Sunteți pe pagina 1din 53

CUPRINS

Seciunea I.
Seciunea II.
I

INTRODUCERE.........................................................................................4
CAIET DE SARCINI..............................................................................4

Expertiza tehnic a imobilului...............................................................................................


I.1
I.2
I.3
I.4

II

Obiective urmrite.........................................................................................................................4
Reglementri legislative i tehnice................................................................................................5
Condiii de predare a documentaiei..............................................................................................5
Condiii de plat a serviciilor prestate...........................................................................................6

Proiectul tehnic.......................................................................................................................
II.1
II.2
II.3
II.4

III

Obiective urmrite.........................................................................................................................6
Reglementri legislative i tehnice................................................................................................8
Condiii de predare a documentaiei..............................................................................................9
Condiii de plat a serviciilor prestate...........................................................................................9

Verificarea tehnic a proiectelor..........................................................................................


III.1 Obiective urmrite.......................................................................................................................10
III.2 Reglementri legislative...............................................................................................................10
III.3 Condiii de plat a serviciilor prestate.........................................................................................10

IV

Asistena tehnic din partea proiectantului pe durata execuiei lucrrilor......................


IV.1 Obiective urmrite.......................................................................................................................10
IV.2 Reglementri legislative i tehnice..............................................................................................11
IV.3 Condiii de plat a serviciilor prestate..........................................................................................11

Execuia lucrrilor................................................................................................................

VI

Date tehnice despre imobil...................................................................................................

VII

Soluia de reabilitare termic...............................................................................................

VIII

Cantiti de lucrri estimate................................................................................................

Seciunea III.
I

FIA DE DATE A ACHIZIIEI..........................................................19

Informaii generale...............................................................................................................
I.1
I.2
I.3
I.4

II

Autoritatea contractant...............................................................................................................19
Activiti principale ale autoritii contractante...........................................................................19
Ci de atac....................................................................................................................................20
Surse de finanare.........................................................................................................................21

Obiectul contractului............................................................................................................
II.1
II.2

III

Descriere......................................................................................................................................21
Scopul contractului......................................................................................................................23

Condiii specifice contractului.............................................................................................


III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract............................................................................23

IV

Procedura..............................................................................................................................
IV.1 Procedura selectat.......................................................................................................................24
IV.2 Etapa final de licitaie electronic..............................................................................................24
IV.3 Legislaia aplicabil.....................................................................................................................24

Criterii de calificare (cerine obligatorii)............................................................................


V.1
V.2
V.3
V.4

VI

Situaia personal a ofertantului...................................................................................................26


Capacitatea de exercitare a activitii profesionale......................................................................27
Situaia economico financiar...................................................................................................29
Capacitatea tehnic i profesional..............................................................................................29

PREZENTAREA OFERTEI................................................................................................
VI.1 Limba de redactare a ofertei........................................................................................................35
VI.2 Perioada de valabilitate a ofertei..................................................................................................35

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

VI.3 Garania de participare.................................................................................................................36


VI.4 Propunerea tehnic.......................................................................................................................36
VI.5 Propunerea financiar..................................................................................................................37
VI.6 Depunerea ofertei.........................................................................................................................38
VI.7 Data limit de depunere a ofertelor..............................................................................................39
VI.8 Posibilitatea modificrii ofertei deja depuse................................................................................39
VI.9 Oferte ntrziate...........................................................................................................................39
VI.10 Deschiderea ofertelor...................................................................................................................40

VII

CRITERIUL DE ATRIBUIRE.............................................................................................

VII.1 Factori de evaluare, pondere i punctaj........................................................................................40


VII.2 Algoritmul de calcul al punctajelor:............................................................................................40
VII.3 Modul de acordare a punctajelor:................................................................................................40

VIII

INFORMAII DESPRE CONTRACT...............................................................................

Seciunea IV.

CONTRACT CLAUZE OBLIGATORII..............................................43

Seciunea V.

FORMULARE......................................................................................45

Pagina 2 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

Seciunea I. INTRODUCERE
Prezenta documentaie de atribuire ofer informaii asupra ncheierii unui contract care va
avea ca obiect elaborarea proiectului tehnic si realizarea lucrrilor de reabilitare termic a
imobilului situat n orasul .
Autoritatea contractant doreste ca investitia s fie inclus n Programul National de
Reabilitare Termic a Blocurilor de Locuit, fapt pentru care la ndeplinirea contractului se
va tine seama de prevederile legislative n vigoare; printre acestea sunt:
Ordonanta Guvernului Romniei nr.29/30.01 2000 (OG 29/2000), privind
reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii
energiei termice", aprobat cu completri si Modificri de Legea nr. 325 din 27
mai 2002, cu modificrile si completrile ulterioare
Legea nr 199/13.11.2000 "Legea eficientei energetice"cu completrile si
modificrile ulterioare.
Ordonanta de Urgen a Guvernului Romniei nr. 180 din 19 noiembrie 2008
pentru modificarea i completarea Ordonantei de Urgen a Guvernului Romniei
nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea masurilor speciale pentru
reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate
Ordonanta de Urgen a Guvernului Romniei nr. 18 din 4 martie 2009 privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
Ordinul 163/540/23 al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al
ministrului finantelor publice si al viceprimministrului, ministrului
administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei de Urgen a Guvernului Romniei nr. 18 din 4 martie
2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
Mai multe informaii legate de cadrul legal pot fi gsite pe site-ul
http://www.pmtgv.ro/index/legislatie/index.htm
Contractul va avea urmtoarele etape:
etapa I:
realizarea expertizei calitative a imobilului
etapa a II-a:
elaborarea proiectului de executie (fazele PAC, PT, CS, DE)
etapa a III-a:
verificarea tehnic a proiectului de executie
etapa a IV-a:
executia lucrrilor si asistenta tehnic din partea proiectantului

Seciunea II. CAIET DE SARCINI


I
I.1

Expertiza tehnic a imobilului


Obiective urmrite

Expertiza tehnic va fi efectuat de ingineri experi cu competen atestat oficial n astfel


de activiti.
Pagina 3 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

Cerinele de performan care se vor avea n vedere la realizarea expertizei sunt cele
fundamentale: cerina de siguran a vieii i cerina de limitare a degradrilor.
Expertizarea tehnic a imobilelor va include urmtoarele tipuri de activiti:
- colectarea informaiilor despre imobil (istoria i funciunea cldirii, caracteristicile
structurale i ale terenului de fundare i cele ale elementelor nestructurale i ale
finisajelor, instalaiilor i echipamentelor).
- identificarea strii de afectare fizic a construciei.
- evaluarea calitativ a construciei.
- ntocmirea raportului de evaluare cu formularea concluziilor i precizarea
msurilor necesare.

I.2

Reglementri legislative i tehnice

n elaborarea expertizei tehnice a unui imobil se va ine seama de toate reglementrile n


vigoare la data elaborrii expertizeu tehnice, printre care:
1.
Legea 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile
ulterioare
2.
Hotrrea Guvernului Romniei nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a
construciilor, cu modificrile i completrile ulterioare.
3.
Ordonanta de Urgen a Guvernului Romniei nr. 18 din 4 martie 2009 privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
4.
Ordinul 163/540/23 al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului
finantelor publice si al viceprimministrului, ministrului administratiei si internelor pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgen a Guvernului
Romniei nr. 18 din 4 martie 2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor
de locuinte
5.
Normativ pentru proiectarea antiseismic a construciilor de locuine, socialculturale, agrozootehnice i industriale. Indicativ P 100 cap. 11 i 12
6.
Normativ privind comportarea n timp a construciilor - P 130 - 1999 - B.C. nr.
1/2000 - nlocuiete P 130 -1997
7.
P 118- Normativ privind siguranta la foc a constructiilor
8.
P 122 - Instruciuni tehnice pentru proiectarea msurilor de izolare fonic la cldiri
civile, social-culturale i tehnico - administrative
Pentru obinerea de informaii suplimentare referitoare la reglementri i standarde n
vigoare se pot accesa site-urile:
http://www.mdlpl.ro/
http://www.incerc2004.ro/
http://www.ipct.ro/
http://ipctstructuri.tm.ro/
http://www.asro.ro/
http://www.mmediu.ro/
http://www.mmuncii.ro/ro/
Pagina 4 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

I.3

Condiii de predare a documentaiei

Expertiza tehnic trebuie predat autoritii contractante n cel mult cinci zile
calendaristice, calculate din ziua urmtoare primirii cartii tehnice a imobilului, dar nu
mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data semnrii contractului. Acceptarea
documentaiei este condiionat de existena raportului de expertiz care trebuie s
conin cel puin:
1. Datele istorice referitoare la epoca construciei i la nivelul codurilor de proiectare
aplicate, dac este cazul.
2. Datele generale care s descrie condiiile seismice ale amplasamentului i sursele
poteniale de hazard.
3. Datele privitoare la sistemul structural i la ansamblul elementelor nestructurale.
Se vor face aprecieri globale, calitative privind abilitatea sistemului structural de a
rezista la aciuni seismice.
4. Descrierea strii construciei n momentul evalurii. Se vor face referiri la
comportarea construciei la eventuale cutremure pe care le-a suportat cldirea i
identificarea efectelor acestora asupra cldirii.
5. Se vor evidenia, dac este cazul, degradrile produse de alte aciuni, cum sunt
cele produse de aciunile climatice, tehnologice, tasrile difereniate sau cele
rezultate din lipsa de ntreinere a cldirii.
6. Sinteza evalurii i formularea concluziilor cu specificarea clar a permisiunii sau
interdictiei de realizare a lucrrilor de reabilitare termic.
7. Propuneri de soluii de intervenie, dac este cazul.
n situatia n care expertiza interzice realizarea lucrrilor de reabilitare termic,
respectndu-se termenul maxim de cinci zile calendaristice specificat anterior,
documentaia va fi predat ntr-un singur exemplar scris i n format electronic. Dup
avizarea fr obieciuni i observaii a documentaiei de ctre comisia tehnico-economic
a autoritii contractante, n maximum cinci zile lucrtoare de la data avizului, operatorul
economic va preda nc trei exemplare scrise (n cazul n care, pe baza recomandrilor
comisiei, nu trebuie efectuate modificri la documentaia predat iniial).
n situatia n care expertiza permite realizarea lucrrilor de reabilitare termic, se va trece
la urmtoarele dou etape ale contractului elaborarea proiectului de executie si
verificarea tehnic a acestuia fr a fi necesar o notificare scris a autorittii
contractante.

I.4

Condiii de plat a serviciilor prestate

n situaia n care expertiza permite realizarea lucrrilor de reabilitare termic fr a se


interveni la structura de rezisten a imobilului, plata serviciilor de expertizare a
imobilelor se va efectua odat cu plata serviciilor de elaborare a proiectului de executie,
avizarea celor dou documentaii fcndu-se ntr-o singur edin a comisiei tehnicoeconomice a autoritii contractante.
n situaia n care expertiza nu permite realizarea lucrrilor de reabilitare termic, facturile
aferente plii serviciilor de expertizare vor fi emise numai dup avizarea fr obieciuni
Pagina 5 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

i observaii a documentaiei de ctre comisia tehnico-economic a autoritii contractante


i dup predarea tuturor exemplarelor documentaiei.
Operatorii economici au obligaia de a desemna un reprezentant, cunosctor al
documentaiei supuse analizei, care s participe la edinele de avizare a documentaiei n
cadrul comisiei tehnico-economice.

II

Proiectul tehnic

II.1 Obiective urmrite


Documentaia aferent proiectului tehnic, trebuie s:
- corespund din punct de vedere al cerinelor de calitate (este verificat de
verificatori atestai pentru domeniile i cerinele specificate la III.1.)
- fie ntocmit n conformitate cu prevederile Instruciunilor de aplicare a unor
prevederi ale Hotrrii de Guvern nr. 28/2008, privind coninutul cadru al unui
proiect tehnic
- conin caiete de sarcini privind execuia lucrrilor, caiete de sarcini pentru
furnizorii materialelor principale, caiete de sarcini pentru recepii i caiete de
sarcini pentru urmrirea n timp a construciei i pentru ntocmirea crii tehnice
(Atenie! n cadrul caietelor de sarcini i oriunde n cadrul proiectului este interzis
a se face referiri sau trimiteri la mrci de fabric, productori ori comerciani sau
la alte asemenea recomandri ori precizri care s indice preferine sau s
restrng concurena!)
- conin detalii de execuie
- includ indicatii clare privind utilizarea termosistemelor care respect cerintele
agementelor tehnice sau standardelor SR EN 13165:2009 Produse termoizolante
pentru cldiri. Produse fabricate din spum rigid de poliuretan (PUR).
Specificaie, SR EN 13499:2004, Produse termoizolante pentru cldiri. Sisteme
compozite pe baz de polistiren expandat, SR EN 13500:2004, Produse
termoizolante pentru cldiri. Sisteme compozite pe baz vat mineral, sau
conform ghidului european ETAG 004, aflat sub Directiva European 89/106
Directiva produselor pentru constructii. n privinta comportrii la foc sistemul
trebuie s se ncadreze n Euroclasa B
- cuprind urmtoarele specificatii privind sistemul de tmplrie compus din profile
de PVC si geamurile termoizolante.
1. profilele pentru tocuri, cercevele si montanti:
profile cel putin tricamerale si ltime minim de 60mm;
sistem de garnituri de etansare duble (cauciuc rezistent la
cldur si intemperii);
design atrgtor, cu muchii rotunjite, att pentru cercevele ct
si pentru baghetele de geam;
s existe posibilitatea montrii sistemului de ventilatie
controlat a aerului;
profilele s asigure proprietti optime de static a ferestrei;
Pagina 6 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

s se ncadreze cel putin n clasa de combustie C2 greu


inflamabil.
2. armtura
ramele si cercevelele vor fi prevzute cu armtur de otel
zincat, cu grosime de minimum 1,5 mm pe tot perimetrul;
stlpii verticali de legtur dintre panouri vor fi rigidizati cu
armtur din otel zincat.
3. feroneria va fi permis numai folosirea pieselor specifice sistemului
va fi prevzut cu nchidere suplimentar, de securitate, la
coltarul de jos si cu plcut standard, tip antiefractie, din otel;
s fie dotat cu cel putin 3 coltari/ sistem
prinderea balamalelor pe tocul ferestrei s se realizeze cu cel
putin 4 suruburi, iar balamaua inferioar de pe cercevea n
minimum 6 suruburi, pe dou directii;
grosimea tijei metalice s fie de minimum 2,5mm;
s fie la culoarea tmplriei;
feroneria batant sau oscilo-batant tebuie s asigure o
manevrare usoar
s fie garantat pentru cel putin 15 000 cicluri nchis-deschis;
4. geamul termoizolant
va avea o dimensionare de tipul 4-16-4; acolo unde este
necesar (usi, suprafat mare a geamului etc.), grosimea
geamurilor poate fi mai mare
la exterior va fi prevzut o foaie de sticl float, iar n interior o
foaie de sticl Low-e, cu un coeficient global de transfer termic
k mai mic de 1,5 W/mp x K
ntre foile de geam se introduce argon.
Documentaia aferent proiectului pentru obinerea autorizaiei de construire:
1. va fi ntocmit conform cerinelor specificate n Legea nr. 50/1991,
republicat, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu
completrile i modificrile ulterioare
2. s conin i proiectul pentru organizarea execuiei lucrrilor

II.2 Reglementri legislative i tehnice


1. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al
documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de
intervenii - Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22/01/2008
2. Instruciunilor de aplicare a unor prevederi ale Hotrrii de Guvern nr. 28/2008 Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008

Pagina 7 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

3. Ordonanta de Urgen a Guvernului Romniei nr. 18 din 4 martie 2009 privind


cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
4. Ordinul 163/540/23 al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului
finantelor publice si al viceprimministrului, ministrului administratiei si internelor pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgen a Guvernului
Romniei nr. 18 din 4 martie 2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor
de locuinte
5. SC 007-2002: Soluii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetic a anvelopei
cldirilor de locuit existente Ord. MLPTL 932/2002 Buletinul Construciilor nr.
18/2003
6. Legea 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile
ulterioare
7. SR ISO 6240:1998 - Standarde de performan n cldiri. Coninut i prezentare;
8. SR ISO 6241:1998 - Standarde de performan n cldiri. Principii de elaborare i
factori de luat n considerare;
9. SR EN ISO 12524 - Materiale i produse pentru construcii. Proprieti higrotermice.
Valori de proiectare tabelate
10. STAS 6221-1989 - Cldiri civile, industriale i agrozootehnice. Iluminatul natural al
ncperilor - Prescripii de calcul;
11. STAS 4908-1985 - Cldiri civile, industriale i agrozootehnice. Arii i volume
convenionale.
12. C 56 2002 Normativ pentru verificarea calittii si receptia lucrrilor la instalatii
aferente constructiilor
13. STAS 10101/2A1 87: Aciuni n construcii. ncrcri tehnologice din exploatare
pentru construcii civile, industriale i agrozootehnice;
14. P 118 99 - Normativ de siguran la foc a construciilor;
15. C 107/002 - Normativ privind proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la
cladiri
16. C 107/105 - Normativ privind calculul coeficienilor globali de izolare termic la
cldirile de locuit;
17. C 107 /205 - Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termic la
cldiri cu alt destinaie dect cele de locuit;
18. C 107/305 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcie ale
cldirilor;
19. C 107/405 Ghid pentru calculul performanelor termotehnice ale cldirilor de
locuit.
20. C 107/505 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcie in
contat cu solul
21. C 107/6 02
Normativ privind calculul transferului de masa ( umiditate)prin
elementele de constructii

Pagina 8 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

22. C 107/7 02 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de


inchidere ale cladirilor
23. C 203 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia lucrarilor de imbunatatire a
izolatiei termice si de remediere a situatiilor de condens
24. STAS 6156 86 - Acustic n construcii. Protecia mpotriva zgomotului n
construcii civile i social-culturale. Limite admisibile i parametri de izolare acustic.
25. GP 001 - 96 Protecia la zgomot. Ghid de proiectare i execuie a zonelor urbane
din punct de vedere acustic;
26. SR EN ISO 717-1:2000/A1:2007 Acustic. Evaluarea izolrii acustice a cldirilor
i a elementelor de construcii. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian.
27. P 100-1/06 - Cod de proiectare seismica Partea I Prevederi de proiectare
pentru cladiri
Vor fi respectate prevederile tuturor normativelor , instructiunilor si standardelor
aplicabile in vigoare , aprobate prin ordine ale ministrului dezvoltarii regionale si
locuintei, ministrului finantelor publice si ministrului administratiei si internelor din
Romania.
Pentru obinerea de informaii suplimentare referitoare la reglementri i standarde n
Legea nr. 50/1991, republicat, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu
completrile i modificrile ulterioare
Pentru obinerea de informaii suplimentare referitoare la reglementri i standarde n
vigoare se pot accesa site-urile:
http://www.mdlpl.ro/
http://www.incerc2004.ro/
http://www.ipct.ro/
http://ipctstructuri.tm.ro/
http://www.asro.ro/
http://www.mmediu.ro/
http://www.mmuncii.ro/ro/

II.3 Condiii de predare a documentaiei


Documentaia aferent proiectului de execuie, att prile scrise ct i cele desenate, vor
fi predate n cel mult 25 zile calendaristice, calculate din ziua urmtoare semnrii
contractului.sau 30 de zile calendaristice de la primirea cartii tehnice a imobilului
Acceptarea documentaiei este condiionat de:
1. ntocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale privind coninutul
cadru al proiectului de execuie;
2. existena referatelor de verificare ntocmite de ctre verificatorii de
proiecte i de existena tampilelor verificatorilor att pe prile scrise ct
i pe prile desenate;
3. existena graficului de execuie a lucrrilor;
4. existena graficului de urmrire i control al calitii lucrrilor.
Pagina 9 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

Iniial, documentaia va fi predat ntr-un singur exemplar scris i n format electronic.


Dup avizarea fr obieciuni i observaii a documentaiei de ctre comisia tehnicoeconomic a autoritii contractante, n maximum cinci zile lucrtoare de la data avizului,
operatorul economic va preda nc trei exemplare scrise, tampilate n original de ctre
verificatorii de proiecte (n cazul n care, pe baza recomandrilor comisiei, nu trebuie
efectuate modificri la documentaia predat iniial).

II.4 Condiii de plat a serviciilor prestate


Plata serviciilor prestate (expertiza tehnic, elaborarea proiectului de execuie i
verificarea tehnic a acestuia) se va efectua n termen de cel mult 15 zile de la emiterea
facturii de ctre operatorii eonomici. Facturile vor fi emise numai dup avizarea fr
obieciuni i observaii a documentaiei de ctre comisia tehnico-economic a autoritii
contractante i dup predarea tuturor exemplarelor documentaiei. Operatorii economici
au obligaia de a desemna un reprezentant, cunosctor al documentaiei supuse analizei,
care s participe la edinele de avizare a documentaiei n cadrul comisiei tehnicoeconomice.
Garania de bun execuie a contractului privind expertiza tehnic, proiectul de execuie i
verificarea acestuia este de 5% din valoarea fr TVA a acestor servicii i se va constitui
prin retineri din facturile emise.
Restituirea garaniei de bun execuie pentru serviciile de expertizare tehnic, elaborare a
proiectului de executie si de verificare tehnic se va face n termen de 14 zile de la
semnarea procesului verbal de recepie la terminarea lucrrilor executate n baza
proiectului elaborat.

III

Verificarea tehnic a proiectelor

III.1 Obiective urmrite


Verificare tehnic a proiectelor trebuie asigurat de ctre specialiti atestai pentru
domeniul construcii i arhitectur - cerinele A1, B1, C, D, E i F i pentru domeniul
instalaii - cerinele Is i It.

III.2 Reglementri legislative


1.
Legea 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile
ulterioare
2.
Hotrrea Guvernului nr. 925/1995 - Regulament de verificare i expertizare
tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor - Monitorul
Oficial, Partea I nr. 286 din 11/12/1995
3.
Ordin MLPTL 777/2003: Reglementare tehnic "ndrumtor pentru atestarea
tehnico-profesional a specialitilor cu activitate n construcii" - Monitorul Oficial,
Partea I nr. 397 din 09/06/2003 cu modificrile ulterioare

Pagina 10 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

4.
Ordonanta de Urgen a Guvernului Romniei nr. 18 din 4 martie 2009 privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
5.
Ordinul 163/540/23 al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului
finantelor publice si al viceprimministrului, ministrului administratiei si internelor pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgen a Guvernului
Romniei nr. 18 din 4 martie 2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor
de locuinte

III.3 Condiii de plat a serviciilor prestate


n conformitate cu cele specificate la II.4.

IV
Asistena tehnic din partea proiectantului pe durata execuiei
lucrrilor
IV.1 Obiective urmrite
Pe durata execuiei lucrrilor proiectantul trebuie s:
- participe la toate fazele de verificare i control al calitii lucrrilor executate;
- modifice soluiile din proiectul tehnic, dac situaiile concrete impun aceast
msur; modificarea de soluie se va efectua cu avizul verificatorului de proiect i
va include modificrile listelor de cantiti, planelor etc.
- s participe la recepia la terminarea lucrrilor i la recepia final ntocmind
referate de prezentare privind modul n care a fost realizat lucrarea, respectiv
modul n care s-a comportat lucrarea n perioada de garanie.

IV.2 Reglementri legislative i tehnice


1.
Legea 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile
ulterioare
2.
Hotrrea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie
a lucrrilor de construcii i instalaiile aferente acestora Monitorul Oficial Partea I nr.
193/2004 cu modificrile ulterioare.

IV.3 Condiii de plat a serviciilor prestate


Plata serviciilor de asisten tehnic se va efectua dup semnarea procesului-verbal de
recepie la terminarea lucrrilor.
Garania de bun execuie va fi de 5% din valoarea fr TVA a acestor servicii, se va
constitui prin retinere din factur i se va restitui dup semnrea procesului-verbal de
recepie final.

Execuia lucrrilor

Pagina 11 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

Lucrrile se vor executa cu respectarea strict a proiectului. Durata de execuie nu trebuie


s depeasc 60 de zile.

VI

Date tehnice despre imobil

PREZENTAREA GENERAL A CLDIRII


Anul construciei: ................. Blocul este format din .. niveluri, nsumnd
un numr de .............. apartamente din care: ...........apartamente cu o camer,
........apartamente cu dou camere, apartamante cu ....................
Imobilul are asigurate toate utilitile electrice, canalizare, gaz, telefonie, energie termic.
ELEMENTE DE ALCTUIRE ARHITECTURAL
Imobilul situat ., a fost dat n exploatare n anul
.
Blocul are regim de nlime subsol total, parter i ............... etaje.
La subsol sunt dispuse .... garaje i ......... boxe
Casa scrii ...............................................................
Balcoane sunt nchise [nr....] si deschisse [ nr....]
Starea subsolului.................................
Termoizolaiile conductelor din subsol ......................................................................
Finisajele interioare................................................................
Finisajele exterioare suntde tipul ........................................
Terasa este realizat din: ...............................................................
Tmplria exterioar de la ferestre este .........................................
INFORMAII PRIVIND CONSTRUCIA
Aria util a spaiului nclzit este de ..................... m
Aria construit / desfurat este de . m
Volumul interior nclzit al cldirii este de .. m
nlimea medie a subsolului fa de cota terenului sistematizat este de ........... m.
Aria total a pereilor exteriori opaci este de ............... m.
Aria total a pereilor ctre casa scrilor este de ................. m.
Volumul de aer din casa scrilor este de ................ m
Aria total a planeului peste subsol este de ............. m
Caracteristici ale spaiului locuit / nclzit:
Aria util a pardoselii spaiului nclzit este de ............ m
Volumul spaiului nclzit este de ............. m
nlimea medie liber a unui nivel este de ...................... m
SOLUII ACCEPTATE PENTRU MODERNIZAREA ENERGETIC A
IMOBILULUI
Soluiile cerute conduc la scderea necesarului de cldur de calcul pentru nclzire al
cldirii, necesar de cldur care dimensioneaz mrimea instalaiei de nclzire central.
Soluii pentru partea de construcii
Pe baza expertizei energetice sunt cerute urmtoarele soluii de mbuntire a izolrii
termice a cldirii:
a) Termoizolare perei exteriori spaiu nclzit i casa scrii
Pagina 12 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

b) Termohidroizolare planeu superior si atic


c) Termoizolare placa peste subsol casa scrii,
d) nlocuire tmplrie existent cu tmplrie cu geamuri termoizolante
Cerine de CONFORMARE TERMO-HIGRO-ENERGETICA A PERETILOR
EXTERIORI
A devenit obligatorie o foarte atenta conformare termo-higro-energetica i o proiectare
foarte atenta a tuturor elementelor si subansamblurilor de anvelopa,cu o respectare
stricta a tuturor nivelurilor de performanta impuse normativele aplicabile n vigoare.
Trebuie evitate combinatii de produse sau/si materiale provenite de la
mai multe sisteme de firma si binenteles orice fel de improvizatii.
Grosimea stratului termoizolator trebuie indicata prin proiect pe baza unor
calculehigrotermice efectuate n conformitate cu reglementarile tehnice din domeniu si
utiliznd pentru caracteristicile termofizice ale materialelor si produselor prevazute,
valorile de calcul declarate de producatori(care vor fi indicati n mod explicit) i
confirmate prin incercarile realizate conform standardelor de referin .
Vor fi utilizate numai materiale, produse i/sau sisteme agrementate tehnic sau
certificate.
Pentru componentele vitrate, cea mai disponibila solutie actuala este cea a
vitrajelor termoizolatoare asociate unor tmplarii etanse, n variante ct mai
performante termoenergetic:
- vitraje cu tratament low-e, avnd cu spatiul dintre geamuri umplut cu un gaz
inert (argon sau daca este posibil kripton) si cu bagheta distantier realizata dintr-un
material termoizolant.
- tmplarie termoizolanta din profile cu cel putin 5 camere, prevazuta cu grila de
ventilatie si cu dispozitiv de control solar plasat la exterior.
Pentru ca interactiunea termica dintre componenta vitrata si cea opaca sa nu se
manifeste ca o punte termica semnificativa este necesara evitarea oricaror situatii de
glafuri exterioare neizolate termic
Pozitia tmplariei n grosimea peretelui si fata de termoizolatia exterioara a
acestuia, mpreuna cu modul de rezolvare a detaliilor de conectare a celor doua
componente ale peretelui, sunt elemente ce influenteaza att rezistenta termica
corectata a componentei opace ct si rezistenta termica de ansamblu a peretelui.
La baza calculelor termoenergetice vor sta prevederile normativului C107 si ale
Metodologiei de calcul a performantei energetice a cladirilor, partea I.
n toate situatiile, valoarea med a rezistenei termice corectatepe cladire ,trebuie,
conform actualelor prevederi din normativul C107/2005, sa fie superioara valorii 1,4
m2K/W .
Aceast valoare ns nu este suficient exigenelor de eficien energetic
prezente i viitoare , fiind nevoie s se adopte soluii de conformare termo-higroenergetica superioare calitativ.
Cerinta de conformare energetica cu exigentele actuale conduce insa ,conform
notei (prezentata in extras mai jos) din Anexa nr. 8 la
Normele metodologice de
aplicare a Ordonantei de Urgen a Guvernului Romniei nr. 18 din 4 martie 2009
privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte la recomandarea :
Pagina 13 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

Calculele de verificare se fac conform normativului C107/5-2005 si se materializeaza


prin:
a) calculul temperaturii de nceput de condens (tec);
b) calculul cantitatilor conventionale de apa condensata si evaporata anual si verificarea
satisfacerii conditiei de echilibru
c) calculul cresteriii anuale a umiditatii masice a elementului de anvelopa
considerat si verificarea satisfacerii conditiei de admisibilitate;
Soluiile de reabilitare vor trebui s respecte n cel mai inalt grad cerintele de
calitate i durabilitate precizate de standardele
- SR EN 13165:2009 Produse termoizolante pentru cldiri. Produse
fabricate din spum rigid de poliuretan (PUR). Specificaie
- SR EN 13499:2004, Produse termoizolante pentru cldiri. Sisteme
compozite pe baz de polistiren expandat
SR EN 13500:2004, Produse termoizolante pentru cldiri. Sisteme
compozite pe baz vat mineral
Cerinele de baz care trebuie indeplinite sunt:
- asigurarea nivelului de izolare termic necesar
- asigurarea rezistenelor mecanice i de stabilitate
- asigurarea durabilitatii sistemului de prindere a termosistemului, de
fatada cladirii care se reabiliteaza sub actiunea sarcinilor din seism si
vant
- asigurarea impotriva ptrunderii apei la suprafaa exterioar
- asigurarea impotriva acumulrii condensului,
- sistemul termoizolant trebuie sa permita echilibrarea starii de umiditate
interioara structurii anvelopei in ansamblu, eventual prin prevederea de
straturi de aer intre fatada si termosistem, neventilate(inchise)pe durata
sezonului de incalzire si cu ventilatie controlata pe durata sezonului cald
in scopul evacuarii umiditatii acumulate
- asigurarea rezistenelor la impact, la penetrare, la aciunea mecanic a
factorilor de mediu

Pagina 14 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

asigurarea durabilitii integrale a termosistemului sub aciunea


complex a factorilor de mediu climatic- temperatur, radiaie solar,
umiditate, precipitaii, vnt, sub aciunea prafului, insectelor, etc
asigurarea calitii i durabilitii finisajului suprafetei exterioare
punere in opera ,exploatare, intreinere, reparare , etc. facile i eficiente
durat de via ct mai mare.

Soluii pentru instalaii


Reabilitare pentru instalaii termice .

VII

Soluia de reabilitare termic

Soluiile cerute conduc la scderea necesarului de cldur de calcul pentru nclzire al


cldirii, necesar de cldur care dimensioneaz mrimea instalaiei de nclzire central.
Cerinele de baz care trebuie indeplinite de solutia de reabilitare sunt:
Rezisten mecanic i stabilitate
Securitate la incendiu
Igien, sntate i mediu
Sigurana n exploatare
Protecie mpotriva zgomotului
Economie de energie - izolare termic
Durabilitatea (fiabilitatea) i ntreinerea produsului
Recuperarea si reciclarea materialelor rezultate in urma interventiei de reabilitare
termica
Solutiile de reabilitare trebuie sa satisfaca cerintele si prevederile normativelor ,
instructiunilor si standardelor aplicabile in vigoare , aprobate prin ordine ale ministrului
dezvoltarii regionale si locuintei,
ministrului finantelor publice si ministrului
administratiei si internelor din Romania.
Solutiile adoptate trebuie sa respecte integral prevederile Ordonantei de Urgen a
Guvernului Romniei nr. 18 din 4 martie 2009 privind cresterea performantei energetice a
blocurilor de locuinte si ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgen
a Guvernului Romniei nr. 18 din 4 martie 2009 .
Soluii pentru partea de construcii
Pe baza expertizei energetice sunt cerute urmtoarele soluii de mbuntire a izolrii
termice a cldirii:
e) Termoizolare perei exteriori spaiu nclzit i casa scrii
f) Termohidroizolare planeu superior si atic
g) Termoizolare placa peste subsol casa scrii,
h) nlocuire tmplrie existent cu tmplrie cu geamuri termoizolante
Soluii pentru instalaii / cf. OUG 18/2009
Reabilitare pentru instalaiei termice conform listei de cantitti.
Pagina 15 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

Redimensionarea conductei de furnizare a agentului termic in functie de gradul nou de


termoizolare
Cantiti de lucrri estimate
Estimare lucrri de arhitectur ( exemplu lista )
Nr.
Denumire lucrare
crt.

UM

1.

Termoizolarea planeului de teras

2.

Termoizolarea aticului la teras

3.

nlocuirea tmplriei exterioare existente la apartamente


i spaii comune cu tmplrie multicameral

4.

Termoizolarea pereilor subsolului i camerei pubelelor


dinspre apartamente i/sau casa scrii,

5.

Termoizolarea planeului peste subsol

6.

Termoizolarea pereilor exteriori

7.

Termoizolaia soclului

8.

...................................................................

9.
10.
11.
12.

........................................................
...........................................................
.............................................................
Lucrari neprevazute

m
m
m

Cantitate

Estimare lucrri de instalatii cf. OUG 18/2009 (ex lista )


Nr.
crt.

Denumire lucrare

1.

nlocuirea conductelor i termoizolaiilor deteriorate din


subsol

2.

Montarea de ventile termostatate i repartitoare de cost la


corpurile statice

buc

UM

Pagina 16 / 53

Cantitate

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

Nr.
crt.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denumire lucrare

UM

Montarea de vane de echilibrare hidraulic la baza


coloanelor de nclzire
buc
Montare conduct de recirculare a apei calde
m
Demontarea izolaiei conductelor din subsol
m
Demontarea conductelor din subsol
m
Demontarea ventilelor de pe elementele denclzire
buc
Splarea instalaiei
m
Alte lucrri necuprinse
5%

Pagina 17 / 53

Cantitate

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

Seciunea III.FIA DE DATE A ACHIZIIEI


I
I.1

Informaii generale
Autoritatea contractant

Denumire:
Adresa:
Localitate:

Cod potal:

Persoane de contact:

ara: Romnia

Telefon:

E-mail:

Fax:

Adresa de internet:

I.2

Activiti principale ale autoritii contractante

[ ] ministere ori alte autoriti publice


centrale inclusiv cele subordonate la nivel
regional sau local
[ ] agenii naionale
[ ] autoriti locale
[ ] alte instituii guvernate de legea public
[ ] instituie european/organizaie
[ ] internaional
[ ] altele

[ ] servicii publice centrale


[ ] aparare
[ ] ordine public/siguran naional
[ ] mediu
[ ] economico-financiare
[ ] sntate
[ ] construcii i amenajarea teritoriului
[ ] proteie social
[ ] cultur, religie, activ. recreative
[ ] educaie
[ ] altele
Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante:
[ ] da
[ x ] nu
Alte informaii i clarificri pot fi obinute:
[ x ] la adresa sus-menionat, interval orar:
[ ] altele

Pagina 18 / 53

luni joi:
vineri:

08.30 16.00
08.30 14.00

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

Data limit de primire a solicitrilor de clarificri:


Data limit:
Ora limit:
Adresa:
sediul Autoritii contractante, Direcia Investiii
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri:
Data limit:

I.3

Ci de atac

Eventualele contestaii se pot depune:


1. fie la Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
2. fie la Autoritatea contractant i apoi la instana competent
Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
Adresa:

strada Stavropoleos nr. 6, sectorul 3

Localitate: Bucureti

Cod potal:
030084

E-mail:

office@cnsc.ro

Telefon:

+4 021 310 46 41

Adres internet:

www.cnsc.ro

Fax:

+4 021 310 46 42

ara: Romnia

Denumire: Curtea de Apel Bucureti Secia a VIII-a Contencios Administrativ i


Fiscal
Adresa:

Splaiul Indepedenei nr. 5, sectorul 4


Cod potal:
050091

Localitate: Bucureti
E-mail:

infocabuc@just.ro

Adres internet:

http://www.cabuc.ro

Telefon:

ara: Romnia
+4 021 319 14 93
+4 021 319 51 80

Fax:

+4 021 319 16 49
+4 021 319 82 46

Serviciul din organigrama autoritii contractante de la care se pot obine informaii


privind utilizarea cilor de atac:
Adresa:
Pagina 19 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

Localitate:

Cod potal:

Persoana de contact:

Telefon:

ara: Romnia

E-mail:

I.4

Surse de finanare

Sursa de finanare a contractului care


urmeaz a fi atribuit este:

II

Proiectul este finanat din fonduri


comunitare:
[ ] da
[ ] nu

Obiectul contractului

II.1 Descriere
II.1.1. Denumire contract: Servicii de expertizare calitativ, proiectare (fazele PT+
PAC+CS+DE), verificare tehnic a proiectelor asisten tehnic din partea proiectantului
pe durata execuiei si realizarea lucrrilor de reabilitare termic a imobilului situat
n ....................................
II.1.2. Tipul contractelor subsecvente i locul de prestare
(a) Lucrri

[x]

(b) Produse

[ ]

Execuie

[ ]

Cumprare

[ ]

Proiectare i execuie

[x]

Leasing

[ ]

Realizarea cerinelor
specificate de
autoritatea
constractant prin orice
mijloace
corespunztoare

[ ]

nchiriere

[ ]

Cumprare n rate

[ ]

(c) Servicii

[ ]

Categoria serviciului
2A [

2B [ ]

Principala locaie a lucrrii

Principalul loc de
livrare

Principalul loc de prestare

Cod CPV

Cod CPV

Cod CPV

Pagina 20 / 53

Bucureti, sectorul 1

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

45 44 3000-4 Lucrri de
faade (Rev.2)
45 42 1100-5 Instalare de
ui, de ferestre i de
elemente conexe (Rev.2)
71 32 0000 7 Servicii de
concepie tehnic (Rev.2)
71 35 5000 Studii tehnice
(Rev.2)
II.1.3. Procedura se finalizeaz prin:
Contract de achiziie public

[x]

ncheierea unui acord cadru

II.1.4. Informaii privind contractul:


Durata maxim a contractului
ani [ ] [ ]

luni [ 0] [ 3 ]

de la intrarea n efectivitate a contractului


Valoarea estimat a contractului
.................... lei fr TVA, reprezentnd ..........................euro fr TVA (pentru cursul BNR
al euro din data de ................ 1E = .............lei)
Valoarea estimat include: valoarea expertizei, a proiectului de execuie, a verificrii
tehnice a proiectului, a asistenei tehnice a proiectantului pe durata lucrrilor, valoarea
lucrrilor, valoarea organizrii de antier, valoarea taxelor de depozit i de transport,
precum i valoarea cotei de 10% aferent cheltuielilor diverse i neprevzute.
II.1.5. Divizare pe loturi:
da [

nu [ ]
II.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate
da [

nu [ x ]

II.2 Scopul contractului


Pagina 21 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

II.2.1. Total contract


Contractul va asigura:

prestarea urmtoarelor servicii necesare nceperii lucrrilor de


reabilitare termic la imobilul situat n ..................................................
1. expertiza tehnic calitativ a imobilului
2. elaborarea proiectelor de execuie a lucrrilor de reabilitare
termic a imobilelor, fazele PT+PAC+CS+DE i verificarea
acestora de ctre verificatori de proiecte
3. asigurarea asistenei tehnice din partea proiectantului pe toat
durata execuiei lucrrilor

realizarea lucrrilor de reabilitare termic n concordant cu prevederile


proiectului de executie elaborat: termoizolare fatad, termoizolare teras,
termoizolare plac subsol, nlocuire tmplrie de lemn cu tmplrie PVC si
geam termoizolant, nlocuire conducte subsol si termoizolarea acestora.

II.2.2. Opiuni
da [

nu [ x ]

III

Condiii specifice contractului

III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract


III.1.1. Contract rezervat unei profesii specifice
da [

nu [ x ]
III.1.2. Altele
da [ x ]
nu [

n conformitate cu prevederile Ordonantei de urgent a guvernului nr. 174/2002, cu


modificrile si completrile ulterioare, si a Normei metodologice din 2006 de aplicare a
acesteia, dac nu vor exista alte modificri legislative, nceperea lucrrilor va avea loc
numai dup includerea imobilului n programul national, prin ordin de ministru.

IV

Procedura

Pagina 22 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

IV.1 Procedura selectat


Licitaie deschis

Licitaie restrns

Licitaie restrns accelerat

Dialog competitiv

Negociere cu anun de participare

Negociere fr anun de participare

Cerere de oferte

[ ]

Concurs de soluii

IV.2 Etapa final de licitaie electronic


da [

nu [ ]

IV.3 Legislaia aplicabil


Ordonana de urgen nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public,
a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contratelor de concesiune de
servicii (publicat n Monitorul Oficial Partea I, nr. 418/ 2006), aprobat cu
completri i modificri de Legea nr. 337/ 2006 (publicat n Monitorul Oficial
Partea I, nr. 625/ 2006), cu completrile i modificrile ulterioare
Hotrrea Guvernului nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune de servicii (publicat n Monitorul Oficial Partea I, nr. 625/ 2006), cu
completrile i modificrile ulterioare
Ordinul nr. 155/ 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de
achiziie public (publicat n Monitorul Oficial Partea I, nr. 894bis/ 2006)
Ordonana de urgen nr. 30/ 2006 privind funcia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public
(publicat n Monitorul Oficial Partea I, nr. 365/ 2006), cu completrile i
modificrile ulterioare
Hotrrea Guvernului nr. 942/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
Ordonanei de urgen nr. 30/ 2006 privind funcia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public
Pagina 23 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

(publicat n Monitorul Oficial Partea I, nr. 661/ 2006), cu completrile i


modificrile ulterioare
Ordinul nr. 113/ 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului
de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii (publicat n Monitorul
Oficial Partea I, nr. 383/ 2008)
Hotrrea Guvernului nr. 782/ 2006 pentru apobarea Regulamentului de organizare i
funcionare a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor (publicat n
Monitorul Oficial Partea I, nr. 553/ 2006), cu completrile i modificrile ulterioare
Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004 (publicat n Monitorul Oficial Partea
I, nr. 1154/ 2004), modificat de Ordonana de urgen nr. 190/ 2005 pentru
realizarea unor msuri necesare n procesul de integrare european (publicat n
Monitorul Oficial Partea I, nr. 1179/ 2005)

Criterii de calificare (cerine obligatorii)

Autoritatea contractant are dreptul de a solicita documente doveditoare i de a desemna


reprezentani s verifice, la autoritile competente, veridicitatea documentelor i
declaraiilor prezentate de ofertani. Orice neconcordan fa de documentele depuse n
copie i de datele furnizate n declaraii atrage excluderea din procedur.
Fiecare ofert va fi nsoit de o declaraie a unei persoane cu drept de semntur din
cadrul societii (conform certificatului constatator) prin care este nominalizat persoana
mputernicit s semneze oferta, specificndu-se documentele ofertei care pot fi semnate
de ctre aceasta; declaraia va include i specimenul de semntur al persoanei
mputernicite.
Toate documentele depuse n copie vor avea nscris cu cerneal albastr pe fiecare pagin
Conform cu originalul, numele n clar al persoanei care semneaz, funcia acesteia,
semntura i tampila.
Oricare dintre documentele solicitate pentru demonstrarea ndeplinirii cerinelor
minime de calificare trebuie incluse n ofert, n plicul/ pachetul cu Documente de
calificare, astfel nct neprezentarea unuia sau mai multor documente solicitate are
ca efect descalificarea ofertantului. Exceptnd scrisorile de garanie de participare i
mputernicirile, care pot fi prezentate n cadrul edinei de deschidere, fr a fi
incluse n ofert, nu se accept completri ale documentelor de calificare n edina
de deschidere a ofertelor i nici completri ulterioare.

V.1 Situaia personal a ofertantului


Fia privind informaii generale despre ofertant

Formular V.1.1

Vor fi descalificai ofertanii care se afl n una din urmtoarele situaii

Pagina 24 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

omit s completeze i s prezinte formularul

nu prezint formularul completat corect i integral

Declaraie privind eligibilitatea


Formularul V.1.A

Formular V.1.2

Vor fi descalificai ofertanii care se afl n una din urmtoarele situaii

omit s completeze i s prezinte formularul

nu prezint formularul completat corect i integral

Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181


din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/ 2006
Solicitat

[x]

Nesolicitat

Formular V.1.3

Vor fi descalificai ofertanii care se afl n una din urmtoarele situaii

omit s completeze i s prezinte formularul

nu prezint formularul completat corect i integral

Declaraie privind calitatea de participant la procedur


Solicitat

[x]

Nesolicitat

Formular V.1.4

Vor fi descalificai ofertanii care se afl n una din urmtoarele situaii

omit s completeze i s prezinte formularul

nu prezint formularul completat corect i integral

Certificat de atestare fiscal emis de organul fiscal


competent
Certificat de atestare fiscal emis de organul fiscal al
autoritii administraiei publice locale

Vor fi prezentate certificate n


original sau copie legalizat,
valabile la data deschiderii
ofertelor, conform prevederilor
Codului de Procedur Fiscal
al Romniei

Vor fi descalificai ofertanii care se afl n una din urmtoarele situaii:

prezint certificate de atestare fiscal a cror valabilitate a expirat la data


deschiderii ofertelor

figureaz cu obligaii de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de


Pagina 25 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

asigurri sociale ctre bugetul general consolidat


pentru persoane juridice strine
Va fi prezentat o declaraie pe propria rspundere din care s rezulte c ofertantul nu
figureaz ca debitor la organele fiscale competente din ara de origine; vor fi enumerate
aceste organe fiscale i vor fi prezentate datele de contact (adresa complet, numere de
telefon i fax, adresa de e-mail, adresa de internet etc.)
Vor fi descalificai ofertanii care se afl n una din urmtoarele situaii

omit s prezinte declaraia solicitat

nu prezint lista organelor fiscale competente din ara de origine i/sau datele de
contact ale acestora

V.2 Capacitatea de exercitare a activitii profesionale


pentru persoane juridice romne
Vor fi prezentate:
1. certificat constatator original sau copie legalizat emis de oficiul teritorial al
Registrului Comerului cu cel mult 30 de zile calendaristice nainte de data
deschiderii ofertelor, din care trebuie s rezulte c desfoar activiti de
proiectare n domeniul construciilor (cod CAEN 2008: Seciunea M Activiti
profesionale, tiinifice i tehnice; Diviziunea 71 - Activiti de arhitectur i
inginerie; activiti de testri i analiz tehnic; Grupa 711 - Activiti de
arhitectur, inginerie i servicii de consultan tehnic legate de acestea) si
activitti de constructii (cod CAEN 2008: Seciunea F Construcii; Diviziunea
43 Lucrri speciale de construcii; Grupele 432, 433 i 439 - Lucrri de
instalaii electrice i tehnico-sanitare i alte lucrri de instalaii pentru
construcii, Lucrri de finisare, respectiv Alte lucrri speciale de construcii).
n situaia n care ofertantul este i productor de tmplrie termoizolant din
PVC, din certificatul constatator trebuie s rezulte c poate desfura activiti de
fabricare a articolelor din material plastic pentru construcii i, dac este cazul, de
prelucrare i fasonare a sticlei plate (Coduri CAEN 2008: Seciunea C Industria prelucrtoare, Diviziunea 22 - Fabricarea produselor din cauciuc i
mase plastice; Grupa 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru
construcii, respectiv Diviziunea 23 - Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice; Grupa 2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate).
Vor fi descalificai ofertanii care se afl n una din urmtoarele situaii:

prezint certificate constatatoare emise nainte de data specificat

din certificatul prezentat nu rezult c pot desfura activitile specificate

Pagina 26 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

conform codului CAEN 2008.

prezint certificatul n copie simpl

2. certificat de nregistrare fiscal copie simpl


Vor fi descalificai ofertanii care omit s prezinte documentul solicitat.
pentru persoane juridice strine
Vor fi prezentate:
1. un certificat, n traducere certificat, de la registrul n care este nmatriculat
ofertantul n ara de origine, care s ateste existena societii original sau
copie legalizat
Vor fi descalificai ofertanii care omit s prezinte documentul solicitat i/sau l
prezint n copie simpl
2. actul constitutiv i statutul ofertantului n ara de origine, dac sunt coninute
n documente separate, mpreun cu toate modificrile acestor documente, n
traducere certificat original sau copie legalizat; din acestea trebuie s rezulte
c desfoar activiti de proiectare n domeniul construciilor.
Vor fi descalificai ofertanii care se afl n una din urmtoarele situaii:

omit s prezinte, total sau parial, documentele solicitate

din documentele prezentate nu rezult c pot desfura activitile specificate


conform codului CAEN 2008.

prezint documentele n traducere necertificat i/sau n copie simpl

V.3 Situaia economico financiar


Informaii privind situaia economico - financiar
Solicitat

[x]

Nesolicitat

Vor fi prezentate urmtoarele:


-

bilanurile contabile la 31.12.2005, 31.12.2006 i 31.12.2007, vizate i


nregistrate de organele competente (copie simpl)

declaraie privind cifra medie de afaceri global din anii 2005, 2006, 2007

Cerine minime obligatorii:


Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani s fie cel puin ..................... lei.

V.4 Capacitatea tehnic i profesional


Pagina 27 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

Informaii privind capacitatea tehnic i profesional


Solicitat

[x]

Nesolicitat

V.4.1. Capacitate tehnic


V.4.1.1. Experiena similar
Va fi prezentat lista principalelor contracte ncepute i finalizate n ultimii 5 (cinci) ani
privind:

- lucrri de amenajarea/ modernizarea/ reabilitarea / reabilitarea


termic/consolidarea unor cldiri existente cu mai mult de 3 niveluri, inclusiv a
instalaiilor interioare aferente

- documentaii de expertizare tehnic a unor cldiri existente cu mai mult de 3


niveluri

- proiectele tehnice elaborate n ultimii trei ani pentru amenajarea/ modernizarea/


reabilitarea / reabilitarea termic/consolidarea unor cldiri existente cu mai mult
de 3 niveluri, inclusiv a instalaiilor interioare aferente

- verificrilor tehnice efectuate n ultimii trei ani pentru proiecte privind


amenajarea/ modernizarea/ reabilitarea / reabilitarea termic/consolidarea unor
cldiri existente cu mai mult de 3 niveluri, inclusiv a instalaiilor interioare
aferente
Se va completa Formularul V.4.1.
Cerin minim obligatorie: prezentarea dovezilor privind:
1. executarea unui contract care a avut ca obiect expertizarea, proiectarea,
verificarea tehnic a proiectului i execuia lucrrilor de amenajarea/
modernizarea/reabilitarea / reabilitarea termic/consolidarea unor cldiri existente
cu mai mult de 3 niveluri, inclusiv a instalaiilor interioare aferente
sau
2. executarea a cel mult trei contracte care, mpreun, au avut ca obiect expertizarea,
proiectarea, verificarea tehnic a proiectului i execuia lucrrilor de amenajarea/
modernizarea/reabilitarea / reabilitarea termic/consolidarea unor cldiri existente
cu mai mult de 3 niveluri, inclusiv a instalaiilor interioare aferente
Se va considera ndeplinit cerina dac sunt prezentate urmtoarele documente:

copii simple ale contractului/contracteler care dovedesc experiena


similar, nsoite de anexele acestora

copie simpl a procesului verbal de recepie la terminarea lucrrilor


executate n baza contractului care dovedete experiena similar
Pagina 28 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

copie simpl a raportului de expertiz ntocmit n baza contractului care


dovedete experiena similar

copii simple ale proceselor verbale de predare a documentaiilor


respective elaborate n baza contractului care dovedete experiena
similar (n cazul proiectului)

copia simpl a rapoartelor de verificare, pe specialiti, ntocmite n baza


contractului care dovedete experiena similar

recomandri din partea beneficiarilor din care s rezulte calitatea


lucrrilor i a serviciilor prestate ca fiind cel puin bun.

Vor fi descalificai ofertanii care se afl n una din urmtoarele situaii:

omit s completeze sau nu completeaz integral formularul solicitat

nu sunt prezentate toate documentele solicitate ca dovad a experienei similare

expertiza tehnic prezentat ca experien similar nu este ntocmit de


persoana/ una dintre persoanele care vor rspunde de ndeplinirea viitoarelor
contracte subsecvente

documentaiile prezentate ca experien similar (proiect de execuie ) nu au n


colectivul de elaborare cel puin dou dintre persoanele care vor rspunde de
ndeplinirea viitoarelor contracte subsecvente

verificrile tehnice ale proiectelor nu sunt efectuate de persoanele care vor


rspunde de ndeplinirea viitoarelor contracte subsecvente

V.4.2. Personal de specialitate


Va fi prezentat o declaraie privind numele persoanelor care vor duce la ndeplinire
viitorul contract i specializarea acestora Formularul V.4.2.
Se va anexa un memoriu de activitate al fiecrei persoane menionate n declaraie din
care s rezulte informaii privind date personale, educaie (inclusiv cursuri de instruire),
apartenen la societi, asociaii profesionale, situaia profesional actual, vechime n
activitatea relevant ndeplinirii contractului, lucrri publicate (relevante n domeniul
energeticii cldirilor). Memoriul de activitate va fi datat i semnat de respectiva persoan.
Cerine minime obligatorii:
1. Operatorul economic trebuie s fac dovada c poate asigura expertizarea tehnic a
imobilelor de ctre cel puin un expert tehnic atestat n mod obligatoriu cel puin
pentru cerina A1; acesta poate fi angajat al operatorului/ subcontractant/ colaborator.
Se vor considera dovezi, n mod cumulat, urmtoarele:
dup caz, copia crii de munc a expertului sau acordul de subcontractare
cu persoana fizic autorizat sau contractul de colaborare
Pagina 29 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

copia atestatului tehnico-profesional i copia legitimaiei de expert tehnic,


emise de Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei
2. Operatorul economic trebuie s fac dovada c are ca personal angajat cel puin un
inginer constructor, specializarea construcii civile, cu vechime n proiectare mai
mare de cinci ani i care va rspunde de ndeplinirea viitorului contract.
Se vor considera dovezi, n mod cumulat, urmtoarele:
copia diplomei de absolvire a studiilor universitare
copia crii de munc.
3. Operatorul economic trebuie s fac dovada c are ca personal angajat cel puin un
inginer constructor, specializarea instalaii, cu vechime n proiectare mai mare de
cinci ani i care va rspunde de ndeplinirea viitorului contract.
Se vor considera dovezi, n mod cumulat, urmtoarele:
copia diplomei de absolvire a studiilor universitare
copia crii de munc.
4. Operatorul economic trebuie s fac dovada c poate asigura verificarea tehnic a
proiectelor de ctre:
un verificator tehnic atestat n domeniul construcii i arhitectur pentru cerinele A1,
B1, C, D, E i F
i
un verificator tehnic atestat n domeniul instalaii, cerinele Is i It
Atenie! Verificatorii de proiecte nu trebuie s fie angajai ai operatorului
economic i nu trebuie s participe la elaborarea proiectului
Se vor considera dovezi, n mod cumulat, urmtoarele:
acordurile de subcontractare/ contractele de colaborare cu verificatorii de
proiecte
copiile atestatelor tehnico-profesionale emise de Ministerul Lucrrilor
Publice, Transporturilor i Locuinei
5. Operatorul economic trebuie s fac dovada c are ca personal angajat cel puin un
inginer constructor, specializarea construcii civile, cu vechime n executia lucrrilor
mai mare de trei ani i care va rspunde de ndeplinirea viitorului contract.
Se vor considera dovezi, n mod cumulat, urmtoarele:
copia diplomei de absolvire a studiilor universitare
copia crii de munc.
6. Operatorul economic trebuie s fac dovada c are ca personal angajat cel puin un
inginer constructor, specializarea instalatii, cu vechime n executia lucrrilor mai
Pagina 30 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

mare de trei ani i care va rspunde de ndeplinirea viitorului contract.


Se vor considera dovezi, n mod cumulat, urmtoarele:
copia diplomei de absolvire a studiilor universitare
copia crii de munc.
7. Operatorul economic trebuie s fac dovada c are ca personal angajat cel putin o
persoan autorizat, conform legii, ca responsabil cu controlul tehnic de calitate n
construcii pentru domeniul produse pentru constructii.
Se vor considera dovezi, n mod cumulat, urmtoarele:
copia autorizatiei
copia crii de munc.
8. Operatorul economic trebuie s fac dovada c are ca personal angajat cel putin o
persoan atestat, conform legii, ca responsabili tehnic cu execuia pentru domeniul
Construcii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaii; miniere
(Hotrrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i
expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor,
modalitatea de atestare a specialitilor cu activitate n construcii; Reglementare
tehnic "ndrumtor pentru atestarea tehnico-profesional a specialitilor cu activitate
n construcii" publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003).
Se vor considera dovezi, n mod cumulat, urmtoarele:
copia atestatului
copia crii de munc.
V.4.3. Cerine minime privind calitatea
pentru activitatea de proiectare:
Ofertanii vor prezenta dovada privind certificarea sistemului de management al calitii
pentru activiti n domeniul proiectrii n construcii.
Cerine minime obligatorii:
Ofertanii vor prezenta o copie a certificatului ISO 9001 sau alt certificat echivalent
privind certificarea sistemului de management al calitii pentru activitatea de proiectare,
valabil cel puin pe o durat care s includ perioada de valabilitate a ofertei si perioada
de executie a contractului.
pentru execuia lucrrilor:
Ofertanii vor prezenta dovada privind certificarea sistemului de management al calitii
pentru lucrri de construcii.
Cerine minime obligatorii:
Ofertanii vor prezenta o copie a certificatului ISO 9001 sau alt certificat echivalent
Pagina 31 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

privind certificarea sistemului de management al calitii pentru lucrri de construcii,


valabil cel puin pe o durat care s includ perioada de valabilitate a ofertei si perioada
de executie a contractului.
pentru ferestre i ui din profile PVC, inclusiv geamuri termoizolante
Cerine minime obligatorii:
Ofertantul va prezenta o copie a Agrementului tehnic pentru productor i copia
certificatului ISO 9001 sau a altui certificat echivalent privind certificarea sistemului de
management al calitii pentru producerea tmplriei, valabile pe o durat care s includ
perioada de valabilitate a ofertei si perioada de executie a contractului.
pentru termosistem
Cerine minime obligatorii:
Ofertantul va prezenta o copie a Agrementului tehnic pentru productor i copia
certificatului ISO 9001 sau a altui certificat echivalent privind certificarea sistemului de
management al calitii pentru producerea termosistemului, valabile pe o durat care s
includ perioada de valabilitate a ofertei si perioada de executie a contractului.
Vor fi descalificati ofertantii care nu includ n ofert documentele solicitate. Nu se
accept dovezi care atest c documentele solicitate sunt n curs de obtinere.
Sunt acceptate certificatele de management integrat.
V.4.4. Standarde de asigurare a proteciei mediului
Operatorii economici care rspund de execuia lucrrilor i care au calitatea de ofertani
vor prezenta o copie a unei certificri a sistemului de management al calitii privind
modul de conducere i control al activitilor din domeniul construcii (certificat ISO
14001 sau echivalent).
Vor fi descalificai ofertanii care prezint documente care atest c sunt n curs de
obinere a certificrii solicitate i nu au aceste certificri la data deschiderii ofertelor.
Sunt acceptate certificatele de mangement integrat.
V.4.5. Informaii privind subcontractanii
Pentru toi subcontractanii sunt solicitate acordurile de subcontractare.
Se va completa o declaraie conform Formularului V.4.5. care va conine toi
subcontractanii cu care ofertantul intenioneaz s ncheie contracte de subcontractare,
indiferent de contribuia acestora la ndeplinirea contractelor.
Pentru toi subcontractanii este solicitat ndeplinirea cerinelor de calificare
corespunztoare precizate la capitolele V.1. , V.2 i V.4.3.
Atenie! n situaia n care, pe durata contractului, se vor subcontracta pri din contract
Pagina 32 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

unor operatori economici nedeclarai ca subcontractani sau dac se schimb


subcontractanii declarai, fr a se solicita acordul autoritii contractante, se vor aplica
penaliti pn la cel mult 50% din valoarea serviciilor subcontractate..
Vor fi descalificai ofertanii care nu prezint acordurile de subcontractare
i documentele solicitate pentru subcontractani.
V.4.6. Informaii privind asocierea
n orice situaie de asociere a doi sau mai muli operatori economici, toi asociaii trebuie
s prezinte documentele solicitate n cadrul capitolului V al Fiei de date astfel:
a) documentele privind situaia personal a ofertanilor solicitate n cadrul
capitolului V.1 sunt obligatorii pentru fiecare asociat n parte;
b) documentele privind capacitatea de exercitare a activitii profesionale solicitate
n cadrul capitolului V.2. sunt obligatorii pentru fiecare asociat n parte;
c) documentele privind situaia economico-financiar solicitate n cadrul capitolului
V.3. vor fi prezentate astfel:

bilanurile contabile vor fi prezentate de fiecare asociat n parte

condiia referitoare la cifra de afaceri poate fi ndeplinit n mod


cumulativ

d) documentele privind capacitatea tehnic i profesional solicitate n cadrul


capitolului V.4. vor fi prezentate astfel:

condiiile impuse privind experiena similar (capitol V.4.1.1) pot fi


ndeplinite numai de unul dintre asociai sau de mai muli (cumulativ)

condiia impus la capitolul V.4.2., poate fi ndeplinit n mod cumulativ

condiiile impuse la capitolele V.4.3., V.4.4. i V.4.5. trebuie ndeplinite


de asociai n funcie de partea din contract pe care o execut fiecare.

n oricare dintre situaii, n cazul unei asocieri, n documentele de calificare va fi


prezentat acordul de asociere care trebuie s conin cel puin:

lista tuturor asociailor


nominalizarea liderului de asociaie
clauze privind rspunderea solidar a asociailor pentru ndeplinirea contractului
mputernicirea liderului asociaiei de a se obliga i de a primi instruciuni de la i
n numele asociailor, individual i colectiv
clauze n care asociaii sunt obligai s ramn n asociaie pe ntraga durat a
contractului, n situaia n care oferta este declarat ctigtoare
Neprezentarea acordului de asociere, cu precizrile menionate, atrage dup
sine descalificarea ofertanilor.

n situaia n care oferta asociaiei este declarat ctigtoare, liderul asociaiei va


Pagina 33 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

prezenta autoritii contractante o copie legalizat a contractului de asociere nainte de


data semnrii contractului de prestri servicii.
Contractul va conine clauze specifice referitoare la nendeplinirea obligaiilor asumate
prin contractul de asociere.

VI

PREZENTAREA OFERTEI

VI.1 Limba de redactare a ofertei


Oferta va fi prezentat n limba romn.

VI.2 Perioada de valabilitate a ofertei


Oferta trebuie s fie valabil o perioad de cel puin 90 de zile.

VI.3 Garania de participare


Solicitat

[x]

Nesolicitat

Pentru a participa la licitaie ofertanii vor prezenta o scrisoare de garanie bancar


n valoare de ....................... lei. Scrisoarea de garanie bancar va fi ntocmit
conform Formularului VI.3.
n cazul unei asocieri, garania de participare va fi constituit de oricare dintre
asociai, n numele asociailor.
Neprezentarea scrisorii de garanie bancar de participare n data
deschiderii ofertelor atrage dup sine excluderea din procedur.
Restituirea garaniei de participare se va face astfel:

n cazul ofertanilor ctigtori: n cel mult 3 zile de la data semnrii


acordului-cadru;

n cazul celorlali ofertani: dup semnarea acordului-cadru cu ofertanii


ctigtori, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data expirrii
perioadei de valabilitate a ofertei.

Ofertantul pierde garania de participare dac:

i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;

oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze acordul-cadru n

Pagina 34 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

perioada de valabilitate a ofertei.

VI.4 Propunerea tehnic


Atenie! Datele furnizate n acest capitol reprezint angajamente ferme; n situaia
n care oferta este declarat ctigtoare, dup semnarea acordului-cadru,
nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derulrii contractelor subsecvente,
duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere i/sau penaliti.
Propunerea tehnic va fi va fi prezentat n format scris, conform cerinelor
specificate la capitolul VI.6.2, i n format electronic, pe CD sub form de fiiere tip
doc i xls. CD-ul va fi introdus numai n plicul coninnd exemplarul original al
propunerii tehnice. Fiierele n format electronic vor fi utilizate strict pentru verificarea
ofertei. n cazul n care exist diferene ntre formatul scris i formatul electronic, se vor
lua n considerare numai informaiile prezentate n format scris.
n cadrul propunerii tehnice se vor specifica/ prezenta:
1. activitile principale care se vor desfura pentru elaborarea fiecrui tip de
documentaie tehnic specificat n Seciunea II
2. standardele, normele tehnice, normativele, actele normative de care se va ine seama
n elaborarea documentaiilor tehnice.
3. activitile principale care se vor desfura pentru a asigura execuia lucrrilor se va
ine seama de faptul c imobilul va fi sub exploatare.
4. indicarea tipului de tmplrie PVC care va fi folosit i a caracteristicilor constructive
i funcionale ale acesteia (numr de camere, indicele de transfer termic pentru ram
Ur, numr de cicluri nchidere-deschidere pentru care e garantat etc.)
5. indicarea tipului de geam termoizolant care va fi folosit (grosimea i tipul foilor de
geam, caracteristicile termice i fonice ale acestora)
6. indicarea tipului de termosistem care va fi folosit cu indicarea tehnologiei de montaj
i a caracteristicilor termice ale acestuia
7. msuri specifice care se vor aplica pentru a asigura protecia mediului
8. msuri specifice de protecia muncii pe toat durata execuiei lucrrilor.
9. graficul de ndeplinire a contractului.
Se va completa Formularul VI.4.
10. clauzele specifice pe care operatorul economic dorete s le includ n textul
contractului.
Atenie! Nespecificarea acestor clauze atrage dup sine anularea dreptului
operatorului economic de a negocia cu autoritatea contractant clauzele
specifice ale contractului.
Pagina 35 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

VI.5 Propunerea financiar


Propunerea financiar va fi prezentat n format scris, conform cerinelor specificate
la capitolul VI.6.2, i n format electronic, pe CD sub form de fiiere tip doc i xls.
CD-ul va fi introdus numai n plicul coninnd exemplarul original al propunerii
financiare. Fiierele n format electronic vor fi utilizate strict pentru verificarea ofertei. n
cazul n care exist diferene ntre formatul scris i formatul electronic, se vor lua n
considerare numai informaiile prezentate n format scris.
Propunerea financiar se va ntocmi astfel:
pentru activitile de expertizare, proiectare, verificare tehnic a proiectelor i asisten
tehnic din partea proiectantului - n conformitate cu Metodologia de calcul a
onorariilor i preurilor pentru proiectarea investiiilor i studiilor din domeniul
urbanismului i amenajrii teritoriului, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 11/N din
01.06.1994, capitolul 8 ( 8.3.4.A, 8.4, 8.30, 8.31.b). Se vor prezenta breviarele de calcul
din care s rezulte modul n care a fost calculat preul prestrii fiecrui tip de serviciu,
specificnd coeficienii utilizai, tariful pe unitatea de proiectare, grupele/ gradele de
complexitate luate n calcul, eventualele reduceri pe care le aplic (se va ine seama de
prevederile cap 5.7, pct. b din Metodologie) etc.
Pentru activitile de execuie a lucrrilor, pe baza listelor de cantiti estimate specificate
n caietul de sarcini. Preurile unitare vor include toate cheltuielile necesare pentru
realizarea activitii respective, mai puin TVA, care va fi calculat pentru toate
activitile. Pentru termosistem, tmplrie PVC i geam termoizolant i pentru
termohidroizolarea terasei se vor prezenta analize de pre (costuri materiale, montaj etc.,
inclusiv pentru schel)
Se va completa Formularul VI.5.1..
Valorile corespunztoare din Formularul VI.5.1. se vor utiliza pentru completarea
Formularului VI.5 . La stabilirea valorii n euro se va lua n calcul cursul BNR al euro
din data de ......................., 1 euro = .............. lei.

VI.6 Depunerea ofertei


VI.6.1. Locul de depunere a ofertelor
Sediul .........................................................
VI.6.2. Modul de depunere a ofertei prezentarea, sigilarea, marcarea plicurilor
Ofertantul trebuie s prezinte un exemplar al ofertei i al documentelor care o nsoesc, n
original, i o singur copie de pe acestea. Propunerea tehnic i propunerea financiar vor
fi prezentate i n format electronic, pe CD (conform celor specificate la cap. VI.4 i
VI.5).
Originalul i copia trebuie s fie tiprite sau scrise cu cerneal neradiabil vor fi semnate
Pagina 36 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

pe fiecare pagin de reprezentanii autorizai corespunztor s angajeze ofertantul n


contract i vor fi ndosariate, astfel nct s nu conin nici o foaie volant.
Fiecare pagin va fi numerotat, semnat i tampilat de persoane autorizate din cadrul
societii. Va fi prezentat o mputernicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept
de semntur a ofertei, care va conine i specimenele de semntur ale acestor persoane.
Fiecare component a ofertei va avea pe prima/primele pagin/pagini un opis, cu
indicarea numrului paginii la care se gsete fiecare document; pe ultima fil a opisului
se va meniona : Prezentul dosar, . (se va scrie ce component a ofertei conine
dosarul original/copie), conine x pagini (atenie: pagini, nu foi!)
n cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens
documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca
sunt vizate de catre persoanele autorizate sa semneze oferta.
Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile in plicuri separate, marcand
corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE" Plicurile se vor introduce
intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a
permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este
declarata intarziata.
Plicurile interioare marcate cu ORIGINAL si, respectiv COPIE trebuie sa cuprinda
fiecare alte plicuri distincte, marcate corespunzator si anume :
documentele de calificare, plic separat marcat DOCUMENTE DE CALIFICARE
propunerea tehnica, marcat PROPUNERE TEHNICA
propunere financiara, marcat PROPUNERE FINANCIARA
Pe plicul exterior se scrie numai adresa autoritii contractante i inscripia :
"OFERT PENTRU PROCEDURA DE ACHIZIIE ORGANIZAT PENTRU
NCHEIEREA CONTRACTULUI PROIECTARE I EXECUIE LUCRRI DE
REABILITARE
TERMIC
A
IMOBILULUI
SITUAT ....................................................... A NU SE DESCHIDE NAINTE DE
DATA DE .............., ORA .........................."
Plicul va fi depus la sediul autoritii contractante, la Registratura General.
Dac plicul exterior nu este marcat conform specificaiilor anterioare, autoritatea
contractanta nu i asum nici o responsabilitate pentru rtcirea ofertei.

VI.7 Data limit de depunere a ofertelor


........................................................

VI.8 Posibilitatea modificrii ofertei deja depuse


In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are
obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre
autoritatea contractanta pana la termenul specificat la VI.7. Pentru a fi considerate parte a
ofertei, modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la punctul VI.6.,
Pagina 37 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu si inscriptia


MODIFICARI

VI.9 Oferte ntrziate


Orice ofert care a fost depus la alt adres sau dup data i ora precizate mai sus
este considerat ofert ntrziat i va fi returnat ofertantului fr a fi deschis.

VI.10

Deschiderea ofertelor

VI.10.1. Data, ora i locul deschiderii ofertelor.................. ora ....... ......................


VI.10.2. Condiii de participare la deschiderea ofertelor
La edina de deschidere a ofertelor pot participa, pe lng membrii comisiei de evaluare,
numai acei reprezentani mputernicii ai operatorilor economici care au depus
oferte; acetia din urm au obligaia s prezinte mputernicirea i un act de identitate.

VII CRITERIUL DE ATRIBUIRE


Criteriul de atribuire a contractului este
[ ] preul cel mai sczut:
[ x ] cea mai avantajoas ofert economic

VI.11

Factori de evaluare, pondere i punctaj

Factor de evaluare
1. Preul ofertei
2. Caracteristici tehnice din care:

Pondere
30%
30%

Punctaj
30ct
30pct

2.1. Rezistenta termica medie corectata a cladirii


2.2 Valoarea rezistentei termice a partii vitrate

10%
10%

10pct
10 pct

23 Masura in care sunt imbunatatite prin solutia


adoptata cerintelor esentiale pentru
produse de
constructii
2.4.Indice de consum pt. Incalzire cu valoare sub 100
kw/h mp. (estimata prin certificat energetic )

5%

5pct

5%

5pct

3. Parametri functionali

38%

38pct

3.1. Durata de execuie


3.2 Termen de garantie si comportare in exploatare:
a) pana la 5 ani ; b) intre 5 si 15 ani; c) mai mare de 15
ani

10%
15%

10pct
15 pct

5%

5 pct

3.3 Referinte profesionale ( lucrari executate sau


cursuri de perfectionare ale producatorilor

Pagina 38 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

5%

5pct

3.5 Ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor


cf. Art 2 din OUG 18/2009

3%

3pct

4. Gestionarea deseurilor in urma interventiei


de reabilitare ( c.f.Legea 50/1991

2%

2pct

3.4 Timpul de recuperare a investitiei

Total
VII.1

100%

100pct

Algoritmul de calcul al punctajelor:


Regula de trei simpl aplicat pentru mrimi direct sau invers proporionale.

VII

INFORMAII DESPRE CONTRACT

VIII.1. Preul contractului


Preul n lei al contractului este ferm; nu se ajusteaz i nu se actualizeaz.
Plata lucrrilor se va face conform lucrrilor real executate i acceptate n prealabil de
ctre reprezentanii autoritii contractante.
VIII.2. Derularea contractului
a) contractul intr n efectivitate la data semnrii lui;
b) durata de elaborare a documentaiilor tehnice curge din ziua urmtoare semnrii
contractului.
c) durata de execuie a lucrrilor curge din ziua urmtoare emiterii ordinului de
ncepere.
d) pe parcursul derulrii contractului, operatorul nu are dreptul de a nlocui
subcontractanii nominalizai n ofert fr acceptul autoritii contractante i nu
are dreptul de a subcontracta parte din contract dac nu a declarat n ofert
subcontractarea, sub sanciunea rezilierii contractului respectiv; eventuala
nlocuire a subcontractanilor nu trebuie s conduc la modificarea propunerii
tehnice sau financiare iniiale.
VIII.4. Garania de bun execuie
Pentru activitile legate de proiectare: va fi interpretat ca garanie de bun ndeplinire a
obligaiilor asumate prin contract. Reprezint 5% din valoarea fr TVA a serviciilor
prestate.
Pentru lucrri, garania de bun execuie este 10% din valoarea fr TVA a lucrrilor.
Constituirea garaniei de bun execuie se poate face fie prin scrisoare de garanie
bancar, fie prin reineri succesive din facturile emise de operatorul economic.
Restituirea garaniei de bun execuie se va face conform prevederilor legale, n funcie de
tipul activitii pentru care s-a reinut.

Pagina 39 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

Seciunea IV. CONTRACT CLAUZE OBLIGATORII


Obiectul principal al contractului
- Antreprenorul se oblig s realizeze ......................... (denumirea contractului), n
perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
1.2. - Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru
activitile real realizate.
2. Preul contractului
2.1. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil Antreprenorului de ctre
Achizitor, conform graficului de pli, este de .... lei, la care se adaug ......... TVA.
Echivalentul n euro al valorii contractului fr TVA este de ...... (curs BNR al euro din
documentaia de atribuire ).
3. Durata contractului
3.1. Durata prezentului contract este de ........ zile.
3.2. Duratele curg conform specificaiilor documentaiei de atribuire.
4. Executarea contractului
4.1. Executarea contractului ncepe n ziua urmtoare dup deschiderea contului de
garanie de bun execuie.
5. Documentele contractului
5.1. - Documentele contractului sunt:
- formularul de contract
- caietul de sarcini
- oferta tehnic
- oferta financiar
- graficul de ndeplinire a contractului
6. Obligaiile principale ale Antreprenorului
6.1. - Antreprenorul se oblig s realizeze activitile la standardele prezentate n
propunerea tehnic, anex la contract.
6.2. - Antreprenorul se oblig s realizeze activitile n conformitate cu graficul de
ndeplinire a contractului prezentat n ofert.
6.3. - Antreprenorul se oblig s despgubeasc Achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.) i proprietate privat, legate de
echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu
produsele achiziionate; i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei
n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre
Achizitor.
7. Obligaiile principale ale Achizitorului
7.1. - Achizitorul se oblig s recepioneze activitile realizate de antreprenor n
termenul convenit.
1

1.1.

Pagina 40 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

- Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre antreprenor n termen de 15 zile de la


emiterea facturii de ctre acesta.
8. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
8.1. - n cazul n care, din vina sa exclusiv, Antreprenorul nu reuete s-i execute
obligaiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preul
contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot de 0,15% din preul contractului
pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor asumate prin
contract.
8.2. - n cazul n care Achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti ca penaliti o sum
echivalent cu o cot de 0,15% din plata neefectuat, pentru fiecare zi de ntrziere, dar
nu mai mult de 10% din valoarea contractului.
8.3. - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri,
n mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept
reziliat i de a pretinde plata de daune-interese.
8.5. - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare
scris, adresat Antreprenorului, fr nicio compensaie, dac acesta din urm d faliment,
cu condiia ca aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau
despgubire pentru Antreprenor. n acest caz, Antreprenorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii
unilaterale a contractului.
7.2.

Pagina 41 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

Seciunea V.FORMULARE

Pagina 42 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

FORMULAR V.1.1
FIA INFORMAII GENERALE

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Denumirea/ numele ofertantului


Cod unic de nregistrare fiscal
Atribut fiscal
Adresa complet a sediului i
posibiliti de contact:
telefon:
fax
e-mail
Trezoreria la care ofertantul are
deschis cont i numrul de cont
Principala pia a afacerilor

Data completrii_____________

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

Pagina 43 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

FORMULAR V.1.2
DECLARAIE
privind eligibilitatea

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _____________________________________


______________________________________________________________________,
(denumirea / numele i sediul / adresa operatorului economic)

declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie pentru

Proiectare i execuie lucrri de reabilitare termic a imobilului


situat ................................................... i a prevederilor legislaiei penale aplicate faptei de
fals n declaraii, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 180 din Ordonana de urgena a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 337/ 2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre
definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii
criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor
orice documente doveditoare.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de _____________________ .
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completrii_____________

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

Pagina 44 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

FORMULAR V.1.3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/ 2006
Subsemnatul(a) ___________________________________________________

______________________________________________________________________
(numele operatorului economic-peroana juridic)

n calitate de ofertant la procedura pentru achiziia Proiectare i execuie lucrri de


reabilitare termic a imobilului situat .............................................. , organizat de
Primria sectorului 1,
declar pe proprie rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare,
reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute
la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia (sau n ara n care este stabilit) pn la data
solicitat
d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Data completrii ____________

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

Pagina 45 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

FORMULAR V.1.4
DECLARAIE
privind calitatea de participant la procedur
1) Subsemnatul(a), ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
(numele operatorului economic-peroana juridic)
declar pe propria rspundere, innd cont de prevederile legislaiei penale aplicate faptei de fals n
declaraii, c, la procedura avnd ca obiect achiziia Proiectare i execuie lucrri de
reabilitare termic a imobilului situat .................................................., organizat de
Primria sectorului 1, particip i depun ofert:
[ ] n nume propriu
[ ] ca asociat n cadrul asociaiei __________________________________
[ ] ca subcontractant al __________________________________________
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
2) Subsemantul declar c:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici
[ ] sunt membru n grupul sau reeaua ale crei date de recunoatere le prezint n lista
anexat
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
3) Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni
modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a
contractului de achiziie public, sau, dac vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii
contractului de achiziie public.
4) Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
5) Subsemnantul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ..........................., cu sediul
n ..................................., cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea
noastr.
Data completrii ____________

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

Pagina 46 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

FORMULAR V.4.1.
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind serviciile similare
______________________________________________
______________________________________________________________________,
Subsemnatul,

reprezentant

al

(denumirea / numele i sediul / adresa operatorului economic)

declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie Proiectare i

execuie
lucrri
de
reabilitare
termic
a
imobilului
situat .............................................................. i innd cont de prevederile legislaiei penale
aplicate faptei de fals n declaraii, c informaiile privind serviciile similare prezentate n tabelul
anexat sunt reale i corecte.
Data completrii ____________

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

Pagina 47 / 53

P r o p u n e r e

C a i e t

d e

S a r c i n i p e n t r u
r e a b i l i t a r e

r e a l i y a r e a l u c r a r i l o r
t e r m i c a / A P M C R

d e

i n t e r v e n t i e

ANEX LA FORMULARUL V.4.1

Nr.
crt.

Obiectul contractului

Preul
Data
contractului
contractului
(lei, fr TVA)

Beneficiar
(numele i adresa
complet)

Data completrii __________________

Durata de
realizare

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

Pagina 48 / 53

Scurt descriere
imobilului
(aria desfurat, regimul
de nlime, numr de
apartamente)

d e

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

FORMULAR V.4.2.
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind personalul de specialitate
care va rspunde de ndeplinirea contractului
______________________________________________
______________________________________________________________________,
Subsemnatul,

reprezentant

al

(denumirea / numele i sediul / adresa operatorului economic)

declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie a serviciilor

Proiectare i execuie lucrri de reabilitare termic a imobilului


situat .......................................... i innd cont de prevederile legislaiei penale aplicate faptei
de fals n declaraii, c persoanele nominalizate n tabelul de mai jos vor rspunde de ndeplinirea
contractului.

Nume i prenume

Rol n
ndeplinirea
cotractului

Studii

Vechime n
activitate

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor
orice documente doveditoare.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, alte persoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Primriei sectorului 1 cu privire la orice aspect
n msur s dovedeasc veridicitatea datelor de mai sus.
Data completrii_____________
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

Pagina 49 / 53

P r o p u n e r e C a i e t d e S a r c i n i p e n t r u r e a l i y a r e a
l u c r a r i l o r d e i n t e r v e n t i e d e r e a b i l i t a r e t e r m i c a
/ A P M C R

FORMULAR VI.3.
Scrisoare de granie bancar pentru participarea cu ofert la procedura de atribuire
a contractului de achiziie public
Ctre Primria sectorului 1, cu sediul n Bucureti, bd. Banul Manta nr. 9, sectorul 1
Cu privire la procedura de achiziie privind Proiectare i execuie lucrri de reabilitare
termic
a
imobilului
situat .....................................,noi ................................................................................................
...........................................
(denumirea bncii)
avnd sediul nregistrat la .................................................................................................,
(adresa bncii)
ne obligm fa de (denumirea autoritatii contractante ) s pltim suma de ................. lei la
prima sa cerere scris i fr ca aceasta s aib obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu
condiia ca n cererea sa, autoritatea contractant s specifice c suma cerut de ea i datorat ei
este din cauza existenei uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare:
a)
ofertantul .....................................................................................
................................
(denumirea/numele)
i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b)

oferta
sa
ofertantul .............................................................

fiind

stabilit

ctigtoare

(denumirea/numele)
nu a constituit garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei;
c)

oferta
sa
ofertantul .............................................................

fiind

stabilit

ctigtoare

(denumirea/numele)
a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta

garanie

este

valabil

pn

la

data

de

..........................................

Parafat de Banca ........................................................... n ziua .... luna .... anul .... .


(semntur autorizat)

Pagina 50 / 53

D OC U M E N TA I E D E ATR I B U I R E

FORMULAR VI.4.
Grafic de ndeplinire a contractului
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Nr.
Activitate
crt.
1. Expertiza tehnic

Durata
(zile)

2. Proiect tehnic + Verificare


3. PAC + Verificare
4. CS +DE + Verificare
TOTAL PROIECTARE
5. Lucrari
TOTAL CONTRACT
Data completrii_____________

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

Pagina 51 / 53

D OC U M E N TA I E D E ATR I B U I R E

FORMULAR VI.5.1.
Detalierea preului ofertei
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Nr.
crt.
1

Categoria de
documentaie

Valoare fr
TVA
euro

Valoare fr
TVA
lei

Expertiz tehnic
PT+PAC+CS+DE
VT
Asisten tehnic
Total servicii
Lucrri
TOTAL CONTRACT

Data completrii_____________

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

Pagina 52 / 53

Valoare TVA
lei

Valoare cu
TVA
lei

D OC U M E N TA I E D E ATR I B U I R E

FORMULAR VI.5
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERT
Ctre : Denumirea autoritatii contractante si adresa

Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului
.......................................................................................................................................................,
(denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s
ndeplinim contractul privind Proiectare i execuie lucrri de reabilitare termic a imobilului
situat ..........................................., pentru preul de ..................... lei (suma n litere i n cifre),
reprezentnd .. euro (suma n litere i n cifre), n condiiile specificate n documentaia
de atribuire i n conformitate cu formularul anexat, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n
valoare de ................ lei (suma n litere i n cifre).
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s respectm termenele de
realizare pentru fiecare activitate, n conformitate cu graficul de ndeplinire a contractului prezentat, n ....
............................ zile, (durata n litere i cifre), din care:
durata de elaborare a documentaiilor tehnice .................... zile, (durata n litere i cifre)
durata de execuie a lucrrilor .............................................zile, (durata n litere i cifre)
3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ........ zile, (durata n litere i
cifre), respectiv pn la data de ................... (ziua/luna/anul), i ea va rmne obligatorie pentru noi i
poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceast ofert, mpreun cu
comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui
un contract angajant ntre noi.
5. Precizm c:
[ ] depunem ofert alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat,
marcat n mod clar "alternativ";
[ ] nu depunem ofert alternativ.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)
6. Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s
constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre dac acesta nu este temeinic
justificat sau orice alt ofert pe care o putei primi.
Data ../../..
. ........................, (semntur), n calitate de ....................., legal autorizat s semnez oferta pentru i n
numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

Pagina 53 / 53

S-ar putea să vă placă și