-PM; A.S; DV; P.V.).
12. EXECUTANT DE LUCRARI SAU DE MANEVRA este persoana componenta a unei
formatii de lucru sau de manevra, subordonata din punctul de vedere al securitatii muncii
sefului de lucrare sau responsabilului de manevre.
13. FISA TEHNOLOGICA este documentatia complexa, care prezinta succesiunea operatiilor
tehnologice aferente unei anumite lucrari, dipozitivele, sculele si utilajele necesare realizarii
acesteia inclusiv masurile specifice de protectie a muncii pentru evitarea accidentarii sau
imbolnavirii profesionale, pe durata executarii operatiilor tehnologice.
14. IDENTIFICATOR este electricianul, avand cel putin grupa a IV-a de autorizare, care
executa locarizarea, identificarea si sectionarea (taierea) cablului defect, aflat intr-un flux de
cel putin doua cabluri in exploatare.
15. INSTALATIE ELECTRICA (pentru transportul/distributia energiei electrice) este
ansamblul unitar de masini, aparate, conductoare, instrumente si accesoriile lor (relee,
sipozitive de comanda, semnalizare, circuite secundare, prize de pamant, etc.) destinate
transformarii nivelului de tensiune, transportul si distributiei energiei electrice.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 16 / 37

16. INSTALATIE DE JOASA TENSIUNE este instalatia de curent alternativ sau de curent
continuu la care tensiunea de lucru a partilor active, in regim normal de functionare, se afla
in urmatoarele limite:
a) cel mult 250V fata de pamant, in cazul retelelor legate la pamant;
b) cel mult 1000V intre partile active, in cazul retelelor izolate fata de pamant.
17. INSTALATIE ELECTRICA DE INALTA TENSIUNE este instalatia la care tensiunea de
lucru a partilor active, in regim normal de functionare, este mai mare decat valorile indicate
la pct.16 de mai sus.
18. INSTALATIE ELECTRICA IN EXPLOATARE este instalatia care a fost pusa sub tensiune
cel putin o singura data si care poate fi repusa sub tensiune prin manevrarea aparatajului de
comutatie, prin legarea cordoanelor la liniilor electrice aeriene, prin montarea unor portiuni
de bare sau prin legarea conductoarelor la aparataj.
19. INSTALATIE ELECTRICA CU SUPRAVEGHERE (statii, camere de comanda etc.) este
instalatia in care personalul de servire operativa asigura supravegherea, controlul, realizarea
manevrelor si/sau a unor lucrari in baza AS, DV sau ITI-PM asupra acesteia prin una din
urmatoarele modalitati:
a) prezenta directa in instalatie (instalatie lectrica cu supraveghere permanenta)
b) prezenta intr-un loc stabilit, unde personalul primeste informatii din instalatia
respectiva (instalatie electrica telecomandata sau supravegheata de la domiciliul)
20. INSTALATIE SEPARATA ELECTRIC este instalatia electrica retrasa din exploatare la
care s-au luat urmatoarele masuri tehnice:
a) intreruperea tensiunii si separarea vizibila fata de partile ramase sub tensiune,
anularea automatizarilor care conduc la reanclasarea automata a intrerupatoarelor;
b) blocarea in pozitia deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie
prin care s-a realizat separarea vizibila si aplicarea panouri de semnalizare de
securitate cu caracter de interzicere.
21. INSTALATIE ELECTRICA SCOASA DE SUB TENSIUNE este instalatia separata electric
care a fost legata
la pamant si in scurtcircuit.
22. INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA DE PROTECTIE A MUNCII (ITI-PM) este
documentul scris, intocmit pentru executarea unor lucrari, in conditii tehnice si organizatorice identice, in
instalatii electrice avand scheme si tipuri constructive similare.
23. INSTRUCTIUNE TEHNICA DE LUCRU este documentul, aprobat de conducatorul
unitatii (subunitatii), care
prezinta succesiunea operatiilor tehnologice aferente unei anumite lucrari, dispozitivele,
sculele si utilajele necesare realizarii acesteia precum si masurile specifice de securitate a muncii, care trebuie
aplicate si/sau respectate pentru evitarea accidentarii sau imbolnavirii profesionale, pe durata
executarii operatiilor tehnologice.
24. LUCRARE este un ansamblu de operatii al carui scop este executarea, modificarea, repararea
sau intretinerea unei instalatii electrice.
25. LUCRARE DE NATURA ELECTRICA este ansamblu de operatii ce se executa asupra unei
instalatii electrice sau a unei parti din aceasta (parti active, izolatie, circuite, lagaturi la
pamant, alte parti componente sau protectoare).
26. LUCRARE DE ALTA SPECIALITATE este ansamblul de operatii ce se executa asupra
acelei parti a instalatiei care nu necesita executanti cu calificare in domeniul electric
(vopsitorie, zidarie, curatenie, lacatuserie etc.)
27. LUCRARE CU SCOATERE DE SUB TENSIUNE este lucrarea pentru care se realizeaza
separarea electrica si legarea la pamant si in scurtcircuit a intregii instalatii electrice sau
numai a acelei parti la care urmeaza a se lucra.
- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 17 / 37

28. LUCRARE FARA SCOATERE DE SUB TENSIUNE este lucrarea care se executa in una
din urmatoarele situatii:
a) la distanta fata de partile aflate sub tensiune, la care personalul executant nu
depaseste ingradirile fixe de protectie si nu se urca pe constructiile de sustinere ale
instalatiilor electrice aflate sub tensiune;
b) la distanta mai mica decat distanta de vecinatate, la care personalul executant este
impiedicat sa se aproprie de partile aflate sub tensiune, prin ingradiri provizorii
mobile, prin izolarea electrica a partilor aflate sub tensiune, prin carcasarea
echipamentelor sau, in mod cu totul exceptional, prin indicatoare de securitate;
c) in instalatii la care s-a intrerupt tensiunea si s-au relizat separarile electrice, dar care
nu sunt legate la pamant si in scurtcircuit;
d) direct asupra partilor aflate sub tensiune (lucru sub tensiune), utilizand una din
urmatoarele metode de lucru:
- in contact, care se aplica la executarea de lucrari in instalatiile electrice la
care personalul executant utilizeaza mijloace de protectie si unelte
electroizolante sau electroizolate;
- la potential, care se aplica la executarea de lucrari la liniile electrice aeriene
de 110-750kV si la care personalul executant foloseste mijloace de protectie
special concepute si executate in acest scop.
29. LUCRARI DE INTRETINERE-REPARATII/MENTENANTA sunt activitatile desfasurate
in instalatiile electrice aflate in exploatare, cu scopul mentinerii acestora in stare de
functionare.
30. ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE (EIP) este orice echipament destinat sa
fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar
putea sa-i puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice element
suplimentar sau accesoriu proiectat in acest scop.
31. ECHIPAMENT DE MUNCA (EM) este orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita
la locul de munca.
32. MANEVRA este un ansamblu de operatii care conduce la scimbarea configuratiei unei
instalatii electrice prin actionarea unor aparate de comutatie. In cadrul prezentei instructiuni,
introducerea sau scoaterea sigurantei de joasa tensiune tip MPR sau inalta tensiune sunt
considerate manevre.
33. MIJLOC DE PRODUCTIE , in sensul prezentei instructiuni, se considera echipamentul
individual si colectiv de protectie, uneltele, dispozitivele, schelele, platformele, utilajele
speciale.
34. MIJLOC DE PROTECTIE ELECTROIZOLANT este produsul destinat protectiei
impotriva riscurilor de accidentare provocate de curentul electric in timpul desfasurarii
activitatii in instalatiile electrice. Din categoria mijloacelor respective fac parte:
a) prajini electroizolante pentru joasa si inalta tensiune;
b) clesti electroizolati pentru joasa si inalta tensiune;
c) detectoare de tensiune pentru joasa si inalta tensiune;
d) indicatoare de corespondenta a fazelor;
e) placi electroizolante pentru joasa si inalta tensiune;
f) teci electroizolante pentru joasa si inalta tensiune;
g) palarii electroizolante pentru joasa tensiune;
h) folii electroizolante pentru joasa tensiune;
i) degetare electroizolante pentru joasa tensiune;
j) unelte electroizolate sau electroizolante pentru lucru sub tensiune;
k) manusi electroizolante;
l) incaltaminte electroizolanta;
m) covoare electroizolante fixe si portabile;
n) platforme electroizolante.
- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 18 / 37

35. DISPOZITIV PENTRU LEGAREA LA PAMANT SI IN SCURTCIRCUIT A


INSTALATIILOR ELECTRICE este mijlocul de prevenire si protectie colectiva impotriva electrocutarii in cazul
aparitiei accidentale a tensiunii in zona de lucru. Din categoria acestor mijloace fac parte:
a) cutite de legare la pamant;
b) dispozitive mobile de legare la pamant si in scurtcircuit (scurtcircuitare);
c) dispozitive de descarcare a sircinii capacitive din elementele bateriilor de
condensatoare;
d) dispozitive pentru descarcarea de sarcine capacitiva a cablurilor dupa incercari;
e) atenuatoare de inductie.
36. MIJLOC DE PROTECTIE PENTRU DELIMITAREA MATERIALA A ZONEI DE
LUCRU este produsul
care nu permite sau impiedica accesul involuntar al persoanelor neavizate in aceasta zona,
precum si parasirea
sau depasirea libera a ei de catre membrii formatiei de lucru. Din categoria acestor mujloace
fac parte:
a) bariere;
b) franghii si benzi pentru imprejmuire;
c) panouri si paravane mobile;
d) panouri de semnalizare de securitate;
37. MIJLOC DE PROTECTIE IMPOTRIVA ACTIUNII ARCULUI LECTRIC SI A
TRAUMATISMELOR
MECANICE este produsul care protejeaza executantul de efectul termic al arcului electric
sau al loviturilor mecanice. Din categoria acestor mujloace fac parte:
a) viziera de protectie a fetei;
b) casca de protectie a capului;
c) imbracaminte din tesatura rezistenta la efectul termic al arcului electric;
d) maner cu manson de protectie pentru manevrarea sigurantelor tip MPR.
38. OPERATIE este o componenta dintr-o manevra sau lucrare.
39. PERSONAL DE EXPLOATARE este personalul care face parte din subunitatea de
exploatare si care executa o activitate de servire operativa sau lucrari in instalatiile electrice.
40. PERSONAL DE SERVIRE OPERATIVA este personalul de exploatare care executa in
timpul serviciului, conform atributiilor ce-i revin, manevre, supraveghere, control si/sau
lucrari in instalatiile electrice, in baza AS, AL, DV si ITI-PM, consemnand activitatea
depusa intru-un registru operativ.
41. PERSONAL DE SUPRAVEGHERE este personalul de servire operativa care executa in
instalatiile electrice numai urmarirea si inregistrarea marimilor fizice sau/si a altor informatii.
42. PERSONAL DE CONTROL este personalul din cadrul unitatilor (subunitatilor) de
exploatare, al organului ierarhic superior sau al Inspectiei Muncii precum si alte categorii de
personal prevazute in documentele oficiale, carora le revine sarcian de a examina sistemele
de munca, din punctul de vedere al respactarii reglementarilor legale in vigoare, privind
prevenirea accidentelor de munca si bolilor profesionale si asigurarea securitatii muncii.
43. PERSONAL DE INTRETINERE-REPARATII/MENTENANTA este personalul care
executa lucrari de intretinere-reparatii in instalatiile electrice.
44. PERSONAL DE CONSTRUCTII-MONTAJ este personalul specializat in lucrari de
constructii-montaj.
45. PERSONAL DELEGAT este personalul care nu apartine unitatii care exploateaza instalatia
electrica, dar urmeaza sa execute lucrari in aceasta instalatie.
46. PERSONAL AUTORIZAT DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII MUNCII este
personalul care detine o permisiune scrisa (fisa de examinare pentru autorizare si talon de
autorizare) obtinuta conform unei proceduri specifice si care poate dispune sau executa
lucrari si manevre in instalatii sau asupra instalatiilor electrice.
- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 19 / 37

47. PROCES-VERBAL (P.V) este documentul scris pe baza caruia se pot executa lucrari asupra
instalatiilor electrice din exploatare, separate vizibil prin dezlegari de cordoane sau
conductoare ale LEA, demontarea unor portiuni de bare sau dezlegarea conductoarelor de la
aparataj si care nu poate fi pusa sub tensiune prin manevrarea aparatului de comutatie
primara.
48. RESPONSABIL DE MANEVRA este persoana care asigura conducerea efectiva a
manevrelor atat din punct de vedere tehnologic cat si al securitatii muncii.
49. RISC DE NATURA ELECTRICA este pericolul posibil al curentului electric de a afecta
securitatea persoanei (lor) prin electrocutare sau prin efectul termic al arcului electric.
50. SUBUNITATE DE EXPLOATARE este forma organizatorica in cadrul unitatii de
exploatare, care executa lucrari si exploateaza instalatii electrice (sectie, atelier, centru,
laborator, punct, district etc.)
51. SUPRAVEGHETOR DE LUCRARE este persoana autorizata din puct de vedere al
securitatii muncii, insarcinata de emitent pentru a realiza si, dupa caz, a urmari realizarea
masurilor de evitare a accidentelor de natura electrica, la lucrari executate de personal
delegat, sau propriu de alta specialitate, in instalatiile electrice din exploatare.
52. SEF DE LUCRARE este persoana autorizata si desemnata de catre emitent pentru
executarea unei lucrari, care conduce, controleaza si supravegheaza formatia de lucru si care
asigura masurile tehnice si organizatorice de securitatea muncii in zona de lucru.
53. SEF DE ECHIPA este persoana imputernicita sa coordoneze si/sau sa execute lucrari asupra
instalatiilor care nu sunt in exploatare si nici in vecinatatea acestora, unde nu exista riscuri de
natura electrica.
54. TREAPTA DE COMANDA OPERATIVA este un compartiment cu personal organizat in
ture, care conduce functionarea instalatiilor, prin coordonarea regimurilor si a manevrelor din
sistem sau o parte din acestea, in functie de autoritatea conducerii operative cu care a fost
investita.
55. UNITATE DE EXPLOATARE este forma organizatorica (organul de stat, instituri
apublica, asociatia de orice fel, societatea comerciala, uzina, fabrica, filiala, divizia, sucursala
si alte asemenea) careia ii revine obligatia prin regulamentul propriu de organizare si
functionare sau prin statut sa exploateze, sa intretina si sa repare instalatiile electrice pe care
le gestioneaza sau le-a preluat prin convebtie.
56. ZONA DE LUCRU este spatiul delimitat material si/sau imaginar (tridimensional) care
cuprinde partea din instalatia electrica la care se executa o lucrare la un moment dat, pentru
asigurarea careia sunt luate masurile tehnice de securitatea muncii prevazute in prezenta
instructiune, in vederea eliminarii/diminuarii oricarui risc de accidentare sau imbolnavire
profesionala a membrilor formatiei de lucru.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 20 / 37
Anexa nr. 2

Unitatea .
Subunitatea
SE APROBA ANGAJAREA DIN PUNCTUL
DE VEDERE AL SECURITATII MUNCII
ANGAJATOR
(Semnatura si tampila )
----------------------------

Fisa de examinare pentru autorizarea electricienilor


din punctul de vedere al securitatii muncii
Nr. _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _
Numele _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prenumele _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Domeniul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Specialitatea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Activitatea de baza (una cu pondere dintre urmatoarele):


ST.

P.O.

PT.

L.E.A.

O.S.

l.e.a.

P.O.D.

P.R.A.M.

P.R.

p.r.a.m.

L.E.S.

D.e.f.

F.E.E.

P.M.

Activitati secundare (oricare si oricate dintre activitatile de baza):


...........
Grupa NSM ..;
Cerinte speciale functiei pentru care se propune autorizarea:
Executa: A manevre: in instalatii de j.t.- DA / NU;
I.T.- DA / NU
B lucrari in conditii speciale: sub tensiune in contact DA / NU; la inaltime DA / NU
in baza I.T.I.-P.M.- DA / NU; incercari cu tensiune marita DA / NU; defectoscopie- DA / NU
masuri electrice DA / NU
C lucrari: pe proprie raspundere: DA / NU; ca obligatii de serviciu: DA / NU
In medii nocive: hidrogen sulfurat; clorura de vinil; hidrocarburi din petrol; alt mediu
.....................
Instalatiile de IT si/sau jt in care urmeaza sa lucreze persoana autorizata :
.........
Solicita examinarea in vederea autorizarii. Persoana competenta (nume, prenume, functia,semnatura)
.................................................
NOTA: DATELE DE MAI SUS TREBUIE COMPLETATE CONFORM PRECIZARILOR DE LA ULTIMA PAGINA A
FORMULARULUI

Nr.crt
1.

2.

3.

Data
examinarii

Rezultatul examinarii

Semnatura si parafa
medicului

Clinic sanatos
Apt-inapt pentru lucrul la inaltime
Apt- inapt pentru lucrul sub tensiune
Apt-inapt pentru lucrul in mediu nociv
Clinic sanatos
Apt-inapt pentru lucrul la inaltime
Apt- inapt pentru lucrul sub tensiune
Apt-inapt pentru lucrul in mediu nociv
Clinic sanatos
Apt-inapt pentru lucrul la inaltime
Apt- inapt pentru lucrul sub tensiune
Apt-inapt pentru lucrul in mediu nociv
- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Semnatura si parafa
psihologului

Examinare psihologica
1.
2.
3.

Are aptitudini
Are aptitudini
Are aptitudini

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 21 / 37

/ Nu are aptitudini.
/ Nu are aptitudini
/ Nu are aptitudini.

Examinarea profesionala, de securitate a muncii si acordare a primului ajutor


Nr.
crt.
1.

2.

3.

Data
examinarii

Domeniul din care


Nota
se examineaza
acordata
Profesional
Securitatea muncii
Prim ajutor
Profesional
Securitatea muncii
Prim ajutor
Profesional
Securitatea muncii
Prim ajutor

Comisia sau persoana fizica atestata


(nume, prenume si semnaturi)

Concluzii: Electricianul (nume, prenume)..intruneste conditiile de


autorizare pentru:
1. Grupa NSM _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manevre - la j.t.- DA / NU
Lucrari - sub tensiune in contact - DA / NU
Lucrari - in baza I.T.I.-P.M.- DA / NU
Defectoscopie - DA / NU
Lucrari - pe proprie raspundere - DA / NU

Manevre la IT. DA / NU
Lucrari - la inaltime - DA / NU;
ncercari cu tensiune marita- DA / NU
Masurari electrice - DA / NU
Obligatii de serviciu- DA / NU

2. Grupa NSM _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manevre - la j.t.- DA / NU
Lucrari - sub tensiune in contact - DA / NU
Lucrari - in baza I.T.I.-P.M.- DA / NU
Defectoscopie - DA / NU
Lucrari - pe proprie raspundere - DA / NU

Manevre la IT. DA / NU
Lucrari - la inaltime - DA / NU;
ncercari cu tensiune marita- DA / NU
Masurari electrice - DA / NU
Obligatii de serviciu- DA / NU

3. Grupa NSM _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manevre - la j.t.- DA / NU
Lucrari - sub tensiune in contact - DA / NU
Lucrari - in baza I.T.I.-P.M.- DA / NU
Defectoscopie - DA / NU
Lucrari - pe proprie raspundere - DA / NU

Manevre la IT. DA / NU
Lucrari - la inaltime - DA / NU;
ncercari cu tensiune marita- DA / NU
Masurari electrice - DA / NU
Obligatii de serviciu- DA / NU

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 22 / 37

Presedintele comisiei sau persoana fizica atestata


2. Nume - Prenume

3.Nume - Prenume

______________ _

______________ _

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Data _ _ _ _ _ _ _

Data _ _ _ _ _ _ _

Data _ _ _ _ _ _ _

1.Nume - Prenume
______________ _

Electricianul examinat
1. Semnatura

2. Semnatura

3. Semnatura

Data _ _ _ _ _ _ _

Data _ _ _ _ _ _ _

Data _ _ _ _ _ _ _

Mod de completare:
1. Se inscrie domeniul (domeniile) in care urmeaza sa lucreze electricianul (producere,
transport, distributie, utilizare).
2. Se inscrie specialitatea electricianului ( exploatare, furnizare, reparatii, montaj, intretinere)
3. Se bareaza cu x patratelul aferent activitatii de baza ( o singura activitate, cea cu ponderea
mai mare).
4. Se inscriu oricare si oricate din activitatile de baza, ca activitati secundare, pe care urmeaza
sa le efectueze electricianul.
5. Se inscrie grupa de autorizare pentru care se solicita examinarea electricianului.
6. Se atribuie cerinta speciala functiei: daca se atribuie DA se sterge (bareaza) NU si invers.
7. Persoana competenta pentru solicitarea autorizarii completeaza randul corespunzator.
8. In functie de concluziile inscrise sub semnatura presedintelui comisiei de examinare sau
persoanei fizice atestate de catre M.M.F.E.S. se propune, sau nu, conducatorului unitatii
aprobarea anagajarii electricianului respectiv din punctul de vedere al securitatii muncii.
Conducatorul unitatii semneaza
o singura data, la angajare, fara a fi necesara o noua semnatura la autorizarea periodica, cu
sau fara schimbarea grupei ori a activitatilor desfasurate.
Abrevieri: Electriceni, revizii-reparatii din: S.T.- statii electrice; P.T.- posturi de transformare si
puncte de alimentare; L.E.A.- linii electrice aeriene mai mari de 110 KV, inclusiv; l.e.a.- - linii
electrice cu tensiuni cuprinse intre 0,4 si 0,35 kV; P.R.A.M. verificari profilactice primare; p.r.a.m.
protectii si circuite secundare; L.E.S.- linii electrice subterane; D.e.f.- defectoscopie; F.E.E.
furnizarea energiei electrice; P.O.- personal operational din statie; P.O.D.- personal operational de
distributie; O.S. obligatii de servicu, P.R . propria raspundere-; P.M. personal de
montaj(delegat); j.t. joasa tensiune; I.T.- inalta tensiune; I.T.I.-P.M.- instructiuni tehnice interne de
protectia muncii
Nota: Alte detalii in Procedura de autorizare a electricienilor

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 23 / 37

Anexa nr. 3

TALON

Unitatea ..
Subunitatea 

Autorizat pentru

j.t.

TALON DE AUTORIZARE Nr


Numele
Prenumele .
Activitatea de baza ..
Specialitatea .
Instalatia 
Grupa de autorizare .
CONDUCATOR,
Semnatura si stampila
Vizeanuale:

Manevre
Lucrari sub tensiune
n contact
Lucrri la nalime
Lucrri n baza
ITI-PM
ncercri cu tensiune
mrit
Defectoscopie
Msuri electrice

Data

Data

Data

------------

------------

------------

(L.S.)

(L.S.)

Nivel de tensiune

(L.S.)

Lucrri ca obligaie
de serviciu
Lucrri pe proprie
raspundere

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

.T.

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 24 / 37
Anexa nr. 4

CERERE
DE SOLICITARE A AUTORIZARII ELECTRICIENILOR
din punct de vedere al securitatii muncii
Catre Comisia de Examinare a electricienilor
Domnule Presedinte,
Subsemnatul________________________________ in calitate de (*) __________________________
Reprezentant al (**) ______________________ cu sediul in localitatea ________________________
Strada ________________________ Nr. ____ Bl. ____ Sc. ____ Ap. ___ Tel. ___________________
solicit autorizarea din punct de vedere al securitatii muncii a electricienilor nominalizati in tabelul
anexat la prezenta.
Datele de identificare ale agentul economic (**):
-

Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului si Comertului: J/ ___ / _________________

Codul fiscal (cod unic de inregistrare, CUI) ______________________

Contul IBAN __________________________________deschis la Banca ______________

Numar telefon fix / fax ________________________ telefon mobil __________________

Cererea va fi insotita de documentele prezentate in opis (***).


Documentele sunt completate in conformitate cu precizarile procedurii de examinare pentru autorizare.
Data __________________

Semnatura reprezentant legal (stampila)


_________________________________

(*)

sef compartiment energetic / director / administrator / PFA

(**)

SC......... / PFA / Institutie

(***)

OPIS
1.

Tabel nominal cu persoanele ce urmeaza sa fie autorizate (model anexa 9)

2.

Diploma de studii / certificatul de calificare in meseria de electrician

3.

Fisa de examinare (model anexa 2)

4.

Talonul de autorizare (model anexa 3)

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 25 / 37
Anexa nr. 5

TEST nr. 1
1. Autorizarea personalului din punct de vedere al securitatii muncii trebuie se face
astfel:
a) la angajare, la reexaminare, in urma retragerii autorizatiei, la schimbarea grupei de
autorizare;
b) cu aprobarea conducatorului unitatii ;
c) numai la angajare;
d) la expirarea talonului de autorizare
2. Care sunt formele organizatorice ce stau la baza lucrarilor ce se executa direct
asupra partilor aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice (de personalul de servire
operative sau de intretinere, reparatii) prin una din metodele IN CONTACT sau LA
POTENTIAL:
a) ITI-PM;
b) AS;
c) DV;
d) AL.
3. In ce consta verificarea preliminara a instalatiilor electrice din timpul executiei si
inante de punerea in functiune de catre executant:
a) verificarea inainte de montaj a continuitatii electrice a conductoarelor;
b) verificarea inainte de montaj a continuitatii electrice a instalatiei, inaintea acoperirii in
tencuiala sau a turnarii betonului de egalizare sau de rezistenta;
c) verificarea calitatii tuburilor ce se monteaza in cofraje;
d) verificarea aparatelor electrice.
4. Care sunt masurile tehnice ce trebuie sa se realizeze pentru executarea lucrarilor
sub tensiune IN CONTACT:
a) identificarea instalatiei (locului) in care urmeaza a se lucra;
b) delimitarea materiala a zonei de lucru si montarea indicatoarelor de securitate;
c) luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica;
d) asigurarea de catre seful de lucrare ca sunt permise efectuarea miscarilor necesare in
timpul lucrarii in conditii de securitate.
5. Pentru executarea lucrarilor sub tensiune IN CONTACT, ce mijloace de protectie
electroizolante trebuie sa utilizeze executantii in timpul lucrului:
a) casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei;
b) manusi electroizolante;
c) incaltaminte sau covor electroizolant;
d) unelte izolante sau electroizolante.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 26 / 37

6. Care sunt masurile tehnice ce trebuie sa se realizeze pentru executarea lucrarilor


asupra instalatiilor aflate sub tensiune LA POTENTIAL:
a) identificarea instalatiei (locului) in care urmeaza a se lucra;
b) luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica;
c) utilizarea dispozitivelor si uneltelor electroizolante speciale;
d) scoaterea din functiune a instalatiilor de aclansare automata pe toata durata lucrarilor.
7. Lista personalului care are dreptul de a executa lucrari in baza ITI-PM aprobata de
conducatorul unitatii avand pentru fiecare salariat precizate lucrarile ITI_PM
respective; Lista trebuie sa se afle la:
a) sediul formatiei de lucru;
b) sediul personalului care admite la lucru;
c) sefului de lucrare in timpul executarii lucrarii;
d) electricianul ce executa lucrarea.
8. Executarea de lucrari in instalatiile electrice din exploatare fara AL se face pe baza
unei dispozitii:
a) a admitentului;
b) a sefului de lucrare;
c) a emitentului;
d) a executantului de manevra.
9. In timpul executarii lucrarilor pe baza AL seful de lucrare trebuie sa se afle:
a) in zona de lucrari asigurand controlul activitatii;
b) supraveghind executantii ce participa la lucrarea incredintata;
c) poate parasi zona de lucru;
d) poate parasi zona de lucru evacuand membrii formatiei din aceasta zona.
10. Un circuit electric trebuie sa fie protejat prin dispozitive care sa intrerupa circuitul
daca unul sau mai multe dintre conductoarele sale sunt parcurse de un curent ce
depaseste valoarea curentului maxim admisibil. Ce tipuri de dispozitive de protectie
impotriva supracurentilor sunt folosite:
a) dispozitive cu relee de protectie la supracurenti;
b) dispozitive echipate cu declansatoare rapide la supracurenti;
c) dispozitive echipate cu relee de protectie la supracurenti si cu declansatoare rapide;
d) sigurante fuzibile.
11. Consecintele electrocutarii depind de urmatorii factori:
a) intensitatea curentului electric;
b) timpul cat trece curentul prin corp;
c) traseul sau calea strabatuta de curentul electric prin corp;
d) rezistenta corpului omenesc.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 27 / 37

12. Timpul de expunere respectiv de trecere a curentului prin corpul omenesc este
foarte important mai ales in raport cu intensitatea curentului. Cu cat timpul este mai
scurt, valoarea curentului la care omul reuseste sa se desprinda este mai mare si
invers. Care sunt, din motive de protectie, limitele timpului de deconectare a
instalatiilor electrice de joasa tensiune:
a) 0.3 secunde pentru tensiuni pana la 500V;
b) 0.1 secunde pentru tensiuni pana la 500V;
c) 0.2 secunde pentru tensiuni pana la 2500V;
d) 0.3 secunde pentru tensiuni pana la 2500V;
13. Ce documente trebuie sa existe la exploatarea echipamentelor electrice?
a) instructiuni de exploatare;
b) schemele monofilare;
c) instructiuni de protectie impotriva pericolului de electrocutare si instructiuni de interventie
si de acordare a primului ajutor impotriva pericolului de electrocutare;
d) programul de verificari periodice ale echipamentelor electrice si ale mijloacelor de
protectie impotriva pericolului de electrocutare.
14. Cum se masoara rezistenta de izolatie a instalatiilor electrice?
a) intre conductoarele active luate doua cate doua;
b) intre fiecare conductor activ si pamant;
c) intre conexiunile conductoarelor din tablou si bornele de nul;
d) intre conductoarele de faza si conductorul neutru, legate impreuna la pamant.
15. Pentru diminuarea riscului de incendiu, trebuie utilizate dispozitive de protectie.
PACD cu protectie la curent diferential rezidual. DDR trebuie sa aib un curent
nominal mai mic sau egal cu:
a) 200 mA;
b) 250 mA;
c) 300 mA;
d) 400 mA.
16. Cum se executa verificarea protectiei prin intreruperea automata a alimentarii?
a) verificandu-se barierele contra focului sau alte elemente ce trebuie sa impiedice
propagarea focului;
b) verificandu-se functionarea dispozitivelor de protectie prin simulari de defecte;
c) verificandu-se continuitatea electrica a legaturilor de protectie;
d) verificandu-se valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 28 / 37

17. Un circuit electric trebuie sa fie protejat prin dispozitive care sa intrerupa curentul
in circuit daca unul sau mai multe dintre conductoarele sale sunt parcurse de un
curent ce depaseste curentul maxim admisibil. Unde nu este necesara protectia la
suprasarcini?
a) pentru o distributie situata in aval de locul de reducere a valorii curentului maxim admisibil
in conductoare, daca protectia ei impotriva suprasarcinilor este asigurata de dispozitivul
din amonte de punctul respectiv;
b) pentru instalatii de comanda si semnalizare;
c) pentru conductoarele si cablurile de legatura intre masini electrice, transformatoare,
demaroare, redresoare, instalatii de comutare etc.
d) circuite de excitatie a masinilor rotative.
18. Ce mijloc de protectie se foloseste impotriva actionarii arcului electric si a
traumatismelor mecanice?
a) viziera de protectie a fetei;
b) casca de protectie;
c) imbracamintea din tesatura termoizolanta;
d) palarii electroizolante pentru joasa tensiune.
19. Ce valoare a curentului alternativ este considerata limita periculoasa pentru corpul
omenesc la un de trecere mai mare de 3 sec. si la o rezistenta a corpului omenesc de
1000 ?
a) 10 mA;
b) 50 mA;
c) 300 mA;
d) 130 mA.
20. La montarea, demontarea placilor electroizolante de joasa tensiune, a foliilor
electroizolante de joasa tensiune personalul executant trebuie sa fie echipat cu
manusi electroizolante de cel putin:
a) clasa 00 pentru utilizarea la manevre si lucrari sub tensiune si in contact in instalatii cu
Un<500 V;
b) clasa 0 pentru utilizarea la manevre si lucrari sub tensiune si in contact in instalatii cu
Un<1000 V;
c) clasa 1- 4 pentru utilizarea la manevre in instalatii cu Un > 1kV;
d) trebuie sa permita in timpul folosirii dupa caz, imbracarea pe sub ele a manusilor de
protectie impotriva frigului.

Data_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Semntura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anexa nr. 6
- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 29 / 37

TEST nr. 2

1. Autorizarea personalului din punct de vedere al sanatatii si securitatii muncii trebuie sa se faca
astfel:
a) la angajare, in cazuri speciale (modificari dispuse prin noi reglementari, reexaminari in
urma retragerii autorizatiei etc.) sau la schimbarea grupei de autorizare si se
actualizeaza anual;
b) aprobarea autorizarii la angajare este in competenta conducatorului unitatii;
c) numai la angajare;
d) talonul de autorizare sa se afle in permanenta asupra personalului autorizat.
2. Zona de lucru trebuie sa se realizeze dupa separarea electrica a acesteia prin luarea succesiva a
urmatoarelor masuri tehnice:
a) identificarea instalatiilor sau a partilor din instalatie in care urmeaza a se lucra;
b) verificarea lipsei tensiunii, urmata de legarea imediata a partii de instalatie la pamant si
in scurt circuit;
c) delimitarea zonei de lucru;
d) asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica.
3. Blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare a aparatelor prin care s-a realizat
separarea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie in care urmeaza a se lucra se realizeaza
prin blocarea directa si blocare indirecta. Blocarea indirecta se realizeaza, dupa caz, prin unul
din urmatoarele procedee:
a) scoaterea intrerupatorului de pe circuitul de alimentare al motorului care antreneaza
dispozitivul de actionare al separatorului, respectiv de joasa tensiune a intrerupatorului;
b) inchiderea robinetului de alimentare cu aer comprimat a dispozitivelor de actionare
pneumatica a separatoarelor;
c) blocarea prin lacate sau mijloace special destinate acestui scop a dispozitivelor de
actionare manuala a separatoarelor;
d) dezlegarea conducatelor de la bobinele de actionare prin comanda de la distanta a
dispozitivelor de actionare ale separatoarelor , respectiv la joasa tensiune ale
intrerupatoarelor.
4. Centura de siguranta trebuie utilizata ori de cate ori se lucreaza la o inaltime mai mare de :
a)
b)
c)
d)

1 m de la sol pana la locul unde se executa lucrarea;


2 m de la sol pana la locul unde se executa lucrarea;
2 m de la sol pana la picioarele executantului;
3 m de la sol pana la picioarele executantului.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 30 / 37

5. La folosirea carucioarelor pasitoare pentru reglare a distantelor la liniile electrice aeriene, se


vor respecta urmatoarele:
a) ridicarea carucioarelor pasitoare se va face cu ajutorul unui scripete si a unei franghii,
avand diametrul de minimum 15 mm;
b) ridicarea carucioarelor pasitoare se va face cu ajutorul a doi scripeti si a unei franghii;
c) ridicarea carucioarelor pasitoare se va face cu ajutorul unui scripete si a unei franghii,
avand diametrul de minimum 18 mm;
d) persoana aflata in nacele va lega cordonul centurii de siguranta de cele doua
conductoare jumelate.
6. Conductorul de legare la pamant de protectie pentru retele de joasa tensiune izolate fata de
pamant va fi marcat, pentru a se distinge de conductoarele de lucru cu o culoare distincta a
izolatie:
a)
b)
c)
d)

galbena
rosie
verde-galbena
albastra.

7. O instalatie de legare la pamant pentru retele de inalta tensiune izolate fata de pamant trebuie
sa fie constituita din urmatoarele elemente:
a)
b)
c)
d)

priza de pamant complexa;


reteaua conductoare de legare la pamant;
conductoare de legatura;
prize de pamant artificiale.

8. Reteaua generala de protectie trebuie sa fie legata la cel putin doua prize de pamant situate in
puncte diferite, cat mai indepartate. Rezistenta de dispersie a retelei de legare la pamant va fi
de cel mult:
a)
b)
c)
d)

2 ohmi;
cel putin 4 ohmi;
cel mult 5 ohmi;
cel mult 4 ohmi.

9. Operatiile care nu se pot executa fara scoaterea de sub tensiune in instalatiile electrice de joasa
tensiune, sunt urmatoarele:
a)
b)
c)
d)

montarea si demontare sigurantelor fuzibile;


masuri fara demontarea circuitelor;
repararea si depistarea defectelor;
inlocuirea becurilor de semnalizare.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 31 / 37

10. In timpul lucrului la inaltime se impune respectarea urmatoarelor conditii:


a) membrii formatiei de lucru vor fi dotati cu centuri de siguranta;
b) vor lucra in pozitie etajata doua sau mai multe persoane;
c) sculele necesare efectuarii anumitor operatii vor fi pastrate in teci de siguranta sau vor
fi fixate de elementele stalpilor liniilor aeriene;
d) in timpul lucrului la inaltime pot fi executate si lucrari la fundatia stalpului.
11. Primul ajutor in caz de electrocutare consta in:
a)
b)
c)
d)

administrarea unui antidot;


incalzirea picioarelor si corpului accidentatului;
aplicarea respiratiei artificiale;
administrarea de bauturi racoritoare accidentatului.

12. Deconectarea automata la curentii de defect se va realiza prin utilizarea unui dispozitiv de
protectie care sa comande deconectarea liniei defecte daca curentul de defect depaseste 0,3 A.
Timpul de deconectare trebuie sa fie:
a)
b)
c)
d)

mai mic de 0,1 secunde;


mai mic de o,2 secunde;
0,3 secunde;
0,4 secunde.

13. In cazul liniilor electrice aeriene, legarea la pamant a clamei (papucului) scurtcircuitorului se
face cand nu este posibila legarea la unul din elementele instalatiei, printr-o priza creata
temporar, prin baterea in pamant a unui electrod avand un diametru de minim 25 mm, la o
adancime de :
a)
b)
c)
d)

20 cm;
cel mult 50 cm;
cel putin 50 cm;
40 cm.

14. Verificarile saptamanale la echipamentele electrice vor fi executate de electricianul de


intretinere si constau in;
a)
b)
c)
d)

verificarea folosirii sigurantelor fuzibile calibrate;


verificarea functionarii dispozitivelor de deconectare automata;
verificarea vizuala a integritatii capacelor la priza;
verificarea slabirii sau desfacerii conductoarelor de protectie in fise si la echipamente.

15. Circuitele de alimentare ale echipamentelor portabile se vor proteja impotriva scurtcircuitelor
bifazate. In acest caz, protectia maximala de curent trebuie sa deconecteze:
a)
b)
c)
d)

in mai putin de 1 secunda;


in maximum 2 secunde;
in mai putin de 3 secunde;
in maximum 5 secunde.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 32 / 37

16. Pentru protectia impotriva electrocutarii la echipamentele mobile, se impun conditii speciale
la amplasarea prizelor pentru conectarea fiselor. In acest sens, in zona prizelor este necesar sa
existe un spatiu liber pentru a nu impiedica manevrarea fiselor, iar inaltimea la care se fixeaza
prizele trebuie sa fie de:
a)
b)
c)
d)

1 m fata de pardoseala;
1,30 m fata de pardoseala;
nu are importanta
este in functie de conditiile concrete.

17. Urcarea directa pe stalpii liniilor electrice aeriene este permisa numai daca stalpii sunt:
a)
b)
c)
d)

metalici;
executati din lemn cu adaosuri de beton;
executati integral din beton;
executati din orice material dar dupa o verificare a acestora la baza si apoi, pe parcursul
lucrarii, care sa ateste robustetea acestora.

18. Inlocuirea patroanelor sigurantelor de inalta tensiune de la posturile de transformare pe stalpi,


noaptea sau in conditii de vizibilitate redusa, se va executa in conditiile urmatoare:
a)
b)
c)
d)

se va ilumina corespunzator locul unde se lucreaza;


se va inconjura stalpul cu panouri de protectie;
se interzice executarea acestor lucrari noaptea;
se vor folosi indicatoare rutiere, triunghiuri reflectorizante si girofaruri pe autovehicule
speciale.

19. Mijloacele de protectie impotrive efectelor actiunii arcului electric si a traumatismelor


mecanice sunt:
a)
b)
c)
d)

ochelari de protectie;
casti de protectie;
centuri de siguranta;
cizme de protectie.

20. La instalatiile de legare la pamant se vor racorda echipamentele electrice aflate sau grupate in
aceeasi zona. Rezistenta maxima a prizei locale va avea urmatoarele valori:
a) 10 ohmi, pentru prizele locale care deservesc posturile de transformare si instalatiile din
camerele masinii;
b) 15 ohmi, pentru prizele locale care deservesc posturile de transformare si instalatiile din
camerele masinii;
c) 50 ohmi, pentru prizele locale care deservesc celelalte echipamente electrice;
d) 25 ohmi, pentru prizele locale care deservesc celelalte echipamente electrice.

Data_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Semntura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 33 / 37
Anexa nr. 7

Unitatea _______________________
ADMIS

NOTA OBTINUTA

RESPINS

FOAIE DE RASPUNS PENTRU TEST


Numele __________________________________ Prenumele __________________________ Sexul___
Data nasterii: Anul ______ Luna ____________ Ziua ___ Domiciliul: Localitatea _____________________
Sector: ___ Strada _______________________ Nr. ____ Bl. ___ Sc. ___ Ap. ___ Tel. ________________
Pregatirea scolara generala: ____________________ Pregatirea profesionala ______________________
Vechimea in meserie _________________ Locul de munca _____________________________________

1.

11.
a

2.

12.
a

3.

13.
a

4.

14.
a

5.

15.
a

6.

16.
a

7.

17.
a

8.

18.
a

9.

19.
a

10.
PUNCTAJ
OBTINUT:

d
20.

A. BUNE
B.GRESITE

Data completarii: _________________


Semnatura
Examinat

Examinator

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 34 / 37
Anexa nr. 8

TEST
PENTRU VERIFICAREA CUNOTINELOR
DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR

Numele i prenumele : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Societatea : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numele celui care a verificat nsuirea cunotinelor : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Calificativ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Semntura : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Cum procedai cnd v aflai n preajma unui accidentat i nu suntei pregtit s acordai
msurile de prim ajutor?
a) acionai din instinct ncercnd s aplicai o manevr de resuscitare la ntmplare;
b) lsai accidentatul acolo unde este i mergei dup ajutor calificat;
c) supravegheai victima i anunai ct mai repede cel mai apropiat punct de prim
ajutor (telefonic sau printr-o alt persoan);
d) v ndeprtai ct mai repede pentru a nu fi implicai n eveniment.
2. Cine poate ndeplini calitatea de salvator?
a)
b)
c)
d)

numai personalul medical calificat;


numai persoanele care au fost instruite s acorde primul ajutor;
orice persoan martor la accident;
numai personalul de la detaamentele de intervenie, dezastre, descarcerri.

3. n cazul unei electrocutri complicat cu o hemoragie extern, salvatorul va aciona n


urmtoarea ordine:
a)
b)
c)
d)

oprirea hemoragiei, verificarea strii de contiin, a respiraiei, a pulsului;


resuscitare cardio-respiratorie, oprirea hemoragiei, aezarea n poziie de siguran;
verificarea strii de contiin, verificarea pulsului, a respiraiei;
nu atinge victima, anun doar salvarea i ateapt ajutor calificat.

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 35 / 37

4. Cum acionm dac victima nu vorbete?


a)
b)
c)
d)

lsm accidentatul cu faa n sus i chemm ambulana;


facem imediat respiraie artificial (gur la gur);
demarm resuscitarea cardiac extern;
poziionm accidentatul pe o parte pentru uurarea respiraiei i anunm postul de
prim ajutor cel mai apropiat.

5. Dac electrocutatul are i arsuri pe o suprafa mare de corp:


a) se dezbrac i se cur rnile nainte de a verifica respiraia i pulsul;
b) se face splare abundent cu apa pentru rcorire i pentru a evita ca
arsura s nainteze;
c) se ncepe cu resuscitarea cardio-pulmonar i apoi ne ocupm de arsuri;
d) ncercm s pansm rnile i s administrm lichide victimei.
6. n cazul stopului cardio-respirator, care dintre urmtoarele organe sufer leziuni ireversibile
prin lipsa de oxigen?
a) plmnul;
b) inima;
c) rinichiul
d) creierul.
7. n cazul electrocutrii prin aciunea curentului electric din staiile de joas tensiune
(sub 1000V), prima msur de ajutor este:
a) ntreruperea tensiunii prin scoaterea din priz, scoaterea siguranelor,
decuplarea de la reea;
b) culcarea la pmnt a accidentatului pentru a ajuta executarea manevrelor
de prim ajutor;
c) imobilizarea i nvelirea n paturi uscate a accidentatului;
d) mbrncirea sau tragerea persoanei n cauz de sub aciunea curentului
electric
8. Se consider stare de incontien:
a) pierderea pulsului i a respiraiei;
b) pierderea capacitii de rspuns la stimuli externi;
c) pierderea reflexelor de autoaprare i capacitatea de micare autonom;
d) pierderea capacitii de rspuns la stimuli fizici (ciupire, nepare etc.);

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C.

PROTESAN SERV S.R.L


Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 36 / 37

9. Dac n urma electrocutrii accidentatul nu acuz stri de ru cum procedm?


a) l ndemnm s continue activitatea nceput anterior electrocutrii;
b) va fi trimis acas pentru odihn;
c) va fi trimis ntr-o unitate medical pentru consult de specialitate;
d) va fi inut la locul de munc pn la ncheierea programului i apoi va fi
trimis la un consult medical;
10. Efectele imediate ale electrocutrii sunt:
a) ameeal, slbiciune muscular;
b) paralizia funciilor respiratorii i circulatorii;
c) pierderea vederii;
d) pierderea strii de contiin.

Data_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Semntura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

S.C. PROTESAN

SERV S.R.L

Tel. 0268 318045; www.protesan.ro

Cod: RAE 01.00


Ed.: 1, Rev.: 0
Pag. : 37 / 37
Anexa nr. 9

Unitatea______________________

TABEL NOMINAL
Cu personalul care urmeaz s fie autorizat sa i desfoare activitatea n instalaiile electrice n exploatare sau n vecintatea acestora, unde
exist riscuri de natur electric

Ex

Popescu Aurel

electrician

10

11

12

13

c. prof.

O.S.

Exploatare

III

Toate inst. de
T i/sau jt din
SC ABC SRL

Da

Da

Nu

Nu

Da

8
( opt)

reparaii

Grupa de
autorizare

Acces instalaii
electrice

CONDUCATORUL UNITATII,

- Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

Msurri
electrice

Studii

Defectoscopie

Specialitate

Lucru sub
tensiune

Funcia
Meseria

ncercri cu
tensiune
mrit

Activitate
de
baz

Lucru la
nlime

Numele
i
prenumele

Nota la practic

Lucrri n condiii speciale


Nr
crt