Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Tehnica

Str. Constantin Daicoviciu Nr. 15


Telefon:
0264-401200
Telefon:
Fax: 0264-592055

Nr. 45/20 mai 2007

ADEVERINTA
Prin prezenta se adevereste ca dl. Adrian Paslaru este student la facultatea de
fizica medicinala, in anul III, facand studiile in calitate de student bursier.Dl.
Adrian Paslaru este cazat in caminul IV, camera 109, str. Observator nr.18.
Pan la sfarsitul acestui an de studii nu sa constatat vreo restanta de examen
inregistrata pe numele lui.
Prezenta s-a eliberat spre a-i servi la obtinerea unui contract de munca
temporar in S.U.A.

Decan
Sergiu Nedevschi

Secretar
Klara Colan