Sunteți pe pagina 1din 27
1974 1983 | CEC (laloveni) | Cemnat Serghet 1982 4| CEC (aloveni) | Vulpe Vasile 1971 | Talovent Medi Gristsandcom | Disiribuitor | 788 SRL | CEC (laloveni) | Boldurat Andrei | 1983 | Taloveni Medi Fondator | OAIMicro | 681 Finance SRL. 6 | CEC (laloveni) | Condrea Igor 1983. | Taloveni_| Postuniversitare DAI ‘Sebadjunct | 7% 7 | CEC (laloveni) | Delinschii lon 1990 | Ialoveni ‘Superioare jurist Max Credit 79) : SRL c B | CEC (laloveni) | Calugareanu Igor 1978 Taloveni ‘Superioare CR Ialoveni ‘Economist 69, | CEC (Valoveni) | Mira Lucia 1576 [ Tatoveni | Superioare | _IPialoveni | Sefsecretariat_ | 69 10 | CEC (laloveni) | Binzari Chiril 1591} Talovent | Superioare | Secretariatul | Asistental | 69 : Parlamentului | deputatului in RM Parlament_ Ti] CEC (laloveni) | CemegaGrigore | 1972 | Taloveni Medit ‘SRL Servibit- | Administrator | 69 com 72 | CEC (aloveni) | Cioclea Oleg — 755 | Tater Medit GELO expres | Antreprenor | SRL lh 7B | CEC (laloveni) | Aftenii Vasile 1959 | Taloveni Medit Ti Luminita | Administrator | 6 114 | CEC (laloveni) ‘Vasilita Gheorghe 1963 Taloveni Medii Lacatus 6 15 | CEC (laloveni) | Curosu Ala 75707] Talovent | Superioare | Girnnaziul “| Profesoara | @ Grigore Vieru_| | 46 | CEC (laloveni) | Manolache 7953 | laloveni | Superioare ‘SRL Inginer-clectric | 6 pet Nicolae Blectrntebiie i 47 | CEC (laloveni) | Niculai Iulia 1977 | Ialoveni | — Superioare LT Petre Profesoara | 6 = Stefanuca 48| CEC (aloveni) | BolohanAndrian | 1969 | laloveni | Medii de = Profesor | 6 B specialitate 49] CEC (isloveni) | Baimus Alexandra | 1991 | Taloveni | Superioare | Moldtelecom | Tebnician | @ SA 20 | CEC (aloveni) | Nasias Constantin | 1991 | Ialoveni Medi - a 4 21| CEC (aloveni) | Condrea Viorel__| 1989 | Taloveni | Superioare : = i 22 | CEC (laloveni) | Virian Grigore 1958 | Ialoveni | Superioare 5 i iE zalcee (laloveni) | Zaharia Grigore 1992 | Taloveni | Superioare Te 24 Ae (laloveni) | Vistemicean 1976 | Taloveni ‘Superioare 1 Roman ‘25 | CEC (laloveni) | Sanduta Andrian 1980 | Ialoveni Medi 1 "26 | CEC (laloveni) | Vuteariov Igor | 1980_|Taloveni Medit = = z 1993. | Taloveni | Superioare | Moldtelecom | Telinician 5 SA ‘mun. Chisinau, str. Nicolae lorga 15 tel. 24 35 69, 22 80 97: fax. 24.35 69 p PARTIDUL LIBERAL www pl.md e-mail: liberal@pl.ma Consiliul electoral de circumscripti DECLARATIE ‘Subsemnatul(a). J et /..Z. o Ia alegerile locale ‘electoral, declas pe Venitul incasat hui Sursa venitul 3. Posed cu titlu de prope Bua Leeop priced SS te sesag gd 9 Se indicd mm 4. Detin cu tit fonduri de i 7 ¥ Cates bance sa $. Detin c