Sunteți pe pagina 1din 24

ROMNIA

JUDEUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL

HOTRREA nr.3/2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare i a Caietului de
sarcini al serviciului comunitar de utilitate public ILUMINAT PUBLIC
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni
ntrunit n edina ordinar, inut la data de 30 ianuarie 2009,
avnd n vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Gheorgheni, nregistrat sub nr.
9913/2008;
- raportul de specialitate al Biroului programe-dezvoltare, investiii publice, achiziii
publice i monitorizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Gheorgheni, nregistrat sub nr. 9914/2008;
- H.C.L. nr.158/2008, privind nfiinarea serviciului comunitar de utilitate public
ILUMINAT PUBLIC;
- rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliul Local
Gheorgheni:
- Dezvoltarea economico-social, elaborarea politicii industriale si agrare,
sprijinirea iniiativei particulare, dezvoltare regional;
- Juridic, etic, administraie public local, respectarea libertilor ceteneti,
meninerea ordinii publice i aprare;
- Servicii publice;
n baza prevederilor:
- Legii serviciilor comunitare de utiliti publice nr.51/2006;
- Legii serviciului de iluminat public nr.230/2006;
- Ordinul A.N.R.S.C. nr.86/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de iluminat public;
- Ordinul A.N.R.S.C. nr.87/2007, pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de iluminat public;
- art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparena decizional n administraie;
n temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. d, alin. 6, lit. a) pct 14 i ale art. 45, alin. (1)
coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public
local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1 Se aprob Regulamentul de organizare i funcionare al serviciului
comunitar de utilitate public ILUMINAT PUBLIC, conform Anexei nr.1 la prezenta
hotrre.
Art.2 Se aprob Caietul de sarcini al serviciului comunitar de utilitate
public ILUMINAT PUBLIC, conform Anexei nr.2 la prezenta hotrre.
Art.3
Prezenta hotrre va fi dus la ndeplinire de ctre: Primarul
municipiului Gheorgheni prin Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor comunitare
de utiliti publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului
Gheorgheni.
Art.4 Pentru urmrirea ndeplinirii prezentei hotrri s-a oferit consilierul
Szcs Lszl.
Gheorgheni, la 30 ianuarie 2009.

CONTRASEMNEAZ
1

PREEDINTELE EDINEI
Gll Jzsef

SECRETARUL MUNICIPIULUI
Nagy Istvn

CONSILIUL LOCAL GHEORGHENI


ANEXA nr.1
la H.C.L.nr.3/2009

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE I FUNCIONARE
AL
SERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITATE PUBLIC
ILUMINATUL PUBLIC

CAP. I

Dispoziii generale

ART. 1
(1) Prevederile prezentului regulament se aplic serviciului de
iluminat public din Municipiul Gheorgheni.
(2) Prezentul regulament stabilete cadrul juridic
privind
desfurarea serviciului de iluminat public, definind modalitile i
condiiile
ce
trebuie
ndeplinite
pentru
asigurarea
serviciului,
indicatorii de performan, condiiile tehnice, raporturile dintre
operator i utilizator
(3) Operatorul serviciului de iluminat public, se va conforma
prevederilor prezentului regulament.
(5) Condiiile tehnice i indicatorii de performan prevzui n
prezentul
regulament
au
caracter
minimale.
Consiliul
Local
al
Municipiului Gheorgheni, poate s aprobe i alte condiii tehnice sau
ali indicatori de performan pentru serviciul de iluminat public, pe
baza unor studii de specialitate.
(6) Orice dezvoltare a reelei electrice de joas tensiune destinat
iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament.
ART. 2
Desfurarea serviciului de iluminat public trebuie s asigure
satisfacerea unor cerine i nevoi de utilitate public, i anume:
a) ridicarea gradului de civilizaie, a confortului i a calitii
vieii;
b) creterea gradului de securitate individual i colectiv, precum
i a gradului de siguran a circulaiei rutiere i pietonale;
c) punerea n valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor
arhitectonice i peisagistice, precum i marcarea evenimentelor festive
i a srbtorilor legale sau religioase;
d)
susinerea
i
stimularea
dezvoltrii
economico-sociale
al
Municipului Gheorgheni
e)
funcionarea
i
exploatarea
n
condiii
de
siguran
a
infrastructurii aferente serviciului.
ART. 3
n sensul prezentului regulament, termenii i noiunile utilizate se
definesc dup cum urmeaz:
3.1 autoritate de reglementare competent - Autoritatea Naional de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice, denumit
n continuare A.N.R.S.C.
3.2 balast - dispozitiv montat n circuitul de alimentare a uneia sau
mai multor lmpi cu descrcri, avnd drept scop limitarea curentului la
valoarea necesar;
3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatea
local, n ansamblul ei;
3.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor i elementelor de
natur tehnic, referitoare la o instalaie sau la un sistem de iluminat;
3

3.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care


servete la distribuia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la
una sau mai multe lmpi ctre exterior;
3.6 echipament de msurare - aparatura i ansamblul instalaiilor
care servesc la msurarea parametrilor serviciului de iluminat public
furnizat;
3.7 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu
de operaiuni i activiti executate pentru asigurarea continuitii i
calitii serviciului de iluminat public n condiii tehnico-economice i
de siguran corespunztoare;
3.8 grad de asigurare n furnizare - nivel procentual de asigurare a
furnizrii serviciului necesar utilizatorului, ntr-un interval de timp,
precizat n anexa la contractul de concesiune a serviciului de iluminat
public;
3.9 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii n eviden a
unor monumente de art sau istorice ori a unor obiective de importan
public sau cultural pentru comunitatea local;
3.10 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor,
spaiilor de agrement, pieelor, trgurilor i altora asemenea;
3.11 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu
ocazia srbtorilor i altor evenimente festive;
3.12 iluminat stradal-pietonal - iluminatul cilor de acces pietonal;
3.13 iluminat stradal-rutier - iluminatul cilor de circulaie
rutier;
3.14 ntreinere - ansamblul de operaii de volum redus, executate
periodic sau neprogramat n activitatea de exploatare, avnd drept scop
meninerea n stare tehnic corespunztoare a diferitelor subansambluri
ale instalaiilor;
3.15 licena - actul tehnic i juridic emis de A.N.R.S.C., prin care
se recunoate calitatea de operator al serviciului de iluminat public,
precum i capacitatea i dreptul de a presta acest serviciu;
3.16 operator - persoan juridic titular a unei licene de
furnizare/prestare, emis de autoritatea competent;
3.17 punct de delimitare n cazul sistemelor folosite exclusiv pentru
iluminatul public - punctul de separare ntre sistemul de distribuie a
energiei electrice i sistemul de iluminat public, care se stabilete la
punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile i cutiile de
distribuie;
3.18 punct de delimitare n cazul sistemelor folosite att pentru
iluminatul public, ct i pentru distribuia energiei electrice - punctul
de separare ntre sistemul de distribuie a energiei electrice i
sistemul de iluminat public, care se stabilete la clemele de racord ale
coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;
3.19 reabilitare - ansamblul de operaiuni efectuate asupra unor
echipamente
i/sau
instalaii
care,
fr
modificarea
tehnologiei
iniiale, restabilesc starea tehnic i de eficien a acestora la un
nivel apropiat de cel avut la nceputul duratei de via;
3.20 reea electric de joas tensiune destinat iluminatului public
- ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuie, echipamente
de
comand/control
i
msur,
instalaii
de
legare
la
pmnt,
conductoare, izolatoare, cleme, armturi, stlpi, fundaii, console,
aparate de iluminat i accesorii destinate exclusiv iluminatului public;
3.21 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate public i
de
interes
economic
i
social
general,
aflat
sub
autoritatea
administraiei
publice
locale,
care
are
drept
scop
asigurarea
iluminatului
cilor
de
circulaie
auto,
arhitectural,
pietonal,
ornamental i ornamental-festiv;
3.22 sistem de distribuie a energiei electrice - totalitatea
instalaiilor deinute de un operator de distribuie care cuprinde
ansamblul de linii, inclusiv elemente de susinere i de protecie ale
acestora, staii electrice, posturi de transformare i alte echipamente
electroenergetice conectate ntre ele, cu tensiunea de linie nominal
pn la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la
4

reelele electrice de transport sau de la productori ctre instalaiile


proprii ale consumatorilor de energie electric;
3.23 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic i funcional,
amplasat ntr-o dispunere logic n scopul realizrii unui mediu luminos
confortabil i/sau funcional i/sau estetic, capabil s asigure
desfurarea n condiii optime a unei activiti, spectacol, sport,
circulaiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural i altele,
alctuit din construcii, instalaii i echipamente specifice, care
cuprinde:
- linii electrice de joas tensiune, subterane sau aeriene;
- corpuri de iluminat, console i accesorii;
- puncte de aprindere, cutii de distribuie, cutii de trecere;
- echipamente de comand, automatizare i msurare;
- fundaii, elemente de susinere a liniilor, instalaii de legare la
pmnt, conductoare, izolatoare, cleme, armturi, utilizate pentru
iluminatul public;
3.24 surs de lumin/lamp - obiectul sau suprafaa care emite
radiaii optice n mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie,
i care este caracterizat printr-un ansamblu de proprieti energetice,
fotometrice i/sau mecanice;
3.25
tablou
electric
de
alimentare,
distribuie,
conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conine, dup caz,
echipamentul de protecie, comand, automatizare, msur i control,
protejat mpotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat
public;
3.26 utilizatori - autoritile administraiei publice locale
n
calitate de reprezentant al comunitii locale;
3.37 C.N.R.I. - Comitetul Naional Romn de Iluminat;
3.28 C.I.E. - Comisia Internaional de Iluminat.
ART. 4
(1) nfiinarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea i controlul
funcionrii serviciului de iluminat public la nivelul municipiului,
precum i nfiinarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea i
exploatarea sistemelor de iluminat public intr n competena exclusiv a
autoritii administraiei publice locale Consiliul Local Gheorgheni
(2) Consiliul Local Gheorgheni trebuie s asigure gestiunea
serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate i
eficien economic i managerial, avnd ca obiectiv atingerea i
respectarea indicatorilor de performan a serviciului, stabilii prin
contractul de delegare a gestiunii (contract de concesiune),urmrind
obinerea unui serviciu corespunztor interesului general al localitii.
ART. 5
(1) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuie a energiei
electrice pentru servicii i activiti publice, altele dect iluminatul
public, se face cu aprobarea autoritilor administraiei publice locale.
ART. 6
(1) Serviciul de iluminat public va respecta i va ndeplini, la
nivelul
municipiului,
n
ntregul
lor,
indicatorii
de
performan prevzui n prezentul regulament, aprobat prin
hotrrea Consiliului Local.
ART. 7
(1) Serviciul de iluminat public este prevzut pe toate cile de
circulaie public din Municipiul Gheorgheni, cu respectarea principiilor
ce guverneaz organizarea i funcionarea serviciilor comunitare de
utiliti publice.
ART. 8
Serviciul de iluminat public trebuie s ndeplineasc, concomitent,
urmtoarele condiii de funcionare:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ;
b) adaptabilitate la cerinele concrete, difereniate n timp i
spaiu, ale comunitii locale;
5

c) satisfacerea judicioas, echitabil i nepreferenial a tuturor


membrilor comunitii, n calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
d)
administrarea
i
gestionarea
serviciului
n
interesul
comunitilor locale;
e) respectarea reglementrilor specifice n vigoare din domeniul
transportului, distribuiei i utilizrii energiei electrice;
f) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul
public, prevzute de normele interne i ale Uniunii Europene n acest
domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E..

CAP.II Desfurarea serviciului de iluminat public


SECIUNEA 1
Principiile i obiectivele realizrii serviciului de iluminat public
ART. 9
Administrarea i funcionarea serviciului de iluminat public se
realizeaz cu respectarea principiului:
a) autonomiei locale;
b) descentralizrii serviciilor publice;
c) subsidiaritii i proporionalitii;
d) responsabilitii i legalitii;
e) dezvoltrii durabile i corelrii cerinelor cu resursele;
f) asigurrii igienei i sntii populaiei;
g) administrrii eficiente a bunurilor din proprietatea public sau
privat al unitii administrativ-teritoriale;
j) participrii i consultrii cetenilor;
k) liberului acces la informaiile privind serviciile publice.
h) ridicarea gradului de civilizaie, a confortului i al alitii
vieii
i) mrirea gradului de siguran a circulaiei rutiere i pietonale
SECIUNEA a 2-a
Documentaie tehnic
ART. 10
(1) Prezentul regulament stabilete documentaia tehnic minim
necesar desfurrii serviciului.
(2) Personalul de conducere al operatorului rspunde de existena,
completarea
corect
i
pstrarea
documentaiilor
tehnice
conform
prevederilor prezentului regulament.
ART. 11
(1) Fiecare operator trebuie s dein, s pstreze la sediul su
documentaia pus la dispoziie de autoritatea administraiei publice
locale, necesar desfurrii n condiii de siguran a serviciului de
iluminat public.
(2) Operatorul, n condiiile alin. (1), va actualiza permanent
urmtoarele documente:
a) planul cadastral i situaia terenurilor din aria de deservire;
b) planurile generale cu amplasarea construciilor i instalaiilor
aflate n exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate
modificrile sau completrile;
c) studiile, datele geologice, geotehnice i hidrotehnice cu privire
la terenurile pe care sunt amplasate lucrrile aflate n exploatare sau
conservare;
e) crile tehnice ale construciilor;
f) documentaia tehnic a utilajelor i instalaiilor i, dup caz,
autorizaiile de punere n funciune a acestora;
g) planurile de execuie ale prilor de lucrri sau ale lucrrilor
ascunse;
h) proiectele de execuie ale lucrrilor
6

i) documentele de recepie, preluare i terminare a lucrrilor cu


procesele verbale aferente
j) parametrii luminotehnici de proiect i/sau rezultai din calcul,
afereni tuturor instalaiilor de iluminat public exploatate;
k) instruciunile furnizorilor de echipamente
l) normele generale i specifice de protecie a muncii aferente
fiecrui echipament, fiecrei instalaii sau fiecrei activiti;
m) regulamentul de organizare i funcionare i atribuiile de
serviciu pentru ntreg personalul;
n) avizele i autorizaiile legale de funcionare
o) inventarul instalaiilor i liniilor electrice,
p) registre de control, de sesizri i reclamaii, de dare i
retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.
(3) Arhivarea se poate realiza i n format digital.
ART. 12
(1) Organizaiile de execuie i/sau montaj au obligaia ca, odat cu
predarea lucrrilor, s predea i schemele, planurile de situaii i de
execuie modificate conform situaiei de pe teren.
(2) n timpul execuiei lucrrilor se interzic abaterile de la
documentaia ntocmit de proiectant, fr avizul acestuia.
ART. 13
(1) Toate echipamentele, precum i conductele, barele electrice,
instalaiile independente, trebuie s fie numerotate dup un sistem care
s permit identificarea rapid i uor vizibil n timpul exploatrii.
(2) La punctele de conducere operativ a exploatrii trebuie s se
afle att schemele generale ale instalaiilor, ct i schemele normale de
funcionare.
(3) Schemele trebuie actualizate astfel nct s corespund situaiei
reale din teren.
(4) Schemele normale de funcionare vor fi afiate la loc vizibil.
ART. 14
(1) Instruciunile/procedurile tehnice interne pe baza crora se
realizeaz conducerea operativ a instalaiilor trebuie s fie clare,
exacte, s nu permit interpretri diferite pentru o aceeai situaie, s
fie concise i s conin date asupra echipamentului, metodelor pentru
controlul strii acestuia, asupra regimului normal i anormal de
funcionare
i
asupra
modului
de
acionare
pentru
prevenirea
incidentelor/avariilor.
(2) Instruciunile/procedurile tehnice interne trebuie s delimiteze
exact ndatoririle personalului cu diferite specialiti care concur la
exploatarea, ntreinerea sau repararea echipamentului
(3) Instruciunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual
sau ori de cte ori este nevoie, certificndu-se prin aplicarea sub
semntur a unei tampile "valabil pe anul......". Modificrile i
completrile se aduc la cunotin sub semntur personalului obligat s
le cunoasc i s aplice instruciunea/procedura respectiv.
ART. 15
(1) Operatorul trebuie s elaboreze, s revizuiasc i s aplice
instruciuni/proceduri tehnice interne.
SECIUNEA a 3-a
ndatoririle personalului
ART. 16
(1) Personalul de deservire se compune din toi salariaii care
deservesc instalaiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat
public avnd ca sarcin de serviciu principal supravegherea funcionrii
i executarea de manevre n mod nemijlocit la un echipament, ntr-o
instalaie sau ntr-un ansamblu de instalaii.
(2) Subordonarea pe linie operativ i tehnico-administrativ, precum
i
obligaiile,
drepturile
i
responsabilitile
personalului
de
deservire
operativ
se
trec
n
fia
postului
i
n
regulamentele/procedurile tehnice interne.
7

ART. 17
(1) Lucrrile de ntreinere periodice sunt cele prevzute n
instruciunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare
tehnic i n instruciunile/procedurile tehnice interne i se execut,
de regul, fr ntreruperea furnizrii serviciului.
(2) Lucrrile de ntreinere curent neprogramate se execut n
scopul
prevenirii
sau
eliminrii
deteriorrilor,
avariilor
sau
incidentelor i vor fi definite n fia postului i n instruciunile de
exploatare.
SECIUNEA a 4-a
Analiza i evidena incidentelor i avariilor
ART. 18
(1) n scopul creterii siguranei n funcionare a serviciului de
iluminat public i a continuitii acestuia, operatorii vor ntocmi
proceduri de analiz operativ i sistematic a tuturor evenimentelor
nedorite care au loc n instalaiile de iluminat, stabilindu-se msuri
privind creterea fiabilitii echipamentelor i schemelor tehnologice,
mbuntirea activitii de exploatare, ntreinere, reparaii i
creterea nivelului de pregtire i disciplin a personalului.
ART. 19
(1) Deranjamentele din reele de transport i distribuie a energiei
electrice sunt acele defeciuni care conduc la ntreruperea iluminatului
public alimentat de la o ramur a reelei de transport sau dintr-o reea
de distribuie care asigur iluminatul unui singur obiectiv cultural,
parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.
ART. 20
Se consider incidente urmtoarele evenimente:
a) declanarea prin protecie sau oprirea voit a instalaiilor ce
fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durat, dar care nu
ndeplinesc condiiile de avarie;
b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin
reglementri, pe o durat mai mare de 15 minute, ca urmare a
defeciunilor din instalaiile proprii.
ART. 21
Se consider avarii urmtoarele evenimente:
a) ntreruperea accidental, total sau parial a iluminatului
public pentru o perioad mai mare de 4 ore, cu excepia celui
arhitectural, ornamental i ornamental-festiv;
b) ntreruperea accidental, total sau parial a iluminatului
arhitectural, ornamental i ornamental-festiv pe o perioad mai mare
dect limitele prevzute n contracte;
c) defectarea sau ieirea accidental din funciune a unor instalaii
sau subansambluri din instalaiile de iluminat, care conduc la reducerea
ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durat mai
mare de 24 de ore;
d) defectarea sau ieirea accidental din funciune a unor instalaii
de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dac fac ca
acestea s rmn indisponibile pe o durat mai mare de 72 de ore;
ART. 22
(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat
dup producerea evenimentelor respective de ctre factorii de rspundere
ai
operatorului,
de
regul,
mpreun
cu
cei
ai
autoritilor
administraiei publice locale.
(2) Operatorul are obligaia ca cel puin trimestrial s informeze
autoritile administraiei publice locale sau, dup caz, asociaia de
dezvoltare comunitar asupra tuturor avariilor care au avut loc,
concluziile analizelor i msurile care s-au luat.
ART. 23
(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaz
ntr-un formular tip denumit "fi de incident", iar la exemplarul care
8

rmne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza


evenimentului.
ART. 24
(1) Fiele de incidente i de echipament deteriorat reprezint
documente primare pentru evidena statistic i aprecierea realizrii
indicatorilor de performan.
SECIUNEA a 5-a
Asigurarea siguranei de funcionare a instalaiilor
ART. 25
(1) Pentru creterea siguranei n funcionare a serviciului de
iluminat public i a asigurrii continuitii acestuia, operatorul va
ntocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor
n instalaiile aparinnd sistemului de iluminat public.
ART. 26
(1) Darea n exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform
instruciunilor de proiectare i/sau ale furnizorului de echipament.
(2) n perioadele de probe, manevrele i operaiile respective cad n
sarcina organizaiei care execut montajul cu participarea personalului
de exploatare al operatorului.
SECIUNEA a 6-a
Condiii tehnice de desfurare a serviciului de iluminat public
ART. 27
(1) Iluminatul public stradal se realizeaz pentru iluminatul cilor
de circulaie public, strzi, trotuare, piee, intersecii, parcri,
treceri pietonale, poduri, pasaje.
(2) Alegerea surselor de lumin se face n funcie de eficacitatea
luminoas i de durata de funcionare a acestora, astfel nct costurile
de exploatare s fie minime.
ART. 28
(1) Din motive estetice i de securitate, reeaua de alimentare cu
energie electric se va realiza n perspectiv subteran. Deocamdat,
sistemul de iluminat public existent va asigura desfurarea serviciului
ART. 29
Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi
alese inndu-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie s fie
conforme cu:
a) destinaia iluminatului, care este general, local, exterior,
arhitectural, estetic;
b) condiiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de
explozie;
c) condiiile de montaj pe stlpi, suspendat, cu racordare la reea;
d) protecia mpotriva electrocutrii;
e) condiiile de exploatare - vibraii, ocuri mecanice, medii
agresive;
f) randamentul corpurilor de iluminat;
g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;
h) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
i) posibilitile de exploatare i ntreinere.
ART. 30
(1) La realizarea sau modernizarea iluminatului public se va urmri
minimizarea puterii instalate pe kilometri de strad, optimizndu-se
raportul dintre nlimea de montare a surselor de lumin cu distana
dintre stlpi,
ART. 31
(1) Iluminatul public se va realiza, respectiv se va moderniza prin
montarea corpurilor de iluminat pe stlpi special destinai acestui scop
i doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic
sau nu se justific economic, corpurile de iluminat se pot monta pe
stlpii reelei de distribuie a energiei electrice, n conformitate cu
9

contractul care reglementeaz toate aspectele cu privire la asigurarea


condiiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu
respectarea echitabil a drepturilor i obligaiilor tuturor prilor
implicate, ncheiat ntre autoritile administraiei publice locale i
proprietarul sistemului de distribuie a energiei electrice.
ART. 32
Realizarea iluminatului public n zonele de interes deosebit, cu
cerine estetice i arhitecturale, se va face prin proiectarea i
realizarea de soluii specifice, unicate, adaptate fiecrui caz n parte,
conform nelegerilor dintre utilizator i operator.
ART. 33
(1) Programul de funcionare va fi asigurat prin comand automat de
conectare/deconectare a iluminatului public.
(2) Programul de funcionare a iluminatului public va ine cont de:
a) eficacitate-eficien;
b) luna calendaristic;
c) ora oficial de var;
d) nivelul de iluminare necesar, corelat cu condiiile meteorologice.
ART. 34
(1) Echipamentele i aparatura folosite pentru realizarea sistemelor
de iluminat public vor respecta dispoziiile legale n vigoare privind
evaluarea conformitii produselor i condiiile de introducere pe pia
a acestora, asigurndu-se utilizarea raional a energiei electrice i
economisirea acesteia.
(2) Operatorul serviciului de iluminat public va lua msuri pentru
mbuntirea factorului de putere la acele instalaii de iluminat public
care necesit aceast operaiune.
ART. 35
(1) Reelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi
realizate n soluie buclat, cu funcionare radial. Punctele de
separaie se amenajeaz n tablouri (nie) speciale ce vor fi amplasate
pe zidurile cldirilor nvecinate sau n cutii amplasate la baza
stlpilor.
ART. 36
(1) Operatorul mpreun cu furnizorul de energie electric vor
stabili numrul maxim de conectoare n cascad pentru a menine un grad
ridicat de fiabilitate a sistemului.
ART. 37
(1)
n
sistemele
de
iluminat
public,
protecia
contra
electrocutrilor se va realiza prin legarea la nulul de protecie,
conform standardelor n vigoare.
(2) Conductorul de nul al reelei de alimentare a sistemului de
iluminat public se va lega n mod obligatoriu la pmnt.
ART. 38
(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stlpi va fi
aleas n funcie de tipul corpului de iluminat, de importana cii de
circulaie pe care se monteaz, de tipul stlpului i de cerinele de
ordin funcional i estetic impuse.
(2) ntreinerea sistemelor de iluminat trebuie s se fac n
permanen, prin curarea periodic a corpurilor de iluminat, conform
factorului de meninere luat n calcul la proiectare astfel nct
parametrii luminotehnici s nu scad sub valorile admise ntre dou
operaiuni succesive de ntreinere.
SECIUNEA a 7-a
Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi i calitativi
ART. 39
(1) Iluminatul pieelor i al interseciilor se va realiza astfel
nct nivelul de iluminare s fie mai ridicat cu 50% fa de strada cu
nivelul cel mai ridicat, incident n intersecie, avnd ca referin
standardul SR 13433:1999.
10

(2) Iluminatul interseciilor se va realiza prin amplasarea


corpurilor de iluminat ct mai aproape de unghiurile interseciilor.
ART. 40
(1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare
cu 50% mai redus dect nivelul parii carosabile a cii de circulaie
respective, potrivit factorului "raport de zon alturat" rezultat din
proiectare, avnd ca referin standardul SR 13433:1999.
(2) Iluminatul spaiilor special amenajate pentru parcare se va
realiza cu surse de lumin care asigur un nivel de iluminare egal cu cel
realizat pe zona de acces la parcare.
ART. 41
(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizeaz cu un nivel de
luminan cu 50% mai ridicat dect cel al cii de circulaie respective,
evitndu-se schimbarea culorii care produce oc vizual i estetic
perturbator.
(2) n imediata apropiere a trecerilor de pietoni i a interseciilor
nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a
culorii i/sau prin variaia intensitii luminoase s distrag atenia
conductorilor de vehicule sau a pietonilor.
ART. 42
(1) Pe cile de circulaie, nivelul de luminan trebuie s asigure
perceperea obstacolelor i detaliilor n mod distinct, n timp util i cu
siguran.
(2) Nivelul de luminan va fi meninut n timp prin ntreinerea la
perioade specificate a instalaiilor de iluminat, asigurndu-se factorul
de meninere stabilit n caietul de sarcini.
ART. 43
(1) Operatorul serviciului de iluminat public are obligaia de a
executa modificrile necesare n sistemul de iluminat public pentru
asigurarea respectrii condiiilor de iluminat, avnd ca referin
standardul SR 13433:1999.
(2) Autoritile administraiei publice locale elibereaz autorizaia
de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului
operatorului de iluminat public care are rspunderea corelrii surselor
de iluminat pentru creterea gradului de siguran a circulaiei.
(5) Montarea corpurilor de iluminat pe cldiri, n gospodriile
populaiei sau pe stlpii din curile agenilor economici n apropierea
drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autoritii
administraiei publice locale, care va verifica dac modul n care se
realizeaz montarea, tipul corpului de iluminat i/sau puterea acestuia
poate s produc fenomenul de orbire al participanilor la trafic n
localiti, n zonele n care nu se realizeaz iluminat public i mai
ales n afara acestora.
SECIUNEA a 8-a
Exploatarea i ntreinerea instalaiilor de iluminat public
ART. 44
n aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrrilor
curente de exploatare, urmtoarea documentaie tehnic va fi i anex la
contractul de delegare a gestiunii:
a) planul detaliat al instalaiilor de iluminat public pe care le are
n exploatare, cu:
- posturile de transformare din care se alimenteaz reeaua de
iluminat public;
- traseul reelei;
- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
- schema de acionare i a cascadei pentru conectarea/deconectarea
automat a iluminatului;
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului i puterii
lmpii;

11

- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental


festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numrului lmpilor i a
puterii totale consumate;
b) documentaia tehnic pentru cile de circulaie pe care sunt
montate instalaiile de iluminat public,care trebuie s cuprind:
- denumirea;
- lungimea i limea;
- tipul de mbrcminte rutier;
- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;
- tipul reelei electrice de alimentare;
- punctele de alimentare i conectare/deconectare;
- tipul corpurilor de iluminat, numrul acestora i puterea lmpilor;
- tipul i distana dintre stlpi, nlimea de montare i unghiul de
nclinare a corpurilor de iluminat;
c) proiectele de execuie a instalaiilor de iluminat, cu toate
modificrile operate, breviarele de calcul i avizele obinute;
d) procesele-verbale de recepie, nsoite de certificatele de
calitate.
ART. 45
Operaiile de exploatare vor cuprinde:
a) lucrri operative
b) revizii tehnice;
c) reparaii curente
ART. 46
n cadrul lucrrilor operative se vor executa:
a) intervenii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la
corpurile de iluminat i accesorii;
b) manevre pentru ntreruperea i repunerea sub tensiune a
diferitelor poriuni ale instalaiei de iluminat n vederea executrii
unor lucrri;
c) manevre pentru modificarea schemelor de funcionare n cazul
apariiei unor deranjamente;
d) recepia instalaiilor noi puse n funciune n conformitate cu
regulamentele n vigoare;
e) analiza strii tehnice a instalaiilor;
f)
identificarea
defectelor
n
conductoarele
electrice
care
alimenteaz instalaiile de iluminat;
g) supravegherea defririi vegetaiei i nlturarea obiectelor
czute pe linie;
h) controlul instalaiilor care au fost supuse unor condiii
meteorologice deosebite, cum ar fi: vnt puternic, ploi toreniale,
viscol, formarea de chiciur;
i) aciuni pentru pregtirea instalaiilor de iluminat cu ocazia
evenimentelor festive sau deosebite;
j) demontri sau demolri de elemente ale sistemului de iluminat
public;
k) intervenii ca urmare a unor sesizri.
ART. 47
n cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puin urmtoarele
operaii:
a) revizia corpurilor de iluminat i a accesoriilor (balast, igniter,
condensator, siguran etc.);
b)
revizia
tablourilor
de
distribuie
i
a
punctelor
de
conectare/deconectare;
c) revizia liniei electrice aparinnd sistemului de iluminat public.
ART. 48
Reparaiile curente se execut la:
a) corpuri de iluminat i accesorii;
b)
tablouri
electrice
de
alimentare,
distribuie
conectare/deconectare;
c) reele electrice de joas tensiune aparinnd sistemului
iluminat public.
12

i
de

ART. 49
Periodicitatea reparaiilor curente pentru tablourile electrice de
alimentare, distribuie, conectare/deconectare i reelele electrice de
joas tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru
corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAP.III Drepturile i obligaiile operatorului i


beneficiarilor serviciului de iluminat public
ART. 50
Drepturile i obligaiile operatorilor prestatori ai serviciului de
iluminat public se prevd n:
a) regulamentul serviciului;
b) contractul de delegare a gestiunii
ART. 51
Operatorul care presteaz serviciul de iluminat public exercit cu
titlu gratuit drepturile de uz i de servitute asupra terenurilor i
bunurilor
proprietate
public
sau
privat,
aparinnd
unitii
administrativ-teritoriale
ART. 52
Operatorul serviciului de iluminat public are urmtoarele obligaii:
a) s gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de
competitivitate i eficien economic;
b) s promoveze dezvoltarea, modernizarea i exploatarea eficient a
infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
c) s respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a
gestiunii serviciului
d) s asigure respectarea indicatorilor de performan ai serviciului
de iluminat public, stabilii n regulamentul serviciului, anexat la
contractul de delegare a gestiunii
e) s respecte i s efectueze serviciul conform prezentului
regulament, caietului de sarcini i contractului de delegare a gestiunii
f) s furnizeze consiliului local, A.N.R.S.C. informaiile solicitate
i s asigure accesul la toate informaiile necesare verificrii i
evalurii funcionrii i dezvoltrii serviciului de iluminat public;
g) s pun n aplicare metode performante de management, care s
conduc la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea
procedurilor concureniale impuse de normele legale n vigoare privind
achiziiile de lucrri sau de bunuri;
h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaii sau execuia
unei lucrri noi, la un nivel calitativ corespunztor, n termen de
maximum 5 zile lucrtoare de la terminarea lucrrii, dac condiiile
meteorologice le permit;
i) s asigure finanarea pregtirii profesionale a propriilor
salariai.
ART. 53
(1) Penalitile pentru nerespectarea de ctre operatorul a
indicatorilor de performan sunt prevzute n acast regulament
ART. 54
Operatorul serviciului de iluminat public are urmtoarele drepturi:
a) s sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu
i-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorrile
i/sau penalitile de ntrziere, n cel mult 30 de zile calendaristice
de la data expirrii termenului de plat a facturilor;
b) s solicite recuperarea cheltuielilor necesare relurii prestrii
serviciului de iluminat public;
c) s asigure echilibrul contractual pe durata delegrii gestiunii;
d) s solicite recuperarea debitelor n instan.
ART. 55
(1) Autoritatea administraiei publice locale, n calitate de
reprezentant al Municipiului Gheorgheni i de semnatar al contractului de
delegare a gestiunii ( contract de concesiune), este responsabil de
13

asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului


regulament.
ART. 56
Dreptul de acces la serviciul de iluminat public i de a beneficia de
acesta este garantat tuturor membrilor comunitii locale, persoane
fizice i persoane juridice, n mod nediscriminatoriu.
ART. 57
Proprietarul (consiliul local) serviciului de iluminat public are
urmtoarele drepturi:
a) s aplice clauzele sancionatorii, n cazul n care operatorul nu
respect prevederile contractului de delegare a gestiunii inclusiv
prevederile din prezentul regulament i din caietul de sarcini, anexate
la acesta;
b) s solicite informaii cu privire la nivelul i calitatea
serviciului furnizat i cu privire la modul de ntreinere, exploatare i
administrare a bunurilor ncredinate pentru realizarea serviciului;
c) s aprobe stabilirea preurilor i tarifelor, respectiv ajustarea
i modificarea preurilor i tarifelor propuse de operatori pe baza
metodologiei elaborate i aprobate de autoritatea de reglementare
competent;
d) s ia msurile stabilite n contractul de delegare a gestiunii n
situaia n care operatorul nu asigur indicatorii de performan i
continuitatea serviciului pentru care s-a obligat;
e) s refuze, n condiii justificate, aprobarea stabilirii,
ajustrii sau modificrii tarifelor propuse de operator;
f) s i asume plata integral sau parial a energiei electrice
aferent consumului instalaiilor de iluminat public conform prevederilor
contractului de delegare a gestiunii
ART. 58
Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmtoarele drepturi:
a) s aib acces la serviciul de iluminat public
b) s aib acces la informaiile de interes public privind serviciul
de iluminat public, fiind informai periodic despre:
- starea sistemului de iluminat public;
- planurile anuale i de perspectiv privind dezvoltarea sistemului
de iluminat public;
- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;
- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului i evoluia n timp
a acestuia;
- eficiena msurilor luate, reflectat n: scderea numrului de
accidente rutiere, creterea securitii individuale i colective i
altele asemenea;
c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind
reabilitarea, modernizarea i extinderea sistemului de iluminat public,
dup
ART. 59
Beneficiarii persoane fizice i/sau persoane juridice ai serviciului
de iluminat public au obligaia de a respecta prevederile prezentului
regulament al serviciului de iluminat public.

CAP.IV

Indicatori de performan

ART. 60
(1) Indicatorii de performan stabilesc condiiile ce trebuie
respectate de operatorul serviciului de iluminat public n asigurarea
serviciului de iluminat public.
(2) Indicatorii de performan asigur condiiile pe care trebuie s
le ndeplineasc serviciul de iluminat public, avndu-se n vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ;
b) adaptrile la cerinele concrete, difereniate n timp i spaiu,
ale comunitii locale;
14

c) satisfacerea judicioas, echitabil i nepreferenial a tuturor


membrilor comunitilor locale, n calitatea lor de utilizatori ai
serviciului;
d)
administrarea
i
gestionarea
serviciului
n
interesul
comunitilor locale;
e) respectarea reglementrilor specifice din domeniul transportului,
distribuiei i utilizrii energiei electrice;
f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public,
prevzute de normele naionale n acest domeniu.
ART. 61
Indicatorii de performan pentru serviciul de iluminat public sunt
specifici pentru urmtoarele activiti:
a) calitatea i eficiena serviciului de iluminat public;
b) ndeplinirea prevederilor din contractul de concesiune cu privire
la calitatea serviciului efectuat;
c) meninerea unor relaii echitabile ntre operator i utilizatorii
serviciului, prin rezolvarea operativ i obiectiv a problemelor, cu
respectarea drepturilor i obligaiilor care revin fiecrei pri;
d) soluionarea reclamaiilor beneficiarilor referitoare la serviciul
de iluminat public;
e) creterea gradului de siguran rutier;
f) scderea infracionalitii.
ART. 62
n vederea urmririi respectrii indicatorilor de performan,
operatorul trebuie s asigure:
a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor
contractuale;
b)
nregistrarea
reclamaiilor
i
sesizrilor
beneficiarilor,
organelor de poliie i gardienilor publici i soluionarea acestora;
d) accesul nengrdit al autoritii administraiei publice centrale,
n conformitate cu competenele i atribuiile legale ce le revin, la
informaiile necesare stabilirii:
- modului de respectare i de ndeplinire a obligaiilor contractuale
asumate;
- calitii i eficienei serviciului furnizat/prestat la nivelul
indicatorilor de performan stabilii n contractul de delegare a
gestiunii i n regulamentul de serviciu;
- modului de administrare, exploatare, conservare i meninere n
funciune, dezvoltare i/sau modernizare a sistemului public de iluminat
din infrastructura edilitar urban ncredinat prin contractul de
delegare a gestiunii;
- stadiului de realizare a investiiilor;
- modului de respectare a parametrilor cerui prin prescripiile
tehnice.
ART. 63
Indicatorii de performan generali i garantai pentru serviciul de
iluminat public sunt stabilii n anexa care face parte integrant din
prezentul regulament.

CAP.V

Dispoziii finale i tranzitorii

ART. 64
Penaliti: nclcarea dispoziiilor prezentului regulament atrage
rspunderea disciplinar, patrimonial, civil, contravenional sau
penal, n condiiile legii.
ART. 65
(1) Acest Regulament de serviciu se elaboreaz i se aprob de
Consiliul Local al Municipuil Gheorgheni i va intra n vigoare la 30 de
zile de la aprobarea ei de ctre acesta.
ART. 66
Operatorul care presteaz serviciul de iluminat public are obligaia
de a ntocmi un plan de msuri care s aib o durat de maximum 12 luni,
n care s fie cuprinse termenele de conformare cu obligaiile ce rezult
15

din
prezentul
regulament,
n
special
n
privina
inventarierii
instalaiilor
de
iluminat,
calculrii
i
msurrii
parametrilor
luminotehnici.
ART. 67
n
vederea
creterii
siguranei
cetenilor
i
scderii
infracionalitii, organele administraiei publice locale mpreun cu
organele de poliie vor stabili modaliti de semnalare operativ a
cazurilor de nefuncionare sau de funcionare defectuoas a sistemului de
iluminat public.

_________________

ANEXA 1
la Regulamentul serviciului de Iluminat public Gheorgheni

INDICATORI DE PERFORMAN
PENTRU
SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

Nr.
crt.
Indicatori de performan generali

1
Continitatea serviciului
2
mbuntirea calitii vieii
3
Creterea gradului de siguran rutier
4
Satisfacerea cerinelor comunitii
5
Legalitate
6
transparen
7
respectarea clauzelor contractuale

1. INDICATORI DE PERFORMAN

1.1. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE

a) numrul de reclamaii privind disfuncionalitile


iluminatului public pe tipuri de iluminat
- stradal
cel mult 15/an
- pietonal
- ornamental

b) numrul de constatri de nerespectare a calitii


iluminatului public constatate de autoritile
16

administraiei
operatorului
- Stradal
pietonal
ornamental

publice

locale;

pe

tipuri

de

iluminat-

notificate

cel mult 5/an

c) numrul de reclamaii i notificri justificate de


la punctele a) i b)
rezolvate n 48 de ore;
50%
d) numrul de reclamaii i notificri justificate de
la punctele a)i b) rezolvate
n 5 zile lucrtoare.
50%

1.2. NTRERUPERI I LIMITRI N FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT


PUBLIC

1.2.1. NTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI

a) numrul de ntreruperi neprogramate constatate,


pe tipuri de iluminat - stradal,
5/An
- pietonal
- ornamental

b) numrul de strzi, alei afectate de


20% din total
ntreruperile neprogramate;

c) durata medie a ntreruperilor pe tipuri de iluminat


- stradal
1 or
- pietonal,
- ornamental

1.2.2. NTRERUPERI PROGRAMATE

a) numrul de ntreruperi programate, anunate


utilizatorilor, pe tipuri
de iluminat - stradal,
att ct este
- pietonal
aprobat de
- ornamental
Primria
b) numrul de strzi, alei afectate de
ntreruperile programate;
20% din total

c) durata medie a ntreruperilor programate;


1 or
d) numrul de ntreruperi programate, care au depit
perioada de ntrerupere programat, pe tipuri de
iluminat
stradal
- pietonal
- ornamental

1.2.3. NTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

a) numrul de ntreruperi neprogramate datorate


distrugerilor de obiecte aparinnd sistemului
de iluminat public;

b) durata medie de remediere i repunere n funciune


pentru ntreruperile de la punctual a).

1.3. RSPUNSURI LA SOLICITRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR


17

SAU BENEFICIARILOR INSTALAIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

a) numrul de sesizri scrise n care se precizeaz c


este obligatoriu rspunsul operatorului;
10/an

b) procentul din sesizrile de la punctul a) la care


s-a rspuns n termen de
30 de zile calendaristice.
la toate

2. INDICATORI DE PERFORMAN GARANTAI

2.1. INDICATORI DE PERFORMAN GARANTAI PRIN LICEN

a) numrul de sesizri scrise ntemeiate privind


nerespectarea de ctre operator a obligaiilor din
l i c e n ;
-
b) numrul de nclcri a obligaiilor operatorului
rezultate din analizele i controalele ANRSC i modul
de soluionare pentru fiecare caz de nclcare a acestor
obligaii.

2.2. INDICATORI DE PERFORMAN A CROR NERESPECTARE ATRAGE


PENALITI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

a) valoarea despgubirilor acordate de operator


n cazul deteriorrii din cauze imputabile
INTEGRAL
lui utilizatorului instalailor

b) valoarea despgubirilor acordate


de operator pentru nerespectarea
amend fix
parametrilor de furnizare;
de 1000 lei

c)numrul de facturi contestate de utilizator;

d) numrul de facturi de la punctul c)care


au justificat contestarea valorilor;

e) valoarea reducerilor acestor facturi


-010

18

CONSILIUL LOCAL GHEORGHENI

Anexa nr.2
la H.C.L. nr.3/2009

CAIET DE SARCINI
al serviciului de Iluminat public
Caietele
de
sarcini
fac
parte
integrant
din
documentele
achiziiilor publice n conformitate cu
art. 33, alin. (2) din O.U.G.
nr.34/2006, cu modificrile ulterioare, privind atribuirea contractelor
de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i
a contractelor de concesiune de servicii. Caietele de sarcini dezvolt n
scris elementele tehnice i prezint informaii, precizri i prescripii
complementare pentru eleborarea i prezentarea ofertei de ctre fiecare
ofertant prin propunerea tehnic.
CAP. I
Obiectul caietului de sarcini
ART. 1
Prezentul caiet de sarcini stabilete condiiile de desfurare a
serviciului de iluminat public n Municipiul Gheorgheni, stabilind
nivelurile de calitate i condiiile tehnice necesare funcionrii
acestui serviciu n condiii de eficien i siguran.
ART. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept
documentaie tehnic i de referin n vederea stabilirii condiiilor
specifice de desfurare a serviciului de iluminat public, lund n
considerare tipul de gestiune delegat al serviciului.
ART. 3
Caietul de sarcini face parte integrant din documentaia necesar
desfurrii activitilor de realizare a serviciului de iluminat public,
inclusiv Documentaiei de atribuire i constituie ansamblul cerinelor
tehnice de baz.
ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conine specificaiile tehnice care definesc
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan,
sigurana n exploatare, precum i sisteme de asigurare a calitii,
terminologie, simboluri, condiiile pentru certificarea conformitii cu
standardele specifice sau altele asemenea.
(2) Caietul de sarcini precizeaz reglementrile obligatorii referitoare la
protecia muncii, la prevenirea i stingerea incendiilor i protecia mediului,
care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii i realizrii serviciului de
iluminat public.

ART. 5
Terminologia
iluminat public.

utilizat

este

cea

din

Regulamentul

serviciului

de

CAP. II
Cerine organizatorice minimale
ART. 6
Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:
a)
respectarea
legislaiei,
normelor,
prescripiilor
i
regulamentelor privind igiena i protecia muncii, protecia mediului,
urmrirea comportrii n timp a sistemului de iluminat public, prevenirea
i combaterea incendiilor;
b) exploatarea, ntreinerea i reparaia instalaiilor cu personal
autorizat, n funcie de complexitatea instalaiei i specificul locului
de munc;
19

c) respectarea indicatorilor de performan i calitate stabilii


prin contractul de delegare a gestiunii i precizai n regulamentul
serviciului de iluminat public;
d) ntreinerea i meninerea n stare de permanent funcionare a
sistemelor de iluminat public;
e) furnizarea autoritii administraiei publice locale, respectiv
A.N.R.S.C., a informaiilor solicitate i accesul la documentaiile pe
baza crora presteaz serviciul de iluminat public, n condiiile legii;
f) creterea eficienei sistemului de iluminat prin reducerea
consumurilor specifice de materiale i materii, energie electric i prin
modernizarea acestora;
g) prestarea serviciului de iluminat public la toi utilizatorii din
raza de activitate pentru care are contract de delegare a gestiunii;
h) personal de intervenie operativ;
i) analiza zilnic a modului n care se respect realizarea normelor
de consum i stabilirea operativ a msurilor ce se impun pentru
eliminarea abaterilor, ncadrarea n norme i evitarea oricrei forme de
risip;
j) elaborarea programelor de msuri pentru ncadrarea n normele de
consum de energie electric i pentru raionalizarea acestor consumuri;
k) statistica incidentelor, avariilor i analiza acestora;
l) instituirea unui sistem de nregistrare, investigare, soluionare
i raportare privind reclamaiile fcute de beneficiari n legtur cu
calitatea serviciilor;
m) lichidarea operativ a incidentelor;
n) funcionarea normal a tuturor componentelor sistemului de
iluminat public;
o) aplicarea de metode performante de management care s conduc la
funcionarea ct mai bun a instalaiilor de iluminat i reducerea
costurilor de operare;
p) elaborarea planurilor anuale de revizii i reparaii i aprobarea
acestora de ctre administraia public local;
r) executarea n bune condiii i la termenele prevzute a lucrrilor
de reparaii care vizeaz funcionarea economic i sigurana n
exploatare;
s) elaborarea planurilor anuale de investiii i aprobarea acestora
de ctre administraia public local;
u) iniierea i avizarea lucrrilor de modernizri i de introducere
a tehnicii noi pentru mbuntirea performanelor tehnico-economice ale
sistemului de iluminat public;
v) o dotare proprie cu instalaii i echipamente specifice necesare
pentru prestarea activitilor asumate prin contractul de concesiune
z) alte condiii specifice stabilite de autoritatea administraiei
publice locale
ART. 7
Obligaiile i rspunderile personalului operativ al operatorului
sunt cuprinse n Regulamentul de serviciu
ART. 8
n caietele de sarcini se vor preciza condiiile de realizare a
reparaiilor (curente i capitale), a investiiilor precum i a altor
cheltuieli pe care le va face operatorul, specificndu-se modul de
aprobare i decontare a acestora n cadrul relaiilor contractuale dintre
autoritatea administraiei publice locale i operator.
CAP. III
Sistemul de iluminat public
ART. 9
(1)Operatorul are permisiunea de exploatare comercial, n condiiile
legii, a sistemului de iluminat public, n aria administrativ-teritorial
al Municipiului GHeorgheni.
Participanilor care depun oferte n vederea obinerii contractului de
concesiune:
20

(2)Se prevd a se executa urmtoarele lucrri, respectnd legislaia


i normele tehnica securitii i P.S.I.:
schimbat becuri i corpuri de iluminat de diferite capaciti
schimbat dulii de diferite dimensiuni
montat corp iluminat nou
schimbat corp iluminat
schimbat conduct pentru corp iluminat
montat demontat ghirlande ornamentale
msurtori pentru prize de pmnt
montat demontat PT
schimbat transformator
reparaiile curente ( capital) vor fi executate pe baz de
comand n termen de ___zile calendaristice de la primirea
comenzii
investiiile de extindere al reelei, al sistemului de iluminat,
vor fi finanate n proporie de ___% de consiliul local,
respectiv, n proporie de ___% de operatorul serviciului (
decontarea
cheltuielilor
conform
clauzelor
contractului
de
concesiune)
Not:1. existena garaniilor profesionale i financiare, precum i
indicatorii de performan i nivelul tarifelor aplicate privind
prestarea
serviciului
n
condiii
de
calitate
i
cantitate
corespunztoare,
constituie
criterii
principale
pentru
atribuirea
contractului de concesiune al serviciului.
2. existena posibilitii dezvoltrii serviciului, cum ar fi:
- iluminatul public pentru punerea n eviden a valorii
estetice ale edificiilor publice
- iluminatul public pentru punerea n eviden a valorii
monumentelor istorice
3. caietul de sarcini va fi completat cu oferta ctigtorului
licitaiei pentru obinere contactului de concesiune
ART. 10
Posturile de transformare care alimenteaz cu energie electric
instalaiile de iluminat public i cele disponibile sunt prezentate n
anexa A., completat conf. tabelul 1 .
ART. 11
Componentele reelei de distribuie a energiei electrice care
alimenteaz instalaiile de iluminat public sunt prezentate n anexa B.
completat conf. Tabelul 2 .
ART. 12
Planul de situaie al sistemului de iluminat este prezentat n anexa
C.
ART. 13
Instalaiile electrice aferente instalaiilor de iluminat cu schemele
monofilare: branamente, instalaii de for, instalaii de legare la
pmnt, instalaii de automatizri, msur i control, puncte de
aprindere etc. vor ntocmite de ctre operatorul serviciului n termen de
30 de zile de la data ncheierii contractului de concesiune.
ART. 14
Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat n anexa D completat
conf. tabelul 3.
ART. 15
Inventarul strzilor pe categorii i lungime, precum i inventarul
stlpilor de susinere sunt prezentate n anexa E, completat conform
Tabelul 4.
ART. 16
n vederea determinrii costurilor de exploatare i a personalului
necesar:
a) factorul de meninere va fi de 80%
b) descrierea instalaiilor:corpurile de ilmunat montate:
21

corpuri noi
1.344 buc
corpuri vechi
12 buc
c) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat:se
regleaz automat
ART. 20
Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel nct
s se realizeze:
a) verificarea i supravegherea continu a funcionrii reelelor
electrice de joas tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de
distribuie si a corpurilor de iluminat;
b) controlul calitii serviciului asigurat;
c) ntreinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
d) meninerea n stare de funcionare la parametrii proiectai a
sistemului de iluminat public;
e) respectarea instruciunilor furnizorilor de echipamente;
f) funcionarea instalaiilor de iluminat, n conformitate cu
programele aprobate;
g) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea
administraiei publice locale
h) funcionarea pe baza principiilor de eficien economic,
i) ndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat,
specificai n regulamentul serviciului;
j) dezvoltarea/modernizarea, n condiii de eficien a sistemului de
iluminat public n conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare
elaborate de ctre consiliul local
k) asigurarea, pe toat durata de executare a serviciului, de
personal
calificat
i
n
numr
suficient
pentru
ndeplinirea
activitilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;
l) n termen de 60 de zile calendaristice de la data ncredinrii
serviciului de iluminat public va prezenta autoritii administraiei
publice locale modul de organizare a acestui sistem;
m) informarea utilizatorului i a beneficiarilor despre planificarea
anual a reparaiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de
iluminat public.
Condiii impuse ofertanilor:
a. Oferta trebuie s fie ntocmit pe baza principiului dezvoltrii
durabile, asfel s fie: - funcional
- ecologice
- sociale
b. principalele obiective urmrite:
-mbuntirea
condiiilor
de
via
prin
eliminarea
disfuncionalitilor, asigurarea accesului la serviciu
serviciu
public
convenabil
pentru
toi
locuitorii
municipiului, se pretinde acoperirea ntr-un procent ct mai mare a
consumatorilor cu reeaua de distribuie
- utilizarea eficient a resurselor

22

Anexa A
Tabelul nr. 1
Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat

Nr. Puterea Locia Denumirea Puterea


Anul
Ultimul Tensiune
Crt. Inst.
nominal punerii
RK
nomimal
Disp.
n
KVA Str/cart PT/A
KVA
func.
KV

1
400
Kossuth
2
400
1963
20/0,4
2
400
Gyorgy
3
400
1966
20/0,4
3
400
Belchiei
4
400
1966
20/0,4
4
400
C. Bucin
4
400
1981
20/0,4
5
250
Vinalc.
5
250
1979
2001
20/0,4
6
250
Progres
6
250
1969
20/0,4
7
160
c.Sup.
7
160
1969
1996
20/0,4
8
400
Cm.Bt.
8
400
1967
1999
20/0,4
9
400
B.Armean
9
400
1963
20/0,4
10 250
Pompieri
13
250
1966
20/0,4
11 400
Baza Rec
16
400
1977
20/0,4
12 250
Carierei
17
250
1974
20/0,4
13 250
Fruct.Pd 28
250
1973
1987
20/0,4
14 400
Flor-Caza 29
400
1974
20/0,4
15 160
Kiss
33
160
1974
20/0,4
16 400
Bucin bl7 53
400
1981
20/0,4
17 400
C.Floril. 1
400
1978
20/0,4

23

Anexa B

Tabelul nr. 2
Situaia reelelor de distribuie a energiei electrice

Nr.
Trifazic/
Locaia
Lungimea
Subteran
Anul
crt. monofazic
tronson
aerian
pun.
n
func.

1.

trif.

C.Florilor

aerian

1974

2.

trif.

C.Bucin

aerian

1981

3.

trif.

C.Revoluiei

aerian

1963

4.

trif.

Miron Cr.

aerian

1963

24